Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 17 led 2021 00:48

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 8 ] 
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Lucembursko před Janem a po Janovi
UNREAD_POSTNapsal: 07 lis 2008 01:08 
Offline
Paní
Uživatelský avatar

Registrován: 26 zář 2008 20:00
Příspěvky: 366
Bydliště: 1 km od Prahy
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Omlouvám se pøedem za dublování a známá fakta. :oops:
Tenhle odkaz dal kanuk k Janovi a tak mùžeme doplnit nìkteré údaje. http://www.luxcentral.com/LuxDukes.html
Základní údaje:
963 Siegfriedem z ardenského rodu (zemø. 998) založen hrádek (na místì øímské pevnùstky) - Lucillinburhuc
Žije zde 7 generací jeho potomkù do r. 1136, kdy linie vymøela po meèi.
Z toho první použil titul "Comes de Luccelemburc" Konrád I.(1059 - 1086)
1136 pøichází Jindøich IV.Naumurský - synovec posledního panovníka. Matka Ermesinda ( sestra posledního panovníka) a otec Gottfried z Naumuru.
1171 si Jindøich IV. bere Anežku Gelderlandskou. Žijí spolu - nemají dìti, pak nežijí a pak opìt obnoví sòatek a Jindøichovi se "zázraènì" narodí ve 72 letech r.1186 dcera Ermesinda, zvaná Matka vlasti. Jindøich IV. jako první z rodiny oslepl.
Ta si má (kromì dcery z pøedchozího manželství) s Walramem vévodou Limburským a markýzem Arlonským také syna Jindøicha, nar.1216.
Ermesinda po smrti svého druhého manžela vládne sama.
Nastupuje její syn Jindøich V. Plavý, který se žení s Markétou z Baru.
Jeho syn Walram se stává zakladatelem poboèné vìtve Lucemburk-Ligny-St.Pol, ze které je v historii nejznámìjší maršál Ludvíka XIV. Montmorency-Bouteville de Luxembourg. Vymøeli 1878.
Jindøich V. se úèastní køižácké výpravy se Sv.Ludvíkem IX. do Tunisu a Sv.zemì.
Po nìm vládne Jindøich VI. Manželka je Beatrice z Avesnes.
Poté nastupuje Jindøich VII.nar.1275 s manželkou Markétou Brabantskou.
Jeho bratr Balduin je Trevírský arcibiskup a rodinì pomáhá až do své smrti r.1354. Arcibiskup Mohuèský je Petr z Aspeltu pùvodem z Lucemburska.
Roku 1308 je zvolen Øímským králem. 1310 - svatba Jana a Elišky.
Roku 1312 je v Øímì (Po utrapách a úmrtích blízkých na cestì.) korunován Øímským císaøem.
Roku 1313 v Buonconventu podlehl malárii a je pochován v Pise.
Nastupuje Jan Lucemburský. V té dobì mìlo Lucembursko rozlohu tak 1/6 Èech.

_________________
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.


Naposledy upravil duli dne 11 led 2009 19:21, celkově upraveno 8

Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: po Janovi
UNREAD_POSTNapsal: 07 lis 2008 01:45 
Offline
Paní
Uživatelský avatar

Registrován: 26 zář 2008 20:00
Příspěvky: 366
Bydliště: 1 km od Prahy
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Lucemburští (a jiní) historikové uvádìjí, že Jan padl s lucembursko-limburským erbem èerveného lva na modrostøíbrnì dìleném poli.(5 modrých a 5 støíbrných polí).
Od roku 1346 - 53 vládl Lucembursku Karel IV. jako poruèník nevlastního bratra Václava nar.1337 Beatrix Bourbonské, druhé manželce Jana a pravnuèce Sv.Ludvíka IX.
Roku 1353 pøedal vládu Václavovi a r. 1354 Lucembursko povýšil na vévodství. Protože se mu nedostávalo penìz byl nucen nìkterá mìsta prodat s pøedkupním právem pro Václava.
Z moci císaøe dal Karel 28.12. 1356 lucemburským mìstùm Zlatou bulu Lucemburskou - právní nezávislost na šlechtì. Karel IV. zaøídil nevlastnímu bratrovi Václavovi sòatek s Janou Brabantskou. Díky financím (vìno?)snížili danì a tím podpoøili hospodáøský rozkvìt. Protože s Janou nemìli dìti složili r.1356 pøísahu Joyeuse Entrée. Václav žil pøevážnì v Bruselu.
Roku 1383 se vévodou stal Václav IV. Do Lucemburska pøijel. Po nìm se vévodou stává Zikmund, který do Lucemburska nikdy nepøijel a od roku 1388 do roku 1411 fakticky vládl Jošt Moravský, který také do Lucemburska nikdy nedorazil. Jošt r.1402 postoupil práva k Lucembursku bratrovi francouzského krále Karla VI. Ludvíku Orleánskému, ale ten byl zavraždìn.
Od roku 1411 vládne Jan Zhoøelecký a po nìm dcera Alžbìta. Ta se dvakrát vdala (S druhým snatkem nesouhlasil Zikmund.).Také vzhledem ke svým dluhùm prodala 2x nástupnická práva burgundskému vévodovi Filipu Dobrému. Podruhé 4.10.1441 v Hesdinu ocenili vévodství na 120 000 florinù.
Alžbìta zemøela 1451. Pak už jen Filip odkoupil právo na užívání titulu vévody lucemburského od Anny Saské (starší sestra Ladislava Pohrobka).
Pro Lucembursko skonèilo období samostatnosti až do roku cca 1814. Zemì na necelých 400 let ztratila nezávislost.
Janùv hrob
http://www.cestovatel.cz/clanky/idylicke-lucembursko/
http://www.youtube.com/watch?v=H92WDrbMGBc
http://www.youtube.com/watch?v=I79wdt6w ... re=related
lucemburština
http://www.youtube.com/watch?v=T6Nr224W ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=aO19RQEg ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=Fati6R8O ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=BYfE7MOF ... re=related

_________________
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.


Naposledy upravil duli dne 07 lis 2008 13:44, celkově upraveno 12

Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: slepota
UNREAD_POSTNapsal: 07 lis 2008 01:56 
Offline
Paní
Uživatelský avatar

Registrován: 26 zář 2008 20:00
Příspěvky: 366
Bydliště: 1 km od Prahy
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Oèní choroby a slepota u Lucemburkù je opravdu zarážející. Z mého dalšího zájmu (kynologie) vím, že aby se nìjaká vada projevila, musí k ní být i dispozice z druhé strany. Ta mùže být i skrytá nìkolik generací recesivnì (klidnì 7 generací), než se projeví. Dvì alely se spojí a malér je na svìtì. Zajímal by mì v tomto pøípadì i širší prùzkum všech pøíbuzných zvláštì tìch, o kterých se ví, že byli postiženi také nìjakou oèní vadou. :studium:
Pak záleží, jaké kombinace se v jedinci náhodou sejdou.

_________________
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: po Janovi
UNREAD_POSTNapsal: 07 lis 2008 11:19 
Offline
Zeman
Uživatelský avatar

Registrován: 25 čer 2008 07:29
Příspěvky: 114
Bydliště: Varnsdorf
Has thanked: 0 time
Been thanked: 1 time
duli píše:
Lucemburští (a jiní) historikové uvádìjí, že Jan padl s lucembursko-limburským erbem èerveného lva na modrostøíbrnì dìleném poli.(5 modrých a 5 støíbrných polí).


Vzhledem k tomu, že se bitvy zúèastnil i jeho syn Karel IV. , který ale ( nejspíše ) bojoval pod øíšskou zástavou, pøiklonil bych se tedy k názoru druhého tábora historikù ... že Jan Lucemburský padl s naším lvem. Je to samozøejmì jen domìnka, kterou nelze potvrdit ani vyvrátit. Posuï sama vzácná paní ... když syn nebojoval pod naší zástavou, proè by se jí otec vzdával ???

_________________
Protivenstvím ke hvězdám ... / motto RAF


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 07 lis 2008 15:05 
Offline
Paní
Uživatelský avatar

Registrován: 26 zář 2008 20:00
Příspěvky: 366
Bydliště: 1 km od Prahy
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ctná paní tam nebyla. Ona jen drby shánìla. :oops: :lol: :wink:

_________________
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Ermesinda
UNREAD_POSTNapsal: 07 lis 2008 18:25 
Offline
Paní
Uživatelský avatar

Registrován: 26 zář 2008 20:00
Příspěvky: 366
Bydliště: 1 km od Prahy
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ermesinda
Tuto dámu považují lucemburèané za oravdovou matku vlasti. Do roku 1437 byli její potomci (z 11 lidí) v tìchto funkcích:
4x císaø nebo král øímský (5 osoba byl Jošt)
4x èeský král (Jan, Karel, Václav, Zikmund)
1x král uherský (Zikmund)
Významnou osobou dìjin byl Václav I. (Wenceslavus) Lucemburský.
Tím, že se Jan stal osobou "sedící na dvou židlích" se stalo, že u nás byl cizinec a Lucembursku se rod zaèal vzdalovat. Naše zemì se lucemburèanùm zdály exotické, "buranské"?? Komunální politika lucemburèanù byla naší zemi vzdálená.

_________________
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Lucembursko před Janem a po Janovi
UNREAD_POSTNapsal: 02 dub 2009 11:22 
Offline
Vévoda
Uživatelský avatar

Registrován: 03 úno 2009 19:14
Příspěvky: 926
Has thanked: 0 time
Been thanked: 3 times
Musím pochválit Acomu za pěkný článek Lucemburští bratři. O příbuzných Jana Lucemburského jsem až doteď příliš nevěděl. Zatím nejsou velké záporné ohlasy na mé články :) a tak připravím na doplnění bitvu u Worringenu, kde zahynula na bitevním poli celá jedna generace Lucemburků. Tato bitva překvapivě nebyla koncem tohoto rodu, ale právě spíš začátkem slavnější budoucnosti Lucemburků.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Lucembursko před Janem a po Janovi
UNREAD_POSTNapsal: 02 dub 2009 11:51 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
Laurentius píše:
připravím na doplnění bitvu u Worringenu.
včera bylo pozdě.:) A dík.:)

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 8 ] 

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz