Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 24 čer 2019 16:41

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 79 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 19 srp 2008 10:31 
Offline
Sedlák
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2008 19:48
Příspěvky: 6
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
no ale vem si že vikingové dìlali nájezdy i na Skotsko( Kotsko) a na Irsko
nemluvì o tom že do irska se keltové dostali až v té dobì kdy tam již nìjací lidé žili


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
Odpovědět s citací  
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 26 srp 2008 07:30 
Offline
Vévoda

Registrován: 22 dub 2007 11:41
Příspěvky: 1000
Bydliště: na slamniku/pod stolem
Has thanked: 1 time
Been thanked: 0 time
Michal píše:
Podle mì Skoti ví, že mají s Kelty nìco spoleèné jen díky folklóru a ten je tam asi takový jako tady, tedy mizivý. Pùvodnímu jazyku "gaelicu" skoro nikdo nerozumí, aèkoliv má svùj vlastní kanál v TV a mluví jím opravdu jen mizivé procento lidí asi tak jako u nás chodsky nebo na Tøinecku "po naszymu". Ale nevím jestli "gaelic" a Keltové spolu souvisí, spíš ne.

Zajmavé u Skotù je hlavnì podezøení,že je jejich minulost zfalšována.Snad prý neexistuje jediný øádný písemný pramen,který by sahal pøed sedmnácté století.
V nìjaké èlánku jsem nìco podobného teda èetl.

_________________
Bez piva to není ono.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
Odpovědět s citací  
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 26 srp 2008 19:42 
Offline
Sedlák
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2008 19:48
Příspěvky: 6
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
a co teda marie stuartovna? u wiliama wallice, dobøe ten by se mohl nìjak vymyslet, když všude jsou nìjací bojovníci za svobodu, ale marie stuartovna mi pøijde docela opravdová


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
Odpovědět s citací  
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 27 srp 2008 07:26 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 04 zář 2006 14:24
Příspěvky: 2745
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 32 times
Been thanked: 5 times
Zubák píše:
a co teda marie stuartovna? u wiliama wallice, dobøe ten by se mohl nìjak vymyslet, když všude jsou nìjací bojovníci za svobodu, ale marie stuartovna mi pøijde docela opravdová
To bude asi tím, že byla nìjakou chvíli francouzskou královnou... :wink:

_________________
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
Odpovědět s citací  
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 22 zář 2008 10:49 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 24 srp 2008 11:16
Příspěvky: 1633
Bydliště: Jičín
Has thanked: 0 time
Been thanked: 17 times
Zmínil bych knihu "Ostrovy: Dìjiny" od Normana Daviese. Za prvé tam popisuje vztah ke Keltùm z hlediska obyvatelù britských ostrovù. Takový zažitý stereotyp bych parafrázoval "Keltové byli barbaøi, po nich svìtlo øímské civilizace, po nich vpád Anglosasù, to je další doba temna, Vikingové hrùza, ..., britská imperiální epocha svìtlo civilizace pro pùlku svìta".
Davies ale nepopisuje dìjiny jako "vítìzný pochod anglického národa", dopøává sluchu postojùm keltských národù (ve finále zpochybòuje právo Londýna ovládat Severní Irsko), snaží se pøistupovat ke každému etniku nezaujatì. Díky komplexnímu zpracování dìjin si taky všímá, jak se jaká doba a její mínìní stavìlo k minulým epochám svých dìjin. Starší postoj ke Keltùm není zrovna pøíznivý, nová doba pøinesla asi stejnou komercionalizaci keltství jako v Èechách.

Ale co mì zaujalo víc, to se týká genetického fondu souèasného etnika ve vztahu k pøedešlým již vyhynulým, jak se poøád diskutuje ve vztahu Èechù k Bójùm.
Na str. 36-37 - V kaòonu Cheddar Gorge se našla kostra pravìkého èlovìka. Vìdecký výzkum urèil její stáøí na dobu asi 7 000 let pø. n. l. (+-150 let), na dobu mezolitu.
Další výzkum na Institutu molekulárního lékaøství v Oxfordu r. 1996 pak porovnal DNA z kostry s dobrovolníky žijícími v okolí. Jak asi tušíte, byla nalezena podobnost DNA kostry a jednoho žijícího èlovìka: „Experiment nade vší pochybnost prokázal, že èlovìk žijící v Británii koncem dvacátého století je v mateøské linii pøímým potomkem osoby, která v téže lokalitì žila ve støední dobì kamenné.“ Možnost omylu byla vyèíslena na jedna ku bilionu.
Kelti v Èechách žili ve vìtším množství než pravìcí lovci v Británii a v dobì asi tøikrát bližší k nám, nìjaký keltský „substrát“ tu musí existovat.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
Odpovědět s citací  
 Předmět příspěvku: pøítomnost keltù
PříspěvekNapsal: 15 říj 2008 22:10 
Offline
Paní
Uživatelský avatar

Registrován: 26 zář 2008 20:00
Příspěvky: 366
Bydliště: 1 km od Prahy
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Význemné objevy udìlal J.Filip, ze kterého vychází také Anna Bauerová.
FilipJan, *25.12.1900 - †30.4.1981, èeský archeolog, profesor Univerzity Karlovy, èlen korespondent (1952), akademik ÈSAV (1955), èlen mnoha zahranièních vìdeckých spoleèností. Kromì významné pedagogické èinnosti se podílel na bádání o mladší dobì bronzové, dobì železné a zvláštì o Keltech. Hlavní díla: Popelnicová pole a poèátky doby železné v Èechách, Pravìké Èeskoslovensko, Keltové ve støední Evropì, Keltská civilizace a její dìdictví, Enzyklopëdisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas (Encyklopedická rukovì pravìkých a raných dìjin Evropy)Externí øeditel AÚ v Praze, prezident Unie vìd prehistorických a protohistorických pøi UNESCO,
zabývá se keltským osídlením Èeskoslovenska(doba br. a žel.), rediguje 25 let AR, roku 1966 pøádá sedmý kongres Unie vìd prehistorických a protohistorických pøi UNESCO(dosud se na nìj ve svìtì vzpomíná), 1971 mezinárodní kongres keltských studií(èestným doktorem Un. Rennes ve Francii).
Po válce zakotvil definitivnì na Univerzitì Karlovì, kde se stal profesorem. Zaèal velice energicky budovat oddìlení pravìku a rané doby dìjinné, vychovávat novou generaci archeologù. Vytváøel si tak vlastní školu, uznávanou v celé Evropì, jejímž základem byla hluboká konkrétní znalost pramenù a jejich všestranná analýza. Tato škola poznamenala èeskou archeologii na celé následující pùlstoletí.Jeho následovníci i po jeho smrti potvrzují svými archeologickými nálezy, že zde Keltové byli a to ve velkém rozsahu. Po roce 2000 došlo v okolí Prahy a jinde k novým objevùm. V Èelákovickém muzeu najdete unikátní zlatou záušnici, datovanou 3000 pø.n.l., nalezenou v Toušeni.

_________________
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
Odpovědět s citací  
 Předmět příspěvku: zase DNA
PříspěvekNapsal: 21 úno 2009 08:44 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 24 srp 2008 11:16
Příspěvky: 1633
Bydliště: Jičín
Has thanked: 0 time
Been thanked: 17 times
z deníku Právo, 30.01.2009, str. 11, mají to od ČTK

Rodová linie učitele vede až k bronzu
Zřejmě nikdo na světě nemá tak dlouhou rodovou linii, jakou má učitel Manfred Huchthausen (58) z německého Osterode. Jeho předek z doby bronzové žil ve stejné oblasti Harzského lesa a před třemi tisíci lety tu byl také s dalšími 40 lidmi pohřben. Napsal to španělský list El Mundo.
Huchthausen však se 120 generacemi, jež ho dělí od jeho prapředka, není sám. Jeho soused, 48letý zeměměřič Uwe Lange, má vlastně téhož předka.
Oba muži se znali jen od vidění, než si je antropoložka Susanne Hummelová z Göttingenu pozvala, aby jim sdělila tu novinu. Zkoušky DNA ukázaly, že oba muži jsou vlastně příbuzní s majitelem lebky nalezené v roce 1993 v jeskyni nedaleko jejich bydliště. Datování uhlíkem stanovilo její stáří na 3000 let.
Testy prokázaly jednoznačnou podobnost mezi muži, kteří žili v době mezi lety 1000 a 700 před naším letopočtem, a oběma současnými obyvateli německé vesnice. Zjištěná DNA napovídá, že během tří tisíc let se rodiny Manfreda a Uweho nikdy ze své vesnice nestěhovaly. Jde o monumentální případ geneticky zdokumentované zakořeněnosti v rodné hroudě.

Kdyby se udělaly podobné srovnávací testy s kosterními pozůstatky Bójů dneších Čechů, vsadím boty, že se najde příbuzenský vztah. Nejsou to žádné "pseudokořeny", aspoň v tom materiálním smyslu. Takové subtilnější věci, jako čeho se ty geny týkají, jestli povahy, manuální šikovnosti, to už je diskutabilní a neprokazatelné..


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
Odpovědět s citací  
 Předmět příspěvku: Re: zase DNA
PříspěvekNapsal: 21 úno 2009 08:55 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4949
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 8 times
Ingolf píše:
Zřejmě nikdo na světě nemá tak dlouhou rodovou linii, jakou má učitel Manfred Huchthausen (58) z německého Osterode. Jeho předek z doby bronzové žil ve stejné oblasti Harzského lesa a před třemi tisíci lety tu byl také s dalšími 40 lidmi pohřben.

Harzem neprošlo tolik etnik, kolik se vystřídalo u nás.


Ingolf píše:
Kdyby se udělaly podobné srovnávací testy s kosterními pozůstatky Bójů dneších Čechů, vsadím boty, že se najde příbuzenský vztah.

Stejně tak u nás běhají potomci Markomanů, Kvádů, Langobardů (ó, jsme příbuzní Italů), Gepidi, Avaři. Střední Evropa je genový mix, který s obyvatelstvem před 2. 000 lety má pramálo společného, skoro nic.

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
Odpovědět s citací  
 Předmět příspěvku: Re: zase DNA
PříspěvekNapsal: 21 úno 2009 09:11 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 24 srp 2008 11:16
Příspěvky: 1633
Bydliště: Jičín
Has thanked: 0 time
Been thanked: 17 times
Ježek píše:
Harzem neprošlo tolik etnik, kolik se vystřídalo u nás.

takže sázka? :wink:


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
Odpovědět s citací  
 Předmět příspěvku: Re: zase DNA
PříspěvekNapsal: 21 úno 2009 09:20 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4949
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 8 times
Ingolf píše:
Ježek píše:
Harzem neprošlo tolik etnik, kolik se vystřídalo u nás.

takže sázka? :wink:

Rozhodně u nás bylo usazeno víc etnik ...

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
Odpovědět s citací  
 Předmět příspěvku: Re: zase DNA
PříspěvekNapsal: 21 úno 2009 10:17 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 24 srp 2008 11:16
Příspěvky: 1633
Bydliště: Jičín
Has thanked: 0 time
Been thanked: 17 times
Ježek píše:
Ingolf píše:
Ježek píše:
Harzem neprošlo tolik etnik, kolik se vystřídalo u nás.

takže sázka? :wink:

Rozhodně u nás bylo usazeno víc etnik ...

Spíš jde o to, jestli nové vlny osídlení vyhladily předešlé obyvatele, nebo je asimilovaly. Kdyby s nima splynuly, tak ty keltský geny zůstanou, a daly by se najít za tohoto předpokladu, i kdyby sem přišlo jiné etnikum každou druhou generaci.. Větší diskontinuita osdílení v Čechách ale bude mít vliv, to určitě.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
Odpovědět s citací  
 Předmět příspěvku: Re: zase DNA
PříspěvekNapsal: 21 úno 2009 10:23 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4949
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 8 times
Ingolf píše:
Spíš jde o to, jestli nové vlny osídlení vyhladily předešlé obyvatele, nebo je asimilovaly. Kdyby s nima splynuly, tak ty keltský geny zůstanou, a daly by se najít za tohoto předpokladu, i kdyby sem přišlo jiné etnikum každou druhou generaci.. Větší diskontinuita osdílení v Čechách ale bude mít vliv, to určitě.

Tak u nás nedošlo k úplnému vyhlazení žádného etnika nově příchozím, částečné asimilaci, částečnému odchodu. Většinou byli zabiti muži bojovníci, ženy se staly matkami. Stejně tak bylo u Bójů, které převrstvili Markomané.

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
Odpovědět s citací  
 Předmět příspěvku: Re: zase DNA
PříspěvekNapsal: 21 úno 2009 12:12 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 24 srp 2008 11:16
Příspěvky: 1633
Bydliště: Jičín
Has thanked: 0 time
Been thanked: 17 times
Ježek píše:
Tak u nás nedošlo k úplnému vyhlazení žádného etnika nově příchozím, částečné asimilaci, částečnému odchodu. Většinou byli zabiti muži bojovníci, ženy se staly matkami. Stejně tak bylo u Bójů, které převrstvili Markomané.

Jo, takhle jsem to myslel. Věci jako jazyk a kultura pak už závisí na dominujícím etniku, ale zároveň ty geny můžou být prastarý.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
Odpovědět s citací  
 Předmět příspěvku: Re: zase DNA
PříspěvekNapsal: 21 úno 2009 15:40 
Offline
Vévoda
Uživatelský avatar

Registrován: 05 led 2009 22:04
Příspěvky: 851
Bydliště: Anglicko
Has thanked: 2 times
Been thanked: 0 time
Ingolf píše:
Ježek píše:
Tak u nás nedošlo k úplnému vyhlazení žádného etnika nově příchozím, částečné asimilaci, částečnému odchodu. Většinou byli zabiti muži bojovníci, ženy se staly matkami. Stejně tak bylo u Bójů, které převrstvili Markomané.

Jo, takhle jsem to myslel. Věci jako jazyk a kultura pak už závisí na dominujícím etniku, ale zároveň ty geny můžou být prastarý.


Ony sú prastaré.S genetického hľadiska (ostatne ani z kultúrneho) takí "novoprišelci" ako Slovania, Avari, Staromaďari, či Vikingovia neboli mladší, ako trebárs už v Európe usadení Kelti, Germáni, či románske, grécke, alebo iné etniká...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
Odpovědět s citací  
 Předmět příspěvku: Re: zase DNA
PříspěvekNapsal: 21 úno 2009 16:09 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 24 srp 2008 11:16
Příspěvky: 1633
Bydliště: Jičín
Has thanked: 0 time
Been thanked: 17 times
Ježek píše:
Stejně tak u nás běhají potomci Markomanů, Kvádů, Langobardů, Gepidi, Avaři.

Já si rejpnu, řešíme Kelty jako naše předky, jinde na fóru Polabský Slovany jako pomalu naše bratry, s těžce skrývaným steskem nad jejich zánikem, ale Germáni a Avaři jako naši předci, není v módě se k nim hlásit.. Asi dědictví ještě národního obrození, Germáni jsou ti cizí, a kdo k nim má sympatie, má určitě i nějaký skrytý úmysl (typu odstoupit Němcům Sudety)..
Jsme mix, určitě - za knížecích Čech vznikaly nové vsi z usazených zajatců (ty Úherce, Hedčany, Srbska..), k tomu vnější kolonizace.. Předkové s mým příjmením jsou z Polska, ale to příjmení samotný je maďarský.., jo, jsem typickej čech.. :lol:


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
Odpovědět s citací  
 Předmět příspěvku: Re: zase DNA
PříspěvekNapsal: 21 úno 2009 17:48 
Offline
Vévoda
Uživatelský avatar

Registrován: 05 led 2009 22:04
Příspěvky: 851
Bydliště: Anglicko
Has thanked: 2 times
Been thanked: 0 time
Ingolf píše:
Ježek píše:
Stejně tak u nás běhají potomci Markomanů, Kvádů, Langobardů, Gepidi, Avaři.

Já si rejpnu, řešíme Kelty jako naše předky, jinde na fóru Polabský Slovany jako pomalu naše bratry, s těžce skrývaným steskem nad jejich zánikem, ale Germáni a Avaři jako naši předci, není v módě se k nim hlásit.. Asi dědictví ještě národního obrození, Germáni jsou ti cizí, a kdo k nim má sympatie, má určitě i nějaký skrytý úmysl (typu odstoupit Němcům Sudety)..
Jsme mix, určitě - za knížecích Čech vznikaly nové vsi z usazených zajatců (ty Úherce, Hedčany, Srbska..), k tomu vnější kolonizace.. Předkové s mým příjmením jsou z Polska, ale to příjmení samotný je maďarský.., jo, jsem typickej čech.. :lol:


Keď dcéru preskúšaval z dejepisu, išlo mi srdce puknúť, musel som ju počúvať o tých zlých šikmookých nájazdníkoch na malých huňatých koníkoch, a pritom ja ich mám rád.... :twisted: Teda tých na tých huňatých koníkoch... Moja teória o SE: je tvorená z 3 veľkých etník: Slovanov, Germánov a niečoho, čo prišlo zo stepí a teraz sa to volá Maďari. (Mohlo by sa aj trebárs Avari). Toto premiešanie možno pozorovať v každom štáte SE, a je bezpočet opisov podobných týpkov v literatúre.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
Odpovědět s citací  
 Předmět příspěvku: Re: Naše keltské pseudokoøeny
PříspěvekNapsal: 23 úno 2009 20:55 
Offline
Vévoda

Registrován: 22 bře 2007 22:04
Příspěvky: 872
Bydliště: Martinovo údolí
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Roberte-já myslel,že jste podle Dr.Cyrila Hromníka potomci Tamilských tygrů :P zde je jeho dílko
http://beo.sk/images/dokumenty/sloveni- ... -estis.pdf

_________________
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
Odpovědět s citací  
 Předmět příspěvku: Re: Naše keltské pseudokoøeny
PříspěvekNapsal: 23 úno 2009 23:23 
Offline
Vévoda
Uživatelský avatar

Registrován: 05 led 2009 22:04
Příspěvky: 851
Bydliště: Anglicko
Has thanked: 2 times
Been thanked: 0 time
Georg píše:
Roberte-já myslel,že jste podle Dr.Cyrila Hromníka potomci Tamilských tygrů :P zde je jeho dílko
http://beo.sk/images/dokumenty/sloveni- ... -estis.pdf


No neviem, ako moji slovenskí spoluobčania, hádam by sa k tomu mali vyjadriť oni. Ja už len zostanem pri tých huňatých koníkoch, chlpatých čiapočkách, mäse pod sedlom, kumise a gulášom. A vrypovým písmom.... :P


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
Odpovědět s citací  
 Předmět příspěvku: Re: Naše keltské pseudokoøeny
PříspěvekNapsal: 23 úno 2009 23:56 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Robert píše:
Georg píše:
Roberte-já myslel,že jste podle Dr.Cyrila Hromníka potomci Tamilských tygrů :P zde je jeho dílko
http://beo.sk/images/dokumenty/sloveni- ... -estis.pdf


No neviem, ako moji slovenskí spoluobčania, hádam by sa k tomu mali vyjadriť oni. Ja už len zostanem pri tých huňatých koníkoch, chlpatých čiapočkách, mäse pod sedlom, kumise a gulášom. A vrypovým písmom.... :P


A dobře děláš ! pokud se mohu k tomu článku vyjádřit i jako neslovenskí spoluobčan - víc jak 5 stránek jsem nezvládla - nevím jestli mě víc dostal ten ženský orgán zrodu, či intimné styky s Tamilmi nebo ten neustále se opakující postup - že co nepodporuje teorii ke které se potřebuji dostat - je pro článek nepodstatné a autor hlásí, že tím se zabývat nebude - asi tak 3-5 na každém článku.

_________________
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
Odpovědět s citací  
 Předmět příspěvku: Re: Naše keltské pseudokoøeny
PříspěvekNapsal: 24 úno 2009 18:05 
Offline
Vévoda
Uživatelský avatar

Registrován: 05 led 2009 22:04
Příspěvky: 851
Bydliště: Anglicko
Has thanked: 2 times
Been thanked: 0 time
Katerina píše:

A dobře děláš ! pokud se mohu k tomu článku vyjádřit i jako neslovenskí spoluobčan - víc jak 5 stránek jsem nezvládla - nevím jestli mě víc dostal ten ženský orgán zrodu, či intimné styky s Tamilmi nebo ten neustále se opakující postup - že co nepodporuje teorii ke které se potřebuji dostat - je pro článek nepodstatné a autor hlásí, že tím se zabývat nebude - asi tak 3-5 na každém článku.

Holt, autorovi sa možno o tých pruhovaných cicuškách možno aj sníva.... To, že slovanské jazyky patria medzi indoeurópske, sme sa už učili na ZDŠ (dnes ZŠ)...Ale...možno tie Tamilky naozaj stáli zato :D ....


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
Odpovědět s citací  
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 79 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků


Můžete zakládat nová témata v tomto fóru
Můžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz