Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 24 led 2021 13:10

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 194 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: èarodìjnictví
UNREAD_POSTNapsal: 16 pro 2007 20:47 
Offline
Zeman
Uživatelský avatar

Registrován: 16 lis 2007 15:31
Příspěvky: 93
Bydliště: hrad Kost
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Stanislave, to jsou sice dobré rady...a je jich kupa..
No takový recept na vyhmání zlých duchù z domu:vezmi hrst bobkù kozích, chlupy ze psa èi koèky, pøidat 3 zrnka hrachu, pokropit svìcenou vodou a hodit na rozžjavenou plotnu. Místnost uzavøít a po hodinì vyvìtrat... :P Myslím že by utek i ten dobrej duch... :P

_________________
Maria


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 16 pro 2007 20:50 
Offline
Zeman

Registrován: 05 lis 2007 21:35
Příspěvky: 112
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Aby pánové nepøišli zkrátka, recept i pro nì :
Spálené srdce a lùno zabitého psa
V roce 1606 byl postaven pøed nymburský soud jakýsi Špièka, kde byl obvinìn jako èlen “ èarodìjnické tlupy", kterou mìl vést sedlák Mandelík. . Pøi krutém muèení Špièka doznal i to, že odøízl obìšence ze šibenice, sebral provaz z krku, košili ual pravou ruku a ètyøi prsty pravé nohy. A to s úmyslem, aby pomocí tìchto èarodìjných prostøedkù byly klisny tlusté a dobøe žraly. To, že si celá “èarodìjnická tlupa" mìla pøièarovávat pøízeò dìveèek sypáním prachu ze spáleného srdce a lùna zabitého psa do pití, Špièka také vypovìdìl. Jeho hrozná poprava se mìla stát prologem k dalším exekucím. Nejprve ho kat døel po høbetì, potom ual prsty pravé nohy a pravou ruku. Pak jej roztáhli na ètyøi kùly, uøízli pøirození, otevøeli hrudník a vytrhli srdce, jímž ho bili do oèí. Potom ho rozètvrtili a vše zavázali do jeho košile, kterou povìsili na šibenici.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: èarodìjnictví
UNREAD_POSTNapsal: 16 pro 2007 20:56 
Offline
Zeman
Uživatelský avatar

Registrován: 16 lis 2007 15:31
Příspěvky: 93
Bydliště: hrad Kost
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Takových recepisù...
Ale otázka....co ty a souèasná situace s èarodìjkami????,èi èarodìjníky???

_________________
Maria


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 16 pro 2007 21:10 
Offline
Zeman

Registrován: 05 lis 2007 21:35
Příspěvky: 112
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Problém je v tom, že já žádné souèasné èarodìlky, ani èarodìje neznám. A o tìch z minulosti si myslím, že byli buï nìèím vyjimeèní ( napø. zanalostmi, které mohly pøipadat zvláštní) nebo to byli obìti pomatencù.
A hned uvedu pøíklad:
V roce 1611 probìhl ve Francii proces, jehož obìtí se stal mladý faráø Louis Gaufridy. Byl neprávem obvinìn ne zcela duševnì zdravou patnáctiletou dívkou Madeleine, která se do nìho nešastnì zamilovala. Když její city faráø neopìtoval, oznaèila ho za pùvodce ïábelské posedlosti, jíž byla prý jeho vinou postižena. Jakmile se matka dozvìdìla, že se její dcera Madeliene zamilovala do knìze, poslala ji do kláštera voršilek v nadìji, že odlouèením na mladého muže zapomene. Stalo však nìco jiného. Dívka i v klášteøe vykládala o sobì, že je posedlá ïáblem, který ji pùsobí velké bolesti a jiné nepøíjemnosti. Dostávala záchvaty køeèí a pøi jednom dokonce zlámala v kostele krucifix. Klášterní zpovìdník se sice pokusil o stanovený obøad, vymítání ïábla, ale nemìl úspìch. Naopak. Situace v klášteøe se ještì zhoršila, když dalších osm sester zaèalo vykazovat podobné pøíznaky posedlosti jako Madeleine. Zlí duchové z Madeleininých úst oznamovali, že ji faráø Gaufridy uèinil “královnou èarodìjnic", a stejnì jej naøkly i ostatní posedlé jeptišky. Všechny o nìm tvrdily, že prý pomocí kouzel vehnal démony do jejich panenských tìl, aby je roznítil pro necudnou milostnou vášeò a mohl jich pak pro své høíšné chtíèe zneužívat. Jen díky obrovské stateènosti nebohého faráøe Gaufridyho, který pøi hrùzném muèení neudal žádného spoluviníka, zùstal on sám jedinou obìtí tohoto procesu. Pøed obrovským zástupem zvìdavcù byl upálen jako èarodìjník. A Madeleine? Tu její neduh záhy po smrti faráøe pøestal trápit, i když ze své duševní choroby se vyléèit nemohla. Bìhem svého života byla dokonce dvakrát obvinìna z èarodìjnictví a odsouzena k pokutì a uvìznìna. Po deseti letech byla propuštìna na svobodu, ale nemìla se kam vrátit. Její rodina se jí zøekla a ani do kláštera nesmìla. Nakonec zemøela jako opuštìná a pomatená staøena ve vìku 77 let.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 16 pro 2007 21:11 
Offline
Sedlák

Registrován: 03 pro 2007 21:24
Příspěvky: 7
Bydliště: Lomnice nad Popelkou
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
doufám,že nikoho do èarodìjnictví zapáleného neurazím,ale tohle všechno je nechutný :shock: ...Pøedstavte si,že cosi prolejváte psí hlavou... Kam se ztratily ta mandragora a ostatní bylinky???

_________________
uccello di bosco


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: èarodìjnict
UNREAD_POSTNapsal: 16 pro 2007 21:12 
Offline
Sedlák

Registrován: 03 pro 2007 21:24
Příspěvky: 7
Bydliště: Lomnice nad Popelkou
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Maria píše:
No jestli chceš..velice ráda... :oops: :D


To si piš,že chci...a ty se o to zajímáš nìjak víc? jak ses k tomu dostala??

_________________
uccello di bosco


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 16 pro 2007 21:17 
Offline
Zeman

Registrován: 05 lis 2007 21:35
Příspěvky: 112
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
No já za to nemùžu, já to mám ze Smolných knih a tam jsou holt takové recepty.A ta psí hlava, to snad byla jen lebka. A z tìch už pili staøí Keltové - a jak byli silní a zdraví.
Horší by bylo, kdybych uvedl stanovený postup výslechu, u kterého nesmìla být prolita krev - to by byla nechutná hrùza. :)
Nìkteré receptury onìch “ïábelských mastí" se zachovaly do dnešní doby. Obsahovaly blín, durman, rulík zlomocný a mandragoru, tedy rostliny schopné navodit halucinace a euforii. Ale i prášky z rùzných potvor.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: èarodìjnictví
UNREAD_POSTNapsal: 16 pro 2007 21:36 
Offline
Zeman
Uživatelský avatar

Registrován: 16 lis 2007 15:31
Příspěvky: 93
Bydliště: hrad Kost
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Stanislave, jsou to vìci minulé a hlavnì moc lidí vzdìlaných, nadaných léèitelstvím a magii , aniž si to uvìdomovali, bylo zlikvidováno....
Dnes se používá reiki, což lidé umìli i døíve... dokázali dotekem odstranit bolest atd.
A tedy ty souèasné??Záleží jak odpovìdné jsou ve svém konání.....
Sama se zabývám magii aktivnì, tak vím co si mùžu dovolit a co ne....

_________________
Maria


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: èarodìjnictví
UNREAD_POSTNapsal: 16 pro 2007 21:37 
Offline
Zeman
Uživatelský avatar

Registrován: 16 lis 2007 15:31
Příspěvky: 93
Bydliště: hrad Kost
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Kaminiko, ráda co znám pøedám....

_________________
Maria


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 16 pro 2007 22:05 
Offline
Zeman

Registrován: 05 lis 2007 21:35
Příspěvky: 112
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Maria,
já jsem holt takový jihoèeský beran, který co si neumí vysvìtlit, tak si radši ani nepøipouští. A za svùj život jsem si již nedokázal vysvìtlit hodnì vìcí. Ale pøesto vìøím, že musela existovat v lidech nìjaká podivná pøírodní síla ( nebo schopnost, znalosti, intuice - nevím jak bych to nazval), kterou však již dnes lidé nemají. Snad ještì ti, kteøí nejsou dotèeni tzv.civilizací, mùžou mít zbytky tìchto schopností.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: èarodìjnictví
UNREAD_POSTNapsal: 16 pro 2007 22:14 
Offline
Zeman
Uživatelský avatar

Registrován: 16 lis 2007 15:31
Příspěvky: 93
Bydliště: hrad Kost
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Stanislave, není to zapomenuto..tedy tyhle schopnosti. je hodnì lidí, které tyto vlastnosti mají...ale vìtšinou je nedávají na odiv. Jsou ale tací co na nich profitují, ale tìm je to velice brzo odejmuto. Vím o èem píšu, protože...ale to nebudu veøejnì ....

_________________
Maria


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 16 pro 2007 22:22 
Offline
Měšťan

Registrován: 28 říj 2007 20:09
Příspěvky: 24
Bydliště: Praha-Barrandof
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ale né, Stanislave, všichni tu schopnost poøád máme, jen ji v sobì objevit a pøipustit, že jsou vìci, na které si nejde sáhnout... Urèitì pomáhá vypadnout z civilizace nìkam ven, nespìchat za nìjakým urèitým cílem, zkusit jen tak bloumat a "otevøít oèi podruhý". Proto asi lidé, kteøí ještì poøád tráví vìtšinu svého života v divoèinì mají k tomuhle druhu vìdìní blíž :)
Mario, mluvíš mi z duše =D> Tyhle vìci nikdo nesmí zneužívat, nebo se mu to všechno vrátí dvakrát...
Spousta vìcí je ale nepøenosných, mùžeš dát ostatním návod, ale pochopení - to musí každý najít sám... Rei-ki je dobrý zaèátek :)

_________________
kam èert nemùže, nastrèí ženskou...
carpe jugulum :twisted:


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 16 pro 2007 22:27 
Offline
Zeman

Registrován: 05 lis 2007 21:35
Příspěvky: 112
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Co je to reiki. Už to tu padlo podruhé a já koukám jako tydlít. Naposledy jsem tak koukal, když jsem otevøel jednu knihu a ta zaèínala : Královnu Boadiceu zná každý, dìti se o ní uèí ve školách....... A já ani netušil , koho zná každý a o kom se ty dìti vlastnì uèí.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 16 pro 2007 22:34 
Offline
Měšťan

Registrován: 28 říj 2007 20:09
Příspěvky: 24
Bydliště: Praha-Barrandof
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Rei-ki je - velmi zjednodušenì øeèeno - léèení rukama... èlovìk se nauèí využívat tuto sílu (nepøesný pøeklad je nìco jako vesmírná síla) k tomu, aby pomáhal sobì i druhým... Ale není to tvoje léèivá síla, jen se nauèíš používat (ne využívat!) energii zvenèí... :oops: Snad jsem dokázala shrnout téma na nìkolik hodin do dvou vìt...

_________________
kam èert nemùže, nastrèí ženskou...
carpe jugulum :twisted:


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 16 pro 2007 22:44 
Offline
Zeman

Registrován: 05 lis 2007 21:35
Příspěvky: 112
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Dìkuji. A není to založeno na nìjakém "placebo efektu"? Prostì, èlovìk, který navštíví léèitele si již musí hroznì pøát uzdravení. A léèitel jej pøesvìdèí slovy a gesty, že mu již pomohl - a tìlo si nìkdy s touto vírou dokáže pomoci samo?


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 16 pro 2007 23:11 
Offline
Měšťan

Registrován: 28 říj 2007 20:09
Příspěvky: 24
Bydliště: Praha-Barrandof
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Eh... Ano i ne. Tzv. placebo efekt je pøece souèástí toho všeho. Dneska používáme homeopatika, døív se používaly sušený žáby nebo psí hlavy \:D/ Vím, že tím teï to "èarodìjnictví" trošku shazuju, ale je to tak... Né nadarmo se øíká, že víra uzdravuje. Ona spousta nemocí i úrazù je tzv. psychosomatickýho pùvodu... Pokud si tohle èlovìk pøipustí, spousta vìcí okolo mu zaène dávat smysl :) V tomhle je dokonale cynický Terry Pratchet ve svých Zemìplochách... Kdybys lidem nedal nìjaký utrejch odporný chuti, tak ti nebudou vìøit, že je mùžeš uzdravit nìèím neviditelným... A musejí vìøit tomu, že to dokážeš - protože jinak je vlastnì uzdravuješ proti jejich pøesvìdèení - a to je taky špatnì... To je páchání dobrých skutkù - a to se trestá stejnì jako páchání tìch špatných... On si kolikrát ten dotyèný svùj neduh pìstuje (podvìdomì), protože z toho má nìjaký prospìch... Co se týká placebo lékù obecnì - taky jim moc nevìøím, ale z úplnì jiných dùvodu... Každýho èlovìka trápí nìco osobního, specifickýho... Proto taky každý potøebuje nìco jinýho jako lék... A tohle jim právì dávají léèitelé - velmi osobní pøístup, léèení nejen tìla ale i duše... Uznávám, jsou lékaøi, kteøí už to pochopili a zabývají se tzv. celostní medicínou :) A ano - je spousta léèitelù - podvodníkù, kteøí tohle všechno shazují a vydìlávají na víøe lidí... Na to mùžu jen øíct - všechno se jim to jednou vrátí... Ale žádný recept na to, jak je rozeznat, nemám...
A ještì k výdìlkùm léèitelù... Když ti nìkdo pomùže, mìl by za to dostat odmìnu... Dneska za všechno platíme penìzi... Døív to bylo spíš tøeba kus nìèeho dobrého na zub, nebo obleèení, nìjaká praktická a potøebná vìc... Jde o to, že v tobì nemá zùstat pocit dluhu vùèi tomu, kdo ti pomùže, jinak vzniká závislost, nevážíš si té služby (øíkáš si, že když je to zadarmo, tak to za nic nestojí) a ano - nebudeš schopen drobnìjší problémy øešit sám vlastním rozumem :)
Uff... Tohle je opravdu téma na dlouhý zimní veèery (na spoustu veèerù)... Tak se omlouvám za to, že jsem se tak rozepsala - stejnì mám pocit, že jsem to trestuhodnì zjednodušila :)

_________________
kam èert nemùže, nastrèí ženskou...
carpe jugulum :twisted:


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 16 pro 2007 23:26 
Offline
Knìžna
Uživatelský avatar

Registrován: 05 kvě 2007 12:32
Příspěvky: 316
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Verna píše:
Spousta vìcí je ale nepøenosných, mùžeš dát ostatním návod, ale pochopení - to musí každý najít sám..


Ezoterika je filozofický názor a klíè k vlastnímu nitru. Cestou poznání sebe sama se otevírá možnost pomoci ostatním.

_________________
Minulost není tøeba milovat, staèí jí rozumìt a nezapomenout, že konèí v budoucnosti. M.Ivanov


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 16 pro 2007 23:27 
Offline
Měšťan

Registrován: 28 říj 2007 20:09
Příspěvky: 24
Bydliště: Praha-Barrandof
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
No vida... píšu tu romány - a staèí jedna krásná vìta... díky :)

_________________
kam èert nemùže, nastrèí ženskou...
carpe jugulum :twisted:


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 16 pro 2007 23:33 
Offline
Knìžna
Uživatelský avatar

Registrován: 05 kvě 2007 12:32
Příspěvky: 316
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Verna píše:
No vida... píšu tu romány - a staèí jedna krásná vìta... díky :)


Velmi hezky jsi to popsala. To je vážnì téma na hodnì èasu a asi spíš na povídání osobní. Nelze všechno objasnit pøes fórum. :wink:

_________________
Minulost není tøeba milovat, staèí jí rozumìt a nezapomenout, že konèí v budoucnosti. M.Ivanov


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 17 pro 2007 00:05 
Offline
Měšťan

Registrován: 28 říj 2007 20:09
Příspěvky: 24
Bydliště: Praha-Barrandof
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Dagmar píše:
To je vážnì téma na hodnì èasu a asi spíš na povídání osobní. Nelze všechno objasnit pøes fórum. :wink:


Pøesnì tak :)

A teï ještì pøihodím nìco, co jsem našla už pøed lety v Herbáøi léèivých rostlin od pánù Janèi a Zentricha:
...Èlenskými státy EU byla zøízena Evropská nadace pro fytoterapii. Probìhla øada jednání, která mìla sjednotit sporné body... Je vhodné, aby ètenáøi vìdìli, že nìkteré byliny, a to i takové, které jsme našim ètenáøùm doporuèovali, upadly v EU do nemilosti... Výsledky musíme chtì nechtì brát v potaz, i když lze mít jisté pochybnosti o použité metodice výzkumu. Napøíklad toxicita podbìlu byla prokazována tak, že vybrané krávy dostávaly k snìdku pouze podbìl a poté, co ho pozøely více než 400 kilogramù, postupnì zcepenìly a mìly K.O. játra...

#-o :-k

_________________
kam èert nemùže, nastrèí ženskou...
carpe jugulum :twisted:


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 194 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot] a 1 návštěvník


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz