Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 17 zář 2021 13:59

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 221 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: král v. císaø
UNREAD_POSTNapsal: 03 zář 2007 09:59 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Viola píše:
...že Václav byl zvolen (?) øímským králem proti všem zvyklostem, a to ještì za života jeho otce a z jeho vùle ...
Ano, Karel IV. tuto volbu prostì prosadil tím, že disponoval sám 1 kurfiøtským hlasem, porýnské kurfiøty pøesvìdèil (penìzi?) a nebylo co øešit...

Ale to jsme tuším již také pøièetli (ve vzácné shodì a svornosti :wink: ) k negativùm velkého Karla, když jsme mu poøizovali jeho dìjinný úèet.

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Zneuctìní mrtvoly Václavovy
UNREAD_POSTNapsal: 03 zář 2007 17:11 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
KOMOÑ píše:
...A za tohle všechno se mu sedláci pøi podvodu století odvdìèily v Bøevnovì když jeho tìlo vytahli ven a skákali po nìm a polejvali pivem...Tak Tak Boží bojovníci se dopouštìjí nejotøesnìjšího køesanského zloèinu.
Ano, máš v podstatì pravdu, až jeden "drobný detail", který ty ve svém svatém zápalu jaksi klidnì pomineš. :|

Ono to totiž nebylo v Bøevnovì, ale na úplnì opaèném konci dnešní Prahy, na Zbraslavi, kde byl Václav IV. pochován. Oba kláštery byly sice v témže roce dobyty a ponièeny husity, ale tady veškerá souvislost se zneuctìním královy mrtvoly konèí. Tato velice nechutná záležitost se údajnì stala 10. srpna 1420, kdy byl zbraslavský klášter dobyt tábory a pražany v èele s Korandou. Pøi té pøíležitosti byly hojnì vyprazdòovány obsahy pivních a vinných sudù. Ano, nastala bohapustá ožíraèka a pak ...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Naposledy upravil Jiří Motyčka dne 22 bře 2008 22:32, celkově upraveno 1

Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Byl Václavovi podáván jed?...
UNREAD_POSTNapsal: 18 bře 2008 18:22 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
KOMOÑ se mì v SZ ptal a píše:
Setkal sem se s jedním pražským kriminalistou na penzi,který dìlal na vraždách celý svùj život a zajmá se taky trochu o historii.
Tvrdil mi,že Václav IV.,byl v prùbìhu svého života otráven.Já sem o tom nidy nic neslyšel a docela by mì zajmalo co si o tom myslíš a jestli si na to nìkde nenarazil...?
Narazil, ale neøíkám tomu celkem nic. :wink:
Pøesnìji øeèeno mohl být tráven, tj. dlouhodobì podáván jed, protože bezprostøední pøíèinou smrti nebyla otrava. I když je zajímavé, že krátce pøed smrtí, když mu mìlo být udìleno poslední pomazání, tak po podání hostie ji celou ihned vyzvrátil. To by mohlo tøeba svìdèit o zdevastovaném trávicím traktu. Ale nejsem doktor.

Já se bez muèení pøiznám, že jsem tomu nepøikládal velkou pozornost, otravu bych odkázal do øíše legend a dál po tom nepátral. Emanuel Vlèek svùj antropologický výzkum Václavových kosterních pozùstatkù popsal v knize Èeští králové. Fyzické osobnosti è. panovníkù (II. díl, Praha 2000). Pokud by tam byl nìjaký pozitivní toxikologický nález, jistì by to uvedl v této publikaci. Já ji bohužel neèetl, takže fakt nevím...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Naposledy upravil Jiří Motyčka dne 18 bře 2008 18:34, celkově upraveno 2

Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Byl Václavovi podáván jed?...
UNREAD_POSTNapsal: 18 bře 2008 18:28 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
KOMOÑ nakonec ještì píše:
...Trávení má svoji hlavu a patu.Spousta lidí by ho rádá vidìla pod drnem...Vèetnì jeho bratra Zikmunda.Navíc ta domnìla epilepsie,neplodnost(impotence) není jen tak,pokud pøihlédneme k výbornému zdravotnímu stavu jeho pøedkù...
Ano, souhlasím, to vše je více než podezøelé. I když na genetickou výbavu, potažmo fyzickou i psychickou dispozici má vliv i matka...


Naposledy upravil Jiří Motyčka dne 22 bře 2008 22:17, celkově upraveno 5

Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Byl Václavovi podáván jed?...
UNREAD_POSTNapsal: 18 bře 2008 19:12 
Offline
Král

Registrován: 22 dub 2007 11:41
Příspěvky: 1003
Bydliště: na slamniku/pod stolem
Has thanked: 1 time
Been thanked: 0 time
Jejda za tu Zbraslav se omlouvám ale poøád se mi to plete.

No jak bych to rozvedl...Ten kriminalista,který byl zapojen do hodnì známých a otøesných pøípadù mi tvrdí,že Václav byl buï :a)alespoò jednou vystaven silné toxické látce (snad pøi internaci ve Vídni)
b)byl pozvolna tráven soustavnì.
Tohle mìl prý prohlásit Vlèek.Já o tom nic nevím,tak bych byl rád,kdyby se ktomu vyjádøilo více lidí.
Ale pokud byl skuteènì tráven nebo alespoò jednou se o jeho život jedem pokusili,tak bych se vùbec nedivil.
Zajmavé je,že i dnešní antropologové nemají ani nejmenší prostøedky ktomu aby takové analýzy dìlali ve svoji režii.Na to se najímají dokonce soukromé firmy.A to se jedná u tìl,které leželi "pár"let pod zemí.
Co potom u tìla jež leželo skoro 600 let...?
Právì proto v této souvislosti by mì zajmalo,kam sahali možnosti Vlèka a co všechno byl schopen prokázat a dokázat a co všechno mu uniknulo?

Právì Václavùv zdravotní stav by mohl být urèitým vodítkem.Toxikologické testy by ale stejnì museli být pzitivní.Jako v jeho dobì,tak i v naší dobì jsme vystaveni rùzným toxickým látkám.
A troufám si tvrdit že døíve to muselo být mnohem horší.

Tak co si o tom myslíte?

_________________
Bez piva to není ono.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Otrava
UNREAD_POSTNapsal: 18 bře 2008 22:16 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Já myslím, že by se mohlo zaèít tím Vlèkem 8) .

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Byl Václavovi podáván jed?...
UNREAD_POSTNapsal: 22 bře 2008 22:15 
Jiøí Motyèka píše:
KOMOÑ nakonec ještì píše:
...Trávení má svoji hlavu a patu.Spousta lidí by ho rádá vidìla pod drnem...Vèetnì jeho bratra Zikmunda.Navíc ta domnìla epilepsie,neplodnost(impotence) není jen tak,pokud pøihlédneme k výbornému zdravotnímu stavu jeho pøedkù...
Ano, souhlasím, to vše je více než podezøelé. I když na genetickou výbavu, potažmo fyzickou i psychickou dispozici má vliv i matka...

Pánové a také nezapomínejte, že v jeho pøípadì hrál svou roli, a na jeho organizmu se podepsal alkohol.

To mìli všichni Lucemburkové ve vínku, (zajímalo by mì, jestli také umìli hezký zpívat, dvì kategorie pøedtím ... víno a ženy zvládaly bez potíží) - Janem poèínaje, ale ten alkoholu nikdy nepropadl, aè se napil rád, Karlovy potíže s dnou mohly být mimo jiné zapøíèinìny pøílišným pitím težkého èerveného vína. Zikmund , no :) , ale Václav mìl, zdá se dle všech soudobých svìdectví bízko k alkoholismu.

Alkoholikùm chátrá organismus rychleji , takže výborný zdravotní stav pøedkù ... zde nemusel hrát velkou roli.

Nemùžeme dnes samozøejmì otravu vylouèil, ale více pravdìpodobné je, že se Václav postupnì trávil sám, alkoholem. A zmiòované pøíznaky, napø. ta neplodnost a impotence - ty by tomu také odpovídali.

I když zde bych byla docela optarná, vzhledem k ostatním Lucemburkùm jeho generace.


Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku: Re: Byl Václavovi podáván jed?...
UNREAD_POSTNapsal: 07 pro 2008 23:20 
Offline
Král

Registrován: 22 dub 2007 11:41
Příspěvky: 1003
Bydliště: na slamniku/pod stolem
Has thanked: 1 time
Been thanked: 0 time
Kateøina píše:
Jiøí Motyèka píše:
KOMOÑ nakonec ještì píše:
...Trávení má svoji hlavu a patu.Spousta lidí by ho rádá vidìla pod drnem...Vèetnì jeho bratra Zikmunda.Navíc ta domnìla epilepsie,neplodnost(impotence) není jen tak,pokud pøihlédneme k výbornému zdravotnímu stavu jeho pøedkù...
Ano, souhlasím, to vše je více než podezøelé. I když na genetickou výbavu, potažmo fyzickou i psychickou dispozici má vliv i matka...

Pánové a také nezapomínejte, že v jeho pøípadì hrál svou roli, a na jeho organizmu se podepsal alkohol.

To mìli všichni Lucemburkové ve vínku, (zajímalo by mì, jestli také umìli hezký zpívat, dvì kategorie pøedtím ... víno a ženy zvládaly bez potíží) - Janem poèínaje, ale ten alkoholu nikdy nepropadl, aè se napil rád, Karlovy potíže s dnou mohly být mimo jiné zapøíèinìny pøílišným pitím težkého èerveného vína. Zikmund , no :) , ale Václav mìl, zdá se dle všech soudobých svìdectví bízko k alkoholismu.

Alkoholikùm chátrá organismus rychleji , takže výborný zdravotní stav pøedkù ... zde nemusel hrát velkou roli.

Nemùžeme dnes samozøejmì otravu vylouèil, ale více pravdìpodobné je, že se Václav postupnì trávil sám, alkoholem. A zmiòované pøíznaky, napø. ta neplodnost a impotence - ty by tomu také odpovídali.

I když zde bych byla docela optarná, vzhledem k ostatním Lucemburkùm jeho generace.


Neplodnost v ohledu neber.Neplodností byl zasažen celý rod Lucemburkù.Obèas se povedl levoboèek, takže impotentností to ne nebylo, spíš nìjaká genetická vada.

_________________
Bez piva to není ono.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Václav 4 x víno
UNREAD_POSTNapsal: 08 pro 2008 17:05 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
K tý vyzvrácený hostii - alkoholici èasto nejsou schopni pozøít jídlo - mohl mít tøeba jícnové varixy. Na jeho vlastní návštìvì ve Francii jej místní víno "okouzlilo" natolik, že byl schopen jít ke slavnostnímu obìdu až za dva dny. :-k

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Naposledy upravil acoma dne 08 pro 2008 17:11, celkově upraveno 1

Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Byl Václavovi podáván jed?...
UNREAD_POSTNapsal: 08 pro 2008 17:07 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 07 říj 2007 18:37
Příspěvky: 2055
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 12 times
KOMOÑ píše:
Neplodnost v ohledu neber.Neplodností byl zasažen celý rod Lucemburkù.Obèas se povedl levoboèek, takže impotentností to ne nebylo, spíš nìjaká genetická vada.

Pokud ano tak jedinì v této poslední generaci, u tìch pøedchozích se o neplodnosti nedá mluvit ani v nejmenším


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 08 pro 2008 17:15 
Offline
Paní
Uživatelský avatar

Registrován: 26 zář 2008 20:00
Příspěvky: 366
Bydliště: 1 km od Prahy
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
taky k hostii - Nezlobte se na mì, ale klidnì se mùže stát, že se hostie pøi polykání pøilepí a vyvolá dávení i u èlovìka, který není po opici a ani není alkoholik. Nevíme (tedy já nevím) ani jak v té dobì hostie vypadaly, jak se dìlaly a kdo je dìlal. Hostie je sice "tìlo Kristovo " (až po promìòování), ale je ryze pozemského pùvodu - tedy musela být faktická. Tady by mohli uplatni své znalosti páni inkvizitoøi (tedy pokud z toho rovnou neudìlají herezi :-# ).

_________________
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 09 pro 2008 02:09 
Offline
Král

Registrován: 22 dub 2007 11:41
Příspěvky: 1003
Bydliště: na slamniku/pod stolem
Has thanked: 1 time
Been thanked: 0 time
duli píše:
taky k hostii - Nezlobte se na mì, ale klidnì se mùže stát, že se hostie pøi polykání pøilepí a vyvolá dávení i u èlovìka, který není po opici a ani není alkoholik. Nevíme (tedy já nevím) ani jak v té dobì hostie vypadaly, jak se dìlaly a kdo je dìlal. Hostie je sice "tìlo Kristovo " (až po promìòování), ale je ryze pozemského pùvodu - tedy musela být faktická. Tady by mohli uplatni své znalosti páni inkvizitoøi (tedy pokud z toho rovnou neudìlají herezi :-# ).


Co to tady plácáš?

_________________
Bez piva to není ono.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 09 pro 2008 02:36 
Offline
Paní
Uživatelský avatar

Registrován: 26 zář 2008 20:00
Příspěvky: 366
Bydliště: 1 km od Prahy
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
KOMOÑ píše:
duli píše:
taky k hostii - Nezlobte se na mì, ale klidnì se mùže stát, že se hostie pøi polykání pøilepí a vyvolá dávení i u èlovìka, který není po opici a ani není alkoholik. Nevíme (tedy já nevím) ani jak v té dobì hostie vypadaly, jak se dìlaly a kdo je dìlal. Hostie je sice "tìlo Kristovo " (až po promìòování), ale je ryze pozemského pùvodu - tedy musela být faktická. Tady by mohli uplatni své znalosti páni inkvizitoøi (tedy pokud z toho rovnou neudìlají herezi :-# ).


Co to tady plácáš?
Tak si to zkus. A ty víš, jak se dìlaly a z èeho byly v dobì Václava hostie?

_________________
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 11 led 2009 15:07 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Robert píše:
Ja by som hlasoval za Václava Iv. Na jednom nemeckom linku ho označli ako "der faule" (lenivý). Po otcovi, Karlovi IV zdedil skonsolidovanú krajinu, uznanie a obdiv sveta, výborné vzdelanie....A čo dosiahol? Škoda že Karol IV prehliadal Žigmunda. Bol to naopak skvelý diplomat, aj keď nie najlepší veliteľ.

On především v německé literatuře bývá právě považován za neschopného a líného alkoholika, nicméně v současné době se tento poměrně jednostranný pohled mění. Dostal možná konsolidovanou zemi, resp. několik zemí, ovšem v domě smrti jeho otce mu bylo pouhých 17, což je na tak rozsáhlou říši dost málo, o té konsolidaci by se také dalo pochybovat, problémy s papeži a podobně. Všichni od něj očekávali a bohužel i my od něj očekáváme, že by převzal celou svou říši i Sv. ř. ř. po svém zkušeném a protřelém otci a nikdo vlastně tu změnu nepozná... Karel dle mého názoru Zikmunda určitě nepřehlížel, jen nemohl přehlédnout a) Václavovo prvorozenství, b) Karlův vztah k Václavovi. Navíc nevím, jestli desetiletý Zikmund by toho zvládl více...

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re:
UNREAD_POSTNapsal: 13 led 2009 20:57 
Offline
Vévoda
Uživatelský avatar

Registrován: 05 led 2009 22:04
Příspěvky: 851
Bydliště: Anglicko
Has thanked: 2 times
Been thanked: 0 time
Viola píše:
On především v německé literatuře bývá právě považován za neschopného a líného alkoholika, nicméně v současné době se tento poměrně jednostranný pohled mění. Dostal možná konsolidovanou zemi, resp. několik zemí, ovšem v domě smrti jeho otce mu bylo pouhých 17, což je na tak rozsáhlou říši dost málo, o té konsolidaci by se také dalo pochybovat, problémy s papeži a podobně. Všichni od něj očekávali a bohužel i my od něj očekáváme, že by převzal celou svou říši i Sv. ř. ř. po svém zkušeném a protřelém otci a nikdo vlastně tu změnu nepozná... Karel dle mého názoru Zikmunda určitě nepřehlížel, jen nemohl přehlédnout a) Václavovo prvorozenství, b) Karlův vztah k Václavovi. Navíc nevím, jestli desetiletý Zikmund by toho zvládl více...


Asi máš pravdu. To, že Karol IV, ale Žigmunda zanedbával, som ale kdesi čítal. (Občas už neviem, kde... ) Vek Václava je možno poľahčujúcou okolnosťou, na druhej strane boli panovníci, u ktorých mladosť neprekážala, práve naopak....Napadá ma teraz Matej Korvín, ale teraz chytro neviem, koľko mal rokov, keď ho na ľade zamrznutého Dunaja v Budíne zvolili za kráľa....


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 25 úno 2009 22:10 
Offline
Měšťan
Uživatelský avatar

Registrován: 25 úno 2009 22:04
Příspěvky: 16
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
podlamna syna krala sa zanedbavat neda

_________________
Neni dolezite zucasnit sa ale vyhrat.[color=#BF0000]Neni dolezite zucasnit sa ale vyhrat[/color]


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Václav 4 x víno
UNREAD_POSTNapsal: 29 říj 2009 20:07 
Offline
Král

Registrován: 22 dub 2007 11:41
Příspěvky: 1003
Bydliště: na slamniku/pod stolem
Has thanked: 1 time
Been thanked: 0 time
acoma píše:
K tý vyzvrácený hostii - alkoholici èasto nejsou schopni pozøít jídlo - mohl mít tøeba jícnové varixy. Na jeho vlastní návštìvì ve Francii jej místní víno "okouzlilo" natolik, že byl schopen jít ke slavnostnímu obìdu až za dva dny. :-k

K tomu zvracení...Nevím přesně při které to bylo internaci, ale už vím, že se ho někdo pokusil otrávit nejspíš arsenikem.
Mimochodem jsem se zde o tomto zmínil, že i Vlček mému známému toto tvrdil.

Od té doby měl Václav silné pálení v hrdle, které hasil vínem.
Tento jed, mimo jiné dokáže nabourat nervovou soustavu, různé duševní poruchy nejsou ničím neobvyklým a spolu se silným alkoholismem určitě dost pravděpodobným.

_________________
Bez piva to není ono.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re:
UNREAD_POSTNapsal: 29 říj 2009 21:00 
Offline
Král

Registrován: 28 říj 2009 11:55
Příspěvky: 2482
Bydliště: Kladno
Has thanked: 0 time
Been thanked: 5 times
duli píše:
taky k hostii - Nezlobte se na mì, ale klidnì se mùže stát, že se hostie pøi polykání pøilepí a vyvolá dávení i u èlovìka, který není po opici a ani není alkoholik. Nevíme (tedy já nevím) ani jak v té dobì hostie vypadaly, jak se dìlaly a kdo je dìlal. Hostie je sice "tìlo Kristovo " (až po promìòování), ale je ryze pozemského pùvodu - tedy musela být faktická. Tady by mohli uplatni své znalosti páni inkvizitoøi (tedy pokud z toho rovnou neudìlají herezi :-# ).

Je to pravda, ovšem nejspíš to dávení bylo vyvoláno jeho těžkou opilostí. Kněz se zřejmě pokusil při jeho mrtvičném záchvatu mu podat viatikum, čili hostii na cestu do věčnosti, ale pokus se nepodařil pro opilost. Inkvizice tehdy žádná nebyla, ale bere se to jako známka nekající smrti, bez odpuštění hříchů. Není to zatracení věčné, ale má to k tomu blízko.
Když uvážíme jak dopustil smrt Žofie - zabili jí jeho psi, a jak utloukl osobně Jana z Pomuku, tak se názor na jeho konec jevi celkem jednoznačně. Řeklo bych, že je proč se za něj modlit. A taky za Karla IV, který ho velmi zkazil svou zcela chybnou výchovou.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 12 lis 2009 09:56 
Offline
Kníže

Registrován: 06 říj 2009 07:41
Příspěvky: 430
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Smrt jeho manželky na Karkštejně skrze jeho psy není spolehlivě vysvětlena.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 12 lis 2009 11:40 
Offline
Král

Registrován: 28 říj 2009 11:55
Příspěvky: 2482
Bydliště: Kladno
Has thanked: 0 time
Been thanked: 5 times
thovtt píše:
Smrt jeho manželky na Karkštejně skrze jeho psy není spolehlivě vysvětlena.

Ano může to být licence, ale jeho dogy byly pěkný bestie. A rozhodně tím nemám na mysli film Jan Hus. A průkaznost umučení Jana z Pomuku nijak Václava nemůže vylepšit. Taky jsem se zamýšlel nad zvratem v jeho chování. Určitě nebyl zpočátku to, co byl před smrtí. Ať už to bylo zlomením jeho moci šlechtou, nebo chlastem, nebo otravou, nebo vším dohromady. Před smrtí to byla dost šílená troska.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 221 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz