Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 23 led 2021 17:41

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 110 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 04 dub 2007 15:59 
Offline
Kníže
Uživatelský avatar

Registrován: 22 led 2007 10:38
Příspěvky: 409
Bydliště: HK
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Definovat soudy lásky by bylo velmi problematické, pøesto lze zjednodušenì øíci, že se jednalo o veøejné øešení prohøeškù v lásce. Jejich podoba se pravdìpodobnì výraznì lišila s ohledem na kulturní prostøedí. Protože se jednalo pøedevším o dvorskou záležitost, mívala podobu kratochvíle, pøi níž nìkdo urozené spoleènosti pøednesl pøíbìh lásky, která je zrazena, neoslyšena èi zneužita. Spoleènost pak spoleènì hodnotila jednotlivé aktéry, jejich chování a pohnutky, aby na závìr vynesla soud. Mohlo se jednat o oblíbené rytíøské pøíbìhy jako napø. Píseò o Nibelunzích, Tristan a Isolda, artušovské legendy, atd., nebo naopak o soudobé historky (vztah královny Kunhuty a Záviše, královny Richenzy a Jindøicha z Lipé, Jindøicha Proba a tajemné dámy z turnaje…). Protože tato kratochvíle byla velmi oblíbená u „mládeže“, upøednostòovala se skuteèná láska pøed dohodnutým sòatkem z rozumu (a proto býval nezøídka upøednostòován milenec pøed manželem, chytrá manželka pøed žárlivým manželem :lol: ). Byla to nejenom zábava, ale pravdìpodobnì i možnost vzájemného seznámení se s názory a pohledem obou pohlaví. Pánové tak tøeba vyprávìli dívkám takové pøíbìhy, aby si bìhem nich ovìøili, co zabere na tu dívku, která je uchvátila a naopak (nìkterá kráska omdlévala pøi zmínkách o zpìvu pod balkonem, jiná zabírala na rùže, další se tìšila na dlouhé dvoøení a dobývání …). Souèasnì si ale mohl každý postìžovat na svého partnera, když svùj pøíbìh osadil jinými jmény a zmìnil místo, kam byl pøíbìh koncipován…
Nechybí nám dnes takové soudy lásky?

_________________
servo


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 05 dub 2007 09:00 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Maršálek píše:
Nechybí nám dnes takové soudy lásky?

Nevím, jestli je nejlepší nìkde na námìstí probírat osobní život nìkoho (tøeba nedej bože mne) :D
Ale jinak je to velmi zajímavé.

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 05 dub 2007 09:33 
Offline
Kníže
Uživatelský avatar

Registrován: 22 led 2007 10:38
Příspěvky: 409
Bydliště: HK
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
to je opravdu záležitost uzavøené spoleènosti - co tøeba na hostinì, nebo nejezdíš? :-)

_________________
servo


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 05 dub 2007 09:42 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 04 zář 2006 14:24
Příspěvky: 2745
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 32 times
Been thanked: 5 times
Maršálek píše:
to je opravdu záležitost uzavøené spoleènosti - co tøeba na hostinì, nebo nejezdíš? :-)
Vim, ze otazka byla smerovana na Jezka, presto se dovolim vetrit a odpovedet rovnez. Pokud bych ty zucastnene lidi znala tak 10 a vice let proc ne. Jinak bych asi nemela duveru v lidi, ktere neznam. :wink: :D


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 05 dub 2007 13:34 
Offline
Kníže
Uživatelský avatar

Registrován: 22 led 2007 10:38
Příspěvky: 409
Bydliště: HK
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
elizabeth píše:
Maršálek píše:
to je opravdu záležitost uzavøené spoleènosti - co tøeba na hostinì, nebo nejezdíš? :-)
Vim, ze otazka byla smerovana na Jezka, presto se dovolim vetrit a odpovedet rovnez. Pokud bych ty zucastnene lidi znala tak 10 a vice let proc ne. Jinak bych asi nemela duveru v lidi, ktere neznam. :wink: :D


A proto by jsi si pøípadnì postìžovala na svého druha následovnì: "jistý pán na jednom dvoøe mìl velmi pùvabnou a okouzlující paní. Aèkoli ona sama ho velice milovala a odhodlanì odmítala dvoøení a pozornosti ostatních pánù - a její krása byla proslavená, její cho si jí všímal pramálo. Mìl starost jenom o lovy a turnaje, aèkoli pøed lety své paní pøísahal nehynoucí lásku...
Nebo by jsi vylíèila klasický pøíbìh velké lásky, která si však èasem zevšednìla. On si jí již dávno nevšímá a dvoøí se jiným dámám. Ona to dlouho trpnì snášela, až se jí zaèal dvoøit jistý mladý rytíø. Byl pohledný a pozorný a jediné na èem mu opravdu záleželo bylo, aby vykouzlil úsmìv na tváøi dámy svého srdce. Že ji však nechtìl ranit, dlouho a velmi dvornì ji sloužil, v jejím jménu lámal døevce - však tak, aby jenom ona vìdìla pro koho jsou ta vítìzství (aby nebyla zdiskreditována)... Po èase zaèala mít ráda toho milého rytíøe, který se stal jejím jediným a opravdovým pøítelem. Manžel již o ni dávno ztratil zájem a na panovnickém dvoøe dává pøednost kariéøe a své služby nabízí kdejaké dámì. Bylo by tedy høíchem, když by tato paní, jejíž manžel ji nemiluje, oslyšela svého favorita za všechna dobrodiní, pøátelství a lásku jež jí prokazuje...? :lol:
Ovšem klasický pøíbìh by zaèal slovy: on byl starý a nerudný, aè s dobrého rodu, ona mladá a tolik toužící po opravdové lásce…
:P

_________________
servo


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 06 dub 2007 07:33 
Offline
Kníže
Uživatelský avatar

Registrován: 22 led 2007 10:38
Příspěvky: 409
Bydliště: HK
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
soudy lásky jsou také jenom o vyprávìní milostných pøíbìhù, viz. tøeba Marie de France, nebo žertovných pøíbìhù, v nichž mladá chytrá žena vyzraje nad svým starým žárlivcem (a naopak mladík nad starou semetrikou, abych dámám poøád nenadržoval) :lol:

_________________
servo


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 10 dub 2007 18:12 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
No, ještì bych asi dodala, že vyhlášeným "odborníkem" na Soudy lásky byl Jan Lucemburský.

Giullaume de Machaut, který po jeho boku strávil skoro 30let (aby se po jeho smrti dal do služeb Janovy dcery Bonny) napsal mimo jiné dílo - Jugement du roy de Behaing, neboli Soud Èeského krále. Bohužel jsem nenašla ani zmínku o èeském pøekladu.
Šlo však o to, že pisatel vyslechl diskusi mezi dámou, které zemøel její milý a rytíøem, kterého dotyèná dáma oklamala, a nyní se dohadují, který z nich je více neštasten. Král je rozsoudí a vítìzem se stane oklamaný rytíø. Jak k tomuto výsledku král Jan došel nevím, nicménì, pokud si nìkteRÉ ! vzpomenete, tento pøíbìh použila v malé obmìnì paní Vaòková v lucemburské trilogii. Podle ní Jan tento soud tehdy uspoøádal, když mìl políèeno na svou budoucí druhou manželku Beatrix.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 10 dub 2007 18:37 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
Katerina píše:
No, ještì bych asi dodala, že vyhlášeným "odborníkem" na Soudy lásky byl Jan Lucemburský.

Giullaume de Machaut, který po jeho boku strávil skoro 30let (aby se po jeho smrti dal do služeb Janovy dcery Bonny) napsal mimo jiné dílo - Jugement du roy de Behaing, neboli Soud Èeského krále. Bohužel jsem nenašla ani zmínku o èeském pøekladu.
Šlo však o to, že pisatel vyslechl diskusi mezi dámou, které zemøel její milý a rytíøem, kterého dotyèná dáma oklamala, a nyní se dohadují, který z nich je více neštasten. Král je rozsoudí a vítìzem se stane oklamaný rytíø. Jak k tomuto výsledku král Jan došel nevím, nicménì, pokud si nìkteRÉ ! vzpomenete, tento pøíbìh použila v malé obmìnì paní Vaòková v lucemburské trilogii. Podle ní Jan tento soud tehdy uspoøádal, když mìl políèeno na svou budoucí druhou manželku Beatrix.


Vzpomínám. :lol: Katerino, ale rekni mi, kam na ty informace ta Vankova chodi a chodila. :lol: Klobouk dolu pred jejim umenim je "vystarat".

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 10 dub 2007 18:45 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
acoma píše:
Katerina píše:
No, ještì bych asi dodala, že vyhlášeným "odborníkem" na Soudy lásky byl Jan Lucemburský.Vzpomínám. :lol: Katerino, ale rekni mi, kam na ty informace ta Vankova chodi a chodila. :lol: Klobouk dolu pred jejim umenim je "vystarat".

To máš pravdu, jsem si skoro jistá, že zrovna toto Machautovo dílo do èeštiny pøeloženo nebylo, a že se mi obèas zpìtnì stává, že narazím na urèité informace, které cílenì hledám, a zjistím, že už to paní Vaòková zpracováno má.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 10 dub 2007 18:50 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
Vankova je v tomhle fakt uzasna, bylo by prima byt muska jenom zlata a nakouknout do jejich zapisniku na zdroje tech informaci. :lol:

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 11 dub 2007 12:44 
Offline
Kníže
Uživatelský avatar

Registrován: 22 led 2007 10:38
Příspěvky: 409
Bydliště: HK
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Machautùv Soud èeského krále dosud bohužel pøeložen nebyl. Co se týèe Vaòkové, absolvovala filosofii a historii na UK, ve starších vydáních jsou ještì její podìkování Spìváèkovi, Šmahelovi a dalším za odbornou korekci :wink:

_________________
servo


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 16 dub 2007 16:37 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
Prokop Lucemburský (1354 èi 1355 - 24.09.1405)

" V cizí zemi host, smutku mám až dost, ta tam má radost.
Z vlasti jsem vypuzen a z Moravy vyhozen.
Jsem tu jak venkovan, nejsprostìji udolán.
Kdybych byl rytíøem, harcoval bych.
Kdybych byl lotrem, drancoval bych.

Nejsem rytíø ani lotr,
jsem jen praubohý žáèek-kmotr.
Uhøi, to jsou pánové!
Kdepak, spíše lotrové!
Satan, ten je sebere a pak všechny posere."

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 16 dub 2007 17:49 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
acoma píše:
Prokop Lucemburský (1354 èi 1355 - 24.09.1405)

" V cizí zemi host, smutku mám až dost, ta tam má radost.
Z vlasti jsem vypuzen a z Moravy vyhozen.
Jsem tu jak venkovan, nejsprostìji udolán.
Kdybych byl rytíøem, harcoval bych.
Kdybych byl lotrem, drancoval bych.

Nejsem rytíø ani lotr,
jsem jen praubohý žáèek-kmotr.
Uhøi, to jsou pánové!
Kdepak, spíše lotrové!
Satan, ten je sebere a pak všechny posere."


Hled´me ho Lucemburka ! Kde jsi to našla ??? Nevìdìla jsem, že se jeho verše zachovaly. To je úžasné.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 19 dub 2007 22:36 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
Katerina píše:

Hled´me ho Lucemburka ! Kde jsi to našla ??? Nevìdìla jsem, že se jeho verše zachovaly. To je úžasné.


Ve Vlèkovi - Èeští králové I. - dají se tam najít docela zajímavé vìci. :wink:

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 25 kvě 2007 21:11 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
Jindøich Frauenlob

Obrázek

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 03 črc 2007 20:51 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
Uherské tažení Pøemysla Otakara II. v r. 1271

" Kde sedm týdnù èeský král
s královskou slávou bojoval,
kde dobøe dvacet pevností
vzal - v zemi uherské - já s ním byl všady.

Pøes Dunaj most vzdor Uhrùm postavil,
ten dlouhý tisíc loktù byl,
øek osm potom pøemostí -
a Bratislavy dobude pak útokem bez vady.

Altenburg zøel jsem obléhat
ze všech stran, na vodì a na souši,
Miesenburg nemoha vzdorovat
- vìže i valy mu rozmetal - se sotva bránit pokouší,
a Huny od té chvíle
-bylo jich tøicet tisíc snad -
on zaèal do Rábnice hnát
(jich mnoho utonulo) daleko na tøi míle."

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Heinrich von Pressela
UNREAD_POSTNapsal: 01 pro 2007 11:16 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Heinrich von Pressela, ztotožòovaný s vratislavským knížetem Jindøichem IV. Probem (Henryk IV. Probus), který byl vychován na pražském dvoøe Pøemysla II. (Probus), napsal tyto verše (nìmecky):

Slyš mùj náøek, máji, slyš mne, letní slasti,
slyš mùj náøek, jasné širé vøesovištì,
slyš mùj náøek, bìloskvoucí jeteli,
slyš mùj náøek, zelený lese, slyš mne, slunce,
slyš mùj náøek, Venuše, slyš žal mé touhy,
že mne láska tak trápí.
Leè když se vám zachce mi pomoci,
já - doufám - oddám se lásce
celým svým milujícím bytím.
Tak jsem vám vylíèil svùj zármutek
Proboha, pomozte mi k úlevì.

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 03 pro 2007 13:07 
Offline
Kníže
Uživatelský avatar

Registrován: 22 led 2007 10:38
Příspěvky: 409
Bydliště: HK
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
když máme takový podivný "zimní" èas, nesu dámám jaro :wink:

Byl vlahý máj
a vonìl kraj,
ó jarní èasy krásné;
já èasnì vstal
na loutnu hrál,
tam u studánky jasné.
Za keøem dlím
tím šípkovým,
zní viola hudbou,
tu tanèit zøím
s urozeným rytíøem dívku krásnou.

_________________
servo


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Urození trubadúøi
UNREAD_POSTNapsal: 23 bře 2008 11:54 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
A jeìtì jeden urozený trubadour - dokonce slovanský - kníže Witslav III. Rujanský 1265 - 1325, poslední kníže slovanského rodu na Rujánì. Ona všude publikovaná iluminace trubadoura Frauenloeba má být údajnì - Frauenlob na jeho dvoøe .

_________________
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 30 dub 2008 16:20 
No,Pierre de Ronsard je mùj velmi oblíbený básník,alke se støedovìkem mám dojem už moc nesouvisí...pokud se nepletu,tak je pozdìjší,kolem 16. století...ale musela bych se doma kouknout do sbírky jeho veršù... a co takový Vogelvide,èi jak se píše,o nìm se øíká,že se narodil na èeském území... ale jinak se toto skuteènì krásnì ète,tolik veršù,jež potìší.... :studium:


Nahoru
  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 110 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz