Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 14 kvě 2021 20:51

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 221 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: ???
UNREAD_POSTNapsal: 31 pro 2006 13:27 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Przemysl de Nyestieyky píše:
Jiøí Motyèka píše:
Toto pouèení z historie platí beze zbytku i pro naší dobu, dobu, v níž nìkteøí teeneagerové se oddávají tvrdým drogám, jsou èleny part vykrádajících auta a pøíslušníky ultrapravicových uskupení, která otravují život spoleènosti...
Ano, øíká se tomu DEMOKRACIE...
... a velká daò, kterou za ni platíme!

Przemysl de Nyestieyky píše:
...Ale i støedovìká spoleènost toužila po demokracii. Šlechta jí dosahovala tak, že když to nejde po dobrým, padne král jak podsvinèe. Alespoò v Èechách to tak platilo. :lol:
Nebo alespoò v lepším pøípadì "padne" do zajetí... :D :(

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: VaclavIV
UNREAD_POSTNapsal: 11 úno 2007 20:23 
A co je pravdy ze VaclavIV trpel epilepsii?


Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku: Re: Karel a synove
UNREAD_POSTNapsal: 09 bře 2007 19:55 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
Jiøí Motyèka píše:
No, nevím. Na povahové a morálnì-volní vlastnosti Václavovy mìlo bezpochyby vliv úplnì nìco jiného. Už se k tomu nechci znovu vracet. A navíc. Václav IV. byl vášnivý lovec, jak je všeobecnì známo. K tomuto umìní jisté "rytíøské" dovednosti také náleží a nìkdo je musel Václavovi pøedat nebo ho jim nauèit. O jeho loveckém umìní se vyprávìly legendy. Dokázal prý kuší skolit dravce za letu a laò s konì v trysku...


Václav IV. nikdy ve svém životì osobnì nebojoval...

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Moralitates Caroli IV
UNREAD_POSTNapsal: 09 bře 2007 20:01 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
vaclavuv otec se ve svem dile vyslovuje:"lepsi jest èlovìk neplodný než ten, ježto má syna nestateèného". :wink:

Obrázek Grandes Chroniques de France -Karel IV. a jeho syn Václav IV. pøijímají dary od francouzského krále

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Naposledy upravil acoma dne 23 bře 2007 21:45, celkově upraveno 1

Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Moralitates Caroli IV
UNREAD_POSTNapsal: 09 bře 2007 21:15 
acoma píše:
vaclavuv otec se ve svem dile vyslovuje:"lepsi jest èlovìk neplodný než ten, ježto má syna nestateèného". :wink:Srab to rozhodne nebyl 8)


Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku: zpráva z r. 1383
UNREAD_POSTNapsal: 09 bře 2007 21:48 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
Bonifacio de Cuppis v r. 1383 vedl poselstvo z Mantovy k øímskému králi Václavovi IV. Samozøejmì musel o výsledku sdìlit informace svému pánovi - v tomto hlášení potvrzuje královu zálibu v samotáøství. nejlépe se údajnì Václav IV. cítil v úzkém kruhu nejbližsších pøátel na nìkterém svém loveckém hrádku. Posly pøijímal zøídka a nerad. Ovšem - s urychleným pøijetím bylo možné poèítat, jestliže zájemce daroval králi zbraò. :wink:

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 09 bře 2007 23:18 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
V r. 1382 bylo založeno Bratrstvo obruèe a kladiva. Na zakládací listinì z 1.4.1382 najdeme ètyøicet èlenù. jako první je zde Václav IV., pak 27 šlechticù, 8 vysokých církevních hodnostáøù a také pražští m욝ané. Václav IV. byl zvláštním ochráncem a podporovatelem tohoto bratrstva, ve kterém zøejmì pøevládly prvky náboženské a humanistické, jež postupnì pronikaly do èeských zemí.

Obrázek

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Naposledy upravil acoma dne 14 bře 2007 00:28, celkově upraveno 1

Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Bratrstvo
UNREAD_POSTNapsal: 10 bře 2007 20:25 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ano. Velkým dùkazem pøíznì krále Václava IV. èeskému univerzitnímu národu na pražském vysokém uèení a podpory Husova reformního úsilí bylo napø. pøedání kaple Božího tìla na Dobytèím trhu (dnešní Karlovo námìstí) od hejtmanù Bratrstva obruèe a kladiva pražské univerzitì. Stalo se tak 28. 6. 1403 notáøským instrumentem v domì „Èeského národa“ na Starém Mìstì pražském. Kaple mìla pøispìt ke konsolidaci pomìrù a svým bohulibým posláním mìla sloužit mj. i k vystavování a uctívání øíšských korunovaèních klenotù a svátostin.
acoma píše:
...Vácalv IV. byl zvláštním ochráncem a podporovatelem tohoto bratrstva, ve kterém zøejmì pøevládly prvky náboženské a humanistické, jež postupnì pronikaly do èeských zemí.

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Václav IV. homosexuálem?
UNREAD_POSTNapsal: 01 čer 2007 14:31 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
Nìkteøí naši souèasníci podle Milady Øíhové údajnì dokonce pøemýšlejí nad tím, zda nebyl Václav orientován na muže. :wink: Celkem pøesvìdèivì toto podezøení však dle autorky vyvrací Albíkovo regimentum psané pøímo pro krále a stejnì tak i Pavel Žídek, který o králi napsal: "Panny, paní bral bezdìky, a když mu bylo uèinìno, aby nemohl roditi, kázel pøed sebou milostníkóm høešiti, vzda-li byse jemu zachtìlo".

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Karel a synove
UNREAD_POSTNapsal: 30 srp 2007 07:45 
Offline
Kníže
Uživatelský avatar

Registrován: 22 led 2007 10:38
Příspěvky: 409
Bydliště: HK
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
acoma píše:
Václav IV. nikdy ve svém životì osobnì nebojoval...

Máš na mysli, že nikdy nevelel vojsku v poli? Pøes obecnì zažité názory o nepøetržité válce ve støedovìku to nebylo zdaleka tak èasté :wink: A Václav IV. nebyl sám, kdo osobnì nevelel vojsku - to ale neznamená, že neovládal váleèné umìní v požadované míøe. O jeho rytíøské výchovì pak nemùže být pochyb. To, že charaktery se mìní a lámou je vìc známá. Napøíklad Jindøich korutanský, kterého Èeši bìhem jeho vlády v letech 1306-1310 zlomili, byl do svého nástupu na èeský trùn považován za obstojného politika i váleèníka (bojoval mimo jiné u Gólheimu, kde padl Adolf Nasavský a øímskou korunu tak získal s Václavovou podporou Albrecht Habsburský – žádná malá potyèka)…

Francouzi mají poøekadlo, které praví, že po králi silném pøicházívá král slabí. A my jsme mìli nehorázné štìstí na nìkolik nepøerušených generací silných králù. :wink:

_________________
servo


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 30 srp 2007 13:40 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 17 dub 2007 14:44
Příspěvky: 570
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
the Dark Lord píše:
To samozøejmì chápu. Zámìrnì jsem použil to slovo "cizáci" aè ho tak sám vlastnì poøádnì nevnímám.
Karel IV. by cizák, který zde ani nebyl vychováván byl jedním z nejlepších panovníkù, kteøí zde kdy vládli.

Neschopnost Václava IV. jsem kapku zvelièil, pøiznávám, ale když se podíváme na to, jak to šlo s jeho vládou . . . .


On to mìl asi dost tìžké. Odmalièka cepovaný, byly na nìj kladeny obrovské nároky, zároveò asi rozmazlený, pøitom stále ve stínu svého otce - to se èlovìk nediví, že ho to nalomilo. Myslím, že mu chybìla Zikmundova cílevìdomost a ctižádost. Navíc sváry èeské šlechty, církevní rozkol a rostoucí vliv církve ve svìtwské správì - nic moc prostøedí pro formování panovníka :|

_________________
Volo, multum, statim!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Václav IV: - polemika - The Dark Lord
UNREAD_POSTNapsal: 30 srp 2007 18:32 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
the Dark Lord píše:

Neschopnost Václava IV. jsem kapku zvelièil, pøiznávám, ale když se podíváme na to, jak to šlo s jeho vládou . . . . od desíti k pìti. Nejdøíve zbaven císaøského trùnu a posléze dìní zde, které nedokázal zvládnout.


Pøesunuto k další diskusi.

_________________
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 30 srp 2007 19:05 
Offline
Panoš
Uživatelský avatar

Registrován: 08 srp 2007 17:08
Příspěvky: 73
Bydliště: MAGNA ROMA
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
the Dark Lord píše:
Václav byl chudák, který se ocitl na špatném místì ve špatnou dobu.
Køesanská církev se v jeho dobì nacházela v nejhlubším stádiu svého úpadku, kdy papežské schizma bylo vyøešeno trojpapežstvím.

ještì jedna vìc, která sem patøí.

btw tím slovem chudák jsem nemyslel ho znevážit, ale mínil jsem to pro ty nešastné okolnosti, které jeho dobu provázely a které mu komplikovaly život.
Nešastné místo, nešatsný èas.

_________________
Obrázek


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 30 srp 2007 21:27 
Offline
Panoš
Uživatelský avatar

Registrován: 08 srp 2007 17:08
Příspěvky: 73
Bydliště: MAGNA ROMA
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ano, byl císaøem, ale až po té, co císaøské koruny byl zbaven Václav.

Ano, válka to byla mezi husitstvím a císaøem, ovšem husitství bylo záležitostí vìtšiny èech.
A právì proti této vìtšinì on otevøenì vystupoval a proto ani oni nechtìli jeho uznat za následníka.

_________________
Obrázek


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 31 srp 2007 11:00 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
the Dark Lord píše:
Ano, byl císaøem, ale až po té, co císaøské koruny byl zbaven Václav.


Zbaven ???
Vždyt on si pro ni nikdy nedojel .
Øímským králem byl zvolen ještì za života svého otce, a jeho pøièinìním, ale nìjak mu to nikdy nevyšlo, si na korunovaci do Øíma zajet.

_________________
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 31 srp 2007 11:25 
Offline
Panoš
Uživatelský avatar

Registrován: 08 srp 2007 17:08
Příspěvky: 73
Bydliště: MAGNA ROMA
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Dobøe, špatnì jsem se vyjádøil, ale pokud se nepletu tak po otci zdìdil i trùn v Øíši, kterého byl pak právì zbaven a v øíši na trùn pak usedl Zikmund.

_________________
Obrázek


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 31 srp 2007 11:48 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Katerina píše:
the Dark Lord píše:
Ano, byl císaøem, ale až po té, co císaøské koruny byl zbaven Václav.


Zbaven ???
Vždyt on si pro ni nikdy nedojel .
Øímským králem byl zvolen ještì za života svého otce, a jeho pøièinìním, ale nìjak mu to nikdy nevyšlo, si na korunovaci do Øíma zajet.

Teda možná se pletu, ale nebylo ve Zlaté bula Karla IV. ustanovení, že císaøem se král stává automaticky, bez pøièinìní papeže? Èetla jsem o tom v souvislosti, že nemùže být øímský král nad králem èeským...

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 31 srp 2007 12:02 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Viola píše:

Teda možná se pletu, ale nebylo ve Zlaté bula Karla IV. ustanovení, že císaøem se král stává automaticky, bez pøièinìní papeže? Èetla jsem o tom v souvislosti, že nemùže být øímský král nad králem èeským...


No minimálnì ta korunovace byla nutná, v jeho pøípadì by to bývala byla formalita, ale Václav se z Èech prostì nehnul a kuøfiøtùm došla trpìlivost a sesadili ho, a že tìch výzev a proseb bylo hodnì.
Jen se obávám, že jsme zase v jiném tématu.

_________________
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: král v. císaø
UNREAD_POSTNapsal: 01 zář 2007 10:20 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Katerina píše:
...No minimálnì ta korunovace byla nutná, v jeho pøípadì by to bývala byla formalita, ale Václav se z Èech prostì nehnul a kuøfiøtùm došla trpìlivost a sesadili ho, a že tìch výzev a proseb bylo hodnì...
Ano. Václav IV. byl zbaven titulu øímského krále v r. 1400 (už se o tom také tady psalo). On mìl problémy s vládnutím v zemích Koruny, natož v Øíši, kde se na konci 14. st. nechtìl úèastòovat ani øíšských snìmù, což bylo tou jeho nejzákladnìjší ale zdaleka ne nejvýznamnìjší povinností. Prostì na vládnutí v Øiši dávno rezignoval a konsekvence z toho na sebe nenechaly dlouho èekat.
Korunovaèní cestu do Øíma za získáním císaøské koruny nikdy nevykonal, pøestože ho k tomu papež nìkolikrát vybízel. Furt se na to chystal a chystal a než by se na cestu vypravil, radìji odjel lovit do svých hlubokých hvozdù, kam se èasto utíkal pøed svými vladaøskými povinnostmi...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: král v. císaø
UNREAD_POSTNapsal: 02 zář 2007 21:05 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Jiøí Motyèka píše:
Václav IV. byl zbaven titulu øímského krále v r. 1400 (už se o tom také tady psalo)...

Taky nesmíme zapomenout, že Václav byl zvolen (?) øímským králem proti všem zvyklostem, a to ještì za života jeho otce a z jeho vùle roku 1376. Tehdy mu bylo pouhých 15, samostatnì mìl Øíši vládnout od 17... Pak se èlovìk ani nemùže divit, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. :wink:

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 221 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz