Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 24 led 2021 12:31

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 57 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Kdy byl konec støedovìku?
UNREAD_POSTNapsal: 18 zář 2006 13:39 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Když se mluví o støedovìku, vìtšinou je každému jasné, zda-li se ještì jedná o období støedovìku nebo už novovìk. Pøesto nikdy nebylo zcela jasnì vyøèeno, kdy vlastnì støedovìk skonèil? Již pøi vstupu na tyto stránky (www.stredovek.wz.cz) je krátký úvod, zaobírající se otázkou èasového rozsahu støedovìku.
Samotný støedovìk se podobnì abstraktním mìøítkem rozdìluje na další podskupiny (raný, vrcholný, pozdní). Narozdíl od historického hlediska, se jinak k rozdìlení tìchto období staví i pøedìl z pohledu gotického umìní a módy. Samotný støedovìký èlovìk svoji dobu logicky posuzoval jako novou éru, teprve historie "dalšího" nového vìku byla nucena vytvoøit další kategorie, pro lepší orientaci svého popisu.
Nejrozšíøenìjší domnìnka o konci støedovìku se pojí se znovuobjevením Ameriky r. 1492 španìlským moøeplavcem Kryštofem Kolumbem. Ostatnì zámoøské objevy koncem 15.stol. byly již pøedzvìstí konce støedovìku. Jiná z verzí se zas pøiklání k datu 1453 - pád Byzantské øíše (východo-øímského impéria), kdy osmanští Turci dobyli hlavní øíšské mìsto Konstantinopol. Souèasnì v té dobì skonèila také francouzsko-anglická stoletá válka. Tøetím významným datem, spojovaným s koncem støedovìku, je rok 1445 - poèátek knihtisku. Tehdy došlo k zásadnímu zlomu v šíøení myšlenek a vzdìlanosti. Zjednodušenì øeèeno, vícekapacitní strojovì tištìná kniha nahradila vzácný, ruènì psaný pergamen...
Co tedy nejlépe obecnì definuje konec støedovìku, který byl v jiných místech Zemì i samotné Evropy jiný? Zmìna stylu módy, myšlení jedince, náboženská reformace nebo váleèná, historická událost èi objev "století"...?


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 19 zář 2006 18:16 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
No ještì støedovìk konèí taky Koncem 30leté války(1648) nebo až zaèátkem prùmyslové revoluce. Prùmyslová revoluce je opravdu velký zlom, ale nìèeho jiného než støedovìku. Ale podobnými zlomy bych oddìloval periody, ne objevením Ameriky nebo dobytím Caøihradu. Nejvíc bych se klonil z uvedených ke knihtisku, to byl zlom...
Trochu o tom popøemýšlím. Co takhle Jihlavská kompaktáta 1436 - konec monopolu katolické církve? Ale jak øikam, ještì popøemýšlim...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Konec støedovìku.
UNREAD_POSTNapsal: 19 zář 2006 21:30 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Tradiènì se uvádí rok 1492. Skuteèný mezník v dìjinách lidstva. Když ale vezmeme, že novovìk stále trvá a porovnám-li rok 1493 a 2006, tak je patrrné, že poèátek novovìku by bylo tøeba posunout do pozdìjší doby. Nevím.
Nebo konec 2. sv. války a poèátek vìdeckotechnické revoluce spojené s vynálezem tranzistoru nazvat jinak, novou érou, postnovovìkou...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Naposledy upravil Jiří Motyčka dne 01 úno 2007 22:39, celkově upraveno 1

Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Na sklonku temného støedovìku
UNREAD_POSTNapsal: 21 zář 2006 17:04 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Celkem mì zaujala glosa v úvodu èeského pøekladu Mallea Maleficara (Kladiva na èarodìjnice), která má k tomuto tématu co øíci a jež si dovolím zde citovat: "...Pro úplnost je tøeba podotknout, že ´oficiálnì´ støedovìk skonèil objevením Ameriky Kryštofem Kolumbem (1492), ale v obvyklém povìdomí pøetrvává ještì o dvì nebo tøi století déle. Není divu. Vždyť patrnì poslední ´èarodìjnický´ proces v Evropì, který skonèil upálením dvou staøen, se odehrál v Polsku v roce 1793..."
Tento sled myšlenek hledá konec støedovìku soubìžnì s ukonèením støedovìké krutosti v mysli èlovìka již novovìkého. Obávám se však, že i tato hranice je pøíliš tenká, neboť, jak jsme v jiném tématu polemizovali, krutost tehdejšího èlovìka se od nynìjší zas tolik nezmìnila - jen na oficiální úrovni se standardy tolerované krutosti lehce poupilovaly.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: konec støedovìku
UNREAD_POSTNapsal: 21 zář 2006 17:44 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
jestli chceme sami hledat konec støedovìku, já chci, tak by nebylo od vìci definovat základní prvky støedovìku a novovìku a jejich rozdíly.
Støedovìku vládla katolická církev, jak nábožensky, tak myšlenkovì. Novovìkem katolická círekv výraznì ztrácí své pozice, i jak øekl Pøemysl i díky knihtisku.
Støedovìk je doba Zemì placky s okraji, novovìk objevuje nové konèiny, Zemì se kulatí.
Støedovìk je doba øízené výroby a odbytu, novovìk má volnìjší trh.
Støedovìk válèí podle feudálních pravidel, základem novovìkých vojsk jsou žoldáci, støedovìk využívá jízdu, novovìk pìchotu.

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 27 zář 2006 10:06 
no lehka jizda mela sve vyuziti az do poloviny 19. stoleti...respektive az valka 1866 ukazala jeji zbytecnost, protoze bylo delostrelectvo a pechota byla vybavena puskama co se nabijely zezadu a pesaci si proste jizdu k telu nepustili, ale do teto doby jizda jasne vladla, i kdyz uz davno slo o novovek


Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 27 zář 2006 10:11 
co se tyce konce stredoveku, ukoncil bych ho prave v dobe nastupu renesancniho zpusobu zivota, honosnych dvoru, zajmu slechty o umeni...u nas mozna nekdy v druhe pulce 15. stoleti...urcite s nastupem Jagelloncu na trun, stredoveky zpusob boje mozna jeste nejakou dobu pretrvaval, ale celkova filozofie doby se zacala obracet


Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 29 zář 2006 15:40 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Anonymous píše:
co se tyce konce stredoveku, ukoncil bych ho prave v dobe nastupu renesancniho zpusobu zivota, honosnych dvoru, zajmu slechty o umeni...u nas mozna nekdy v druhe pulce 15. stoleti...urcite s nastupem Jagelloncu na trun, stredoveky zpusob boje mozna jeste nejakou dobu pretrvaval, ale celkova filozofie doby se zacala obracet

Dobrý nápad, renesance a její zpùsob myšlení "jsou" novovìké, ale renesance nevynikla všude stejnì a hlavnì ne ve stejné dobì, když v Itálii vznikala, u nás byl skoro ještì vrcholný støedovìk, když u nás vrcholila renesance, v Itálii pomalu odeznívala. Ale urèitì dobrý poznatek

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 12 lis 2006 12:13 
Offline
Rytíř

Registrován: 31 pro 2005 14:15
Příspěvky: 160
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Snaha "vytýèit" hranice støedovìku, je snaha podobající se vytvoøení osobních parcel na moøi. Dìlení takovýchto epoch pøipadá pøevážnì význaèným obdobím nebo rovnou událostím. V každé zemi však probíhaly tyto zlomové body jinak. Oznaèována je renesance, objevení Ameriky, Prùmyslová revoluce a nìkdy i dokonce Velká fancouzská revoluce. U nás to mùže být bitva u Moháèe, ale stejnì tak Bílá hora, èi 19. století... Podle mì není tak dùležité èlenìní na pravìk, starovìk, støedovìk a novovìk, jak zpíš dìjinné epochy zcela individuální k danému uzemnímu celku (Velká Morava, vznik èeského státu, období krize na pøelomu století, atd..)

_________________
Historia magisteria vitae.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Hranice dìjinných epoch
UNREAD_POSTNapsal: 12 lis 2006 13:00 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Filip Svehla píše:
Snaha "vytýèit" hranice støedovìku, je snaha podobající se vytvoøení osobních parcel na moøi.
To je myslím krásný pøímìr, leè smìšovat renesanci kupø. gotikou, tedy slohový doprovod støedovìkého a novovìkého období je trochu zcestný. Tam je ten prostor dìjinného pøedìlu pomìrnì viditelný. A podobnì i v jiných oblastech, nejen architektonických nebo umìleckých.
Nelze ani vytyèit tyto éry celosvìtovì, stejnì jako má køesťanství poèátky v øímském impériu zcela jinde než ve slovanských zemích, tak i pomyslná hranice støedovìku je jiná naše od kupø. italské.
Spíše jde o debatu, v níž lze polemizovat nad "koncem støedovìku" odvozovaného nesmyslným datem spojenéhm s objevením Ameriky (1492), které se zcestnì uèí ve školách.
Osobnì si myslím, že toto datum oznaèuje pouze poèátek genocidy pùvodního obyvatelstva a násilné invaze do nového kolonizaèního prostoru. Ale každý nový vìk si ve svém prosazení nese obrovskou køivdu k posouzení do èasù následné dìjinné éry. Tak myslím však tento datum pùvodnì myšlen nebyl a Kryštof Kolumbus se také nikomu zodpovídat nemusel za své osobní chování a jeho posádky k porobeným obyvatelùm.
Navíc je toto datum objevením spíše pro Španìly a èásteènì starý kontinent. Podle polooficiálních tezí se s Amerikou setkali první nejen Španìlé, ale i Vikingové, èíòani nebo tøeba legendární Templáøi.
Španìlské království mìlo trochu prvenství v tom, že si to dokázalo více zosobnit.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 12 lis 2006 13:29 
Offline
Rytíř

Registrován: 31 pro 2005 14:15
Příspěvky: 160
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Já nesmìšuji renesanci s gotikou! Ano je to jinné dìjiné údobí, ale nepøièítal bych mu konec støedovìku.

_________________
Historia magisteria vitae.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Hranice dìjinných epoch
UNREAD_POSTNapsal: 29 led 2007 12:29 
Offline
Rytíř

Registrován: 31 pro 2005 14:15
Příspěvky: 160
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Przemysl de Nyestieyky píše:
Spíše jde o debatu, v níž lze polemizovat nad "koncem støedovìku" odvozovaného nesmyslným datem spojenéhm s objevením Ameriky (1492), které se zcestnì uèí ve školách.

Po delší dobì bych toplnil: Ano jde možná o debatu, ale napadá mì k èemu ta debata je? Toto dìlení je subjektivní a velice relativní. Záleží k èemu daný poznatek potøebujeme. Jiné dìlení mají archeologové nebo historikové umìní. Chcete-li diskutovat o dìjinách panovnických rodù, pak se dá urèit nìco zøejmìjšího, ale jen tak uvažovat z nièeho se nadá.
S tìmito problémy se setkáváme i dnes, kdy øada filosoù èlení do epoch témìø každý den. Takže abych to shrnul, je to úèelové (upozoròuji, že pouze konstatuji, nikoliv kritizuji!).

_________________
Historia magisteria vitae.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Hranice dìjinných epoch
UNREAD_POSTNapsal: 30 led 2007 12:18 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Filip Svehla píše:
...Ano jde možná o debatu, ale napadá mì k èemu ta debata je?...
To jistì,... ta debata je k nièemu. Stejnì tak jsou k nièemu debaty o náboženství, o filosofii, èasto i o historii... a spoleèného mají to, že se nejedná o exaktní vìdy, tudíž míra subjektivity bude podstatnì vyšší než jinde.
Další vìcí je, že takové debaty pak absolutnì ztrácejí smysl, pokud jsou vedeny bez tendence naslouchání. Tedy, když materialista polemizuje s vìøícím, historik s instalatérem apod. Ale ani to není tak zcela pravda.
Vždy totiž záleží na úhlu pohledu, míøe zaujatosti.... Ale jedno pravidlo platí pro všechny, kdo nechce, úèastnit se nemusí. 8)

p.s.: Asi kdyby se toto, na hlavu padlé, datum nevnucovalo školou, nevznikaly by tyto debaty.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Hranice dìjinných epoch
UNREAD_POSTNapsal: 30 led 2007 15:36 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ano! Tímto pøíspìvkem
Przemysl de Nyestieyky píše:
...To jistì,...
zláštì jeho trefným, tj. pøesnì zacíleným závìrem jsi to vyjádøil naprosto dokonale. K tomu není co dodávat.

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 01 úno 2007 14:30 
Offline
Rytíř

Registrován: 31 pro 2005 14:15
Příspěvky: 160
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Není co dodávat? V tom pøípadì by se potvrdilo mé ... k èemu ta debata je?
Já však dodám! Když obèas debatuji o takovýchto tématech filosofických, èasto se s touto odpovìdí setkávám. "To nemùže materialista pochopit.." nevím, možná jsem jen hloupý materialista, ale pochopit opravdu nemohu. Dìlám-li nìco, vždy ve svém konání hledém smysl. Ano, ani dìjiny sami o sobì smysl nemají, jsou k nièemu. Pokud je nevyužijeme pro naši souèasnost- Hisoria magistra vitae (omlouvám se panu Motyèkovi, že jsem stále neopravil svùj slogan), to Vám øekne každý historik. A proto bych opravdu debatovat, jen tak pouze pro debatu samotnou, nechtìl. Dobrá nemusím se úèastnit, ale proè se radìji nepokusit, uvést diskusi tak, aby bylo o èem mluvit.
Tak mì napadá, idealismus - materialismus, dogma - vìda, vìèná diskuse. Ve starých dobách nepøedstavitelná, nikdo nepochyboval o Bohu, jednoduše byl, mìnily se pouze názvy, ztvárnìní, interpretace. Ale nyní, èlovìk ztratil tuto jistotu "absolutní" pravdy a ani materialista nemá se svou vìdou pevnou pùdu pod nohama, postmoderní spoleènost. Dle mého nejvìtší zlom v dìjinách. Nebo ne?

_________________
Historia magisteria vitae.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: trochu od vìci :(
UNREAD_POSTNapsal: 01 úno 2007 15:06 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Filip Svehla píše:
...možná jsem jen hloupý materialista...
Myslím že se odkláníme od tématu. Já nikoho nenaøknul do "hloupých materialistù", jen jsem vedle sebe položil dva pøímìry.
Ale musím opìt pøipomenout, nebyl jsem to já, kdo vymyslel nìjaké èlenìní støedovìku nebo jeho konec. Ale pokud už se èlení støedovìk na raný, vrcholný a pozdní a když nikdo nepochybuje nad renesanèními budovami...pak zákonitì musí existovat nìjaký abstraktní pøedìl, v nìmž gotický støedovìk pøechází do renesanèního novovìku.
A já se pouze vzpouzím tomu, jak je obecnì vnucováno, že datum 1492 byla hranice konce støedovìku. (A není to kvùli mé zaujatosti vùèi Kolumbovi :twisted: )
Nìjaký historický pøedìl (který je vždy jen teoritický a umìlý!) musel mít nìjaké všeobecnì výrazné body, které by jeho hranice vymezovaly. A tìmi jistì nebyl Kolumbus s pochybným objevením kontinentu.
Já osobnì tu hranici vidím o nìco døív a pøibližnì v rozmezí jednoho pùlstoletí...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Téma o konci støedovìku
UNREAD_POSTNapsal: 01 úno 2007 22:13 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Jiøí Motyèka píše:
...K tomu není co dodávat.
Filip Svehla píše:
Není co dodávat? V tom pøípadì by se potvrdilo mé ... k èemu ta debata je?...
Nepotvrdilo! Mìl jsem na mysli, že není co dodávat k mnou citovanému Przemyslovu pøíspìvku. Naopak k tématu(!), jak je patrné, je stále co dodávat. Proto jste patrnì napsal i svùj "poslední" pøíspìvek v tomto tématu, že... :D

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 05 úno 2007 13:32 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Tøeba Jaques LeGoff a francouzská škola Annales datují konec støedovìku až nìkdy do 19. st.

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: annales
UNREAD_POSTNapsal: 08 úno 2007 11:29 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ježek píše:
Tøeba Jaques LeGoff a francouzská škola Annales datují konec støedovìku až nìkdy do 19. st.
Tak to si pøiznejme, je již trochu mimo. :D Pøes hubu by mi nešlo ani nazývat renesanci ještì støedovìkem.... :roll:


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 15 črc 2007 19:20 
Offline
Panoš

Registrován: 08 črc 2007 20:13
Příspěvky: 34
Bydliště: Nový Bor
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Vážení,
otázku konce stedovìku jsem probíral s rùznými lidmi i vysokoškolského vzdìlání a výsledek pramení z toho, kdo kdysi takovou vìc nìkdo øekl a nìkdo za to dostal ve škole jednièku. Takévé myšlenky tìžko nìkomu vyvrátíte.
Když se øekne konec støedovìku, je si nutno øíci za prvé, co to ten støedovìk byl.
Støedovìk je nìjaké státní zøízení, které je založeno - na èem? Když to vezmeme po stránce správní - základní správní jednotkou bylo PANSTVÍ. Panství mìlo i právní a soudní subjemtivitu (do urèité úrovnì) atd. Vedení jednotlivého panství bylo jen a jen v rukách majitele. Problémem bylo i to, že mnohdy paství byla rozdìlená na nìkolik èástí po celé zemi. Støedovìk byly i další vìci - robota atd., byly tu i vojenské vìci atd. To je støedovìk a ten se táhl po celou dobu románskou, gotickou, renesanèní, barokní, klasicismus atd. Nemysleme si, že se poddaní lidé mìli nìjak lépe v 11. èi 17. stoleletí, jejich život závisel jen na vùli panstva. Jejich výrobní potenciál patøil majiteli panství. Dokonce se snad uvádí, že poddaní ve 14. století mìli lepší životní podmínky než v 17. století, tedy v dobì temna.
Støedovìk je tedy státní a spoleèenské zøízení a ne umìlecký èi filozofický obraz doby.
Když jsem vysvìtlil nìco o støedovìku, øeknìme si tedy, kdy skonèil. Je tu datum pomyslné, dá se øíci filozofické, tedy datum, od kterého se zaèalo, a to velmi a velmi pomalu, nìco mìnit, a to je asi skuteènì objev Ameriky. Øekl bych, že se to odrazilo v rùzných zemích rùznì, èím víc od pobøeží moøe, tím ménì.
Na druhou stranu musím pøiznat, že úrovìò støedovìkého systému byl v rùzných zemích rùzný. Z toho vyplývá, že nelze øíci, kde kdy skonèil jednotnì støedovìk, v rùzných zemích to bylo rùzné.
Protože toho vím nejvíc o Rakousku, budu psát o nìm. Rok 1492 se tu vùbec žádným zpùsobem neodrazil, dokonce o objevu Nové zemì jsme se dozvìdìli asi o 20 let pozdìji. Reformy Marie Terezie a jejího syna Josefa II. mnoho z temného støedovìku odstranily, ale to hlavní, správní systém ne. Ten v Rakousku skonèil v roce 1850, kdy se vytvoøily obce, okresy a kraje a konaly je prví demokratické volby, i když demokracie to byla našima oèima velmi nedemokratická.
V roce 1850 na našem území pøestal existovat støedovìký systém, a tedy pro nás tehdy skonèil støedovìk.
V Rusku trval napíklad støedovìk mnohem déle, do poèátku 20. století.
Ještì musím dodat, že støedovìk ve smyslu, jak ho chápeme my, platí pro køesanskou èást zemìkoule. Když se podíváme do jiných koutù zemìkoule, pomìry, které panovaly v dobì, kdy byl u nás støedovìk, nìkde vládnou dodnes. Podle mého zaštitování se nìjakou vírou (církví) pøi podmanování lidí je jen zámink nad tím mít nad nìkým moc. Proto nehovoøím ani o tom, že je u nás støedovìk spojen s køesanstvím, i u nìho platí podle mého pøedcházející vìta.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 57 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz