Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 05 čer 2020 18:55

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 145 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Vilém z Landštejna
PříspěvekNapsal: 02 črc 2008 12:24 
Offline
Zeman
Uživatelský avatar

Registrován: 25 čer 2008 07:29
Příspěvky: 114
Bydliště: Varnsdorf
Has thanked: 0 time
Been thanked: 1 time
Omlouvám se ... jsem zvyklý z valka.cz že se pøedmìt považuje za urèující ... :oops: ... takže znovu ...

Vilém z Landštejna

V letech 1351-56 byl nejvyšším pražským purkrabím Karla IV.

Zdroj ... http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste ... i-karla-iv
Copyright © 2004-2008 Národní knihovna ÈR

_________________
Protivenstvím ke hvězdám ... / motto RAF


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 02 črc 2008 12:45 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Greywolf píše:
Však jsem také pøíspìvek nadepsal ... Vilém z Landštejna ... :wink:

O nìm to vím a jen jsem dohledával od kdy do kdy.

U Vítka máme potíže ...


Promiò, :oops: nevšimla jsem si .
Ještì juknu doma do toho Palackého a Dalimila, on se o té dobì dost rozepisuje.

_________________
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Vítek a Dalimil
PříspěvekNapsal: 02 črc 2008 16:49 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Tak jsem šla místo na obìd do Luxoru a mimo jiné jukla do Dalimila.
Bohužel o Vítkovi jako purkrabím se nezmiòuje.
Píše, že Vítek stateènì bránil Hrad proti Míšòanùm, ale mìl málo lidí, takže po dalším útoku pražských nìmeckých mìštanù :wink: to nakonec neustál. Hrad zùstal Korutanci a ten ho svìøil nejprve Heømanovi ze Zvíøetic, kterému podle Dalimila prý dùvìøoval.
Nakonec pørestal dùvìøovat i Heømanovi a do Hradu napochodovali Míšnané.
Vítek je pak chválen za známý útok proti Aufštejnovi, ale jinak nic.

Je stále teoreticky možné , že po dobu nìjakých pár mìsícù na pøelomu roku - tìsnì po dobití mìsta lucemburskou stranou Vítek za zásluihy o obranu mìsta pukrabím byl.
Jindøich z Lipé mu v tom asi moc nemohl pomoci, jeho vliv na krále se terpve rodil, nezapomeò, že v té dobì se na nìj všichni dívali jako na nejvìtšíhi obraceèe kabátù (ne, že by nebyl, ale taky v tom nebyl sám) takže lucemburská strana - a asi pøedevším Petr z Aspeltu (který dobøe znal své pappenheimské :wink: ) mu nedùvìøovala.
Vítkovi tedy úøad (pokud ho vùbec mìl) asi dlouho nevydržel, toto místo bylo dùležité, a myslím, že ti, co o nìm rozhodovali - Aspelt, Hennenberg a Eliška - by proti nìmu možná nic moc nemìli - jenže nevíme - kdo se stal tím pukrabím - až budeš mít ten seznam - tak se na to podíváme .
Víme , že na konci roku 1310 byl krátce pukrabím Heøman ze Zvíøetic a pak víme, že 1312 byl jmenován Oldøich z Lichtemburka . Kdo byl mezi tím ???

_________________
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Vítek a Dalimil
PříspěvekNapsal: 03 črc 2008 07:47 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 17 dub 2007 14:44
Příspěvky: 570
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Katerina píše:
Píše, že Vítek stateènì bránil Hrad proti Míšòanùm, ale mìl málo lidí, takže po dalším útoku pražských nìmeckých mìštanù :wink: to nakonec neustál. Hrad zùstal Korutanci a ten ho svìøil nejprve Heømanovi ze Zvíøetic, kterému podle Dalimila prý dùvìøoval.


Navíc byli Landštejni dlouhodobì s Lipovci (minimálnì od Falknštejnovy aféry) ve velmi dobrém vztahu, takže i to mohlo být Vítkovi v souvislosti se získáváním funkcí dost na škodu. Kromì toho - Vítek je v poznámce o jeho podílu na obranì Hradu popisován jako starý muž (snad i proto utržil èetná zranìní), což také mohlo ovlivnit rozhodování o tom, zda mu svìøit funkci purkrabího.

_________________
Volo, multum, statim!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Vítek a Dalimil
PříspěvekNapsal: 03 črc 2008 10:26 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Kateøina_z_Landštejna píše:

Navíc byli Landštejni dlouhodobì s Lipovci (minimálnì od Falknštejnovy aféry) ve velmi dobrém vztahu, takže i to mohlo být Vítkovi v souvislosti se získáváním funkcí dost na škodu. Kromì toho - Vítek je v poznámce o jeho podílu na obranì Hradu popisován jako starý muž (snad i proto utržil èetná zranìní), což také mohlo ovlivnit rozhodování o tom, zda mu svìøit funkci purkrabího.


Jo, jo byl bud starý nebo hodnì nemocný - vždyt do dvou let po tìchto událostech umírá.
No a Palacký purkrabský úøad v souvislosti s Vítkem též nezminuje, zdá se mi, že v podstatì vychází z dalimilova popisu - i on zmiòuje onoho neznámého rytíøe Kamýka - dle Palackého v podstatì zachránil Vítkovi život , Dalimil ho nechal rovnou umøít :
Pad stateèný rytíø Kamýk,
vpøed Ješka Vartemberského nese jeho koník.

Takže Vítkovo purkrabství asi nedoložíme.

_________________
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Vítkovo purkrabství ...
PříspěvekNapsal: 03 črc 2008 11:46 
Offline
Zeman
Uživatelský avatar

Registrován: 25 čer 2008 07:29
Příspěvky: 114
Bydliště: Varnsdorf
Has thanked: 0 time
Been thanked: 1 time
Katerina píše ... Takže Vítkovo purkrabství asi nedoložíme.


... uvidíme co na to poví Národní knihovna ÈR a mùj "tajný zdroj". Jen prosím o trošku trpìlivosti ...

... a doufám, že nebudu ukøižován ... kdyby to náhodou nedopadlo ... :wink:

_________________
Protivenstvím ke hvězdám ... / motto RAF


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Vilém z Landštejna
PříspěvekNapsal: 04 črc 2008 13:00 
Offline
Zeman
Uživatelský avatar

Registrován: 25 čer 2008 07:29
Příspěvky: 114
Bydliště: Varnsdorf
Has thanked: 0 time
Been thanked: 1 time
Zkusme to jinak …

Chtìl bych Vás tímto požádat o pomoc pøi dopracování a upøesnìní životopisu tohoto význaèného velmože. Doplòujte, rozporujte, kritizujte … na základì Vašich poznatkù ( podložených dùvìryhodnými zdroji ) budu životopis prùbìžnì upravovat.

Vilém z Landštejna struèný životopis v datech ...

1296 ( 1300 ) - pravdìpodobné datum jeho narození
… otec … Vítek z Landštejna
… matka … ???
1307 - se ( se svým otcem Vítkem zùèastnil obrany obléhaného mìsta Znojma ( neovìøeno )
1310 - se ( se svým otcem ) zùèastnil zápasu s míšeòskou posádkou Pražského hradu ( neovìøeno )
1313 - se úèastní vojenské výpravy Jana Lucemburského, spìchajícího s hotovostí do Itálie na pomoc svému otci císaøi. Pøi ní ( na zpáteèní cestì ) mìlo i dojít ke zranìní jeho otce Vítka, který po návratu následkùm zranìní podlehl ( 1314 … ??? ).
1315 - se po smrti otce stává „vládnoucím páne støíbrné rùže“
1315 až 1318 - se zaøadil mezi pány nespokojené s vládou krále Jana Lucemburského. Po zatèení Jindøicha z Lipé vojensky vystoupil proti králi. Kromì Landštejna tehdy držel ještì Tøeboò, Lomnici a Nové Hrady a byl purkrabím na královské Hluboké.
1319 - se zùèastnil výpravy Jana Lucemburského do Slezka a Dolní Lužice
1322 - se nezúèastnil bitvy u Mühldorfu. Jako jeden z mála významných èeských pánù zùstal doma a støežil jihoèeské zemské stezky ( proti pøípadnému útoku z Rakouska). Støíbrnou rùži zastupoval jeho bratr Petr ( údajnì v kontingentu Plichty ze Žerotína ).
1327 - byl jedním z pánù, kteøí jednali s Jindøichem Korutanským o zøeknutí se práv na èeské zemì
1329 - se zùèastnil výpravy Jana Lucemburského na Litvu
1333 - od tohoto roku do roku 1336 vykonává úøad královského podkomoøího. Také se pøi dalším jednání s Jindøichem Korutanským o placení dluhù krále Jana v tyrolském Meranu seznámil s pozdìjším králem a císaøem Karlem IV.
1334 - umírá jeho první manželka ( ??? … 1333 … ??? … Elizabet z Kuuenringu … ??? ).
1342 - od tohoto roku do roku 1351 vykonával úøad zemského hejtmana na Moravì
1346 - v bitvì u Crécy ( Kresèak ) pøichází o syna Vítka a bratra Petra
1350 - zaèínají rozepøe mezi Vilémem a Jindøichem z Hradce ( pøeložení tzv.Landštejnské stezky ). V témže roce je také vyslán králem do Mnichova, kde spolu s olomouckým biskupem Janem Volkem pøebírá øíšské korunovaèní klenoty.
1351 - od tohoto roku do roku 1356 vykonával úøad nejvyššího pražského purkrabí
1355 - souboj mezi Vilémem a Jindøichem z Hradce konèící Vilémovým zranìním
1356 - Vilém z Landštejna umírá

_________________
Protivenstvím ke hvězdám ... / motto RAF


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 04 črc 2008 13:03 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 17 dub 2007 14:44
Příspěvky: 570
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Obrany Znojma se zúèastnil, svìdèí v listopadu 1307 na nìkolika listinách. Což vyluèuje, aby se narodil pozdìji než r. 1290.

_________________
Volo, multum, statim!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 04 črc 2008 17:08 
Offline
Zeman
Uživatelský avatar

Registrován: 25 čer 2008 07:29
Příspěvky: 114
Bydliště: Varnsdorf
Has thanked: 0 time
Been thanked: 1 time
Kateøina_z_Landštejna píše:
Obrany Znojma se zúèastnil, svìdèí v listopadu 1307 na nìkolika listinách. Což vyluèuje, aby se narodil pozdìji než r. 1290.


Proè by mìl ale Vilém svìdèit, když v té dobì vládl "støíbrnou rùží" jeho otec Vítek z Landštejna ? To nebývá bìžné. Mohl bych prosím vìdìt, o které listiny se jedná ?

Viola napsala ...
Ještì bych chtìla doplnit k výše uvedenému, že Vaníèek ve Velkých dìjinách III. uvádí Viléma jako jednoho ze svìdkù dohody mezi Jindøichem Korutanským a Fridrichem Slièným z 14.8.1308, ovšem jde o chybu, jedná se o jeho otce Vítka, t.è. znojemského purkrabího.

Katerina napsala ...
Vítek se také objevuje dohromady s JzL (vìtšinou jako sami dva èeští páni v poèátcích lucemburského panování, kdy mìl Jan "nìmecké" poradce : v listinì pro sedlecký klášter r. 1312 - kde mimo nich jsou to fuldský opat a pak Bertold z Hennerberga a Walter z Castellu (toho mìl asi JzL moc rád ) .
Vítek pak znovu svìdèí JzL v komisi, co posuzovala jeho pohledávky za králem Janem. V komisi dále byli opìt oba "poradci" Bertold i Walter + 2 opati (Zbraslav a Sedlec).

Jestliže o tìch listinách nìkdo jen psal ... nemohl se dopustit podobného omylu ?

Pro Kateøinu_z_Landštejna ...
Osobnì se mi ale Vaše ... nejpozdìji 1290 ... líbí víc ... :wink: ... upravíme to bez dùkazu ... ??? ... :oops:

_________________
Protivenstvím ke hvězdám ... / motto RAF


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 04 črc 2008 18:48 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Kateøina_z_Landštejna píše:
Obrany Znojma se zúèastnil, svìdèí v listopadu 1307 na nìkolika listinách. Což vyluèuje, aby se narodil pozdìji než r. 1290.

KAteøino, na jakých listinách? Máš jejich èísla? Já to totiž nemùžu najít :( .

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Vilém z Landštejna
PříspěvekNapsal: 04 črc 2008 19:12 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Greywolf píše:
1322 - se nezúèastnil bitvy u Mühldorfu. Jako jeden z mála významných èeských pánù zùstal doma a støežil jihoèeské zemské stezky ( proti pøípadnému útoku z Rakouska). Støíbrnou rùži zastupoval jeho bratr Petr ( údajnì v kontingentu Plichty ze Žerotína ).

1346 - v bitvì u Crécy ( Kresèak ) pøichází o syna Vítka a bratra Petra

Já se obávám, že bratra Petra i smrt syna Vítka není doložena... Nebo se mýlím?

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 05 črc 2008 01:21 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 17 dub 2007 14:44
Příspěvky: 570
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Tak to asi byl blud, byl to Vítek, na tìch znojemských listinách. I když jsem mìla pocit, že na jedné nebo dvou jsem zahlédla i VIléma. A teï nemùžu najít ty odkazy; vždycky mi to vybìhne v googlebooks, jenže jsem si to neukládala. Velmi neprofesionální :oops::roll:

Ale já to pohledám - za trest :D

_________________
Volo, multum, statim!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Vilém z Landštejna
PříspěvekNapsal: 05 črc 2008 19:53 
Offline
Zeman
Uživatelský avatar

Registrován: 25 čer 2008 07:29
Příspěvky: 114
Bydliště: Varnsdorf
Has thanked: 0 time
Been thanked: 1 time
Viola píše:
Greywolf píše:

1346 - v bitvì u Crécy ( Kresèak ) pøichází o syna Vítka a bratra Petra

Já se obávám, že bratra Petra i smrt syna Vítka není doložena... Nebo se mýlím?


Smrt Vilémova bratra Petra a syna Vítka ( stejnì jako dalších ) opravdu není doložena. Není ale ani potvrzeno, že by po bitvì u Crécy jeden nebo druhý žil. Petr z Landštejna je naposledy zmiòován na jedné kupní smlouvì k nìjakému menšímu pozemku v okolí Paøíže z roku 1345 ( mám pouze info, dokument nemám k dispozici ) ... :( ... [-o<

_________________
Protivenstvím ke hvězdám ... / motto RAF


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 06 črc 2008 10:08 
Offline
Panoš

Registrován: 22 zář 2007 10:56
Příspěvky: 32
Bydliště: Bratislava
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Vilém z Landštejna – struèný životopis v datech ...

1296 ( 1300 ) - pravdìpodobné datum jeho narození
… otec … Vítek z Landštejna
… matka … ???

Nedá mi aby som nezareagoval.
Pod¾a mòa na správne posúdenie dátumu narodenia Viléma z Landštejna je asi potrebné pozna vek jeho predpokladaného otca Vítka z Landštejna.
V tomto mi nesedí informácia, že Vítek bol pri bojoch o Pražský hrad proti Korutanským už starým a boja neschopným.
Pri argumentácii vychádzam z diplomovky pána Žaluda - Páni s Landštejna do doby husitskej:
Ojíø z Lomnice mal dvoch synov: Smila z Nových Hradú a Vítka z Landštejna.
Pod¾a odvolávok na doložené listiny v diplomovke Landštejnovci ( vtedy ešte Tøebonští ) získali Nové Hrady asi manželstvom Smila s Kunhutou z Kuenringu pred rokom 1279 ( záznamy Swettelského kláštora ).
V roku 1279 bol asi Smil z N.H. ešte nezletilý a právne úkony robí jeho otec Ojíø. Roku 1281 je už Smil zletilý ( asi mal nad 15 rokov ) a je v tomto roku uvedený ako svedok na listine pre Jindøicha z Rožmberka ( spolu s otcom ). Za tohto predpokladu sa Smil narodil pred rokom 1266.
Druhý syn Vítek sa prvý krát objavuje na listine z 12. dubna 1300, kde ako Vítek z Tàebone svedèí v listine Jindàicha z Rožmberka. V tom istom roku z prosince 1300 svedèí na listine svojho brata ve¾mi skromne bez predikátu. Ale v roku 1302 už svedèí ako Vítek z Landštejna.
Ak sa teda skúsim oprie o rok 1300 a Vítek je už zletilým tak sa musel narodi pred rokom 1285.
V roku 1307 je zmieòovaný ako obranca Znojma pred vojskom Fridricha Habsburského a budem citova Šustu, ktorý píše:
"Královským purkrabím na hrade tamním byl roku 1307 mladý Vítek z Landštejna, který výnosnou župu pøijal patrne po svém strýci Smilovi z Nových Hradú".
V tom období keï bol niekto oznaèovaný ako mladý nemohol ma viac ako 20 až 25 rokov. To by znamenalo, že Vítek by sa narodil v období rokov od 1282 do 1287. Ve¾ký vekový rozdiel medzi Vítkom a Smilom asi pomýlil aj Šustu keï Vítka považoval za synovca Smila a nie za jeho brata.
Vítek bol znaène dobrodružnej povahy a preto už ako mladý bol asi viackrát zranený.
Pri vyššie uvedenej analýze mi teda vychádza ako reálny termín narodenia Viléma z Landštejna skôr rok 1300.
( môj privátny tip je na 1. bøezna 1300 v Tøeboni ).
Matka Viléma z Landštejna je s otáznikom. niektoré zdroje uvádzajú Elišku z Kuenringu ako manželku Vítka z Landštejna ale novšie zdroje Elišku považujú za prvú manželku Viléma z Landštejna. Takže matka nejasná.
Zaujímavé je meno Vilém. Toto meno sa nevyskytuje dovtedy ami u landštejnovcov ( obvyklé mena boli Ojíø, Smil, Vítek, Vok resp. Sezema ) a ani u kuenringovcov. Možno treba matku Viléma z Landštejna h¾ada v rodoch, kde vtedy už bolo meno Vilém používané.

_________________
Historia magistra vitae


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 06 črc 2008 10:21 
Offline
Panoš

Registrován: 22 zář 2007 10:56
Příspěvky: 32
Bydliště: Bratislava
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Zdravím Greywolfa,

zaujímajú ma tvoje zdroje.
Napr.:
1313 - se úèastní vojenské výpravy Jana Lucemburského, spìchajícího s hotovostí do Itálie na pomoc svému otci císaøi. Pøi ní ( na zpáteèní cestì ) mìlo i dojít ke zranìní jeho otce Vítka, který po návratu následkùm zranìní podlehl ( 1314 … ??? ).
1334 - umírá jeho první manželka ( ??? … 1333 … ??? … Elizabet z Kuuenringu … ??? ).

Odkia¾ máš tieto informácie. Ak sú to reálne zdroje dobre dop¾òajú aj moju mozaiku informácii o Vilémovi z Landštejna.

Trochu mi ale nesedia informácie:
1322 - se nezúèastnil bitvy u Mühldorfu. Jako jeden z mála významných èeských pánù zùstal doma a støežil jihoèeské zemské stezky ( proti pøípadnému útoku z Rakouska). Støíbrnou rùži zastupoval jeho bratr Petr ( údajnì v kontingentu Plichty ze Žerotína ).

1346 - v bitvì u Crécy ( Kresèak ) pøichází o syna Vítka a bratra Petra

Konkrétne mi nesedí Vilémov brat Petr, ja viem o jeho bratovi Zbyòkovi, ktorý padol u Crécy. Vilémovho brata Petra uvádza pani Vaòková v románe Pán støíbrné rúže, ale považoval som to za nepresnos a pozostalos z jej starších románov, kde Petra ako brata Viléma z Landštejna už raz použila.
Je Petr z Landštejna ako èlen kontingentu Plichtu ze Žerotína niekde doložený?
Je Vilémov syn Vítek niekde doložený medzi padlými u Crécy?

_________________
Historia magistra vitae


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 07 črc 2008 07:58 
Offline
Zeman
Uživatelský avatar

Registrován: 25 čer 2008 07:29
Příspěvky: 114
Bydliště: Varnsdorf
Has thanked: 0 time
Been thanked: 1 time
Zdravím Mildiho i ostatní ...

Mildi píše:
Napr.:
1346 - v bitvì u Crécy ( Kresèak ) pøichází o syna Vítka a bratra Petra

Konkrétne mi nesedí Vilémov brat Petr, ja viem o jeho bratovi Zbyòkovi, ktorý padol u Crécy. Je Vilémov syn Vítek niekde doložený medzi padlými u Crécy?


O bratru Zbyòkovi vùbec nic nevím ... :?: ... myslíš že mùžeme mluvit o tom samém èlovìku ? Kde si narazil na toto jméno ?

Smrt Vilémova bratra Petra a syna Vítka ( stejnì jako dalších ) opravdu není doložena. Není ale ani potvrzeno, že by po bitvì u Crécy jeden nebo druhý žil. Petr z Landštejna je naposledy zmiòován na jedné kupní smlouvì k nìjakému menšímu pozemku v okolí Paøíže z roku 1345 ( mám pouze info, dokument nemám k dispozici ) ...
Již jsem psal známému do Lionu, který na to narazil pøi svých pátráních. Slíbil mi, že to zkusí znovu dohledat. Teï si není jistý, jestli je tam uvedeno celé jméno, nebo jen ... pán z Landštejna.

Samotná bitva u Mühldorfu je pro nás velkou hádankou. Víme jak dopadla, víme o podílu našeho kontingentu, víme o zásluhách našeho krále ... ale kdo s ním bojoval ( alespoò co já vím ) papírovì potvrzeno není. Spekuluje se dokonce i o úèasti a smrti Plichty ze Žerotína. I u nìj je uvádìno to nepøíjemné - pøedpokládá se ...

_________________
Protivenstvím ke hvězdám ... / motto RAF


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Vítkovo purkrabství ...
PříspěvekNapsal: 07 črc 2008 08:25 
Offline
Zeman
Uživatelský avatar

Registrován: 25 čer 2008 07:29
Příspěvky: 114
Bydliště: Varnsdorf
Has thanked: 0 time
Been thanked: 1 time
Vítek z Landštejna ... pražský purkrabí :?: :?: :?:

Greywolf píše:
Katerina píše ... Takže Vítkovo purkrabství asi nedoložíme.

... uvidíme co na to poví Národní knihovna ÈR a mùj "tajný zdroj". Jen prosím o trošku trpìlivosti ...


Citace Oddìlení referenèních a meziknihovních služeb Národní knihovny ÈR ...

Vývoj purkrabství Pražského hradu je specifický. Pražský kastelán nikdy nemohl nabýt tak samostatného postavení jako kasteláni vzdálených hradù. Do r. 1220 se kasteláni Pražského hradu rychle støídali. Teprve od tohoto roku (když už pøevažovala rezidenèní úloha Hradu) zastávala tento úøad po 30 let (až do r. 1250) táž osoba - Mstidruh z Dobrovièevsi. Dlouhodobým nástupcem Mstidruha byl Jaroš. Titul "castellanus Pragensia" (používaný v té dobì ještì zámìnnì s titulem "burgravius" - "purkrabí") se pak koncem sedmdesátých let 13. století objevuje souèasnì u nìkolika osob, které zastávaly pøi tom i další úøady. Paralelitu titulatury lze spojit s pozdìjší zprávou Františka Pražského, podle níž Pøemysl II. údajnì jmenoval deset purkrabí Pražského hradu, kteøí se ovšem v žádných dalších pramenech neobjevují (nešlo zøejmì o skuteèné purkrabí, ale o oznaèení, které použil kronikáø v obecném významu dvorských hodnostáøù soustøedìných na Hradì).
Kronika uvádí jména: Domaslava ze Škvorce, Øehoøe z Dražic, Oneše z Onšova, Mstidruha z Chlumce, Ulrika z Køivsud, Rudolfa, Rapota, Zdislava z Prùhonic a jeho otce Ulrika, Ondøeje z Øíèan. Dále je známý purkrabí Karla IV. - Vilém z Landštejna, který zpravoval svùj úøad v letech 1351-1356.
Více informací by Vám jistì mohl poskytnout Historický ústav Akademie vìd ÈR.

Dotaz byl vznesen ... poèkáme co na to Historický ústav Akademie vìd ÈR. [-o<

_________________
Protivenstvím ke hvězdám ... / motto RAF


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Vilém z Landštejna
PříspěvekNapsal: 07 črc 2008 09:40 
Offline
Zeman
Uživatelský avatar

Registrován: 25 čer 2008 07:29
Příspěvky: 114
Bydliště: Varnsdorf
Has thanked: 0 time
Been thanked: 1 time
Úprava è.1 ...

Pozn.
... èerné - tuèné ... potvrzeno !!!
... èervené - tuèné ... uvádìno ve více èláncích, ale zatím nepotvrzeno listinami nebo jinak

Doplòujte prosím, rozporujte, kritizujte … na základì Vašich poznatkù ( podložených dùvìryhodnými zdroji ) budu životopis prùbìžnì upravovat.

Vilém z Landštejna – struèný životopis v datech ...

1296 ( 1300 ) - pravdìpodobné datum jeho narození
… otec … Vítek z Landštejna
… matka … ???
1307 - se ( se svým otcem Vítkem zùèastnil obrany obléhaného mìsta Znojma ( neovìøeno )
1310 - se ( se svým otcem ) zúèastnil zápasu s míšeòskou posádkou Pražského hradu ( neovìøeno )
1313 - se úèastní vojenské výpravy Jana Lucemburského, spìchajícího s hotovostí do Itálie na pomoc svému otci císaøi. Pøi ní ( na zpáteèní cestì ) mìlo i dojít ke zranìní jeho otce Vítka, který po návratu následkùm zranìní podlehl ( 1314 … ??? ).
1315 - se po smrti otce stává „vládnoucím páne støíbrné rùže“
1315 až 1318 - se zaøadil mezi pány nespokojené s vládou krále Jana Lucemburského. Po zatèení Jindøicha z Lipé vojensky vystoupil proti králi.
1319 - se zùèastnil výpravy Jana Lucemburského do Slezka a Dolní Lužice
1322 - se nezúèastnil bitvy u Mühldorfu. Jako jeden z mála významných èeských pánù zùstal doma a støežil jihoèeské zemské stezky ( proti pøípadnému útoku z Rakouska). Støíbrnou rùži zastupoval jeho bratr Petr ( údajnì v kontingentu Plichty ze Žerotína ).
1327 - byl jedním z pánù, kteøí jednali s Jindøichem Korutanským o zøeknutí se práv na èeské zemì
1329 - se zùèastnil výpravy Jana Lucemburského na Litvu
1333 - od tohoto roku do roku 1336 vykonává úøad královského podkomoøího. Také se pøi dalším jednání s Jindøichem Korutanským o placení dluhù krále Jana v tyrolském Meranu seznámil s pozdìjším králem a císaøem Karlem IV.
1334 - umírá jeho první manželka ( ??? … 1333 … ??? … Elizabet z Kuuenringu … ??? ).
1342 - od tohoto roku do roku 1351 vykonával úøad zemského hejtmana na Moravì
1346 - v bitvì u Crécy ( Kresèak ) pøichází o syna Vítka a bratra Petra
1350 - zaèínají rozepøe mezi Vilémem a Jindøichem z Hradce ( pøeložení tzv.Landštejnské stezky ). V témže roce je také vyslán králem do Mnichova, kde spolu s olomouckým biskupem Janem Volkem pøebírá øíšské korunovaèní klenoty. 1351 - od tohoto roku do roku 1356 vykonával úøad nejvyššího pražského purkrabí
1355 - souboj mezi Vilémem a Jindøichem z Hradce konèící Vilémovým zranìním
1356 - Vilém z Landštejna umírá

_________________
Protivenstvím ke hvězdám ... / motto RAF


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 07 črc 2008 10:37 
Offline
Zeman
Uživatelský avatar

Registrován: 25 čer 2008 07:29
Příspěvky: 114
Bydliště: Varnsdorf
Has thanked: 0 time
Been thanked: 1 time
Mildi píše:
1346 - v bitvì u Crécy ( Kresèak ) pøichází o syna Vítka a bratra Petra

Je Vilémov syn Vítek niekde doložený medzi padlými u Crécy?


Bitva u Crécy se zde již øešila ...

acoma píše:
Podle Bauera meli zaroven s Janem zemrit i Jindrich z Rozmberka, Jindrich Bitovsky z Lichtenburka a Jindrich z Klinberka. Mate nekdo stejne info? A jinde jsem nasla jeste Hermana z Milicina.


Zde ... http://www.e-stredovek.cz/forum/viewtopic.php?t=144

Ježek píše:
acoma píše:
Zajímalo by mne, kdo všechno z èeských šlechticù zemøel spoleènì s Janem Lucemburským v bitvì u Kresèaku. Víte nìkdo, kde se to dá dohledat? Díky.

V celkovém pøehledu nevím, tìžko to bude nìkdo sepsáno...
Leda porovnat genealogické tabulky jednotlivých rodù, takže nic jednoduchýho...


Na žádný dokument ... kde by byla uvedena nìjaká jména ... jsem zatím nenarazil ... :cry: :studium:

_________________
Protivenstvím ke hvězdám ... / motto RAF


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Vilém z Landštejna - v datech
PříspěvekNapsal: 07 črc 2008 12:25 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Greywolf píše:
Úprava è.1 ...

Pozn.
... èerné - tuèné ... potvrzeno !!!
... èervené - tuèné ... uvádìno ve více èláncích, ale zatím nepotvrzeno listinami nebo jinak

Doplòujte prosím, rozporujte, kritizujte … na základì Vašich poznatkù ( podložených dùvìryhodnými zdroji ) budu životopis prùbìžnì upravovat.

Vilém z Landštejna – struèný životopis v datech ...

1296 ( 1300 ) - pravdìpodobné datum jeho narození
… otec … Vítek z Landštejna
… matka … ???
1307 - se ( se svým otcem Vítkem zùèastnil obrany obléhaného mìsta Znojma ( neovìøeno )
1310 - se ( se svým otcem ) zùèastnil zápasu s míšeòskou posádkou Pražského hradu ( neovìøeno )
1313 - se úèastní vojenské výpravy Jana Lucemburského, spìchajícího s hotovostí do Itálie na pomoc svému otci císaøi. Pøi ní ( na zpáteèní cestì ) mìlo i dojít ke zranìní jeho otce Vítka, který po návratu následkùm zranìní podlehl ( 1314 … ??? ).
1315 - se po smrti otce stává „vládnoucím páne støíbrné rùže“


Tak já bych se nejdøív zastavila u prvních dat.
Nejprve otec Vítek - pokud nemáme doloženu jeho úèast na Janovì výpravì , byla bych opatrná a zkusila nejprve najít nìjakou listinu potrzující, že Vítek z Landštejna byl naživu ještì po roce 1312, to je datum, po kterém ho nemáme ovìøeného.
Našla jsem, že Vítek byl ještì èlenem komise , která mìl zjistit skuteènou výši pohledávek, které uplatnil Jindøich z Lipé vùèi Janu Lucemburskému.
Mìly to být pohledávky ještì staré - za poslední Pøemyslovce + výlohy již ve službách krále Jana. V té komisi byli ještì (samozøejmì Bertold z Henneberga, Walter z Castelu- jmenovitì za stranu krále a (Vítek + Friduš ze Smojna na stranì Jindøicha z Lipé) a dále sedleètí a zbraslavští opati. RBM III, s.45, è.108.
Listina je z 10/10 1312 , další s Vítkem je z 11/10/1312 kdy Jan potvrzuje Václavova privilegia Sedleckému klášteru (nakolik jsem z té latinské listiny pochopila) a zde svìdèí oba øíští páni plus Jindøich z Lipé a Vítek.
To je naposledy kdy se v regestech Vítek objevuje. Následující zmínka je až z roku 1319, kdy už Vítek prokazatelnì nežil, je to listina 509 na str. 209, kde je zmínìn spolu s Jindøichem z Rožmberka - jde o jakési navrácení Mikuláši de Chutna , vypadá to na jakýsi opoždìný zápis, což se kdysi také dìlo. Text mám k dipozici, takže kdyby nìjaký latiník ... mìl chvilku .. :)

U Vilémova narození bych se pøiklánìla k datu pøed rokem 1300, ten rok 1296 (o když nevím, kde se vzal) je takový smysluplnìjší .

Pokud je Vilém po smrti otce hlavou Landštejnù, pak by mu mìlo být alespoò onìch 16 let (1296-1312) , pokud by se narodil 1300, bylo by mu 12 let , plnoletost u chlapcù panských rodù ve støedovìku jsme øešili jinde, pøesto mi pøijde divné, že by Vítkovci akceptovali, aby hlavou jednoho jejich rozrodu byl 12tiletý chlapec, minimálnì Rožmberkové by pravdìpodobnì usilovali o nìjakou formu poruènictví. V tìch 16 už by to bylo o nìèem jiném.

V roce 1316 byl jako filius Witigonis jmenován v zbraslavské kronice jako spojenec Jindøicha z Lipé, musel už samostatnì rozhodovat, tedy být plnoletý a za Landštejnský rod plnì zodpovìdný.

O tom, že by Vítek táhl s Janem Lucemburským v roce 1213 na pomoc Jindøichu VII. a byl zde zranìn jsem zatím nikde nic nenašla.

MOžná zajímavost , tak jak stál Vilém na stranì Jindøicha z Lipé , tak roku 1318 pøi "vzpouøe pražských mìštanù" kdy do Prahy pøijela Eliška Pøemyslovna stál na její stranì - spolu s Valdekem a Petrem z Rožmberka proti králi a Jindøichu z Lipé.

Dále v záøí 1319 vyráží na výpravu do Slezka s králem Janem , byla to výprava na získání Budyšínska - opìt spolu s Petrem z Rožmberka a dalšími èeskými a moravskými pány a vévodou Milukášem Opavským.
Pomìrnì rychlý obrat - ale asi celkem logický.

K tìm padlým u Kresèaku se vyjádøím pozdìji.

_________________
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 145 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz