Fórum zájemců o historii
http://www.e-stredovek.cz/forum/

Kláštery
http://www.e-stredovek.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=242
Stránka 3 z 4

Autor:  KOMOŃ [ 19 říj 2008 15:28 ]
Předmět příspěvku:  Re: Vyšší Brod

rakpav píše:
Jiøí Motyèka píše:
Nedestruktivní metoda archeologického výzkumu spoèívající v navrtání hrobky drobnými otvory a v zavedení miniaturních kamer by mìla odhalit, co je v podzemí, jak vypadá krypta a co tam vlastnì je...
... tak už probleskují první zprávy o tom výzkumu. Za dva týdny budu mít asi podrobnosti. Ale je také možné, že do té doby se už nìco objeví v televizi


Takovou metodou zkoumali hrobku Haranta z Polžic atd...pána hradu Pecka.
Navrtali, našli rakev se zeleným malováním(jeho oblíbená barva) a zavøeli stím, že za rock tam pojedou zase a pùjdou se na nìj podívat.
Faráø to ale zakázal...
Nenávidím tyhle zaostalé lidi.Církvi bych nedal ani korunu, dokud budou bránit vìdeckým úèelùm.

Autor:  Bernard Gui [ 19 říj 2008 15:36 ]
Předmět příspěvku: 

Ja si myslim naopak, ze mrtvym by se melo dat klid a ne do nich rypat jeste po smrti, davat kamery do rakvi. Nemam nic proti vyzkumu, ale davat kamery do hrobu to uz si myslim ze je az moc..

Autor:  KOMOŃ [ 19 říj 2008 15:44 ]
Předmět příspěvku: 

Bernard Gui píše:
Ja si myslim naopak, ze mrtvym by se melo dat klid a ne do nich rypat jeste po smrti, davat kamery do rakvi. Nemam nic proti vyzkumu, ale davat kamery do hrobu to uz si myslim ze je az moc..


Klid umožní jen nepoškozený hrob.Výzkum ale nemá za cíl nièit nebo posmrtnì šikanovat.

Autor:  Zany [ 19 říj 2008 18:55 ]
Předmět příspěvku: 

Bernard Gui píše:
Ja si myslim naopak, ze mrtvym by se melo dat klid a ne do nich rypat jeste po smrti, davat kamery do rakvi. Nemam nic proti vyzkumu, ale davat kamery do hrobu to uz si myslim ze je az moc..
a jak bys asi Kryštofa chtìl zkoumat, pøes zatluèenou rakev? Právì takovéto zkoumání kamerami je jedna z nejménì destruktivních metod archeologického prùzkumu.

Autor:  duli [ 19 říj 2008 20:31 ]
Předmět příspěvku:  výsledky

Pokud vím, tak se nejednalo o zelenou rakev, ale zelenì zdobené šaty. Do rakve nelezli, ta byla už dávno polorozpadlá. Nemìli povolení na rozebrání vchodu do hrobky. Nikdo jim nechtìl pomoci jen rómští kopáèi (kteøí kopali výkopy pro obec) tahali tìžké lavice a dodnes se s tím chlubí :lol:
Církev zøejmì nemá zájem na dalším výzkumu. Ano chápu, že by mrtvý mìl mít pokoj z hlediska církevního. Ovšem kolik kostí panovníkù a svatých bylo podrobeno výzkumu ? A pomohlo to v mnoha smìrech (napøíklad vyvrátit choroby èi otravy...) DRBY totiž existovaly, co je èlovìk èlovìkem. Nesmrtelné duše se ale tato "pohana" pøece dotknout nemùže. Prach jsi a v prach se obrátíš. :oops: To by si církev protiøeèila, že... O:)
Ad pøedchozí pøíspìvky: Jsem zvìdavá, jaké výzkum pøinese výsledky.

Autor:  KOMOŃ [ 19 říj 2008 20:33 ]
Předmět příspěvku:  Re: výsledky

duli píše:
Pokud vím, tak se nejednalo o zelenou rakev, ale zelenì zdobené šaty. Do rakve nelezli, ta byla už dávno polorozpadlá. Nemìli povolení na rozebrání vchodu do hrobky. Nikdo jim nechtìl pomoci jen rómští kopáèi (kteøí kopali výkopy pro obev) tahali tìžké lavice a dodnes se s tím chlubí :lol:
Církev zøejmì nemá zájem na dalším výzkumu. Ano chápu, že by mrtvý mìl mít pokoj z hlediska církevního. Ovšem kolik kostí panovníkù a svatých bylo podrobeno výzkumu ? A pomohlo to v mnoha smìrech (napøíklad vyvrátit choroby èi otravy...) DRBY totiž existovaly, co je èlovìk èlovìkem. Nesmrtelné duše se ale tato "pohana" pøece dotknout nemùže. Prach jsi a v prach se obrátíš. :oops: To by si církev protiøeèila, že... O:)


Pøesnì tak.Mám osvìženou pamì.

:wink:
Ale vùbec mì nezajímá, že se to církvi nezamlouvá.

Autor:  duli [ 19 říj 2008 21:02 ]
Předmět příspěvku: 

Ráda bych pøipomnìla benediktinský klášter v Kladrubech u Tachova, založený 1115 Vladislavem I.
http://www.hrady-zamky.cz/klaster-kladruby/
http://www.vitejte.cz/objekt.php?j=cz&oid=2457
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1ter_Kladruby
http://www.virtualtravel.cz/klaster-kladruby.html

Autor:  Zany [ 19 říj 2008 21:11 ]
Předmět příspěvku: 

duli píše:
Ráda bych pøipomnìla benediktinský klášter v Kladrubech u Tachova, založený 1115 Vladislavem I.
http://www.hrady-zamky.cz/klaster-kladruby/
http://www.vitejte.cz/objekt.php?j=cz&oid=2457
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1ter_Kladruby

když už tak minimálnì fotogalerii máme na hrady.cz bohatší :)
http://www.hrady.cz/index.php?OID=853

Autor:  Bernard Gui [ 19 říj 2008 22:10 ]
Předmět příspěvku: 

Krasna stavba. Libi se mi..

Autor:  acoma [ 21 říj 2008 17:01 ]
Předmět příspěvku:  Nekrologium Vyššího Brodu

Nekrologium Vyššího Brodu - http://www.klaster.vyssibrod.cz/cesky/l ... krologium/

Autor:  Viola [ 21 říj 2008 18:53 ]
Předmět příspěvku:  Re: Nekrologium Vyššího Brodu

acoma píše:

Jsi úžasná! =D>

Autor:  duli [ 21 říj 2008 20:27 ]
Předmět příspěvku: 

Mì se to v mém poèítaèi neotevøe.. škoda. :^o
http://www.klaster.vyssibrod.cz/cesky/h ... rindex.htm
Je tam to samé, prosím ?

Autor:  acoma [ 22 říj 2008 13:13 ]
Předmět příspěvku: 

duli píše:
Mì se to v mém poèítaèi neotevøe.. škoda. :^o
http://www.klaster.vyssibrod.cz/cesky/h ... rindex.htm
Je tam to samé, prosím ?
není. ](*,)

Autor:  rakpav [ 24 říj 2008 22:18 ]
Předmět příspěvku: 

acoma píše:
duli píše:
Mì se to v mém poèítaèi neotevøe.. škoda. :^o
http://www.klaster.vyssibrod.cz/cesky/h ... rindex.htm
Je tam to samé, prosím ?
není. ](*,)

Ale dá se tam pøes to doklikat. WWW stránky vyšebrodského kláštera - jakožto jednoho ze dvou cisterckých klášterù u nás, které ještì fungují, jsóu velmi dobøe dìlané a dá se z nich dostat po linii cisterciákù docela daleko. Když jsem pøiravoval èlánek o Zlaté bule sicilské, docela mi - miol knižní prameny - stránky pomohly. Uvedené nekrologium mám - podobné, ménì podrobné a ne digitální - ještì z Plaského kláštera, je zhruba od roku 1220 do poloviny 16. st. Klášterní nekrologia - obzvláštì u cisterciákù jsou obecnì v poslední dobì docela s oblibou používána jako doplnìní, èi potvrzení, nìkterých událostí. I z toho nekrologia, které tady výše ukázala Acoma je možno ukázat na nìkteré události z øádu, které se odehrály i mimo vlastní domovský klášter, mnohdy i daleko v Evropì.

Autor:  slavicekvac@upcmail.cz [ 22 říj 2009 22:55 ]
Předmět příspěvku:  Re:

rakpav píše:
zajímavý je zvláštì odkaz na obecní kroniku -dùslednì se drží názvu "Žirotínové", nikoli "Žerotínové", což schvaluji. Jinak jde skuteènì o pomìrnì neprozkoumou soukromou fundaci. Klarisky byly celkvoì takovým trochu uzavøenìjším øádem a mnoho tajemství se dodnes tìžko dokládá (viz hrob svaté Anežky Èeské).

Podle Borkovského je Anežka právě na Panenském Týnci. Nikdy se tam nekoplo, ale v centrální části před oltářem je ten hrob myslitelný. Vždycky jsem si myslel, že ten kostel nikdy nebyl v provozu, ALE.
Byl stavěn jako S. Chapelle v Paříži, dvoupatrově. Pata pilířů začíná až jako druhé patro, a zde jsou organickou součástí díry pro trámy. Čili dolní prostor mohl být bez problému v provozu, ač vršek nikdy nebyl dostavěn... A je celkem jasné, že Klarisky Anežku právě sem přivezli. A je krajně nepravděpodobné, že by se stěhovala jinam.

Autor:  thovtt [ 12 lis 2009 10:06 ]
Předmět příspěvku:  Re: Kláštery

Malá připomínka: jméno Žerotín se používá dost často a zaměnuje se to v literatuře i když jde ve skutečnosti o 2 různé rody. České Žirotíny majíce ve znaku orlici. Kdežto moravští žerotínové měly ve znaku půl lva nad 3 pahorky.

Autor:  Ježek [ 28 led 2016 22:07 ]
Předmět příspěvku:  Re: Kláštery

Dějiny kláštera ve Vilémově: https://www.academia.edu/9408011/Histor ... 1160-1541_

To, že v roce 1435 zdejší opat prodal svému louckému protějšku mitru chybí, ač je to i on-line: http://147.231.53.91/src/index.php?s=v& ... 3&page=287

Autor:  Zany [ 29 led 2016 01:13 ]
Předmět příspěvku:  Re: Kláštery

v poněkud obsáhlejší verzi:
Obrázek
http://www.veduta-nakladatelstvi.cz/benediktinske-opatstvi-ve-vilemove-P1504003.html

Autor:  Ježek [ 29 led 2016 10:51 ]
Předmět příspěvku:  Re: Kláštery

A tam to je?

Autor:  Ingolf [ 17 čer 2017 21:25 ]
Předmět příspěvku:  Re: Kláštery

Byli jsme dneska na výletě na místo bývalého kláštera Ostrov u Davle, pořádalo to muzeum v Jílovém, byla to obdoba tohoto výletu - http://www.archeologienadosah.cz/vylety ... -sv-kilian
Šlo se přes bývalé středověké město na cíp, kde se stéká Vltava se Sýzavou, odtamtud se jelo lodí na Ostrov.. On je jinak úplně nepřístupný a nedá se tam dostat jinak než na lodi, což by stálo z Davle asi nehoráznou cenu..

Klášter byl založem r. 999, popleněn by za vpádu Braniborů r. 1278, pak byl přestavován goticky, ale před dostavbou podlehl husitům (naštěstí to byli Pražané, takže ti klášter neměli poteřbu úplně srovnat se zemí). Konvent se myslím v 16. stol. odstěhoval do svého probošství ve Svatém Janu pod Skalou.
R. 1292 se ještě uvažovalo o předání kláštera cisterciákům, ti ho prohlédli a odmítli jako nevhodné místo a založili klášter dále po toku Vltavy ve Zbraslavi.


Mě ale víc zaujalo to ztracené středověké město neznámého jména, dnes na lokalitě zvané Sekanka. Původně byly valy považované za valy slovanského hradiště, a vykopané základy budov byly považovány za slovanské polozemnice.
Jenže jak se lokality ujal archeolog Richter, zjistil, že v obydlích chybí topeniště, a když někde bylo, zjistilo se, že propadlo i s jinými věcmi odněkud seshora. Jinými slovy ten zemní prostor nebyl polozeminicí, kde je na podlaze obytná část, ale podzemí bylo sklepem obytného, patrového domu.. A valy jsou zanesené hradby, jak jsou známy z jiných měst.

Město padlo r. 1278 za vpádu braniborských vojsk, bylo popáleno, takže archeologům se naskytl zakonzervovaný stav středověkého města, což dneska kvitovali s povděkem slovy, že katastrofy jsou pro archeology příznivou událostí :-) Oheň třeba spálí dřevo ve zdi, ale v té spálené, ohněm zpevněné zdi se zachoval otisk toho dřeva.. Archeologové Vízner a Šmerák tak vydali dílo o Sekance s názvem Pompeje nad soutokem Vltavy a Sázavy. Pro archeologii vrcholného středověku je toto město unikátním materiálem..

Sekanka je chápaná jako hospodářské zázemí kláštera, benediktini taková obchodní a řemeslná sídliště u klášterů mívali. Nicméně průvodci přišli s jinou alternativou, teoreticky mohlo jít o klasické založení města Přemyslem Otakarem II. Město leželo blízko nalezišť zlata, z Jílového vůbec myslím největší nález zlata z celých Čech, mohlo tedy jít o prospektorský záměr. Město leželo na spojnici dvou obchodních cest, linecké a pasovské, bylo tedy obchodním centrem.
R. 1278 nebylo město na rozdíl od kláštera obnoveno – to vede k teorii, že město vysadil Přemysl natruc klášteru, asi jako mohl vysazovat města na jihu Čech natruc Vítkovcům.. Proto by po Moravském poli neměl nikdo zájem na obnově, natož mniši, z jejichž dochovanách pramenů není nikde po městu stopy..

Stránka 3 z 4 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/