Fórum zájemců o historii
http://www.e-stredovek.cz/forum/

Milovani ve stredoveku
http://www.e-stredovek.cz/forum/viewtopic.php?f=5&t=229
Stránka 4 z 4

Autor:  jitřenka [ 29 čer 2008 12:40 ]
Předmět příspěvku:  Odkaz

Pár obrázkù a trocha pouèení...

http://zena.centrum.cz/sex-a-vztahy/200 ... -orgazmus/

Autor:  Greywolf [ 29 čer 2008 19:36 ]
Předmět příspěvku: 

Kaminika píše:
tak jsem to všechno proèetla a napadá mì otázka, jestli byl sexuální život ve støedovìku nìjak vìkovì omezen?? èasto bylo vše asi závislé na svatbì,ale co v pøípadech pøedmanželského sexu?


Saský Widukind ve své kronice popisuje a poté pøipomíná ... že co se tohoto týèe, je v zemi Boleslavovì v tìchto vìcech "volnìji" a že otcové toliko provdat své dcery se snaží a jejich ctnost nijako nehlídají.

... v té dobì ( Pøemyslovských knížat ) se asi moc neøešilo, je-li nevìsta panna èi nikoli ...

Autor:  Katerina [ 30 čer 2008 23:04 ]
Předmět příspěvku:  RE: èlánek

No ten èlánek je teda pìkná smìska slátanin od každého trochu , jen nejít do hloubky a použít, co se zrovna hodí.

Jinak je to skuteènì tak, že Slované (ale tøeba i Kelti) byli v otázce sexu vìtší "volnomyšlenkáøi" - nìkdy mì napadá, jestli to tøeba nemìlo nìjakou souvislost s pøežívajícím matriarchátem èi kultem Velké matky.
Pøísné nároky na panenství nevìsty a vìrnost manželky jsou samoøejmé a pochopitelné v okamžiku kdy je nutné zachovat kontinuitu rodu a majetku po meèi (pánùm šlechticùm a vladaøùm se samozøejmì nechtìlo vychovávat "kukaèky") :wink:

Autor:  Viola [ 28 lis 2008 16:31 ]
Předmět příspěvku: 

Pár perlièek ze života renesanèních kavalírù pøínáší Václav Bùžek:

Napøíklad šestnáctiletý Vilém z Rožmberka bìhem svých cest po Severní Itálii vìnoval pomìrnì vysoké finanèní èástky "vlašským služebnicím", tedy kurtizánám.
Lev Vilém Kounic si nìkteré milostné eskapády dokonce zaznamenával do svého deníku - nejprve byl zklamán nestálostí taneènic v Palermu, poté si šifrovanì poznamenal o ztrátì svého panictví, snad ve voze poblíž Madridu. Madrid a zejména královské zahrady jsou podle jeho deníku místo ke kuplíøství.
Je zajímavé, že na konci 15. století byla v Èehách za místo plné možností považována Boloòa, totéž bude o sto let pozdìji platit o rudolfínské Praze - alespoò z pohledu Fynese Morysona, Anglièana.

V. Bùžek také prostudoval nìkteré šlechtické památníky, bohužel neuvádí, jakých konkrétních osob se týkají. Že nìkteøí kavalíøi si v loži nebyli zcela jisti nebo si byli vìdomi toho, že ne vždy objekt jejich zájmu má zájem jen o nì, svìdèí tyto zápisky:
"Miloval bych rád, i nevím jak, mý štìstí jde naopak." nebo "Milovalo se nás tøi. Ona jiného a já ji."

Rozebírá také nevìru a veøejné domy. Vyhlášený nevìstinec byl na Malé Stranì U Tøí èervených rùží (víte nìkdo, kde to je?), který byl vyhlášený tím, že jeho majitelka dokázala uspokojit nejen tìlo, ale i ducha návštìvníkù, navíc šlo o øeknìme luxusní podnik. Ani ženy nepøišly zkrátka - na manželky zaneprázdnìných úøedníkù doléhala samota, a tak mnohdy hledaly štìstí v náruèi jiných kavalírù nebo dokonce, dnes bychom øekli, gigolù.

Autor:  Zany [ 28 lis 2008 17:05 ]
Předmět příspěvku: 

Viola píše:
Rozebírá také nevìru a veøejné domy. Vyhlášený nevìstinec byl na Malé Stranì U Tøí èervených rùží (víte nìkdo, kde to je?), který byl vyhlášený tím, že jeho majitelka dokázala uspokojit nejen tìlo, ale i ducha návštìvníkù, navíc šlo o øeknìme luxusní podnik. Ani ženy nepøišly zkrátka - na manželky zaneprázdnìných úøedníkù doléhala samota, a tak mnohdy hledaly štìstí v náruèi jiných kavalírù nebo dokonce, dnes bychom øekli, gigolù.

U Tøí èervených rùži je dùm èp 200 na rohu Zámecké a Thunovské ulice

Autor:  elizabeth [ 20 pro 2010 16:19 ]
Předmět příspěvku:  Svatba urozeného páru ve středověku

Nevím jestli to sem patří, protože svatba nemusela být ještě provázena milováním, alespoň tom psychickém slova smyslu. :) Potřebovala bych od vás znát, protože jsem v těch středověkých "ženských věcech" zcela neznalá, co bych taky mohla vědět, když mě vždycky zajímali jen chlapi, ať už to byl Záviš z Falkensteina, princ Konradin či králové Rudolf a Přemysl, :wink: nějaké info, jak probíhala středověká svatba dosti urozených lidí (nikoli však královské krve), předpokládám jen, že účast někoho královské vznešené krve na takové svatbě nebyla vyloučená, třeba lénního pána (zde pravděpodobně bavorského vévody nebo naopak rakouského :twisted: )některého ze snoubenců...

Kdo mi může, zejména z dívek, podat nějaké info a odkázat mě na nějaké příjemné čtení?

Autor:  thovtt [ 20 pro 2010 19:13 ]
Předmět příspěvku:  Re: Milovani ve stredoveku

Nechci sklamat tvůj ideál lásky,ale sešněrované milování v režii církve bylo v té době pro nevěsty něco odporného spíše povynnost.Vždyt ještě v devatenáctém století si chodili snoubenci před svatbou na faru pro poučení,a potom po svaté spovědi byli kněží v Jiříkově vidění.

Autor:  elizabeth [ 20 pro 2010 20:32 ]
Předmět příspěvku:  Re: Milovani ve stredoveku

Ať si byli kněží klidně v Jiříkově vidění, toho jsem se právě obávala.

A nemohl si v tom mládenec i třeba za přispění zeměpána udělat pořádek?

Já vím, naivní a hloupé, ale třeba by to přece šlo... :wink:

Autor:  Viola [ 21 pro 2010 11:51 ]
Předmět příspěvku:  Re: Svatba urozeného páru ve středověku

elizabeth píše:
Nevím jestli to sem patří, protože svatba nemusela být ještě provázena milováním, alespoň tom psychickém slova smyslu. :) Potřebovala bych od vás znát, protože jsem v těch středověkých "ženských věcech" zcela neznalá, co bych taky mohla vědět, když mě vždycky zajímali jen chlapi, ať už to byl Záviš z Falkensteina, princ Konradin či králové Rudolf a Přemysl, :wink: nějaké info, jak probíhala středověká svatba dosti urozených lidí (nikoli však královské krve), předpokládám jen, že účast někoho královské vznešené krve na takové svatbě nebyla vyloučená, třeba lénního pána (zde pravděpodobně bavorského vévody nebo naopak rakouského :twisted: )některého ze snoubenců...

Kdo mi může, zejména z dívek, podat nějaké info a odkázat mě na nějaké příjemné čtení?

Nevím přesně, zkusím se ještě zamyslet, nicméně co třeba Le Goff: Středověký člověk a jeho svět nebo Tělo ve středověké kultuře? Nebo některé knihy od B. Kopičkové nebo M. Lenderové, příp. Žena v českých zemích od středověku do 20. století (NLN).
Jinak pokud jde o tu účast lenního pána, vyloučené to myslím nebylo, ale dost dobře si nedovedu představit, že by český král vyrazil na svatbu nějakého českého šlechtice, i když možná, kdyby byla spojena např. s pozváním k lovu, by to teoreticky možné bylo.

Autor:  Zany [ 21 pro 2010 16:13 ]
Předmět příspěvku:  Re: Milovani ve stredoveku

Osobně asi jen u těch nejvýznamnějších, jinak ho mohl zastupovat některý z jeho úředníků nebo hodnostářů

Autor:  Viola [ 21 pro 2010 16:37 ]
Předmět příspěvku:  Re: Milovani ve stredoveku

Zany píše:
Osobně asi jen u těch nejvýznamnějších, jinak ho mohl zastupovat některý z jeho úředníků nebo hodnostářů

Máme doloženu přítomnost člena vládnoucího rodu na svatbě nějakého šlechtice?

Autor:  elizabeth [ 21 pro 2010 17:07 ]
Předmět příspěvku:  Re: Milovani ve stredoveku

Viola píše:
Zany píše:
Osobně asi jen u těch nejvýznamnějších, jinak ho mohl zastupovat některý z jeho úředníků nebo hodnostářů

Máme doloženu přítomnost člena vládnoucího rodu na svatbě nějakého šlechtice?
Nevím, jestli máme doloženou vůbec nějakou svatbu šlechtice, byť třeba jen kronikou v naší době. (tj. druhá polovina 13. stol). Jsme rádi, že píšou aspoň o těch královských. Co třeba ale Rožmberské kroniky a klidně i pro trochu pozdější dobu? :)

Jinak všem děkuji za odpovědi.

Autor:  Katerina [ 21 pro 2010 17:08 ]
Předmět příspěvku:  Re: Milovani ve stredoveku

Viola píše:
Zany píše:
Osobně asi jen u těch nejvýznamnějších, jinak ho mohl zastupovat některý z jeho úředníků nebo hodnostářů

Máme doloženu přítomnost člena vládnoucího rodu na svatbě nějakého šlechtice?


MOžná ve vaňkové, ale ted si přesně nevzpomenu :wink:

ale spíš by to myslím bylo naopak, že bychom našli hojnou doloženou účast šlechticů na svatbávh králů. :)

Ne ale ted vážně , pokud si vzpomínám na všechny ty lisitny co jsem v poslední době zkoukla, všechny ty kroniky, kdy tam vážení pisatel - (z 99% mnich) píše něco o svatbách , ppkud to tedy nebyla svatba královská , z nějakého důvodu důležitá, a to bych si ještě dovolila podorknout, že pak píše ani ne tak moc o svatbě samé, ale o těch obleněních či korunovacích co po ní následovaly.

Svatba se hodněš týkala žen, takže to zas pro kronikáře tak zajímavé nebylo, musely počkat až na zmínku v nekrologiích :mrgreen:

Autor:  thovtt [ 21 pro 2010 17:20 ]
Předmět příspěvku:  Re: Milovani ve stredoveku

Je kniha s názvem Lukrecia Borgia četl jsem ji tak před 30 ti lety,tam bylo něco o svatbách.

Autor:  elizabeth [ 21 pro 2010 17:36 ]
Předmět příspěvku:  Re: Milovani ve stredoveku

thovtt píše:
Je kniha s názvem Lukrecia Borgia četl jsem ji tak před 30 ti lety,tam bylo něco o svatbách.
Jenže Lucrézia Borgia je přelom 15. a16. století, a to už bylo všechno trochu jináč...

Autor:  elizabeth [ 21 pro 2010 17:39 ]
Předmět příspěvku:  Re: Milovani ve stredoveku

No jo, já vím, mám ihned přestat prudit a jít si zase pěkně hrát do edic listin, to by mi ještě šlo... :wink: :D

Autor:  Ježek [ 30 pro 2010 13:45 ]
Předmět příspěvku:  Re: Milovani ve stredoveku

elizabeth píše:
No jo, já vím, mám ihned přestat prudit a jít si zase pěkně hrát do edic listin, to by mi ještě šlo... :wink: :D

V edicích to nebude - proč by mělo být? Při příležitosti svatby mohla být podniknuta donace (aby manželku a potencionální děti nepíchali v pekle čerti) za spásu duší celého rodu, ale svatba byla pohnutka, ne důvod (důvod byla spása duše). Svatby bych spíš hledal v kronikách svázanými s určitými rody (jako třeba Kronika Žďárského kláštera), ale ani tam toho asi moc nebude.

Autor:  Návštěvník [ 20 bře 2014 11:06 ]
Předmět příspěvku:  Re: Milovani ve stredoveku

nechápu proč v otázkách erotiky tápat. Stačí si přečíst Dekameron a člověk vidí, že v sexu jsme nijak výrazně od temného středověku nepostoupily. Co má konečně člověk furt vymýšlet nového, když už to staré a osvědčené je dost dobré :)
Jde zde sice o Itálii, ale třeba otec vlasti tam v tu dobu pobýval dost dlouho a ve správném věku a navzdory písemným pramenům jen stěží trávil všechen čas politikou, bojem či rozjímáním :D

Autor:  slavicekvac [ 23 bře 2014 13:11 ]
Předmět příspěvku:  Re: Milovani ve stredoveku

Návštěvník píše:
nechápu proč v otázkách erotiky tápat. Stačí si přečíst Dekameron a člověk vidí, že v sexu jsme nijak výrazně od temného středověku nepostoupily. Co má konečně člověk furt vymýšlet nového, když už to staré a osvědčené je dost dobré :)
Jde zde sice o Itálii, ale třeba otec vlasti tam v tu dobu pobýval dost dlouho a ve správném věku a navzdory písemným pramenům jen stěží trávil všechen čas politikou, bojem či rozjímáním :D

Otec vlasti pospal své zážitky ze sexu a kritiku a doporučení synům velmi dobře ve svém Vita Caroli. Reflexe jeho životopisu je také v povídkách Kupkových docela dobře.

Autor:  Návštěvník [ 24 bře 2014 15:37 ]
Předmět příspěvku:  Re: Milovani ve stredoveku

no právě, dokladů je dosti a netřeba se domnívat že se v tomto lidé mnoho mění. Možná snad jen že kurva nebyla vydávána za celebritu tak často jako dnes :wink:

Stránka 4 z 4 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/