Turci, Osmanská říše

pravěk, starověk, novověk, moderní období

Moderátor: Ježek

Uživatelský avatar
duli
Paní
Příspěvky: 294
Registrován: 26 zář 2008 21:00
Bydliště: 1 km od Prahy

Turci, Osmanská říše

Nový příspěvek od duli »

Osmanský stát vznikl ve 13. století jako výbojné knížectví na pomezí islámského a křesanského světa. O něco později založil sultán Osman I. válečnický stát na území severozápadní Anatolie. Výboje obyčejně směřovaly na severozápad.
Přehled panovníků:
http://www.youtube.com/watch?v=uIRQVehW ... re=related
Osmanští vládci vybudovali neobyčejně silný státní systém, který představovala jednotná armáda v čele se sultánem. V ní byli vojáci a úředníci, nositelé vojenských hodností, kteří měli přidělenou půdu nebo jim byla vyplácena mzda. Ústřední vláda sídlila tam, kde byl právě sultán se svou armádou. Všichni vysocí úředníci vstupovali do armády v době válečných tažení, na něž byly věnovány značné státní příjmy.
Když sultánové nastupovali na trůn, rádi se v duchu své tradice ujímali vlády dobytím nových důležitých území.

Byzantská říše byla vlastně nárazníkem bránícím Evropu před Osmanskými výboji. Po nešastné bitvě u Mantzikertu na jezeře Van v roce 1071, kde byla byzantská vojska poražena, připadla podstatná část Asie seldžuckým Turkům. To byla předzvěst blížící se katastrofy. Seldžukové postupovali k Marmarskému moři a jejich postup byl zastaven až křižáckými vojsky. Ta se však nakonec stala hlavním nebezpečím pro samotný Konstantinopol. Při čtvrté křížové výpravě v roce 1204 vojska pod vedením benátského dóžete Enrica Dandola a za podpory benátské flotily, dobila a vydrancovala Konstantinopol. Císař musel uprchnout a ve městě bylo vyhlášeno Latinské císařství. To však netrvalo dlouho. Po jeho pádu v roce 1261 se byzantský císař vrátil a začal s obnovou města, které se však již k někdejší nádheře nepovzneslo.

Osmanské kmeny překročily pod vládou Murata I. v roce 1354 Dardanely a vkročily poprvé na evropskou půdu. Za své hlavní město zvolily Adrianopol – dnešní Edirne. Bylo zřejmé, že nebude dlouho trvat a zaútočí i na hlavní město pomalu se rozpadající říše. Počátkem 15. století byl už Konstantinopol pouhým křesansko-pravoslavným ostrůvkem v islámském moři.

V roce 1452 byla během několika měsíců na evropském břehu Bosporu vybudována pevnost Rumeli Hisari a Konstantinopol byl tak odříznut od Černomoří.

K rozhodujícímu útoku na Konstantinopol došlo v roce 1453. Boje se protahovaly, ale i přes pomoc západních křesanských států bylo zřejmé, že hradby nemohou odolat. Po dlouhém obléhání v noci z 28. na 29. května město padlo do rukou Mehmeda II.
http://www.youtube.com/watch?v=CGRjuZs9 ... re=related

Mehmed II. povýšil Konstantinopol na hlavní město a podle řeckého is tin polin – „do města“ mu dal nové jméno Istanbul. Stává se muslimským městem s nádhernými mešitami, jehlicovými minarety a islámskými vysokými školami – MEDRESAMI. Mění s v pravé orientální město s lidským hemžením mnohonárodního státu, s oddělenými čtvrtěmi pro Turky, Řeky, Židy, Armény a Evropany.

Chrám Hagia Sofia byl přeměněn na mešitu Aja Sofia, která se stala hlavní svatyní Osmanské říše a současně i modelem pro příští osmanské stavitele.

Počátkem 16. století se osmanský stát rychle stával jednou z nejsilnějších mocností na světě a následujících 70 let proběhlo ve znamení mimořádných výbojů. Největší územní expanze směřovaly na východ a na jih. V průběhu 16. století byli dobyty: Sýrie, Palestina, Azerbajdžan a Egypt. Brzy následovala svatá města Mekka a Medína, později Jemen a Irák. Na jih hnala Osmance nutnost odrazit Portugalce, kteří obeplutím Afriky ohrožovali muslimský obchod a poutní cesty.

Výboje směřovaly dále také na severozápad. Především tam se Osmanci již od dob založení válečnického státu Osmanem I. v severozápadní Anatolii snažili podrobit své muslimské nadvládě území bezvěrců. Süleyman I. Zákonodárce svedl tímto směrem veškerou sílu Osmanců. Svou vládu zahájil velkým vítězstvím v roce 1521, kdy dobyl Bělehrad – jižní opěrný bod Uher. Pak následovalo zničení uherské armády u Moháče roku 1526 ( v této bitvě zahynul i český král Ludvík Jagellonský). Turci se dostali roku 1529 až k Vídni. Obléhání Vídně skončilo – právě, když se město rozhodlo kapitulovat – jen proto, že se Süleymanova armáda chtěla vrátit domů před příchodem zimy. Na nějaký čas přijali Osmanci Uhry za své vazaly, ale do roku 1540 převzali formální nadvládu nad rozsáhlou částí území.

O příchodu kávy do Evropy se vypráví hezká pověst:
Když se Osmané dali na ústup od Vídně, zanechali zde kupy hnědých granulí.
Nikdo nevěděl co je to zač, všichni si mysleli, že se jedná o krmení pro velbloudy. Našel se však člověk, který dlouhý čas pobýval u osmanského dvora a kupy granulí si vyžádal. Otevřel si ve Vídni kavárnu a začal zde vařit pravou tureckou kávu. Tak se poprvé dostala káva do Evropy. Tato kavárna skutečně existuje již od roku 1529 ve Vídni dodnes.


Stejně pozoruhodným způsobem pronikli Osmanci do nové oblasti - do Středozemí – ovládli zde Rhodos, celé Egejské moře, obsadili severní pobřeží Afriky až k Maroku. Osmanci se pokoušeli zmocnit i Malty – klíče k bráně západního Středozemí. Zde byli odraženi a Malta nebyla dobyta díky řádu maltézských rytířů. Poté co ztroskotal i druhý pokus, obsadili Kypr a soustředili se na upevnění svého vlivu ve východním Středomoří. Ovládli ještě Krétu, Ukrajinu. Osmani byli poraženi v námořní bitvě u Lepanta. V roce 1683 se osmanská armáda ještě jednou ocitla před hradbami Vídně. Byla však odražena a napříště se ocitla již jen v postavení obránce.
http://www.youtube.com/watch?v=zpPMpCYz ... re=related

Turecký vojenský i státní systém, který zpočátku slavil takové úspěchy, se pomalu ale jistě začal rozpadat zevnitř. Na dvoře sultánů, kteří už nabyli tak silní jako jejich první předkové, začínaly nabývat vrchu protekce před schopnostmi, úplatky před odvahou a zrada před věrností. I když matka každého ze sultánů byla otrokyně, nebo možná právě proto, mohly dvorské intriky měnit říši k nepoznání.

Stagnace nastala v 18. století. V 19. století se osmanská říše dostala do řady válek. Celá Turky podmaněná Evropa se postupně osvobozuje zpod tureckého područí, na území bývalé osmanské říše se obnovují staré historické země. Do osvobozeneckého boje se zapojuje i západní Evropa, známý je např. boj anglického básníka Gordona Byrona na straně Řeků.
pád říše
http://www.youtube.com/watch?v=sr7oBJIW ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=fe5dBcoI ... re=related

V Istanbulu probíhala řada jednání s nejvyššími představiteli evropských vlád a nejednou mu hrozilo obsazení nepřátelskými vojsky.

http://www.youtube.com/watch?v=8ly7l7kl_hI&NR=1
Naposledy upravil(a) duli dne 11 led 2009 13:55, celkem upraveno 8 x.
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.
Uživatelský avatar
duli
Paní
Příspěvky: 294
Registrován: 26 zář 2008 21:00
Bydliště: 1 km od Prahy

Nový příspěvek od duli »

Naposledy upravil(a) duli dne 10 lis 2008 10:25, celkem upraveno 1 x.
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.
Uživatelský avatar
duli
Paní
Příspěvky: 294
Registrován: 26 zář 2008 21:00
Bydliště: 1 km od Prahy

Bitva o Vídeò 1683

Nový příspěvek od duli »

Naposledy upravil(a) duli dne 10 lis 2008 01:00, celkem upraveno 2 x.
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.
Uživatelský avatar
Dagmar
Kněžna
Příspěvky: 215
Registrován: 05 kvě 2007 13:32
Bydliště: Praha
Been thanked: 1 time

Nový příspěvek od Dagmar »

Duli, promiň, ale to má nějaký význam sem dávat tyto příspěvky?
Minulost není tøeba milovat, staèí jí rozumìt a nezapomenout, že konèí v budoucnosti. M.Ivanov
Uživatelský avatar
duli
Paní
Příspěvky: 294
Registrován: 26 zář 2008 21:00
Bydliště: 1 km od Prahy

Nový příspěvek od duli »

Dagmar, má. Sice bitvy, které sem momentálně dávám již jsou za hranicí středověku, ale jsou to následky středověkých událostí. Dávám to sem mimo hlavní téma z toho důvodu, aby si každý připomněl hrůzu, která mohla po prohře následovat. Může se toto téma zdát militantní, ale scházelo málo a byli jsme pod Osmanskou nadvládou.
Naposledy upravil(a) duli dne 10 lis 2008 12:27, celkem upraveno 2 x.
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.
Uživatelský avatar
Dagmar
Kněžna
Příspěvky: 215
Registrován: 05 kvě 2007 13:32
Bydliště: Praha
Been thanked: 1 time

Nový příspěvek od Dagmar »

O.K. Promiň, ale počítačová animace bitev, která je ještě hrozně graficky udělaná asi nikoho z tohoto fora nenadchne. Všichni, kdo se tady zajímají o jednotlivé bitvy budou mít spoustu relevantních materiálů, které zobrazují tu konkrétní skutečnost .
Minulost není tøeba milovat, staèí jí rozumìt a nezapomenout, že konèí v budoucnosti. M.Ivanov
Uživatelský avatar
duli
Paní
Příspěvky: 294
Registrován: 26 zář 2008 21:00
Bydliště: 1 km od Prahy

Osmanské ženy

Nový příspěvek od duli »

Harém

Tak jako je palác Topkapi centrem slavné a mocné Osmanské říše, tak je harém centrem celého Topkapi.
V představách mnoha závistivých evropských mužů je harém místo, kde je vládce neustále obletován mnoha spoře oděnými krasavicemi všech rozměrů, ras a barev , připravených k milostným hrátkám. Tato romantická představa je však skutečnosti stejně blízká jako tropické šílenství dobyvatelům severního pólu. Sultán si například nevybíral společnici pro příští noc. Toto rozhodnutí za něj prováděla jeho matka, valide (dbala přitom na relativně spravedlivé střídání). Ráno pak bylo slavnostně zapsáno, se kterou členkou harému vládce pobyl, aby její případné dítě mohlo být legitimní. Samozřejmě že v harému probíhaly velice nelítostné boje jak mezi jednotlivými odaliskami, tak i mezi jejich potomky. Výjimkou nebylo ani vyvraždění všech dětí jedné matky na příkaz její sokyně. Důvod byl jasný: v okamžiku, kdy se její syn stal sultánem, jeho matka – sama původně otrokyně –se stává valide, jednou z nejmocnějších osob v celé říši. O významu harému svědčí i fakt, že nejvyšší eunuch byl po velkovezírovi a nejvyšším duchovním vůdci třetí nejmocnější úředník říše.

Harém tvoří mnoho malých místnůstek, schodiš, chodbiček, ve kterých žilo někdy 300 , někdy 500, někdy až 1200 žen. Evropského turistu někdy přepadne až hrůza při představě lidských osudů a dramat, která se mezi skvostně zdobenými stěnami odehrávala.

http://www.youtube.com/watch?v=U88On15r ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=npokaIap ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=CztQXxWqogI
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.
Uživatelský avatar
Robert
Vévoda
Příspěvky: 591
Registrován: 05 led 2009 22:04
Bydliště: Anglicko
Been thanked: 1 time

Nový příspěvek od Robert »

Osmanská ríša bola pre vývoj Europy dôležitou výzvou, ostatne, podobnou, akou je dnes pre EU. Osmani boli veĺmi učenlivým národom, a bez škrupúĺ preberali všetko, čo sa inde osvedčilo. Ich systém moci bol rafinovaným mixom násilia a jemnej kultúry. Od svojich počiatkov sa ich ríša nepretržite rozrastala.Mierové spolužitie kresanských štátov (bez ohĺadu na formu kresanstva) dlhodobo nebolo s Osmanmi možné - každý nový sultán musel prida nové územia. Po odznení kruciád v 12. - 13. st väčšina nových krížových výprav bola práve na zastavenie šírenia O.R. Napokon sa to podarilo na území Uhorska, Poĺska a v Stredomorí. Dodnes im vďačíme napr. o rozšírenie kaviarní v SE.... Časom možno pripojím viac príspevkov na tému boja proti Turkom, :wink:
Uživatelský avatar
Ježek
Král
Příspěvky: 4110
Registrován: 01 lis 2005 19:01
Bydliště: Železné Hory/Praha
Has thanked: 113 times
Been thanked: 26 times

Re: Turci, Osmanská øíše

Nový příspěvek od Ježek »

Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Common Crawl Bot a 1 host