Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 23 úno 2020 19:55

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 770 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 39  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Historie Lužice
PříspěvekNapsal: 18 lis 2008 12:29 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
Horní a Dolní Lužice - struèná Historie Státù od Lenky Bobkové ( http://www.kosmas.cz/detail.asp?cislo=139681 )

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Èechura
PříspěvekNapsal: 19 lis 2008 22:47 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
Èeské zemì v letech 1526–1583 -První Habsburkové na èeském trùnì I

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
PříspěvekNapsal: 23 lis 2008 17:53 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4952
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 8 times
Doèetl jsem a nedám do Tipù na zajímavé knihy.
Rozhodnì to je shrnující dílo s èasto zajímavými námìty k pøemýšlení. Ale je to málo podrobné, spousta vìcí si žádá hlubší úvahy, takže èasto jedna událost se prostì stala, tak je tam napsáno, bez ohledu kolik knih už bylo napsáno v diskusi nad tím problémem. Øada vypíchnutých detailù je buï zcela nedùležitých, nebo z jiného prostøedí (namátkou mne napadá vìta o muži, který mlel obilí místo své ženy - myslím, že to je ta historka ohlednì první polské vìty, píše se o ní Ksiage Henrykowskiej (13. st.) a v naší literatuøe ji uvádí Klápštì).
Pak se mi nelíbí autorùv styl, obèas hodnì povšechný a èasto využívající slova arci a vybranci. S citacemi je také velká bída, jeden odkaz na jednu jinou knihu na stránce postaèí - pùvod a ovìøení/dozvìdìní se více u nìkterých zajímavých myšlenek mi tak uniká.

Pro laickou veøejnost to mùže být zajímavá, i když možná nìkdy zavádìjící kniha (o tìch dobách se víc neví, než ví)

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Jaroslav Èechura
PříspěvekNapsal: 23 lis 2008 19:31 
Neèetl jsem, pøesto si neodpustím pár obecných poznámek. Èechura je pro men "odborníkem" na pøíliš mnoho témat a to je mi vždy podezøelé. Jeho rozsah je neuvìøitelný (od støedovìku až po novovìk) a v takových pøípadech bývám opatrný. Je pravda, v minulosti bývaly osobnosti, které dokázaly obsáhnout ještì širší období (Pekaø), ale myslím, že to je už dnes takøka nemožné a navíc pøes veškerou úctu Èechura není Pekaø. Obecnì je ale velký problém psát syntézy z tohoto období a nejen protože není prakticky naco navázat. Tuto knihu lze porovnávat s 7. svazkem Velkých dìjin od Petra Vorla a taky bych neøekl, že jsou nìjak pøíliš povedené... Navíc øada nakladatelství Libri je opravdu spíše smìøována pro laické zájemce a tomu odpovídá i styl a množství poznámek (je snaha poznámky minimalizovat).
Jinak já mylsle, že nejstarší polská vìta je "Gorze sie nam stalo" z 13. století z nìjakých ratiboøských análù (kroniky?). Aspoò tak jsem to myslím èetl u Mika, Norbert: Racibórz w obliczu najazdów tatarskich i zagro¿enia wa³askiego. Racibórz 2002.


Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku: Re: Jaroslav Èechura
PříspěvekNapsal: 23 lis 2008 19:42 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4952
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 8 times
Saltzmann píše:
Neèetl jsem, pøesto si neodpustím pár obecných poznámek. Èechura je pro men "odborníkem" na pøíliš mnoho témat a to je mi vždy podezøelé.

Nevím, jestli to je reakce na mùj pøedchozí pøíspìvek, ale tam jsem psal o Charvátovi, ne Èechurovi. Èechuru znám jen jako pøedsedu komise u pøijímaèek - moc milý pán.
Saltzmann píše:
Jinak já mylsle, že nejstarší polská vìta je "Gorze sie nam stalo" z 13. století z nìjakých ratiboøských análù (kroniky?). Aspoò tak jsem to myslím èetl u Mika, Norbert: Racibórz w obliczu najazdów tatarskich i zagro¿enia wa³askiego. Racibórz 2002.

Tady se hádat nebudu, z hlavy to nevím. Podívám se na tu historku u Klápštìho.

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Jaroslav Èechura
PříspěvekNapsal: 23 lis 2008 20:32 
Ježek píše:
Nevím, jestli to je reakce na mùj pøedchozí pøíspìvek, ale tam jsem psal o Charvátovi, ne Èechurovi. Èechuru znám jen jako pøedsedu komise u pøijímaèek - moc milý pán.

Mea culpa. Nevšiml jsem si nadpisu a pøedpokládal jsem, že reaguješ na DAGMAR. Ještì jednou se tím pádem omlouvám za OT pøíspìvek.
Ježek píše:
Tady se hádat nebudu, z hlavy to nevím. Podívám se na tu historku u Klápštìho.

Já se taky nehádám. Rád se nechám pouèit, protože se v polské historiografii neorientuji zdaleka tak dobøe jako v èeské...


Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 23 lis 2008 21:00 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4952
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 8 times
Každopádnì jsme se neshodli na Èechurovi. Mì se zdá se se vìnuje primárnì pozdnímu støedovìku a teï tedy ještì zaèátku novovìku. Tak špatnì bych to nevidìl.

Polskou historiografii ani neznam, trochu jejich historii, ale ještì jsem se nedostal k studiu jejich dzielnic, jak bych chtìl - abych to moh porovnat s našimi údìly a vùbec "udìly" jinými - maïarskými (tedy uherskými) a situací v Nìmecku (tedy Øíši)

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 23 lis 2008 21:03 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Ježek píše:
Každopádnì jsme se neshodli na Èechurovi. Mì se zdá se se vìnuje primárnì pozdnímu støedovìku a teï tedy ještì zaèátku novovìku. Tak špatnì bych to nevidìl.

No on myslím dìlá Lucemburky a pak raný novovìk - Fridricha Falckého, Bílou horu, taky nìco málo z temna - selské rebelie a tak.

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 23 lis 2008 21:09 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4952
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 8 times
Viola píše:
Ježek píše:
Každopádnì jsme se neshodli na Èechurovi. Mì se zdá se se vìnuje primárnì pozdnímu støedovìku a teï tedy ještì zaèátku novovìku. Tak špatnì bych to nevidìl.

No on myslím dìlá Lucemburky a pak raný novovìk - Fridricha Falckého, Bílou horu, taky nìco málo z temna - selské rebelie a tak.

Jo, tak to už je dost :) Ale zas jde o to, jestli nemá urèitá témata, ne celý vývoj.
A øeknìme si to narovinu, na napsání nìjaké souhrné práce je spíš potøeba znát historiky, kteøí o tom píšou - a pak to nìjak poskládat, než mít k tomu desítky vlastních výzkumù. Vypadá to divnì, ale šlo by to tak.
Moc lhistorikù to nedìlá, protože mají svoji èest a úctu k starším a zasloužilým.

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: ad Èechura
PříspěvekNapsal: 23 lis 2008 23:10 
Ježek píše:
Každopádnì jsme se neshodli na Èechurovi. Mì se zdá se se vìnuje primárnì pozdnímu støedovìku a teï tedy ještì zaèátku novovìku. Tak špatnì bych to nevidìl.

No pro Libri dìlal (a dìlá) období 1310-1437 a 1526-1711 a je otázka zda nakonec nebude dìlat i to "pohusitské mezidobí" (1437-1526). Když k tomu pøipoètu sociální dìjiny 17. století (Broumovská a jiné selské rebálie), zmínìného Zimního krále, edièní práci (Berní rula, Pekaø, Beneš), rùzné populární lexikony a uèebnice, tak mi to pøíjde už opravdu docela dost široké rozpìtí... Jinak mne mrzí, jestli to vyznìlo, že mám k Èechurovi nìjaký despekt, spíše jak jsem psal, jsem v tìchto pøípadech opatrný... To neznamená, že to ale nemohou být kvalitní a hodnotné práce.

Ježek píše:
Polskou historiografii ani neznam, ...

To je škoda. Jestli jsem to pochopil, tak umíš polsky a do Polska máš i nìjaké kontakty, tak jsem myslel, že se orientuješ i v jejich historiografii. Jak øíkám škoda, protože jsem se chtìl nìco pøiuèit. Sice mám doma pár vìcí v polštinì (Jasinski, K.: Rodowód Piastów œlaskich, apod.), ale jinak mi chybí nìjaký rámcový pøehled o kvalitní polské historiografii pøedevším se zamìøením na (Horní) Slezsko.


Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku: pro info
PříspěvekNapsal: 23 lis 2008 23:25 
Ježek píše:
Zany píše:
Letopisy a kroniky

No, ale jaká letopisy a kroniky? Kosmas - vždy ten taky píše o Moravì - hrutovský incident l.P. 1055.
Z tý anotace, co vydavatel pøedložil je to kupování zajíce v pytli.


Nevím jestli je to ještì aktuální, ale pokud ano, tak tady je seznam.
Obsah: Kronikáøské zápisy, vìtšinou Latinské, otištìny èásti kronik týkající se Velké Moravy.

Chronicarum quae dicuntur Fredegarii Scholastici libri – 4 kroniky tzv. Fredegara
Annales regni Francorum - Letopisy království Frankù
Annales Bertiniani – Letopisy bertinské
Annales Fuldensis - Letopisy fuldské
Annales Alamannici - Letopisy alamanské
Annales Xantenses – Letopisy xantenské
Reginonis abbatis Prumiensis Chronicon – Kronika Reginona z Prümu
Cosmae Pragensis Chronica Bohemorum – Kosmy pražského kronika Èechù
Dalimilova kronika
Cronica Przibiconis dicti Pulkava – Kronika Pøibíka zvaného Pulkava
Aeneas Sylvius Piccolomini Historia Bohemica

Vyšlo to už v 60. letech, tohle by mìla být doplnìná reedice...


Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku: Re: ad Èechura
PříspěvekNapsal: 23 lis 2008 23:53 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 07 říj 2007 18:37
Příspěvky: 2055
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 12 times
Saltzmann píše:
ale jinak mi chybí nìjaký rámcový pøehled o kvalitní polské historiografii pøedevším se zamìøením na (Horní) Slezsko.

Minimálnì k tomu Slezsku by ti mìly nìco dát nedávno vydané sborníky Korunní zemì v dìjinách èeského státu, kde je ze Slezska èlánkù dost z per èeských i polských autorù, èlánky mají dost obsáhlý poznámkový aparát plný odkazù na literaturu nejrùznìjší èeskou i polskou.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: ad Èechura
PříspěvekNapsal: 24 lis 2008 00:20 
Zany píše:
Saltzmann píše:
ale jinak mi chybí nìjaký rámcový pøehled o kvalitní polské historiografii pøedevším se zamìøením na (Horní) Slezsko.

Minimálnì k tomu Slezsku by ti mìly nìco dát nedávno vydané sborníky Korunní zemì v dìjinách èeského státu, kde je ze Slezska èlánkù dost z per èeských i polských autorù, èlánky mají dost obsáhlý poznámkový aparát plný odkazù na literaturu nejrùznìjší èeskou i polskou.

Díky moc. To jsem v ruce nemìl a pokusím se to sehnat (pùjèit). Nevíš kdo z Èechù tam (ke Slezsku) pøispíval?


Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku: Slezsko
PříspěvekNapsal: 24 lis 2008 00:41 
ZANY: Seznam pøíspìvkù jsem si už našel na http://biblio.hiu.cas.cz. A zpìtnì si uvìdomuji, že 3. sborník jsem vidìl v knihkupectvích...


Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku: Re: ad Èechura
PříspěvekNapsal: 24 lis 2008 11:42 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
Saltzmann píše:
Zany píše:
Saltzmann píše:
ale jinak mi chybí nìjaký rámcový pøehled o kvalitní polské historiografii pøedevším se zamìøením na (Horní) Slezsko.

Minimálnì k tomu Slezsku by ti mìly nìco dát nedávno vydané sborníky Korunní zemì v dìjinách èeského státu, kde je ze Slezska èlánkù dost z per èeských i polských autorù, èlánky mají dost obsáhlý poznámkový aparát plný odkazù na literaturu nejrùznìjší èeskou i polskou.

Díky moc. To jsem v ruce nemìl a pokusím se to sehnat (pùjèit). Nevíš kdo z Èechù tam (ke Slezsku) pøispíval?
maj to v ústøední knihovnì na Mariánským, je to fakt dìsnì obsáhlý a spousta poznámek pod èarou a kvalitì nemluvì. :pivko:

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Abelard
PříspěvekNapsal: 24 lis 2008 13:34 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
http://www.ivysehrad.cz/katalog.asp?id=675 - Sic et non / Ano a ne Petr Abélard

(Objemný spis mistra dialektiky 12. století Petra Abelarda, rivala slavného mystika Bernarda z Clairvaux )

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 24 lis 2008 23:23 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4952
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 8 times
K té polské vìtì. První asi nebude (tak tedy o ní píše Davies v Mikrokosmu) Našel jsem to: Klápštì 2005, s. 212 - 213. Ten doklad Charvátova dávného slovanského gantlemenství pochází z pøelomu 12. a 13. století, kdy služebník Boleslava Vysokého Boguchwal pojal za manželku dceru klerika, ktará mlela obilí na žernovu a tuze jí to nebavilo. proto její manžel se slovy "day ut ia pobrusa a ti poziwai" (dej, abych umlel a ty odpoèívej) se této práce jal sám. Za to sklidil posmìch sousedù.
Každopádnì mi pøijde nevhodné dávat historku z pøelomu RS a VS jako pøíklad do století devátého, jako pøíklad slovanského soužití. Kdoví jestli ten Boguchval nakonec nebyl Nìmec :D

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: ad první polská vìta
PříspěvekNapsal: 25 lis 2008 00:09 
Ježek píše:
K té polské vìtì.

No já taky trochu hledal a našel následující: "XIII. století bylo obdobím velkého vývoje a kulturního vlivu na jiné polské zemì. V knížecí mincovnì udìlali první monetu s polským nápisem “milost”, a v klášteøe dominikánù Wincent z Kielczy, autor hymny o Sv. Stanislavu “Gaude Mater Polonia”, zapsal v kronice první polskou vìtu – „Gorze sz¹ nam sta³o”."
Viz http://www.raciborz.pl/cz/dejiny_mesta.html


Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku: Re: ad Èechura
PříspěvekNapsal: 25 lis 2008 00:31 
Zany píše:
Minimálnì k tomu Slezsku by ti mìly nìco dát nedávno vydané sborníky Korunní zemì v dìjinách èeského státu, kde je ze Slezska èlánkù dost z per èeských i polských autorù, èlánky mají dost obsáhlý poznámkový aparát plný odkazù na literaturu nejrùznìjší èeskou i polskou.

Dnes jsem se díval do prvních dvou sborníkù, nìco si ofotil, ale není to to, co bych potøeboval. Možná jsem se ne pøesnì vyjádøil, ale já nechci pøehled o polské historiografii za posledních 50 let (tak jak by se dal excerptovat z uvedených poznámek pod èarou), ale rád bych si koupil knihu o dìjinách Slezska (tzn. musela vyjít relativnì nedávno, aby se dala koupit). Z toho co jsem hledal mne zaujala následující http://www.bookmaster.pl/ksiazka/191944.xhtml ale potøeboval bych nìkoho, kdo to je schopný posoudit, jestli za to stojí (pøípadnì nìjaké polské recenze tøeba z Kwartalniku historycznego) a jestli neexisruje nìco podobného i pro Horní Slezsko, které by mne zajímalo ještì více.

Ježek píše:
O jaké období jde - Sležští Jindøichovci?

No více ménì o nìjaké celkové dìjiny (øeknìme) 900-1800(1945). Samozøejmì by mne zajímala tøeba i nìjaké "odborná èasopisecká" konfrontace, konkrétnì tøeba o pøemyslovské expanzi v Horním Slezsku, kterou Wihoda nejnovìji spojil s osobou markrabìte Pøemysla (potomní PO I.) a léty 1179-1182. Srov. napø. Wihoda, Martin: Pøemyslovská expanze v Horním Slezsku a vznik holasické provincie. Acta historica et museologica Universitas Silesianae Opaviensis 3, 1997, s. 34-43.


Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku: Re: ad Èechura
PříspěvekNapsal: 25 lis 2008 15:37 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4952
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 8 times
Saltzmann píše:
Z toho co jsem hledal mne zaujala následující http://www.bookmaster.pl/ksiazka/191944.xhtml ale potøeboval bych nìkoho, kdo to je schopný posoudit, jestli za to stojí (pøípadnì nìjaké polské recenze tøeba z Kwartalniku historycznego) a jestli neexisruje nìco podobného i pro Horní Slezsko, které by mne zajímalo ještì více.

Z Horního Slezska je Jur. Ale zeptam se, když nezapomenu.

Saltzmann píše:
Srov. napø. Wihoda, Martin: Pøemyslovská expanze v Horním Slezsku a vznik holasické provincie. Acta historica et museologica Universitas Silesianae Opaviensis 3, 1997, s. 34-43.

Neèetl jsem. Je to zajímavý?

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 770 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 39  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 4 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz