Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 04 črc 2020 02:43

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 294 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Další

Je pozice ÈR v EU výhodná?
ano  23%  [ 6 ]
ne  73%  [ 19 ]
nevím  4%  [ 1 ]
Celkem hlasů : 26
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: ČR v EU
PříspěvekNapsal: 06 úno 2006 17:06 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4975
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Nevím, jestli je diskuse o pozici èeské republiky, pøípadnì nerozdìleného èeskoslovenska vhodné v tématu Národní obrození proto zakládám teto téma

S dovolením kopíruji diskusi k tématu z Národního obrození:
Jiøí Motyèka: Vyslovím kacíøskou myšlenku. Jsem pøevìdèen, že bychom v EU mìli lepší výchozí pozici, kdybychom tam vstoupili jako (nerozdìlené) èeskoslovensko. Ale to je to "kdyby", které do historie absolutnì nepatøí, že...
:Proè myslíte?
Jiøí Motyèka:Já jsem to myslel s tím èeskoslovenskem velice prostì: vìtší zemì, více obyvatel, vyšší ekonomický potenciál, vìtší nabídka okolnímu svìtu v oblasti kultury, sportu, ...
:Myslíte, že by to nìjak výraznì pomohlo? Pøece jenom bylo by to o mil. obyvatel více, ale zase Slovensko není tak ekonomicky vyspìlé (nebylo by), neøekl bych, že by to nìjak výraznì pomohlo.
Jiøí Motyèka:Jsem pevnì pøesvìdèen, že ano za pøedpokladu jednotné politiky tak, aby jeden netahal "hot" a druhý "èehý". Ekonomické dotažení Slovenska na naši úroveò je v této souvislosti druhoøadé. Pochopitelnì to, co se dìlo tìsnì pøed rozdìlením èeskoslovenska je v pøíkrém rozporu s výše uvedeným. Je však tøeba si plnì uvìdomit, že rozdìlení bylo zcela v režii Klause a Meèiara a bez referenda. Pøáli si to tak všichni lidé? Vím, o èem mluvím! Od rozdìlení jsem byl nesèetnìkrát na Slovensku, kde jsem o této situaci mluvil s lidmi. Nikdo mi neøekl, že si rozdìlení pøál. Samozøejmì nevím, zda to bylo od všech upøímnì mínìno. To opravdu nevím. Ale víte, co mi øeklo nezávisle na sobì nìkolik Slovákù? Ano, zbavili jsme se prgocentrismu, abychom "získali" bratislavocentrismus. A to je signifikantní, že. //v kontextu kráceno


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Jako v manželství
PříspěvekNapsal: 06 úno 2006 21:00 
Trochu téma odlehèím. :) Víte, co se øíká o manželství: "S ženskou je to špatný a bez ní ještì horší." Tak nìjak je to s EU, která je mimochodem také ženského rodu. Víte, pøátelé, o EU jsme rozhodli v referendu. A já jsem pøesvìdèen, že ze 2 špatných øešení jsme vybrali to ménì špatné.


Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku: èSR a EU
PříspěvekNapsal: 07 úno 2006 16:08 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4975
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Jít do EU spoleènš se Slovenskem v jednom státì by nám pøíliš nepomohlo, mìli bychom místo 10, 15 mil. obyvatel, ale menší HDP, problémy s Maďary, nepomohlo by to ani politicky, v EP máme 24 poslancù, Slovensko 14, to bychom mohli mít nìco mezi 30 - 35 poslanci, v parlamentu je 600 poslancù. Nezlepšilo by se ani nìjak narízání na náš stát, poøád bychom byli ten ten chudá postkomunistická zemì.
Jiné by to bylo, kdybychom vstoupily my(sjednocení se Slovenskem), Polsko a Maďarsko. Snadnìji bychom se vèlenili do "civilizovaného" svìta. To by naše pozice se èásteènì zlepšila. Teď v porovnání s Pobaltím, Rumunskem, Bulharskem a skrz nì s Ukrajinou a Bìloruskem je na nás nahlíženo hodnì špatnì, jako na necivilizované zemì, kde snad ani nemají internet. Železná opona nás odsunula ze støední Evropy pomalu do Asie.
Dnes aby si nás nìkdo vážil, musíme mít buď hodnì lidí, nebo silnou ekonomiku, nic z toho není.
Sjednocení se Slovenskem by pøinášelo mnoho problémù, napø.:i dnes protièeský deník Smer


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: èSR a EU
PříspěvekNapsal: 07 úno 2006 21:34 
Ježek píše:
...Sjednocení se Slovenskem by pøinášelo mnoho problémù, ...

Jasnì. To, jak by to vypadalo, kdybychom zùstali spolu, mùže být pouze hypotézou a spekulací. Nikdy, zdùrazòuji nikdy bych však nechtìl, aby to skonèilo nìjakou "konfederací", která by mìla podobu samostatného Slovenska ale za èeské peníze, jak se o tom mluvilo tìsnì pøed rozdìlením. To radìji nekompromisní rozchod. Toto latentní nebezpeèí tenkrát Klaus bohudíky jasnozøivì vycítil, nenaletìl na Meèiarovu primitivní "vyèùranost" a jako brilantní ekonom si spoèítal cenu za tento experiment, která by byla extrémnì vysoká, a zaplatili bychom ji my .


Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku: Re: èSR a EU
PříspěvekNapsal: 07 úno 2006 21:45 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4975
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Jiøí Motyèka píše:
tento experiment, která by byla extrémnì vysoká, a zaplatili bychom ji my .

Ono od sjednocení v roce 1918 bylo do zemìdìlského Slovenska napumpováno mnoho penìz z èeského prùmyslu. A za to se nám dostalo Slovenského štátu a podobných vìcí. èechoslovakismus je spíš èeskou záležitostí


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: èSR a EU
PříspěvekNapsal: 08 úno 2006 07:48 
Ježek píše:
Ono od sjednocení v roce 1918 bylo do zemìdìlského Slovenska napumpováno mnoho penìz z èeského prùmyslu. A za to se nám dostalo Slovenského štátu a podobných vìcí. ...

Ano. A pøesto Slováci naprosto nepochopitelnì byli pøesvìdèeni, ža na spoleènýs stát s "èehùny" jen a jen doplácejí. A paradoxnì právì rozdìlení státu vedlo k tomu, že spousta Slovákù prozøela a pochopila tvrdou realitu. Leè vrátit nevratné rohodnutí nejde.


Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku: èR a EU
PříspěvekNapsal: 09 úno 2006 16:38 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4975
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
naše pozice v EU je špatná, my jsme takové nechtìné dítì, jestì lepší chudý sirotek. Naše pøijetí bylo spíš ze solidarity za utrpìní bìhem totality, než z nìjakých politickoekonomických dùvodù. Tvrzení o dvojí EU jsou pravdivá, než se zahladí rozdíly mezi Západem a Východem, to bude trvat ještì dlouhá desitiletí a ne v roce 2012, jak tvrdí Paroubek. Chtìl bych vidìt, jak se mu to povede s ušmudlaným rùstem 5% HDP. A zacelení rozdílù v myšlení lidí bude ještì delší.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: èR a EU
PříspěvekNapsal: 07 zář 2006 12:08 
Offline
Zemanka

Registrován: 13 srp 2006 16:58
Příspěvky: 57
Bydliště: Ešonokrk
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ježek píše:
naše pozice v EU je špatná, my jsme takové nechtìné dítì, jestì lepší chudý sirotek. Naše pøijetí bylo spíš ze solidarity za utrpìní bìhem totality, než z nìjakých politickoekonomických dùvodù. Tvrzení o dvojí EU jsou pravdivá, než se zahladí rozdíly mezi Západem a Východem, to bude trvat ještì dlouhá desitiletí a ne v roce 2012, jak tvrdí Paroubek. Chtìl bych vidìt, jak se mu to povede s ušmudlaným rùstem 5% HDP. A zacelení rozdílù v myšlení lidí bude ještì delší.

Souhlasím s názorem,že naše pozice v EU je mizerná.Jsme takové páté kolo u vozu.Každý nás jen"vysává" a naši politici nejsou schopni poøádnì využívat dotace.
Pokud jde o EURO,kterým máme platit od roku 2010,tak jsem velice skeptická.Náš státní deficit je ohromný a pokud by se i pøesto podaøilo EURO našim zákonodárcùm prosadit,tøiètvrtiny èeské republiky by bylo finanènì velmi nejisté.Bylo by to tím,že se zároveò upravý ceny zboží jako v EU,ale platy v naší zemi tak rychle nerostou.
Já osobnì bych si pøála,aby se s EUREM ještì nìjaký rok poèkalo. :?


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: èR a EU
PříspěvekNapsal: 07 zář 2006 17:54 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Simka píše:
...Pokud jde o EURO,kterým máme platit od roku 2010,tak jsem velice skeptická.Náš státní deficit je ohromný a pokud by se i pøesto podaøilo EURO našim zákonodárcùm prosadit,tøiètvrtiny èeské republiky by bylo finanènì velmi nejisté.Bylo by to tím,že se zároveò upravý ceny zboží jako v EU,ale platy v naší zemi tak rychle nerostou.
Já osobnì bych si pøála,aby se s EUREM ještì nìjaký rok poèkalo. :?

Naprosto souhlasím. èím déle èR Euro pøijme, tím lépe pro nás všechny. Jsou zkušenosti z vyspìlých ekonomik zemí EU. I SRN mìla s pøejetí Eura neskuteèné probléby, natož èR. V tomto punktu zcela výjimeènì, ale opravdu zcela výjimeènì :D souhlasím s panem presidentem, který ve svém zdùvodnìní týkajícím se co nejvìtšího oddálení pøijetí Eura v èlánku v LN snesl takové množství relevantních ekonomických dùvodù, že jim musel porozumìt i laik...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: èR v EU
PříspěvekNapsal: 08 zář 2006 12:07 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Jiøí Motyèka píše:
... vìtší zemì, více obyvatel, vyšší ekonomický potenciál, vìtší nabídka okolnímu svìtu v oblasti kultury, sportu, ...
Tady neplatí žádná paralela mezi kvantitou a kvalitou. Je sice pravda, že v lidnatìjší zemi je vìtší pravdìpodobnost k potenciálu takového výbìru, ale je to velice zjednodušené. V historii jsme se už nìkolikrát zbavili inteligence a svìtovì významných osobností a tak poøád zaèínáme znovu a navíc nahlížíme na takové lidi i s nedùvìrou! Hodnì to souvisí i s tím, jak se jednou už i Jirka vyjadøoval - èeši trpí jakýmsi až nezdravým "nesebevìdomím."
Taková Amerika je od 16.stol. odsouzeníhodná zemì a nemìní na tom nic, že poslední dlouhá desetiletí se snaží být morální autoritou svìta! Jaká absurdnost. Oni však dokáží prodat i sebepodøadnìjší vìc a v tom vìzí jejich úspìch. My naše pøirozené autority a kvalitní osobnosti spíš strkáme do šuplíku, aby nepøekáželi tìm, kteøí nic neumí. Takže nám by nepomohla ani zemì o 100 milionech obyvatelích.
Jiøí Motyèka píše:
Je však tøeba si plnì uvìdomit, že rozdìlení bylo zcela v režii Klause a Meèiara a bez referenda. Pøáli si to tak všichni lidé?

On Meèiar rozdìlení republiky jasnì vysvìtloval - referendum si nemohli dovolit, jelikož bylo témìø pravdìpodobné, že by se hlas lidu lišil od pøání politikù a výsledkem by bylo to, že by se Slovensko nakonec muselo trhnout bez finanèního vyrovnání, jak k tomu zavazovala jakási døívìjší smlouva. Proto bylo referendum neakceptovatelné. Navíc se Slovenskem nemáme ani podobnou historii a i jejich mentalita je bližší spíš k východním Slovanùm èi Maďarùm. Slouèení dvou zemí je vždy morálnì "pøepìkné", ale tohle bylo opravdu nerozumnì naroubované. Navíc se zaèínají ozývat aktivnìjší primitivové, popuzující k nacionálnì proti-èeským náladám i na Moravì.
Jak vidìt, máme tolik problémù s sebou samými, že nìkoho potøebujem, kdo by nás vedl. Ne nadarmo se øíká, že každá zemì má takového panovníka, jakého si zaslouží. My si vybrat nedokážeme, i kdyby bylo z èeho - nedokážeme si jej pak natolik vážit, aby nebyl nahrazen "plevy".
EU nás tak drží zkrátka a neustále na nás tlaèí abychom zlepšovali právní normy, ekologické pøedpisy, hospodáøskou stabilitu... Bohužel, my to nyní potøebujem - vždyť dnes i politický laik jen nevìøícnì sleduje èeský dilentatismus ve vrcholné politice.
Pøijetí Eura jen pomùže v naší unifikaci s ostatním svìtem. Proè bychom se mìli odlišovat, když se bojíme odlišnost nabídnout...?
Každý je strùjcem svého štìstí; i my se pøièiòujem o to, jak naše zemì vypadá (aè zatím jak krátce v pohusitské dobì :twisted: ). Jen EU si bere na bedra pøíliš velký zájem, jakoby se chtìla rovnat Americe a je jen otázkou èasu, kdy jí dojde dech dìlat hodného strýèka.
(Postcivilizaèní otázka: pøíjdou pak èíòani jako mravenci, kteøí zaènou kolonizovat nové kolonie? Nebo se dohodnou s Muslimy o rozdìlení svìta, jak Nìmecko s Ruskem?)


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: zatím jen Euro
PříspěvekNapsal: 08 zář 2006 15:28 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4975
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Przemysl de Nyestieyky píše:
referendum si nemohli dovolit, jelikož bylo témìø pravdìpodobné, že by se hlas lidu lišil od pøání politikù

Doufám, že se tímto krédem nebudou pøedstavitelé "konzervativní" strany øídit i v problematice americké základy...

Já nechci Euro, ale z primitivnìjších a zpátìèniètìjších dùvodù než vy :roll: . Prostì nechci pøijít o vlastní mìnu a mít stejné peníze jako nìjaké pochybné národy v zemích, kam se nikdy nedostanu. (ani nechci). Ale i tak, naše peníze jsou pìknì graficky vypracovaný (hlavnì bankovky a 20koruna) - stejnì jako, mìl jsem možnost poznat - polský. Ale hlavnì 1000 (slovy tisícovka), je jedna z mála vzpomínek na pana Palackého v dnešní dobì. Samostaná mìna je znak suverenity, sounáležitosti, pocitu vlastní kontinuity a bohaté historie (narozdíl od slovenských bankovek, kde je socha, øekové a slovan Pribina). Na okraj, nelíbí se mi, že stahují papírovou 50korunu, ta je daleko lepší než kovová. Ztracíme tak posledního Pøemyslovce z bankovek. kdo má nìco proti Anežce, má nìco i proti mì.
Já nikdy nebudu Evropan, jak se to znás pokouší vytvoøit Brusel.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: zatím jen Euro
PříspěvekNapsal: 08 zář 2006 17:21 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ježek píše:
... Ale i tak, naše peníze jsou pìknì graficky vypracovaný (hlavnì bankovky a 20koruna) - stejnì jako, mìl jsem možnost poznat - polský. Ale hlavnì 1000 (slovy tisícovka), je jedna z mála vzpomínek na pana Palackého v dnešní dobì. Samostaná mìna je znak suverenity, sounáležitosti, pocitu vlastní kontinuity a bohaté historie (narozdíl od slovenských bankovek, kde je socha, øekové a slovan Pribina). Na okraj, nelíbí se mi, že stahují papírovou 50korunu, ta je daleko lepší než kovová. Ztracíme tak posledního Pøemyslovce z bankovek. kdo má nìco proti Anežce, má nìco i proti mì.
Já nikdy nebudu Evropan, jak se to znás pokouší vytvoøit Brusel.

Naprosto souhlasím, øekl jsi to v podstatì i za mne. Ano, ale pøesnì takhle lamentovali nad ztrátou svých národních mìn i Francouzi, Italové, Nìmci, Španìlé etc. Pouze ostrovní hrdé království ještì odolává (a ještì nìkdo). Ale jak dlouho?
Bohužel i nás to èeká a nemine. Jde jen o to kdy. Mìlo by to být z mnoha dùvodù, jak jsem se již o tom zmiòoval, co nejpozdìji!...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: zatím jen Euro
PříspěvekNapsal: 09 zář 2006 18:14 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ježek píše:
Já nechci Euro...
Souhlasím též. I já se kloním k názoru, že od nepamìti byla vlastní mìna jedním ze symbolù suverenity. Po vìtšinu èasù si také vedla vždy dobøe. Ale náš národ se velice rád pøizpùsobí a ke zmìnám ani nijak výraznì nemukne.
Za celou dobu jsem neslyšel, že by si nìkdo chválil kovovou padesátikorunu! Všichni na ni jenom nadávají a spoustì lidem se plete. Ale toto je jen okraj nekompetentnosti fungování celého našeho státu...bohužel. Tato generace politikù tuto zemi hanobí tak troufale, že její historický bøit co nevidìt zcela ztupí... :evil:


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: zatím jen Euro
PříspěvekNapsal: 10 zář 2006 10:47 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Przemysl de Nyestieyky píše:
... Ale náš národ se velice rád pøizpùsobí a ke zmìnám ani nijak výraznì nemukne...

Tak to jedinì se k tomu (pøijetí Eura) postavit jako Anglie. Jsme toho vùbec schopni? Obávám se, že...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: zatím jen Euro
PříspěvekNapsal: 10 zář 2006 11:31 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Jiøí Motyèka píše:
Tak to jedinì se k tomu (pøijetí Eura) postavit jako Anglie. Jsme toho vùbec schopni? Obávám se, že...
Obavy taktéž sdílím :D
Pøesto mi pøipadalo velice sympatické, když jsem na jedné anglické poštì u pøepážky vidìl nápis asi v tom duchu - zde pøijímáme pouze naši mìnu ne euro... Nevím už jak to bylo pøesnì. Ale to, že se v obecné veøejnosti nevedou debaty ohlednì pøijetí eura, je více než pøíznaèné. Veøejnost je udržována v jakési nevìdomosti, nemá potuchy ani o negativech pøijetí ani o positivech. Pak postaèí jen pár populistických výrokù a i pøípadné referendum dopadne podle pøipravovaného scénáøe... :roll:


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 10 zář 2006 13:19 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4975
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Ne, nikdo nic o Euru neví, jen ekonomové a to já nejsem. Ono to je všem docela dost možnì jedno, protože stejnì proti tomu nic neudìlají, rozhodnou o tom (už rozhodli) politici. V Británii, Dánsku a Švédsku mají asi politiky, kteøí vìdí, co je dobré (shodou okolností všude zde byli vikingové). Nedávno jsem shodou okolností objevil písnièku od Tøí sester Kelti II. Jedna sloka:
Nemìli zavádìt zmìny
Marnì jen volá se do lesa
A z tý jejich spoleèný mìny
Úroveò Keltù jen poklesá


Je to sice taková opilecká kapela, ale v tomhle má pravdu...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 11 zář 2006 10:55 
Offline
Zemanka

Registrován: 13 srp 2006 16:58
Příspěvky: 57
Bydliště: Ešonokrk
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ježek píše:
Ne, nikdo nic o Euru neví, jen ekonomové a to já nejsem. Ono to je všem docela dost možnì jedno, protože stejnì proti tomu nic neudìlají, rozhodnou o tom (už rozhodli) politici. V Británii, Dánsku a Švédsku mají asi politiky, kteøí vìdí, co je dobré (shodou okolností všude zde byli vikingové). Nedávno jsem shodou okolností objevil písnièku od Tøí sester Kelti II. Jedna sloka:
Nemìli zavádìt zmìny
Marnì jen volá se do lesa
A z tý jejich spoleèný mìny
Úroveò Keltù jen poklesá


Je to sice taková opilecká kapela, ale v tomhle má pravdu...

Plnì souhlasím,vystihli to pøesnì.
A ke všemu se teď Brusel odmítá bavit o našich nárocích na pøíspìvek pro úpravny vod.Prý se návrhy poslaly pozdì a nás èeká až 100%zvýšení cen vodného a stoèného!Naši politici i právníci tvrdí,že se vše poslalo vèas,ale Brusel schválnì zdržuje.Ale pøesto nám hrozí pro nespnìní podmínek sankce!Tak kde je ta evropská spravedlnost!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 11 zář 2006 14:01 
jako numismatik nemohu souhlasit! kovova 50 kc dostala oceneni nejlepsi obezna mince roku 1993 mam pocit ze se jednalo o svetove oceneni nejen nase. je to krasna mince! nekteri stezovatele namitaji ze prostredek vypadava coz je nesmysl a co se tyce pleteni si mince s 10 kc...no comment. na kovove 50ce je zobrazen Prazsky hrad a Karluv most, je to snad nedostatecne narodni citeni?????


Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku: 50ti koruna
PříspěvekNapsal: 11 zář 2006 15:11 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Anonymous píše:
jako numismatik nemohu souhlasit! kovova 50 kc dostala oceneni nejlepsi obezna mince roku 1993 mam pocit ze se jednalo o svetove oceneni nejen nase. je to krasna mince! nekteri stezovatele namitaji ze prostredek vypadava coz je nesmysl a co se tyce pleteni si mince s 10 kc...no comment. na kovove 50ce je zobrazen Prazsky hrad a Karluv most, je to snad nedostatecne narodni citeni?????

Mnì se taky líbí. Ale papírová 20ti koruna i 50ti koruna byly taky hezké bankovky, dvacka se mi líbila ještì víc. A u bankovek pøece jenom ta papírová padesátka mi pøipadá praktiètìjší než mince. Ale to trochu odboèujeme od tématu... :(

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Nejvìtší numismatický hnus
PříspěvekNapsal: 11 zář 2006 17:05 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Anonymous píše:
...kovova 50 kc dostala oceneni nejlepsi obezna mince roku..?????
Možná, že z hlediska numismatického, je kovová 50,-Kè cenìná na úrovni pamìtních mincí; ale jako obìživo z hlediska obecného pohledu bìžného uživatele je to nejnešťastnìjší peníz, jaký naše zemì v posledním pùlstoletí pamatuje!
Teď se pøedem omlouvám, :( ale jelikož dìlám v "kšeftì", vím o èem mluvím; a rozhodnì jsem s oblibou této mince obeznámen nesrovnatìlnì lépe, než kterýkoliv numismatik. :twisted:
Nikdo se nyní neopírá o argument nesoudržného støedu, to byl problém prvních sérií mincí pøed nìkolika lety. Když se teď nedávno, po pár letech, zaèal obìh zanášet touto kovovou extravagancí znovu, tak desítky lidí dennì prosili, abychom jim místo toho radši dali papírovou padesátku nebo aspoò v kovu dvacetikoruny. Teď takových lidí už není tolik ale na desítky týdnì by se to ještì dalo poèítat, než se s tím smíøí úplnì.
Anonymous Andrew píše:
..a co se tyce pleteni si mince s 10 kc...no comment. na kovove 50ce je zobrazen Prazsky hrad a Karluv most..
Milý pøíteli, zde ani tak nejde o motiv vyobrazení. Množství dospìlých lidí má problémy se zrakem a èasto jim dìlá potíže i rozlišení korun od dvoukorun! Nezøídka se barevnostnì jedná také o 200/500Kè.
Nesèetnìkrát jsem se setkal, že si lidé spletli padesátku s dvackou nebo 10tikorunou! Jedinkrát jsem se nesetkal s kladný ohlasem, ale nepoèítanì se záporným.
Neber to "anonymní Andrewe" osobnì, ale Tvùj pohled spíše zastupuje stanovisko pánù inženýrù a sbìratelù z poza stolu, kdežto já to hodnotím z pozice lidu, který tìmito mincemi platí denodennì. :)


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 294 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot] a 6 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz