Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 24 led 2021 12:57

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 194 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 17 pro 2007 00:25 
Offline
Vévoda

Registrován: 22 bře 2007 22:04
Příspěvky: 872
Bydliště: Martinovo údolí
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Vážené dámy!Doufám ,že ne èarodìjnice,pøíbìh ze sudet.Tady v Mart.údolí je léèebna ,zøízená Schichtem,pùvodnì na psychické nemoci.A zde byla pøijata sestra dvou lékaøek Frau Kekula.Moc jsme ji tu mìli rádi,hovoøila nádhernou èesko nìmèinou,ale co bylo podstatné,i když to tam skonèilo a byla z toho plicné¨ léèebna,živila se masážemi.A jezdili k ní snad všichni doktoøi z okresu.Tak jsem pátral po jejím úspìchu.Dobrý masér musí umìt dodat energii do svalu ,øekla mi-každý tu sílu má..A pøiblížila prst na mou tváø.A øekla ,cítíte teplo?Teplo jsem cítil,a pak mi dala zrcátko.Mìl jsem tam èervený flek.A øekla j/ako vy/ každý tu sílu má./Tak jsem to zkusil.povedlo se.Ale týden jsem byl grogy .No vìøte nevìøte,je to tak.

_________________
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: èarodìjnictví
UNREAD_POSTNapsal: 17 pro 2007 10:53 
Offline
Zeman
Uživatelský avatar

Registrován: 16 lis 2007 15:31
Příspěvky: 93
Bydliště: hrad Kost
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
No co na to vše napsat cojste tu nakousli. Souhlasím, že každý má možnosti využít svých schopností..jen je objevit.Reiki je vìc velice zajímavá, ale musí se dìlat po urèitém studiu a zasvìcení, tedy otevøení kosmického kanálu. Pak nedochází k vyèerpání. Dá se reiki i posílat na dálku. Mám s tím dobré zkušenosti.
Vše bohužel stojí peníze, knihy semináøe, vzdìlání. Proto není možné dìlat ezoterické vìci zdarma...Ale každý kdo se tímto zabývá pomáhá i lidem bez nároku na odmìnu.
A co se týèe víry, tak to je pravda, èlovìk musí vìøit, že vše bude dobré.Každý kdo dìlá tyto vìco v nìco vìøí, at tuto sílu nazývá jakkoliv.
Pracuju hlavnì s tarotem, tedy výklady atd.Mohu øíct , že si èasto pøipadám jako psycholog / což znalost psychologie je nutná/.A vlastnì sama magie je vlastnì i to že dýcháme...
A ještì každá èarodìjka èi èarodìjník si vede záznamy..Knihu stínù. Tam si zapisuje co dìlá atd.Je to dávný zvyk.
"Do knihy piš vždy sama, svou vlastní rukou.Bratry a sestry nech opsat co budou chtít.Však nikdy knihu z rokou nedávej a nikdy nemìj cizí rukopis pøi sobì.Vždy najdou.li jej u tebe, odvedou je a umuèí je.A tebe taky.Nauè se zpamìti nejvíce co možno. Až nebezpeèí pomine, knihu pak mùžeš znovu psáti." Kniha stínù z 12.století
Jak je vidìt mnoho z tìchto lidí umìlo psát a èíst...
Velice dobrou knihou je Pozitivní magie /okultismus v praktickém životì/ od Marion Weinstein.

_________________
Maria


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: èsrodìjnictvi
UNREAD_POSTNapsal: 17 pro 2007 12:44 
Offline
Zeman
Uživatelský avatar

Registrován: 16 lis 2007 15:31
Příspěvky: 93
Bydliště: hrad Kost
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ještì nìkolik citací:

Není pochyb o tom , že neviditelný svìt existuje.P.roblém je v tom, jak daleko z centra a do kolika mají otevøeno..... Woody Allen


Skuteèná duchovnost nepotøebuje reklamu.....Dion Fortunová

_________________
Maria


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: èarodìjnice
UNREAD_POSTNapsal: 05 led 2008 17:47 
Offline
Zeman
Uživatelský avatar

Registrován: 16 lis 2007 15:31
Příspěvky: 93
Bydliště: hrad Kost
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
hodnì se tu napsalo o èarodìjnicích a zpbech trestù. Ale co si pøopomenout zásady èarodìjnic?To je mnohým skryté. Objasní to i jenání èarodìjnic a èarodìjù.
V životì èarodìjnic se respektuje svìt Pozemské plánì a Neviditelý svìt..
Cílem èarodìjnic je øídit Neviditelné tak, aby se to projevilo ve Svìtì forem, tedy na pozemské pláni - v životì lidí tak, aby se život stal pozitivnìjším.
Základy tradic:
Úcta k pøírodì, víra v existenci Boha èi Bohynì, víra v Sílu, která sjednocuje Viditelné a Neviditelné, respeltují zákon trojnosti a mají odpovìdnost za svoje èiny.
Zákon trojnosti:
Vyslovená kouzla èi provedené èiny jdou do Neviditelného svìta.
Vrací se do Svìta forem zpìt aby se naplnila.
Zpìtným odrazemse vrací do života odoby, která ho vyslovila .
Proto dobøe važme každé slovo co vyøkneme.

_________________
Maria


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: èarodìjnice
UNREAD_POSTNapsal: 05 led 2008 18:00 
Offline
Zeman
Uživatelský avatar

Registrován: 16 lis 2007 15:31
Příspěvky: 93
Bydliště: hrad Kost
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Omlouvám se za pøeklepy.
A pro zajímavost jeden lektvar, je proti zlobì a hamižnosti:
Do vodky dát macerovat sporýš a dobromysl, tedy pøimìøenì, na dávku asi do 2 dcl lžièku dobromysli a dvì sporýše.Nechat macerovat 72 hodin a pak pøecedit a užívat po 10 kapkách, u hamižníkù a zlostníkù i nìkolikrát dennì.
Pøi zhotovování je nutné odøíkat 3x tato slova:
Tímto slovem Ti Sílu dávám, tímto mocnou Sílu pøivolávám. A vše zlé skolíš, k tomu dopomùže sporýš. Nech máš dobrou mysl, to nech ti pøinese dobromysl.
Úèinky jsou zaruèené... :D :P

_________________
Maria


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 05 led 2008 18:23 
Offline
Zeman

Registrován: 05 lis 2007 21:35
Příspěvky: 112
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Maria napsala:
Citace:
A pro zajímavost jeden lektvar, je proti zlobì a hamižnosti:

Pro nás hamižníky a vzteklouny je tato obrana:
Proti oèarování doporuèují nìkteøí praktiètí okkultisté chování jistých zvíøat v bytì a nebo pøímo jejich nošení. Jsou to ropucha, bazilišek, chameleón a nìkteré ještìrky, zvíøata to velmi antipatická, mající, jak praví Elifáš Lévi, v pohledu cosi uhranèivého. Zmínìná zvíøátka mají mít tu vlastnost, že absorbují proudy astrálního svìtla, chráníce takto pøed halucinacemi a kouzly astrálního opojení. Proto asi staré legendy o èarodìjnicích se zmiòovaly o ropuchách a ještìrkách, jež byly onìm zlopovìstným ženám nerozluènými a také snad osvìdèenými pøítelkynìmi. Z vlastní zkušenosti nemohu tohoto zvláštního vlivu onìch zvíøátek potvrdit, nezdá se mnì však nemožným. Mluví proò alespoò bohaté staré zkušenosti celé øady pokolení a národù.

Je to z knihy Otakara Griese - Problém oèarování.
Sehnal jsem si ji proto, že tuto knihu propaguje jeden významný Táborák (také napsal pøedmluvu) PhDr. Milan Nakoneèný, CSc.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: èarodìjnice
UNREAD_POSTNapsal: 05 led 2008 18:55 
Offline
Zeman
Uživatelský avatar

Registrován: 16 lis 2007 15:31
Příspěvky: 93
Bydliště: hrad Kost
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Stanislave, asi máš pravdu..protože žáby a ještìrky klidnì hýèkám, ale z hadù mám jakýsi nepopsatelný pocit.Mùžu jen kobru královskou...
Proti uøknutí a oèarování staèí nosit nìco naruby...a která èást odìvu je tak nejnenápadnìjší ????
Takových zaøíkadel na rùzné vìci je moc..osobnì se øídím velice støízlivými pravidly, leè jsou to pravidla èarodìjnice...praktikuju starou dobrou magii.
Velice zajímavý je Smržovskáý grimoár..vlastnì správnì - Johanna Fausta kniha mirákulí, umìn a divù neboli Trojnásobné pekelné zaøíkání.
je jištìna i èíslem pøidìlených ke jménu..Je zajímavá obsahuje podrobné návody i s peèetìmi k magické práci.

_________________
Maria


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: èarodìjnice
UNREAD_POSTNapsal: 18 led 2008 12:00 
Offline
Zeman
Uživatelský avatar

Registrován: 16 lis 2007 15:31
Příspěvky: 93
Bydliště: hrad Kost
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Èarodìjnice jsou upalovány konem minulého stolerí i ve stoletím našem.V roce 1999 byly upáleny dìti , jako èarodìjnické v Kongu.A v roce 2007 upálení šedesátiletých žen studenty v Johanesburgu... Kladivo na èarodìjnice v moderním vydání....Myslím si, že i u nás by se našli lidé, kteøí by zlikvidovali lidi s nìjakými vlastnostmi.....

_________________
Maria


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 18 led 2008 20:46 
Offline
Zeman

Registrován: 05 lis 2007 21:35
Příspěvky: 112
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Asi nejznámìjší je ostudný proces èarodìjnic ze Salemu na konci 17. století. Vyvolal ovzduší strachu, hrùzy a teroru po celé kolonii Massachusetts. Vše zaèalo na faøe tamního faráøe Parrise, který tam žil se svou ženou, devítiletou dcerou Betty a jedenáctiletou neteøí Abigail. Tyto dvì dívenky velmi rády sedávaly u jejich èernošské služky Tituby a naslouchaly spoleènì s ostatními dìvèaty z obce jejímu zábavnému a napínavému vyprávìní. Po jisté dobì se však u Betty a vzápìtí i u Abigail zaèaly projevovat psychické poruchy doprovázené køeèemi. Mìly zøejmì otravu námelem, který se tehdy po kolonii znaènì rozbujel a jeho otrava se projevuje právì køeèovými záchvaty. O této otravì a jejích následcích však tehdy nemìl nikdo ani ponìtí, a proto je byli lidé ochotni pøisuzovat èarodìjnictví. Zpráva o Betty a Abigail se rychle roznesla a záhy nato zaèaly další dívky blábolit nesrozumitelná slova, tøást se, válet se po zemi v køeèích, køièet a zuøit. Šlo o dìvèata, která docházela na faru a naslouchala vyprávìní Tituby. Tak se stalo, že pøíèinou všeho byla oznaèena nebohá èernošská služka, která mìly dìvèata oèarovat. Dívky oznaèily ještì další dvì ženy za èarodìjnice. Pøi soudním procesu sebou dívky neustále škubaly, povykovaly a v jednom kuse obviòovaly tøi nešastnice z èarodìjnictví, ze nìž byly také odsouzeny. Salemská “posedlá" dìvèata zatím nalezla ve své høe zalíbení a neúprosnì a lehkomyslnì obviòovala své spoluobèany za èarodìjnice a èarodìjníky. Dívky byly zvány i do širšího okolí, aby jako zkušené expertky vypátraly èarodìjnice. Ve vìzení se ocitlo pøes padesát mužù a žen, nemluvì o desítkách popravených. Hrùzné na salemských procesech bylo, že do vìzení zavírali i dìti zatvrzelých èarodìjnic, kde byly pøipoutány k øetìzu. Pìtiletá Dorothy, dcera obìšené èarodìjnice, na nìm zešílela.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 18 led 2008 20:53 
Offline
Zeman

Registrován: 05 lis 2007 21:35
Příspěvky: 112
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Jo a ještì nìco.
Poslední upálení pro èarodìjství v Èeských zemích probìhlo prý v Šumperku r. 1700. Od tohoto data už v èeských zemích nikdo nebyl pro tento delikt popraven.
U nás se však traduje, že poslední èarodìjnice byla upálena na Klokotech v r. 1704.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: èarodìjnice
UNREAD_POSTNapsal: 22 led 2008 13:01 
Offline
Zeman
Uživatelský avatar

Registrován: 16 lis 2007 15:31
Příspěvky: 93
Bydliště: hrad Kost
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
To jsou doložené pøípady u nás. Po zrušení zákona o èarodìjnictví Marii Terezií v Rakousku -Uhersku se sice èarodìjnické soudy nekonaly, ale jistì si na nepohodlné osoby stejnì zamìøovalo. Myslím si, že nìkteøí lidé ještì dnes by takový trest pøivítalo. A snaží se znièit lidi co ví v magické oblasti víc, v léèení atd. jinými prostøedky.Je pravda, že nìkteøí svoje schopnosti víceménì pøedstírají a jen rejžujou peníze. Ale je více tìch poctivých léèitelù, kartáøù a magikù.....co pomáhají lidem.

_________________
Maria


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Rùzné souvislosti
UNREAD_POSTNapsal: 29 led 2008 14:24 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Nevím, jestli jste také vidìli, ale zachytila jsem èást poøadu v TV, bohužel ne od zaèátku, kde antropologové dávali do souvislosti rozšíøený a zostøený hon na èarodìjnice s epidemií syfilis, která se v Evropì rozšíøila po návratu Kolumbových námoøníkù ze zámoøí. Bylo to dost zajímavé povídání.

_________________
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 29 led 2008 15:38 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 17 dub 2007 14:44
Příspěvky: 570
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Èarodìjnictví bylo v zemích Koruny èeské pronásledováno i po r. 1768, kdy byl pøijat tereziánský TZ a zmírnìny tresty, muèení i skutkové podstaty.

Ale s tím zastavením poprav nevím, nevím...
Ještì v r. 1756 byl totiž císaøovnì Marii Terezii pøedložen k potvrzení rozsudek smrti nad pastýøem z lobkovického panství v Jistebnici za èarodìjnictví. Naštìstí jej nepotvrdila.
V tomtéž roce rovnìž probìhla revize hrdelního zákona.

Snad poslední evropská poprava za èarodìjnictví (obìšením) probìhla v r. 1782 ve Švýcarsku v kantonu Glarus. Pøedtím byl v r. 1756 popraven muž v Nìmecku (stìtím).

A v Mexiku byl popraven èlovìk za èarodìjnictví ještì v r. 1872!

_________________
Volo, multum, statim!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 31 led 2008 23:55 
Offline
Vévoda

Registrován: 22 bře 2007 22:04
Příspěvky: 872
Bydliště: Martinovo údolí
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Trochu to nesouvisí,ale v Navlastní oèi dávali rozhovor se švédskou odbornicí na rúzné psychotr.látky a ta potvrdila,že v støedovìku byly známy pøípravky ,které vyvolaliy takové zpomalení životních funkcí,že ani lékaøi nepoznali,že èlovìk není mrtev.Po 8 hodinách se podala protilátka ,která pøivedla živ. funkce k normálu.Dodnes se vyrábí na Haiti,použití tøeba pro novou identitu špionù potvrdil i náš kriminalista.

_________________
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: èarodìjnice
UNREAD_POSTNapsal: 06 úno 2008 22:28 
Offline
Zeman
Uživatelský avatar

Registrován: 16 lis 2007 15:31
Příspěvky: 93
Bydliště: hrad Kost
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Tak to máš pravdu, existovalo i mnoho druhù omamných látek odjakživa..tedy i v pravìku.Ten poøad jsem bohužel nevidìla, ale jsou známy takový prostøedky..a co Romeo a Julie????
Vážené èarodìjnice a èarodìjníci a jejich pøíznivci, co tak dát si 30.4. rande????A patøiènì oslavit i keltský beltine????,

_________________
Maria


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: èarodìjnictví
UNREAD_POSTNapsal: 09 čer 2008 17:51 
Offline
Zeman
Uživatelský avatar

Registrován: 16 lis 2007 15:31
Příspěvky: 93
Bydliště: hrad Kost
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Milé èarodìjnice a èarodìjové...26.7 -27.7. 2008 se koná kongres èarodìjných lidièek..nejenom oficiálnì, ale i na neoficiální úrovni. Máte zájem se pøidat???Mùžeme zažít zajímavé vìci. V pøípadì zájmu mì prosím ontaktujete...budu se tìšit ...
Vše se odehraje na hradì Kost...

_________________
Maria


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: èarodìjnictví
UNREAD_POSTNapsal: 12 čer 2008 22:10 
Offline
Zeman

Registrován: 12 čer 2008 15:37
Příspěvky: 111
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Vedeli ste, že v knihe Exodus je napísané: Nenechaj èarodejnicu na žive! Knihy v Bibilii sa považujú za kanonizované (bohom vnuknuté) - možno poveda, že boh prikázal vyvraždi èarodejnice?


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: èqrodejnictví
UNREAD_POSTNapsal: 13 čer 2008 16:32 
Offline
Zeman
Uživatelský avatar

Registrován: 16 lis 2007 15:31
Příspěvky: 93
Bydliště: hrad Kost
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Milý Felix, toto je tedy pøístup...èarodìjnictví se snadd bojíš???A že bys nás ještì vyvraždil???nebo taky upálil???No tak to tì ráda pozvu a poznám... :D :D :D

_________________
Maria


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: èarodìjnictví
UNREAD_POSTNapsal: 13 čer 2008 16:42 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Felix píše:
Vedeli ste, že v knihe Exodus je napísané: Nenechaj èarodejnicu na žive!...
Nebudeš tomu možno veri, ale vedel(i). :wink: V èeském ekumenickém pøekladu uvedený verš z Druhé knihy Mojžíšovy zní pøesnì takto: "Èarodìjnici nenecháš naživu." (Ex 22, 17)

Felix píše:
...možno poveda, že boh prikázal vyvraždi èarodejnice?
Tento imperativ byl obsažen ve smlouvì (soubor jakýchsi "právních" ustanovení) ze Sinaje, jejíž souèástí je i Desatero a kterou svému lidu prostøednictvím Mojžíše pøedal Bùh.
Nešlo snad o to hromadnì vyvraždit všechny èarodìjnice v jednom okamžiku, ale pokud se s nìjakou setkáš, nesmíš ji podle tohoto pøíkazu nechat naživu... :wink:

Tato vìta ze Starého zákona se stala mj. fundamentem "Kladiva na èarodìjnice" a potažmo i èarodìjnických procesù...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: èqrodejnictví
UNREAD_POSTNapsal: 13 čer 2008 19:00 
Offline
Zeman

Registrován: 12 čer 2008 15:37
Příspěvky: 111
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Maria píše:
Milý Felix, toto je tedy pøístup...èarodìjnictví se snadd bojíš???A že bys nás ještì vyvraždil???nebo taky upálil???No tak to tì ráda pozvu a poznám... :D :D :D


Nie ja nemám niè proti... Ale vieš, èo tá veta v histórii spôsobila? Práve na základe tejto vety inkvizícia vydedukovala, že by sa mali èarodejnice upa¾ova - ja odsudzujem tieto praktiky - je to vyvražïovanie nevinného obyvate¾stva - napríklad v Uhorsku to nebolo tak brutálne ako u Vás v èechách - poèula si už o tej opici, ktorú dedinèania zabili, lebo si mysleli, že je to èarodejnica a majite¾ opice uvalil na obec tzv. opièiu daò?


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 194 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz