Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 06 dub 2020 15:48

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 770 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 39  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 17 zář 2008 19:35 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Zany píše:
to zase bude "nìco" :-(

Historický román z doby Jana Lucemburského a Elišky Pøemyslovny

Dneska jsem náhodou zahlédla druhé dílko této autorky - Nehodná dcera rodu Smiøických.

Milostný román mladé autorky se odehrává na poèátku 17. století a je inspirován skuteènými událostmi. Sedmnáctiletá Eliška Kateøina z tehdy nejbohatšího èeského rodu Smiøických ze Smiøic se zamiluje do pouhého kováøe. Pøíbìh jejich tajné lásky se odehrává na pozadí dramatických událostí konce vlády Rudolfa II., panování jeho bratra Matyáše a stavovského povstání, v nìmž hraje významnou roli bratr Elišky Kateøiny Albrecht Jan.

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 18 zář 2008 09:51 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 07 říj 2007 18:37
Příspěvky: 2055
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 12 times
Viola píše:
POvažte - autorka se nejprve v souvilosti s vìrným okruhem Pøemysla II. domnívá, že v roce 1260 byli Oldøich z Drnholce a Bavor ze Strakonic ženati s Pøemyslovými nemanželskými dcerami (kterým v té dobì prakticky nemohlo být více než 7 let, spíš ménì!!), což obhajuje pøedními místy tìchto pánù ve svìdeèných øadách.

U takovýchto zjevnì politicky motivovaných sòatkù bych se nad takto nízkým vìkem jednoho èi obou snoubencù zase až tak nepozastavoval...
K ostatnému se momentálnì vyjádøit neumím


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Kotlárová: Bavorové erbu støely
PříspěvekNapsal: 18 zář 2008 09:57 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4952
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 8 times
Viola píše:
Bavorové erbu støely od Simony Kotlárové. Znáto to nìkdo?
Èetl nìkdo z vás jiné pasáže? Jak na vás pùsobily? Na první pohled totiž kniha pùsobí velmi dùvìryhodnì, je v ní spousta citací. Nicménì tyto úlety ji pomìrnì výraznì devalvují, alespoò dle mého názoru...


Já jsem tu knihu pøed nìjakým èasem, ale myslím, že nemám co vytknout k období, o kterém nìco vím tj. konec 12. a poè. 13. st. Tam je ta genaalogie a vùbec vìtšina informací dost nejasná(ých) a v tom duchu je to podáno. K pozdìjšímu období se nemùžu kriticky vyjadøovat, tomu nerozumím.

Jestli se Ti nìco nelíbí nebo nechápeš odkud, napiš paní autorce ;)

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: OPìt ten Koláèek
PříspěvekNapsal: 30 zář 2008 17:22 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Tak pan Koláèrk už zøejmì neví co by :
Ted mu vyšly dvì nové kniy :

Po objasnìní smrti Jindøicha z Lipé :evil: a poté hnedka markrabìte Jošta to ted odnesl Zikmuind Lucemburský .
zemøel - jak jinak kvùlu ženské - své manželce barboøe Celské - postupnì ho otrávila - dùvody, chtìla se provdat za mladšího a mìla tušení, že se jí chce zikmund zbavit. :evil: :evil:

To je tedy slušná práce - objasnit tøi úmrtí ve tøech knihách bìhem 4 mìsícù.

No a aby to nebylo málo, takl hnedka se Zikmundem ještì vydal knihu Císaøovna musí zemøít - že nìkdo nechal zabít Annu Svídnickou - aby Kalrovi nemohla porodit dìdice .
èlovìk tak nìjak ztrácí øeè - je to skor nestoudné - takhle pøistupovat k dìjinám a lidem, kteøí se tomu už nemohou bránit - takový støedovìký Šíp nebo Aha - èi jaks e všechny ty bláboly jmenují.

Skoro by se chtìlo sednout a napsat nìco o Záhadì konce pana Koláèka :twisted:

Ještì chybí aby si vzal do parády Jeníka Lucemburského a to teprve bude tóèo.

_________________
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Simona Kotlárová: Páni z Rožmitálu
PříspěvekNapsal: 01 říj 2008 14:18 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 07 říj 2007 18:37
Příspěvky: 2055
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 12 times
Simona Kotlárová: Páni z Rožmitálu

Obrázek

anotace
Dìjiny rodu z nìhož vyšla èeská královna, manželka Jiøího z Podìbrad, Johanka z Rožmitálu. Pùvodnì èeský panský rod, jehož ekonomický i politický vrchol nastal na pøelomu 15. a 16. století. V 16. století odchází Rožmitálové na Moravu, kde na konci 18. století mizí z písemných pramenù.
Barevná a èernobílá obrazová pøíloha, mapy, rodokmen, poznámkový aparát a rejstøíky.

Doporuèená cena: 390 Kè
Páni z Rožmitálu
Nakladatel: Veduta, edice: Šlechta zemí Èeské koruny;
ISBN: 978-80-86829-37-1, EAN: 9788086829371
Formát: 256 stran, 20X14cm, èesky, vázaná vazba
Rok vydání: 2008 (1. vydání)

http://www.kosmas.cz/detail.asp?cislo=143019&afil=1055


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Karel starší ze Žerotína
PříspěvekNapsal: 03 lis 2008 10:07 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
Karel starší ze Žerotína - Don Quijote v labyrintu svìta
( http://www.ivysehrad.cz/katalog.asp?id=1868 )

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 03 lis 2008 21:06 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Nová Vaòková -jupí \:D/ . - Kdo na kamenný trùn, jde o pokraèování Pøíbìhu mladšího bratra. Více info zde.

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 07 lis 2008 15:13 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 07 říj 2007 18:37
Příspěvky: 2055
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 12 times
Pavel Juøík: Jihoèeské dominium
Vyšlo: 7. listopadu 2008
Další informace: 1. vyd., váz., velký formát, celobarevné, 448 stran, na 500 obr., ISBN 978-80-7277-359-6
Cena: 990 Kè


Obrázek

Bohatì ilustrovaná celobarevná kniha prezentuje historii starých šlechtických rodù, s nimiž jsou jižní Èechy, jež patøí k nejkrásnìjším regionùm Èeské republiky, bytostnì spjaty: Vítkovcù a Rožmberkù, Eggenbergù, hlubocké i orlické linie Schwarzenbergù a Buquoyù. Tyto rody se nejvíce zasloužily o zdejší bohatost památek. Text doplòuje popis historie a prohlídkových tras zámkù a hradù Èeský Krumlov, Hluboká, Nové Hrady, Orlík, Rožmberk a Tøeboò. Popsány jsou i další ètyøi desítky hradù, zámkù a palácù, které výše uvedené rody vlastnily nebo vlastní v ÈR, Rakousku a Nìmecku, ale i nejrùznìjší pøírodní a technické zajímavosti kraje èi biografie významných osobností, jež zde pùsobily. Text doplòuje jmenný rejstøík.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 09 lis 2008 17:54 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Asi zajímavý román o 2. sv. v. z pohledu pøesvìdèeného nacisty Laskavé bohynì. I když na to asi nebudu mít žaludek...

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 09 lis 2008 17:55 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 07 říj 2007 18:37
Příspěvky: 2055
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 12 times
Viola píše:
Asi zajímavý román o 2. sv. v. z pohledu pøesvìdèeného nacisty Laskavé bohynì. I když na to asi nebudu mít žaludek...

jo, tu recenzi jsem taky èetl, vypadá to na dost husté ètení...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Nová knížka o Václavu II.
PříspěvekNapsal: 10 lis 2008 13:50 
Vydavatelství Akcent chystá na pøedvánoèní trh novou knížku o Václavu II., historický román psaný populárnìjší formou. Jmenuje se to Deník Václava II., tento jen do smrti Závišovy psaný. Má vyjít koncem listopadu (2008). Autor ale není nijak známý, nebo vám nìco øíká Jan Lipšanský?

(Omlouvám se, zbyteènì jsem tento text poslal do hlavní diskuze).


Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 10 lis 2008 13:57 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Mnì to nic neøíká. :(

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 10 lis 2008 15:04 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 07 říj 2007 18:37
Příspěvky: 2055
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 12 times
Asi bych se toho docela bál, podle životopisu je to filmaø, nejspíš nábožensky založený. Nìco málo už publikoval, zde napøíklad jeho detektivka Smrt odpadlého bratra, pak nìco sci-fi, filmových recenzí... Na své stránce uvádí dílo o Václavu II. mezi nedokonèenými jako "Diary of Czech king when he was young". Pominu-li skuteènost, že si analfabet Václav tìžko mohl psát nìjaký deník....navíc jsem nikde nenarazil na jedinou zmínku, že by se kdy autor zajímal o historii...

takže se asi máme na co "tìšit"


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 10 lis 2008 15:22 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 07 říj 2007 18:37
Příspěvky: 2055
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 12 times
Já byl dneska v nakouknout Luxoru a narazil jsem na tohle:

tohle vypadalo pøi letmém nahlédnutí docela slibnì, bližší pohled se mùže samozøejmì lišit
Ondøej Pivoda: Ranhojiè z Vratislavi
Zdenka Doležalová-Modranka: Smrt uherské královny

tohle je tutovka, první tøi díly nemìly chybu, hltal jsem je jedním dechem
Bernard Cornwell: Píseò meèe

tady nevím, co si o tom mám myslet
Edith Felber: Královna stínù


tohle má minimálnì zajímavé téma
Christophe Donner: Král bez zítøka


tohohle bych se asi docela bál
Miroslav Oleár: Mstitelé z Corštýna
dost mimo je už foto na obálce, oproti dìji o nìjaké to století... Pak mì taky dost iritovalo poèešování polských jmen. Nicménì jádro dìje odpovídá skuteènosti, i když tøídenní obléhání hradu bych za nìjakou rozhodující bitvu asi nepokládal a srovnání se Sienkiewiczem se mi také zdá dost odvážné.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 11 lis 2008 18:04 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 07 říj 2007 18:37
Příspěvky: 2055
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 12 times
i tohle vypadá zajímavì:
Martina Kempffová: Manželka a matka králù


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Karel starší ze Žerotína
PříspěvekNapsal: 14 lis 2008 17:55 
Offline
Knìžna
Uživatelský avatar

Registrován: 05 kvě 2007 12:32
Příspěvky: 316
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
acoma píše:
Karel starší ze Žerotína - Don Quijote v labyrintu svìta
( http://www.ivysehrad.cz/katalog.asp?id=1868 )


Neodolala jsem a už ji mám doma. Myslím, že dobrý kup...... :roll: zájemcùm zapùjèím :D , ale až ji pøeètu :lol:

_________________
Minulost není tøeba milovat, staèí jí rozumìt a nezapomenout, že konèí v budoucnosti. M.Ivanov


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 16 lis 2008 01:56 
Já ji koupil ve ètvrtek v Brnì v Barvièovi s 15% slevou (mají do konce listopadu akci na všechny knihy z Vyšehradu). Myslím, že Knoz nezklamal, by od toho nelze oèekávat "opis" Chlemeckého nebo Odložilíka... Urèitì bych od Knoze doporuèil starší Pobìlohorské konfiskace a to nejen protože mají cca 1000 stran a vyšly v nákladu pouhých 300 ks.


Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku: Omluva za chybu
PříspěvekNapsal: 16 lis 2008 01:56 
Mìlo být v Academii ne v Barvièovi, omlouvám se...


Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 16 lis 2008 11:30 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
maser píše:
Unger, Josef 2008: Archeologie støedovìku. Odraz života lidí v archeologických pramenech. Univerzita Hradec Králové, 55 str.

Ježku, není to ta kniha, co Ti pøivezla Kateøina z L.?

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 16 lis 2008 11:34 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4952
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 8 times
Viola píše:
Ježku, není to ta kniha, co Ti pøivezla Kateøina z L.?

Ta kniha z tý Prahy o archeologii není v mém vlastnictví, název si nepamatuju. Nevím.

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 770 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 39  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz