Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 19 led 2021 06:46

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 194 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: inkvizice
UNREAD_POSTNapsal: 27 úno 2007 11:45 
Offline
Poddaný
Uživatelský avatar

Registrován: 27 úno 2007 08:25
Příspěvky: 4
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Jiøí Motyèka píše:
Jo, ale stejnì tak se všude konstatuje, že tyto poèty nejdou pøesnìji stanovit, takže pro mì každá informace s èísly, jež obsahují tøi až ètyøi nuly na konci, bude vždy veskrze nejen irelevantní, ale i podezøelá. Je to podobné, jako kdybych chtìl napø. sèítat všechny padlé na evropském kontinentu ve všech váleèných konfliktech poèínaje tøeba 15. stoletim až do dnešní doby. Bylo jich zkrátka hodnì, "plus mínus autobus", že... :wink:

Svatá pravda, na druhou stranu o procesech Svatého oficia existují pomìrnì pøesné záznamy, ostatnì jako o všem co katolická církev podnikala :wink:

_________________
Et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 27 úno 2007 12:24 
Offline
Poddaný
Uživatelský avatar

Registrován: 27 úno 2007 08:25
Příspěvky: 4
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Soudní procesy obecnì jsou vùbec pomìrnì dobøe zdokumentovanou oblastí, takže dohledat alespoò pøibližné poèty obìtí není až tak velký problém.
S poèty vojákù uvádìných v kronikách se toto vùbec nedá srovnávat...

_________________
Et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Nezdokumentováno
UNREAD_POSTNapsal: 27 úno 2007 12:51 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Valacar píše:
Soudní procesy obecnì jsou vùbec pomìrnì dobøe zdokumentovanou oblastí, takže dohledat alespoò pøibližné poèty obìtí není až tak velký problém...
Dovolím si pronést možná "kacíøskou" myšlenku. Tìch nebohých lidí, kteøí skonèili na hranici, u kùlu s oprátkou, èi ve vysmolených sudech bez soudu bylo možná ještì mnohem víc. A je úplnì jedno, zda tak ktrutì skonèil jejich život proto, že byli èarodìjnicemi, kacíøi nebo odpùrci kalicha...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Nezdokumentováno
UNREAD_POSTNapsal: 27 úno 2007 13:51 
Offline
Poddaný
Uživatelský avatar

Registrován: 27 úno 2007 08:25
Příspěvky: 4
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Jiøí Motyèka píše:
Dovolím si pronést možná "kacíøskou" myšlenku. Tìch nebohých lidí, kteøí skonèili na hranici, u kùlu s oprátkou, èi ve vysmolených sudech bez soudu bylo možná ještì mnohem víc. A je úplnì jedno, zda tak ktrutì skonèil jejich život proto, že byli èarodìjnicemi, kacíøi nebo odpùrci kalicha...

S tím nemùžu nic než souhlasit.
Mým úmyslem však bylo pouze upozornit na to, že Inkvizice v pùvodním slova smyslu jich má na svìdomí pouze zlomek oproti všeobecnì vžitému názoru panujícímu v souèasné spoleènosti...

Ostatnì, co se nìkterých heretických hnutí týèe, když se podíváte do kronik z popisu jejich èinnosti zjistíte, že boj proti nim by se v leckterých pøípadech dal z dnešního hlediska pøirovnat k tak propagované válce proti terorismu :wink:
(Konkrétnì mám namysli gnostické hnutí v severní Africe v dobì svatého Augustýna a katary v jižní Francii - což byly jedny z hlavních dùvodù vzniku Inkvizice)

_________________
Et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Nezdokumentováno
UNREAD_POSTNapsal: 27 úno 2007 16:31 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Valacar píše:
...Ostatnì, co se nìkterých heretických hnutí týèe, když se podíváte do kronik z popisu jejich èinnosti zjistíte, že boj proti nim by se v leckterých pøípadech dal z dnešního hlediska pøirovnat k tak propagované válce proti terorismu...
Ano, bezesporu.

Valacar píše:
...Mým úmyslem však bylo pouze upozornit na to, že Inkvizice v pùvodním slova smyslu jich má na svìdomí pouze zlomek oproti všeobecnì vžitému názoru panujícímu v souèasné spoleènosti...
A co španìlská inkvizice s jejími až v zahranièí "proslulými" autodafé?...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Malleus Maleficarum
UNREAD_POSTNapsal: 27 úno 2007 23:50 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Przemysl de Nyestieyky píše:

Samozøejmì, že èarodìjnictví nebylo specifikum pouze ženské, i muži mohli být obvinìni z èarodìjnictví, ale i Kladivo rozebírá otázku [b]"...proè se vìtší množství èarodìjnic nachází v køehèím ženském pohlaví než mezi muži?"
Kladivo na to odpovídá (ostatnì jako na vše) pomìrnì rozsáhle, z èehož vyberme dle mého zajímavý výrok: "...v pøírodì jsou tøi - jazyk, duchovní a žena, kteøí neznají mírnosti v dobrotì nebo høíchu, a když se vymaní z pout svého postavení, v dobrotì a v høíchu dosahují tìch nejvyšších výšin a nejhlubších hlubin..."


Narazila jsem zrovna na toto téma v knize o støedovìkém právu, citují tam Bodina, (Inkvizice), ten prý tvrdil, že na 1 èarodìjníka pøipadá 50 èarodìjnic. Ženy se pøedstavovaly jako dùvìøivé, prolhané, vìrolomné, nerozumné, vášnivé a nenasytné. Zøejmì tím pak byly pro ïábla snadnìjší obìtí.
Když pak, zéjména v Nìmìcku došlo k masovým honùm na èarodìjnice, pak prý 80 - 90% obìtí pøedstavovaly vdovy a staré panny, tedy ženy , které nemìly mužskou ochranu. Dále to bylo zpùsobeno i tím, že se k obvinìní z èarodìjnictví pøidávaly i zloèiny "typické " pro ženy - napø. travièství.
Zajímavé je , že za úpadkem stíhání èarodìjnic v našich a habsburských zemích v 18. století stojí zase žena - Marie Terezie. Její trestní zákoník Constitutio Criminalis Theresiana(1768) sice pøevzal víceménì zásady Kladiva, ale císaøovna si vymínila, že každý eventuelní rozsudek nad èarodìjníky jí musí být pøedložen .

Zøejmì díky náboženské toleranci v našich zemích u nás nedocházelo k tak masovému stíhání jako v Nìmecku.

Pro mì je taky zajímavé jakými všemi stádii prošel postoj k èarodìjnicím obecnì.
Tresty ohnìm za èarodìjnictví znalo už øímské právo.
Raný støedovìk, až do 13. století trestal pouze církevními tresty, mnohé církevní autority v podstatì na existenci èarodìjnic nevìøili. Zmìna pøišla až ve 13. století, kdy se èarodìjnitctví dostalo do spojitosti s kacíøstvím.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Malleus Maleficarum
UNREAD_POSTNapsal: 28 úno 2007 06:13 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Katerina píše:
... 80 - 90% obìtí pøedstavovaly vdovy a staré panny, tedy ženy, které nemìly mužskou ochranu.
Koukám, že Katerina psala pøíspìvek pøíznaènì tìsnì pøed pùlnocí :D
...ale nìco na tomto typu obìtí bude. Dodnes, hlavnì na venkovech, je ještì cítit, že sobìstaèné ženy - vdovy nebo rozvedené, pøitahují jinou optiku okolí než ostatní. Jako by se nìkteøí ještì báli, ..."co to je asi za ženu, která si poradí sama bez muže?
Myslím si, že to má (a mìlo) dost co dìlat s otázkou feminismu, protože ještì do doby nedávno minulé se ženám upíraly práva rovnocenné bytosti. A nemyslím si, že by to byl dùsledek "trestu" za èarodìjnictví.
Katerina píše:
Pro mì je taky zajímavé jakými všemi stádii prošel postoj k èarodìjnicím obecnì.
Tresty ohnìm za èarodìjnictví znalo už øímské právo.
Raný støedovìk, až do 13. století trestal pouze církevními tresty...
Nevím jestli se to dá vysvìtlit jako vývoj "kvalifikace" trestù, protože obecnì byl za každý pøestupek nebo èin odpovídající trest a to i v pøípadì èarodìjnictví.
Možná jsme to už nìkde zmiòovali? Ale právì trestání "èarodìjnictví" bylo odvislé i od zemì, kde se vyskytovalo (geograficky na východ èi západ). Nìkde obvinìného stínali, topili, zahrabávali za živa nebo pøímo pálili, což bylo témìø nejjednodušší a v masovìjším mìøítku i efektivnìjší...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 01 bře 2007 14:02 
Offline
Kníže
Uživatelský avatar

Registrován: 22 led 2007 10:38
Příspěvky: 409
Bydliště: HK
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Já k pøedchozím pøíspìvkù ještì dodám, že církev, jako duchovní autorita kacíøe a èarodìje sama netrestala. Pokud vedla procesy, nebo se jich aktivnì úèastnila, pak "jenom" jako expert na tuto problematiku. Jejím úkolem tedy bylo pøedevším odhalit kacíøe èi èarodìje a pøedat jej svìtské spravedlnosti k potrestání (soud mohl následovat zv᚝, nebo byly vyšetøovací kroky inkvizitora souèástí soudního procesu, vedeného svìtskou autoritou). Dalším úkolem duchovních, jako v pøípadì všech zloèincù, bylo bojovat za spásu duše usvìdèeného a odsouzeného. Procesy se ze strany církve vedly pøedevším proto, aby byla zajištìna ochrana "dobrých køešanù". - že si o úèasti vìtšiny duchovních a svìtských vyšetøovatelù myslím své je vìc druhá. Pøesto nelze v této nepopulární kauze upøít mnohým z nich jejich lidský postoj a morální zásady - prostì je to opìt o lidech a tyto procesy mohly být a bývaly velmi úèinným zastaršovacím prostøedkem a velmi obávaným nástrojem moci...

_________________
servo


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 01 bře 2007 19:47 
Maršálek píše:
Já k pøedchozím pøíspìvkù ještì dodám, že církev, jako duchovní autorita kacíøe a èarodìje sama netrestala. Pokud vedla procesy, nebo se jich aktivnì úèastnila, pak "jenom" jako expert na tuto problematiku. Jejím úkolem tedy bylo pøedevším odhalit kacíøe èi èarodìje a pøedat jej svìtské spravedlnosti k potrestání (soud mohl následovat zv᚝, nebo byly vyšetøovací kroky inkvizitora souèástí soudního procesu, vedeného svìtskou autoritou). Dalším úkolem duchovních, jako v pøípadì všech zloèincù, bylo bojovat za spásu duše usvìdèeného a odsouzeného. Procesy se ze strany církve vedly pøedevším proto, aby byla zajištìna ochrana "dobrých køešanù". - že si o úèasti vìtšiny duchovních a svìtských vyšetøovatelù myslím své je vìc druhá. Pøesto nelze v této nepopulární kauze upøít mnohým z nich jejich lidský postoj a morální zásady - prostì je to opìt o lidech a tyto procesy mohly být a bývaly velmi úèinným zastaršovacím prostøedkem a velmi obávaným nástrojem moci...Zkratka a dobre kdo byl divnej byl upalenej


Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 01 bře 2007 23:41 
Offline
Kníže
Uživatelský avatar

Registrován: 22 led 2007 10:38
Příspěvky: 409
Bydliště: HK
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
p(o)sel z budoucnosti napsal: Zkratka a dobre kdo byl divnej byl upalenej

inu za jistých okolností lze skuteènì konstatovat, že kdo byl divnej, byl i podezøelej :lol:

_________________
servo


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 02 bře 2007 15:07 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
Posle, pøiznávám se, že mì docela pøekvapuje, že ještì nehoøíš jak pochodeò. :lol: :lol:

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 02 bře 2007 19:18 
acoma píše:
Posle, pøiznávám se, že mì docela pøekvapuje, že ještì nehoøíš jak pochodeò. :lol: :lol:Naposled sem horel jako pochoden kdyz sem sel navstivit spolecnou saunu. 8)


Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 19 bře 2007 22:53 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
Èarodìjnice byly pøedevším pøebornicemi ve znalosti a sbírání všemožných bylinek. Byly schopné sbírat a používat nejen klasické byliny jako je napø. ocún, øebøíèek, ale také blín, rulík, mandragoru atd. Jimi používaná medicína zahrnovala znalosti a použití výtažkù z rostlin popø. zvíøat v oblastech jako je pøíprava afrodiziak, abortativ, léèiv, psychoaktivních substancí a život prodlužujících a omlazujících elixírù. :wink:

Obrázek

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 01 kvě 2007 08:31 
Offline
Zemanka

Registrován: 13 srp 2006 16:58
Příspěvky: 57
Bydliště: Ešonokrk
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Povìra,víra ,magie a èarodìjnictví ve Støedovìku


Støedovìkému svìtu vládly povìry a množila se vyznání.Víra se od dnešní doby moc nelišila,ve støedovìku pøevažovaly jevy tajuplné a magické.
Støedovéký èlovék vìøil na andìly a ïábly.Skøítky a víly.Pro nìkoho motýli byli duše nepokøtìných dìtièek a hadi byli èerti èíhající mezi kameny.
Poèasí všeobecnì pøedznamenávalo vìtšinou pohromy.Ale napøíklad krupobití v 15.stol.vyhrálo bitvu krále Eduarda III.když obléhal Chartres.Velké kroupy zaèaly zabíjet protivníkovy konì i jezce a tak radši pøed bìsnícím živlem utekli.Pøirozenì.že takováto událost byla vykládána jako trest Boží.
Populární postavou ve støedovìku byl ïábel,který pøežil v našich pøedstavách dodnes.
Podle historikù byl ïábel chápán jako padlý andìl,jež má dvì tváøe-dobro a zlo.
Podle tohoto dìlení je i chápán posmrtný život.Nìkteøí pùjdou po smrti do nebe,jiní do pekel.Podle skutkù, nebo høíchù,které vykonal nebo se dopustil za svého života.
Ale i høíšník mìl jistou nadìji,že se dostane do nebe,když projde oèistcem,to byl druh pokání,které musel høíšník dodržet.
Ïábel se stal mocným nástrojem,kterým zastrašovali duchovní své vìøící.Varovali pøed jeho pøitažlivými podobami,za nimiž se skrývala hrozná tváø.Nejèastìji byl podle duchovních pøevtìlen do tìla pùvabné dívky.Toto strašení vìøících mìlo snížit pohlavní nezávaznost,která v té dobì byla velice neúmérná.Mùžeme se jen domnívat,zda toto opatøení bylo úèiné.
Uèinìjším ale jistì bylo strašení høíšniky nemocemi.Ve støedovìku byli lidé udržováni v neustálém strachu.Využíval se k psychologické manipulaci vìøících.
Na druhé stranì byly zázraky a magie.Ve støedovìku se zázraky množily neuvìøitelným tempem,ale vìtšina tìchto"zázrakù"byla vysvìtlena a zapomenuta.Nìkteré zázraky však pøežívají až dodnes,napø.sv.Bernard,dobový svìtec,se modlil k èerné Pannì Marii v kostele Saint Voirles a z jejích prstù ukáply tøi kapky mléka,které padly svìtci na rty.Nebo pøípad sv.Dominika,terý upekl slepici a ona poté zaèala kdákat.
O zázrak se snažil témìø každý,nebo ten,kdo zázrak vykonal,byl prohlášen za svatého a v té dobì to jistì byla lákavá odmìna.
Magie a èarodìjnictví bylo oborem,kerý byl velice tvrdì odsuzován inkvizicí.Staèilo,aby byl èlovìk jen podezøelý z této èinnosti,ani nemusely být žádné dùkazy a tento èlovék skonèil na hranici,kde byl upálen.
Èarodìjnice se staly pro inkvizici nebezpeènou skupinou,protože používaly odvìké praktiky starovìkých knìžek,využívaly mimo jiné byliny,z nichž vaøily nápoje lásky,umìly uvaøit halucinogenní nápoje,znaly byliny,které dokázaly potlaèit bolest,vyvolat potrat,uspat atd...Tyto látky prodávaly obyèejným lidem,ale i feudálùm,princùm i králùm.
Èarodìjnictví ve støedovìku bylo oznaèováno jako víra ke zlu a jeho zneužívání pøinášelo neštìstí a ubližovalo ostatním.
Ve støedovìké Evropì se èarodìjnictví považovalo za satanské a kacíøské náboženství,keré bylo pokládáno za smlovu s
dáblem a bylo odsouzeno papežskou bulou r.1484.
Èarodìjnice byly bohužel ve vìtšinì pøípadù bylináøky a porodní báby,které se snažily pomoci nemocným.Inkvizice je ale všechny oznaèila za kacíøské èarodìjnice a upálila je na hranici.
Velice kruté období støedovìku.......


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 01 kvě 2007 16:09 
Offline
Zemanka

Registrován: 13 srp 2006 16:58
Příspěvky: 57
Bydliště: Ešonokrk
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
acoma píše:
Èarodìjnice byly pøedevším pøebornicemi ve znalosti a sbírání všemožných bylinek. Byly schopné sbírat a používat nejen klasické byliny jako je napø. ocún, øebøíèek, ale také blín, rulík, mandragoru atd. Jimi používaná medicína zahrnovala znalosti a použití výtažkù z rostlin popø. zvíøat v oblastech jako je pøíprava afrodiziak, abortativ, léèiv, psychoaktivních substancí a život prodlužujících a omlazujících elixírù. :wink:

Obrázek

Ano a takovéto bylináøky,kterým dnes øíkáme léèitelky,byly upáleny na hranici,nebo byly prohlášeny za èarodìjnice.A to jen proto,že se vyznaly v bylinách a nìkdy provádìly i lékaøské zákroky.Byla to krutá doba.Dnes je tolik šarlatánù,že by museli také skonèit na hranici.Myslím tím nìkeré rádoby léèitele,kteøí vydìlávají na nemoci druhých a pøitom neléèí.V televizi èasto mluví a nìkolika pøípadech roènì.
Tito jedinci by se ve støedovìku byli rychle upáleni......


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 03 kvě 2007 06:38 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Simka píše:
Populární postavou ve støedovìku byl ïábel...
Populární postavou byl pøedevším u církve. S ním (ïáblem) obcovaly èarodìjnice a taktéž i ony byly velice frekventovaným církevním termínem.
Pokud bych to zjednodušil, tak církevní autorita vùbec zúžila pojem mysticismu na pouhé tyto dva atributy, èímž významnì narušila dosavadní duchovní stabilitu lidského vnímání.
U pøedchozích "pohanských" kultur po vìky vìkù pøežívaly rùzné povìry, v nichž ožívala celá pøíroda a èlovìk se stával její souèástí... Teprve církev se zaèala na tuto kulturu adaptovat a systematicky ji likvidovat. Èlovìka pak vytrhla z kontextu pøírody a povýšila jej nade vše, když jej oznaèila za "pána tvorstva". Nad vším stálo pøesnì vymezené hodnostáøství církevní hierarchie, které si namísto svìdomí vzalo za cíl, posuzovat a trestat, co se jí zaèalo pøíèit...
A tím zaèal daleko vìtší lidský omluvitelný teror, jakého nebyl schopen žádný démon z pohanské øíše...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 03 kvě 2007 08:34 
Offline
Kníže
Uživatelský avatar

Registrován: 22 led 2007 10:38
Příspěvky: 409
Bydliště: HK
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Simka píše:
Poèasí všeobecnì pøedznamenávalo vìtšinou pohromy.Ale napøíklad krupobití v 15.stol.vyhrálo bitvu krále Eduarda III.když obléhal Chartres.Velké kroupy zaèaly zabíjet protivníkovy konì i jezdce a tak radši pøed bìsnícím živlem utekli. Pøirozenì.že takováto událost byla vykládána jako trest Boží.
- smím se zeptat na zdroj? Francouzský útok zmaøený kroupami by mì zajímal, ale v dobových pramenech jsem na nìj nikde nenarazil a to se domnívám, že takovou perlièku by si Froissart neodpustil. Navíc anglický král Eduard III. vládl ve století 14. st. :wink: (to není rejpání, kroupy mì opravdu zaujaly, nedokážu si totiž pøedstavit, jak by musely být velké, aby srazily muže ve zbroji, nebo mu dokonce ublížily. To by tehdy lidé opravdu chápali jako zásah shùry :wink: )

Simka píše:
Èarodìjnice byly bohužel ve vìtšinì pøípadù bylináøky a porodní báby,které se snažily pomoci nemocným.Inkvizice je ale všechny oznaèila za kacíøské èarodìjnice a upálila
- to j pomìrnì sporné, protože tìch upálených èarodìjnic nebylo ani zdaleka tolik, jak se mezi laickou veøejností bìžnì uvádí a právì bylinkáøek z nich bývalo pramálo. Obecnì se moc neví o tom, že nejvìtší hony na èarodìjnice poøádali pøedevším puritánští protestanté a jejich obìmi obvykle nebývaly koøenáøky a porodní báby.

Jinak souhlasím s tím, že povìry výraznì zasahovaly do života støedovìkých lidí a nìkteré jejich tradice nám dnes pøijdou nepochopitelné a úsmìvné, jiné již ménì úsmìvné...

_________________
servo


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 03 kvě 2007 10:29 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Maršálek píše:
...nejvìtší hony na èarodìjnice poøádali pøedevším puritánští protestanté a jejich obìmi obvykle nebývaly koøenáøky a porodní báby...
U tìch porodních bab bych byl taky skeptický, ale zas na druhou stranu, pokud církev uèila zcestnì astrologické souvislosti a že tøením tøezalky o kámen vznike štír nebo že se vèely rodí z uhynulých tìl zvíøat... pak jim jistì bylo trnem v oku, když dìvy a báby i nadále zùstávaly u vìdomostního dìdictví svých pøedkù a ze stejného dùvodu s pøedešlými generacemi setrvávaly i u spoleèného náboženství...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 11 kvě 2007 13:59 
Offline
Vévoda

Registrován: 22 bře 2007 22:04
Příspěvky: 872
Bydliště: Martinovo údolí
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
O tom,že pøipravovali psychoaktivní látky jsou doklady.Jednou jsem èetl návod na pøípravu mastì kterými se potíraly na svých srazech.Byla to v podstatì droga prostupující pokožkou.Možná to v prvopoèátku byla pøíèina jejich vidin, pocitù létání a podobnì.I dùvodem k vyhánìní ïábla z tìla pøi zmìnách v chování.Na huti jsme dìlali velké množství støedovìkých karaf.Byl jsem shodou okolností na pøednášce o drogách kde vúvodu byla popisovaná nádoba stará nìkolik století,ve které byl moderními chemickými metodami zjištìn pùvodní obsah-opiáty.Když jsem pøišel domù,tak jsem karafu prohlížel a ejhle pøi otoèení dnem vzhùru jsem uvidì dokonalý model makovice s naøíznutým stonkem.Zájemcùm mohu poslat.Možná nìkteré èarodìjnice byly jen narkomanky.Georg

_________________
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 11 kvě 2007 16:44 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
Georg píše:
Zájemcùm mohu poslat.Možná nìkteré èarodìjnice byly jen narkomanky.Georg
prosím, poslat. :lol: Nerekla bych narkomanky, ty halucinogeny pouzivaly behem urciteho ritualu (narozdil od dnesnich smazek, ktere to pouzivaji aby vubec aspon nejak fungovali.). :wink:

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 194 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz