Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 16 črc 2019 03:08

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat odpověď
Uživatelské jméno:
Předmět:
Tělo zprávy:
Vložte sem vaši zprávu, může obsahovat maximálně 60000 znaků. 

Smajlíci
:D :) :( :o :shock: :? 8) 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :neutral: :mrgreen: :geek: :ugeek: :clap: :dance: :doh: :drool: :hand: :liar: :naughty: :pray: :shhh: :shifty: :snooty: :think: :violin: :whistle:
Zobrazit další smajlíky
Velikost písma:
Barva písma
Možnosti:
BBCode je zapnutý
[img] je zapnutý
[flash] je vypnutý
[url] je zapnuté
Smajlíci jsou zapnutí
Zakázat BBCode
Zakázat smajlíky
Zakázat URL adresy v tomto příspěvku
Question
V jakém měsíci byla vydána Zlatá bula sicilská (slovem s diakritikou)?:
This question is a means of preventing automated form submissions by spambots.
   

Přehled tématu - Hrad Tolštejn
Autor Zpráva
  Předmět příspěvku:  Re: Tolštejn letecky  Odpovědět s citací
Jiří Motyčka píše:
FH píše:
... ovšem dnes - nevím - nìjakých 8 rokù jsem tam nebyl.
Prodaj ti tam známku do turniketu, abys moh' vystoupat po kovových nestylových schodech až na vrchol kopce se zbytkem hradního torza.
Jó, taky ti vohøejou buøta a natoèej pívo, když slušnì požádáš ... :wink:


Docela dobrá hospoda, normální jídlo a obrat tam je taky. Byl jsem tam v září.
Příspěvek Napsal: 22 říj 2009 21:00
  Předmět příspěvku:  Re: Tolštejn letecky  Odpovědět s citací
FH píše:
... ovšem dnes - nevím - nìjakých 8 rokù jsem tam nebyl.
Prodaj ti tam známku do turniketu, abys moh' vystoupat po kovových nestylových schodech až na vrchol kopce se zbytkem hradního torza.
Jó, taky ti vohøejou buøta a natoèej pívo, když slušnì požádáš ... :wink:
Příspěvek Napsal: 31 říj 2008 11:43
  Předmět příspěvku:  Re: Tolštejn letecky  Odpovědět s citací
Jiøí Motyèka píše:
Przemysl de Nyestieyky píše:
Takhle vypadá pomìrnì nevelce. ...

Ale to jsi sem povìsil òákou hospodu "Na kopci" a hostinskej si nechal udìlat pro reklamní úèely leteckej snímek.
Mùj názor je ten, že mu to stejnì návštìvnost v tý jeho tavernì vo moc nezvýhne... :wink:
No, tak po 30 let, co jsem tam cca 5x roènì zavítal, to kromì tøeskutého léta poøád bídnì živoøilo. Ona to ani dlouhou dobu nebyla povolená hospoda a hostinský to mìl vlastnì jako chalupu a o víkendech tam míval sem-tam partu trempù.... ovšem dnes - nevím - nìjakých 8 rokù jsem tam nebyl.
Příspěvek Napsal: 30 říj 2008 23:51
  Předmět příspěvku:  Re: Tolštejn letecky  Odpovědět s citací
Jiøí Motyèka píše:
Przemysl de Nyestieyky píše:
Takhle vypadá pomìrnì nevelce. ...

Ale to jsi sem povìsil òákou hospodu "Na kopci" a hostinskej si nechal udìlat pro reklamní úèely leteckej snímek.
Mùj názor je ten, že mu to stejnì návštìvnost v tý jeho tavernì vo moc nezvýhne... :wink:


Tahle hospoda musí bejt hotovej zlatej dùl.Má ohromnou tradici ale každým rokem se tam konaj slavnosti.
:wink:
Příspěvek Napsal: 30 říj 2008 21:57
  Předmět příspěvku:  Re: Tolštejn letecky  Odpovědět s citací
Przemysl de Nyestieyky píše:
Takhle vypadá pomìrnì nevelce. ...

Ale to jsi sem povìsil òákou hospodu "Na kopci" a hostinskej si nechal udìlat pro reklamní úèely leteckej snímek.
Mùj názor je ten, že mu to stejnì návštìvnost v tý jeho tavernì vo moc nezvýhne... :wink:
Příspěvek Napsal: 30 říj 2008 21:51
  Předmět příspěvku:  Tolštejn letecky  Odpovědět s citací
Takhle vypadá pomìrnì nevelce. 8)
Obrázek
Příspěvek Napsal: 30 říj 2008 19:12
  Předmět příspěvku:   Odpovědět s citací
na základì rùzných rozborù se dají za do znaèné míry vìrohodné považovat veduty Willenbergovy a i ten Heber, u ostatních bych byl znaènì opatrný.
Příspěvek Napsal: 29 říj 2008 13:07
  Předmět příspěvku:   Odpovědět s citací
Zany píše:
To je klasický zábìr z Hebera, datováno cca 1840. Tolštejn je ikonograficky náhodou pokrytý pomìrnì nadprùmìrnì, existují i fotky z doby pøed r. 1884 a to se dá øíct o málokterém hradì.
Naopak jak tu Floriš požadoval nìjaké pohledy ze 17. století, tak tìch se zachovalo zatracenì málo, z hlavy mì napadají snad jen Willenbergovy veduty (Kunìtická Hora, Švihov, Roupov a pár dalších)
Ten požadavek nebyl zase až tak bezhlavý. V té dobì ještì spousta hradù mívala nìjaké využití, nebo jejich využívání skonèilo víceménì nedávno, takže byla v nìjakém pomìrnì zachovalém stadiu. Rùzná vyobrazení z 19. století už bývají silnì pøikrášlená a vyfantazírovaná pùsobením romantistického pohledu na "starožitnosti", resp. pozvolným rozvojem turistického ruchu a vìrohodnost šla kukat. Pokud by to kreslil Mácha, beru to za seriózní, protože ten nic moc nevymýšlel, ale spousta jiných - škoda slov. Staèí se podívat na ten drážïanský obrázek - to je jak v Roháèích nebo na Hochschwabu. To nemá s Lužickými horami nic spoleèného - jak mám potom vìøit obrazu zøíceniny Tolštejna... Nepopírám, že jsem se mohl ponìkud unáhlit a odsoudit "rekonstrukci" trochu ukvapenì. :prapor:
Příspěvek Napsal: 29 říj 2008 02:58
  Předmět příspěvku:   Odpovědět s citací
Ještì rekonstrukce hradu v 15.stol.dle Pilze.Myslím,že to použil Moschkau
Obrázek
Příspěvek Napsal: 28 říj 2008 22:31
  Předmět příspěvku:   Odpovědět s citací
Ještì jsem našel v Drážïanském archivu z r.1803 od Ludwiga Richtera

Obrázek
Příspěvek Napsal: 28 říj 2008 22:07
  Předmět příspěvku:   Odpovědět s citací
nejstarší co mám k dispozici je kopie kresby A.L. Richtera z r. cca 1780 a pak rytina podle kresby A. Pucherny z r. 1809
Příspěvek Napsal: 28 říj 2008 21:40
  Předmět příspěvku:   Odpovědět s citací
To je klasický zábìr z Hebera, datováno cca 1840. Tolštejn je ikonograficky náhodou pokrytý pomìrnì nadprùmìrnì, existují i fotky z doby pøed r. 1884 a to se dá øíct o málokterém hradì.
Naopak jak tu Floriš požadoval nìjaké pohledy ze 17. století, tak tìch se zachovalo zatracenì málo, z hlavy mì napadají snad jen Willenbergovy veduty (Kunìtická Hora, Švihov, Roupov a pár dalších)
Příspěvek Napsal: 28 říj 2008 21:33
  Předmět příspěvku:   Odpovědět s citací
Jé a já ho našel na wikipedii

Obrázek
Příspěvek Napsal: 28 říj 2008 21:28
  Předmět příspěvku:   Odpovědět s citací
Mám obraz Tolštejna z r. 1844,neumím ho sem dát.Pokusí se nìkomu s mejlem.
Příspěvek Napsal: 28 říj 2008 21:02
  Předmět příspěvku:   Odpovědět s citací
Zase tak nerálné to není a pokud autor brál vpotaz styl, je to dokonce vìrohodné.
Příspěvek Napsal: 28 říj 2008 17:57
  Předmět příspěvku:   Odpovědět s citací
vidíš, a zrovna u tvaru té vrcholové skály se všechny pùdorysy dost zásadnì liší. Navíc není pravidlem, že budovy musely striktnì respektovat tvar skály nehledì na to, že ten tvar mohl doznat dost výrazných zmìn jak lidskou èinností tak samovolnou destrukcí (viz pøíklad Jestøebí)
Příspěvek Napsal: 28 říj 2008 16:48
  Předmět příspěvku:  Srovnání pùdorysù hradu Tolštejna  Odpovědět s citací
K oné rekonstrukci... myslím si, že vycházela pøedevším z pùdorysu, který také do dùsledku respektuje. A vzhledem k terénu, on to zas tak noblesní hrad ani nemohl být. Vnìjší hradby jsou celkem dobøe zachovány, takže jejich pravdìpodobná podoba je pomìrnì nesložitá. Ovšem zpùsob zakonèení budov mùže být pouze hypotetický, v souladu s tím, jak se tenkrát stavìlo.
Pùvodní vartemberský hrad se rozkládal na vyvýšených skaliskách a logicky i rozsah budov nahoøe se musel držet daného tvaru skal.
ObrázekObrázek
Pùdorysy Tolštejna - zleva: Durdík (1999), Vojkovský (2003), Sedláèek (1923)
Příspěvek Napsal: 28 říj 2008 15:00
  Předmět příspěvku:   Odpovědět s citací
No vida, tomu se dá øíkat smysluplný pøíspìvek a ne ten výkøik do tmy, cos napsal pùvodnì. Jen upøesním, že uvedená kresba je pùvodnì pohlednice, v brožuøe téhož nakladatelství alespoò u velmi podobné rekostrukce bez obalu pøiznávají, že „musela zapracovat kreslíøova fantazie“. To je jedna z vìcí, které této jinak celkem dobré sérii Beatrisu vyèítá i odborná veøejnost.
Příspěvek Napsal: 19 říj 2008 12:53
  Předmět příspěvku:  Re: Rekonstrukce hradu pro dobu kolem r. 1500  Odpovědět s citací
Viola píše:
floriš píše:
...si dìláš p...l :-k ? Ze které hlavy se to vylíhlo?

Flori, nechceš nám tøeba napsat, co se Ti na té rekonstrukci nelíbí? :wink:
Nu, vycházeje z urèité znalosti terénu, konfigurace podloží a reliktù na lokalitì, mi tohle pøipadá jako fantasmagorie, kterou bych pøirovnal ke Kosmovì povìsti o Lucké válce na základì jednoho slova v prùvodním glejtu poselstva, a to "neklan". Když tohle nìkdo dokáže namalovat kolem èedièového suku s 26 metry zbytkù hradeb na úpatí, nechápu, proè tam rovnou nevymlaskl televizní vìž jak na Cukráku. Samozøejmì, pokud se to kreslilo podle nìjaké ilustrace alespoò ze 17. století, beru výhrady zpìt... jenže, osvícení vlastivìdci pøelomu 19. a 20. století ve všech možných regionálních publikacích reprodukují nejrùznìjší vyobrazení historických objektù, ovšem v pøípadì Tolštejna nic takového - ergo, silnì pochybuji, že se nìco dochovalo jim (když to nemìli pøed 100 lety, jak se k tomu pøišlo teï, když jsme ještì navíc oddìleni 2 WW a totální likvidací nìmeckých pramenù) a tuplem pochybuji, že souèasníkùm. Fór je v tom, že Tolštejn jakožto málo významná lokalita nefiguruje snad v žádném relevantním kronikáøském zápisu, na jehož základì by se dalo usuzovat na rozhraní 14.a 15. vìku na rozsah opevnìné lokality, poèet budov a vìží, množství lidí posádky... in situ se ti to bude zdát vìrohodné asi jako hádání z køišálové koule. Zany by možná vìdìl, zda se tam dìlal nìjaký podrobný terénní prùzkum, ale já o tom velmi silnì pochybuji - proto ten opovržlivý odsudek pøedkládané malùvky. Za rekonstrukci to nemohu považovat ani womylem - to slovo znamená obnovu nìèeho, co existovalo. Ovšem zcela urèitì se to slovo nedá použít pro sledovanou lokalitu. Tvùrci kritizované malùvky totiž asi vzali v potaz pohlednice. Jenže to zpravidla nejsou fotografie poøízené v terénu, nýbrž litografie, kde si autor mohl (a zhusta tak èinil) vycucat z prstu co chtìl, nebo romantická ruina je reklamnì mnohem vìtší tahák, než pár metrù èedièové zídky.

Podívej, jakž takž se dá akceptovat odhadovaná podoba Lipého, Bezdìzu apod. kde se nìco dìlo, kde existuje vymezená lokalita a artefakty, které nesou punc pùvodnosti èi pøestaveb, je k dispozici teréní prùzkum atd. Velmi tìžko to provedeš s Dìvínem, Berštejnem, Ronovem, Ralskem - tam bude rekonstrukèní výsledek hóóódnì fantastický. A Tolštejn, Dubá, Tuhaò, Klinštejn, Tlustec - tam si èlovìk mùže klidnì vycucat z palce ten Cukrák a nikdo mu nedokáže, že kecá.
Příspěvek Napsal: 19 říj 2008 03:33
  Předmět příspěvku:   Odpovědět s citací
jo, to by nebylo špatné, kdyby se vyjádøil ponìkud konkrétnìji. Je pravda, že v Beatrisu u rekonstrukcí na mùj vkus až pøíliš zaplòují fantazii, nicménì minimálnì vnìjší pás opevnìní v podstattì odpovídá tomu, co se zachovalo, ovšem z toho, co stojí uprostøed, je dnes tak málo zbytkù, že toto je opravdu hodnì "hypotetické".
Příspěvek Napsal: 17 říj 2008 08:25

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz