Fórum zájemců o historii
http://www.e-stredovek.cz/forum/

pokec o filmech...
http://www.e-stredovek.cz/forum/viewtopic.php?f=1&t=245
Stránka 1 z 57

Autor:  Jiří Motyčka [ 20 úno 2007 10:56 ]
Předmět příspěvku:  Dojetí

elizabeth píše:
...Tak napø F.L. Vìka vidím pokaždé, když ho dávají a znovu se podívám ráda, takže i teï, každou nedìli a potøebuji vždy kapesník, protože vztah Františka k rodièùm, ale i dalším, je pro mì velmi dojemný...
Teï pánové neètìte, dìvèata mohou... :D Mì Bety vždy strašnì dojme scéna, kdy František po vydání Toleranèního patentu vrátivší se domù, pøinese Žalmanovi Kralickou bibli, která mu v dobì vrcholící rekatolizace byla zabavena. Vùbec se za to své dojetí jako mužskej nestydím, protože v té scénì trvající pár minut je síla...
elizabeth píše:
...To, že se seriál toèil v roce 1969 ho velmi kladnì ovlivnilo...
Ano, tak moc, že v dobì nastupující normalizace nusely být nìkteré scény vystøíhány... :cry:

Autor:  Viola [ 20 úno 2007 11:37 ]
Předmět příspěvku: 

Já mám Markétu na poèítaèi a nìjak se v tom moc neorientuji, takže mì to úplnì nepøevìdèilo :( . Zatím trpìlivì oèekávám Údolí vèel, které je - aspoò podle èlenù jedné filmové diskuse - srozumitelnìjší...

Autor:  Jiří Motyčka [ 20 úno 2007 11:39 ]
Předmět příspěvku:  Re: Dojetí

elizabeth píše:
...Já seriál vidìla až po roce 1989, vrátily se ty scény Jiøíku?...
Bez obav, Bety! Bohudík vrátily a už tam zùstanou...

elizabeth píše:
...kdo z vás, dámy a pánové, vidìl Markétu Lazarovou a jak se vám líbila...
Ano, taky skvìlý film. Ten se Vláèilovi fakt poved' a Magdì Vašáryové taky! Mimochodem, i Menšíkovi. Jedna z jeho mála vážných filmových rolí...

Autor:  Katerina [ 21 úno 2007 16:20 ]
Předmět příspěvku:  Re: Filmy, seriály

Ježek píše:
Jiøí Motyèka píše:
[Mì Bety vždy strašnì dojme scéna, kdy František po vydání Toleranèního patentu vrátivší se domù, pøinese Žalmanovi Kralickou bibli, která mu v dobì vrcholící rekatolizace byla zabavena. Vùbec se za to své dojetí jako mužskej nestydím, protože v té scénì trvající pár minut je síla...

Nejlepší scéna (pøiznám, nevídám to pravidelnì) je, když uèitel matiky (neznám to tak dobøe), øíká, že tolerujeme høíchy na našem jazyce ,protože neznáme naši historii (volnì øeèeno). Strašnì moc mi to pøipomíná dnešní postkomunistickou dobu...
Viola píše:
Já mám Markétu na poèítaèi a nìjak se v tom moc neorientuji, takže mì to úplnì nepøevìdèilo :( . Zatím trpìlivì oèekávám Údolí vèel, které je - aspoò podle èlenù jedné filmové diskuse - srozumitelnìjší...

Taky jsem nevidìl :cry: Hlavnì Údolí vèel bych rád vidìl, ale nemùžu to sehnat (nejde to nikde stáhnout). Nemáte nìkdo?myslela jsem , že Udolí vèel (vidìla jsem kdysi a mám z toho takový ponurý pocit, ale stojí za to to vidìt) by mohli mít v Levných knihách, ale bohužel. Zato mají Ohnìm a meèem za 69 kaèek !

K.

Autor:  acoma [ 22 úno 2007 14:43 ]
Předmět příspěvku: 

Markéta Lazarová je fakt hustá a stojí za zkouknutí a nejen jedno. :shock: :lol:

Autor:  Viola [ 22 úno 2007 15:52 ]
Předmět příspěvku: 

acoma píše:
Markéta Lazarová je fakt hustá a stojí za zkouknutí a nejen jedno. :shock: :lol:


Trochu pøízemní dotaz - tys tomu v pohodì rozumìla? Mnì toho dost uniklo, a to jsem ji vidìla dvakrát a èetla èlánky o filmu...

Autor:  acoma [ 22 úno 2007 15:59 ]
Předmět příspěvku: 

Pøízemní není, akorát si pamatuju obrazy, ne øeè... :shock: :lol: :lol: :lol: :lol:

Autor:  Viola [ 22 úno 2007 16:01 ]
Předmět příspěvku: 

Nojo, obrazy, jenže se to prolíná s jinými obrazy, pøedstavami - nojo, já vím, že v té dobì frèel neorealismus, no každopádnì nìkdy si nejsem ani teï úplnì jistá, co tím kdo myslela. Tøeba kdyby mi to nìkdo stopoval a vysvìtloval rovnou :shock:

Autor:  acoma [ 31 bře 2007 13:42 ]
Předmět příspěvku: 

jaká je Sedmá peèe od Ingmara Bergmana?

Autor:  Katerina [ 03 dub 2007 09:39 ]
Předmět příspěvku: 

acoma píše:
jaká je Sedmá peèe od Ingmara Bergmana?


Zajímavá, ponurá a zvláštní. Ted když ji mají v levných knihách, tak stojí za to si jí za ty peníze koupit, i když asi víckrát než jednou to prozatím nebudeš chtít vidìt. Když se na to díváš, tak víš, že to nemùže dobøe skonèit, a že se vlastnì všichni snaží nìjak žít právì ted hned, protože za chvíli už to tøeba nepùjde. No a Rytíø je rytíø, pøijme výzvu a pak už se veze, protože ustoupit mu nelze.

Já jsem kdysi mìla fanatické bergmannové období a to bych ti tehdá o tom napsala víc, ted už zbývají jen dojmy, i když Bergmann je zrovna èlovìk s kterým bych si strašnì pøála se setkat a mluvit, pøijde mi , že mì musí dokonale znát, i když je to absurdní, jakoby vìdìl, co si èlovìk nosí nìkde uvnitø a s èím se dìsnì pere (sám a osamocen) a ten mizera si to místeèko najde a vrtá v nìm rožžhavým drátem, a ty se svíjíš a buï se toho zbavíš, nebo se taky nestane vùbec nic a ty si øíkáš, proè jsi se vlastnì tím filmem tak muèila. Vždycky mám pocit, že jsem najednou uvnitø jeho filmu, jedna z osob.

Autor:  acoma [ 15 dub 2007 20:51 ]
Předmět příspěvku:  pokec o filmech...

Tak se pøiznejte ke svým oblíbeným filmùm. :lol: Pro mì je stálicí Blade Runner a Hotel New Hampshire. Poøád je v nich co k objevování. :wink:

Autor:  Viola [ 15 dub 2007 21:10 ]
Předmět příspěvku: 

Tak tohle mi moc neøíká, ale staré dobré èeské filmy, a to vèetnì tìch prvorepublikových, jsou poøád fajn, tøeba balkánská kinematografie - Kusturica a Paskaljeviæ (vøele doporuèuji jeho "Klamné léto ´68"), potom broukovská klasika - no a abych nevypadala tak intelektuálnì, romantické komedie typu "Deník Bridget Jones" nebo "Láska nebeská" jsou opravdovými evergreeny :wink:

Autor:  Przemysl de Nyestieyky [ 16 dub 2007 07:53 ]
Předmět příspěvku:  Re: pokec o filmech...

acoma píše:
Pro mì je stálicí Blade Runner...
Forda zas tak 2xmoc nemusím, ale Rutgera Hauera mám v jiných filmech rád. Dlouho mým oblíbeným filmem byl jako u teenagera Gibsonùv Mad Max a Enter the Dragon s B. Leem. :)
Ale v tý dobì se mi taky líbily klasiky jako Nightmare on Elm Street a Friday the 13th. Jako pøíjemnou "divadelní" oddechovku považuju i Lugosiho Draculu z 1931 r. 8)

Autor:  Katerina [ 16 dub 2007 18:37 ]
Předmět příspěvku: 

No, já už jsem se zde pøiznala k Bergmanovi, tak se ještì pøiznám k další úchylce, pokaždé když v TV dávají Noc na Karlštejnì, tak se dívám, a furt se mi to líbí.
Jinak všechny filmy o Artušovské legendì, ty taky mùžu.
Nedívám se na žádný horor, já se pøi nich fakt bojím, nedìlaj mì tedy moc dobøe, asi tomu co vidím moc vìøím.

Autor:  Viola [ 16 dub 2007 19:59 ]
Předmět příspěvku: 

Katerina píše:
No, já už jsem se zde pøiznala k Bergmanovi, tak se ještì pøiznám k další úchylce, pokaždé když v TV dávají Noc na Karlštejnì, tak se dívám, a furt se mi to líbí.
Jinak všechny filmy o Artušovské legendì, ty taky mùžu.
Nedívám se na žádný horor, já se pøi nich fakt bojím, nedìlaj mì tedy moc dobøe, asi tomu co vidím moc vìøím.


Jo tak ta je parádní, nestárnoucí oddychovka :wink: S tìmi horory jsme na tom stejnì, já ještì pøidám thrillery... Nejsem schopná poøádnì poslouchat výklad na hradì o muèísích nástrojích... Brrr

Autor:  Ježek [ 16 dub 2007 20:09 ]
Předmět příspěvku:  filmy

Katerina píše:
Nedívám se na žádný horor, já se pøi nich fakt bojím, nedìlaj mì tedy moc dobøe, asi tomu co vidím moc vìøím.

Kamarád kouká na horrory ve velkým, ale i on po 5 v øadì vidí mrtvý lidi, vlkodlaky (vdìèné téma, když se odnìkud v noci jde).

Já nìjak filmùm poslední dobou navykám (i když nechodím do filmovýho klubu, protože bych se nedostal domù a není kde jinde hlavu složit), moc jsem jich zatím neshlíd, ještì mám èas.
Z cizích Kmotr I a III, z našich Krysaø, Choking hazard jsem nedávno vidìl.
No, moc toho není. Ale nejlepší filmy dávají vždycky na ÈT1 tak kolem 1. Narozdíl od toho pøedtím tam je nìjaká myšlenka.

Autor:  Tekla [ 16 dub 2007 20:48 ]
Předmět příspěvku:  filmy

tech oblibenych filmu je mooooc... ale film, kterej jsem videla v posledni dobe a muzu doporucit milovnikum "surrealna" je Obcan pes - thajske produkce a velice, velice roztomily a zabavny - mmch. byva prirovnavan k Amelii z Montmartru, coz je taky jeden z mych oblibenych...

Autor:  acoma [ 16 dub 2007 21:29 ]
Předmět příspěvku: 

Amelie... :lol: Horory taky nemuzu a posledni dobou uz ani filmy se spatnym koncem.

Autor:  Jiří Motyčka [ 16 dub 2007 22:16 ]
Předmět příspěvku:  filmy o historii

Nevím, zda jsem to èet' pozornì, ale nikde nevidím filmy o historii. Vím, chodí na nì èím dál míò lidí. :(
Tak aspoò namátkou: Spartakus, Alexandr Veliký, Kleopatra, Cid, Pád øíše øímské, Gladiátor, Quo vadis, Trója, Excalubur, Stateèné srdce, Království nebeské, Tristan a Isolda, zfilmovaná Sienkiewiczova trilogie (Ohnìm a meèem, Potopa, Pan Wolodyjowski), Vojna a Mír, Waterloo, Tmavomodrý svìt atd., atd. ...
(Bathory)

Autor:  Ježek [ 16 dub 2007 22:23 ]
Předmět příspěvku:  Re: filmy o historii

Jiøí Motyèka píše:
filmy o historii.

Správnì. S historickou vìrohodností to tolik nemá spoleèného (až na vyjímky).
Já je nijak nevyhledávám, ale když je možnost, kouknu se - mì je vlastnì jedno, èim, že se to šermujou a jak je to vìrohodný - je to taková historická fantasy a proto na to koukám, stejnì jako tøeba na Pána prstenù, Zaklínaèe. Mì je vlastnì jedno, èím se zabíjeli družiníci Oty Èerného a Sobìslava, hlavnì, že se zabíjeli a porušoval se seniorát :twisted:

Málem bych zapomnìl - Èistá duše s Crowem (i když v Romperovi Stomperovi taky nebyl špatný) je jeden z nejlepších filmù.

Stránka 1 z 57 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/