Záviš z Falkenštejna - překlady listin či regest

Šlechtické rody i jednotliví šlechtici. Šlechtická kultura, heraldika, genealogie, ...

Moderátor: elizabeth

Uživatelský avatar
elizabeth
Vévodkyně
Příspěvky: 2126
Registrován: 04 zář 2006 15:24
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 2 times
Been thanked: 3 times

Záviš z Falkenštejna

Nový příspěvek od elizabeth »

Chtěla bych se vámi o něčem poradit, hlavně tedy s těmi, co mají cit pro jazyk, mezi něž já, bohužel, nepatřím. V překladu listiny, uvádím ho pro úplnost a dokreslení situace celý, se chci zeptat na jednu spojku. Zatím tam mám když ale jestli tam nebude lepší spíše jestliže. Čili také jinak, jestli byste větu vnímali jako čistě časovou, pak tam zůstane spojka když (varianta A) nebo spíše jako podmínkovou, pak by se tam mělo objevit jestliže nebo příklonka -li(variantaB) .

Varianta A My Tobiáš, z Boží milosti biskup pražský, chceme, aby bylo známo všem, kteří hodlají číst tuto listinu, že my na žádost svého přesrdečného pána, pana Václava, vznešeného krále českého a markrabího moravského, zaručujeme ze svého postavení urozenému muži ..., že k němu může bezpečně přijít, setrvat s ním a ke svým majetkům se vrátit při zachování svých statků a osob a stejně tak všech ve svém doprovodu. Témuž urozenému přesně, jak jsme byli žádáni výše řečeným pánem, svým králem, zněním této listiny slibujeme, že týž, když přijde k němu, setrvá s ním a následně se vrátí se svým doprovodem k vlastním záležitostem, neutrpí jeho prostřednictvím žádné újmy ani ztráty na statcích či osobách. Na svědectví této věci atd. Dáno atd.

nebo

Varianta B My Tobiáš, z Boží milosti biskup pražský, chceme, aby bylo známo všem, kteří hodlají číst tuto listinu, že my na žádost svého přesrdečného pána, pana Václava, vznešeného krále českého a markrabího moravského, zaručujeme ze svého postavení urozenému muži ..., že k němu může bezpečně přijít, setrvat s ním a ke svým majetkům se vrátit při zachování svých statků a osob a stejně tak všech ve svém doprovodu. Témuž urozenému přesně, jak jsme byli žádáni výše řečeným pánem, svým králem, zněním této listiny slibujeme, že týž, přijde-li k němu, setrvá s ním a následně se vrátí se svým doprovodem k vlastním záležitostem, neutrpí jeho prostřednictvím žádné újmy ani ztráty na statcích či osobách. Na svědectví této věci atd. Dáno atd.

Originál listiny Formulář Tobiáše z Bechyně č. 100, s. 85
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
Uživatelský avatar
elizabeth
Vévodkyně
Příspěvky: 2126
Registrován: 04 zář 2006 15:24
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 2 times
Been thanked: 3 times

Re: Záviš z Falkenštejna

Nový příspěvek od elizabeth »

Ještě pro úplné vyčerpání tématu. Ta konstrukce in veniendo, jak zní v originále toho má s klasickou latinou málo co společného. Jo, tak nějak jsem si zvykla, že mi Cicero, Caesar a Livius nejsou úplně užiteční :wink: , i když je mám moc ráda. Vazba má původ v hebrejštině a v latinských textech se jedná o překlad z řečtiny a okoukaná je samozřejmě z Vulgáty, kde tato konstrukce je častá (Žalmy, Esdráš...). Neovulgáta ji pak většinou nahrazuje časovou spojkou cum když, protože i v hebrejštině a řečtině vyjadřuje okolnost, obvykle časovou. Nevím, jestli je podmínka okolnost, asi ne, ale podle mě by tam nevadila. Jak to vidíte vy? Čas nebo podmínka?
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
Uživatelský avatar
elizabeth
Vévodkyně
Příspěvky: 2126
Registrován: 04 zář 2006 15:24
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 2 times
Been thanked: 3 times

Re: Knihovna

Nový příspěvek od elizabeth »

http://monasterium.net:8181/mom/CZ-KAVB ... 90/charter" onclick="window.open(this.href);return false;
Urkundenbuch des Cistercientes č. 45 s. 44-45
Regest: RBM II. č. 1526, s. 657

Poněvadž se mnohé lidské skutky lidskou nedbalostí a kvůli dlouhému trvání času otupí zapomenutím, je svatým záměrem moudřejších, aby to (ty skutky) co bylo vykonáno správně, bylo svěřeno do paměti listin a přeneseno potomkům. Nechť tedy vědí současná i budoucí pokolení, že já Vítek a můj bratr Vok, synové pana Budivoje z Krumlova, blahé paměti, dokud ještě vládneme plnou mocí nad svými majetky, když toužíme zaměnit pozemské věci za nebeské, byvše zapáleni touhou po věčnosti, odevzdali jsme klášteru Panny Marie ve Vyšším Brodě, který se lidově nazývá Hohenfurt, řádu cisterciáků, fundace naší a našich přátel, právem na věky do držby tři naše vesnice, které nám právem dědickým náležejí, tedy Ulreichschlag a menší Drasen a Hohenslag, se všemi náležitostmi a jejich právy, loukami, poli obdělanými i neobdělanými, pastvinami, cestami i pěšinami, háji, mlázím/houštinami, horami a údolími, vodami, rybolovem, lovišti s přesnými hranicemi svobodně a také bez odporu kohokoli, na odpuštění svých hříchů a (hříchů) dalších svých blízkých a pro spásu milované duše svého bratra Záviše a k dosažení spásy svého výše řečeného bratra, což pro nedbalost dosud vůbec nebylo vykonáno. A ať opat výše jmenovaného kláštera převezme tyto vesnice k užitku svého kostela, jak uzná, že to bude jemu i bratřím tamtéž Bohu sloužícím lépe ku prospěchu. Aby ale tato platnost přetrvala a nemohla být v budoucnu narušena žádným křivým obviněním, odevzdali jsme dříve řečeným bratřím ve Vyš. Brodu, kteří Boha za nás prosbami obměkčují, tuto zapečetěnou listinu se svědectvím našeho strýce Jindřicha z Rožmberka a dalších řádných mužů, totiž Čeňka, Ondřeje, rytířů; Víška, Oldřicha, Předbora, bratří z Weihseln, Chvala ze Žitavy a mnoha dalších, jejichž jména byla kvůli zkrácení vypuštěna. Dáno Léta Páně 1290.
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
Uživatelský avatar
Zany
Král
Příspěvky: 1171
Registrován: 07 říj 2007 19:37
Bydliště: Praha
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Re: Knihovna

Nový příspěvek od Zany »

A co se podívat do toho Polácha??
"Z Krumlova se poté Závisův bratr Vítek přesunul do Vyššího Brodu, kde se chystal Závišův pohřeb. V souvislosti s ním Vítek společně se svým bratrem Vokem (I.), jako synové zesnulého Budivoje z Krumlova (Witigo et frater mevs Woko filii domini Wudwoii pie memorie de Chrumenav), darovali vyšehradskému klášteru na odpuštění svých hříchů i hříchů příbuzných a pro spásu duše jejich milého bratra Závise a na jeho podporu spásy, jež pro zanedbání dosud nebyla vyrovnána, tři své vesnice - Černíkov (Ulreichschlag), Vysokou (Hohenslag) a Malé Strážné (minus Draseri). Všechny tři vesnice původně náležely Vítkovi I. z Krumlova a dá se tedy předpokládat, jak už bylo řečeno výše, že je Vítek předtím získal od bratranců sídlících v Krumlově."
Uživatelský avatar
elizabeth
Vévodkyně
Příspěvky: 2126
Registrován: 04 zář 2006 15:24
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 2 times
Been thanked: 3 times

Re: Záviš z Falkenštejna - překlady listin či regest

Nový příspěvek od elizabeth »

Drobná úprava překladu textu bodu 6 Rudolfova dopisu Přemyslu O. II. z 31. října 1277 viz MGH, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum III č.141, s. 136-137 (Tractatuum cum Ottokaro rege continuatio - Litterae Ottokari Rudolfi regi missae) uvedeném ve studii o Závišovi.


(6) Ovšem těm, kteří se vůči nám zjevně dopustili špatnosti(provinili), každému (z nich) jsme řekli s ohledem na Vás, že chceme a musíme projevit laskavost a milost a přijmout je zpět do své trvalé přízně, tak aby již nadále žádná zmínka o jejich prohřešku na Vaši žádost u nás nepadla.

Vazba videbitur v původním překladu přeložena jako bylo patrné, bylo vidět nahrazena nově příslovcem zjevně.

Viz Slovník Novotný, Pražák, Sedláček, s.1303, heslo videor

Nemění to smysl, ale větu to zjednodušuje a vypadá to líp :wink: :lol:
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
Uživatelský avatar
elizabeth
Vévodkyně
Příspěvky: 2126
Registrován: 04 zář 2006 15:24
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 2 times
Been thanked: 3 times

Re: Záviš z Falkenštejna - překlady listin či regest

Nový příspěvek od elizabeth »

A ještě jedna oprava: Tentokrát za kapitolou 2, při překladu listiny UBLOE III. č. CCCLXXXIII, s. 360-361, konkrétně části

Verum, quia predictam ecclesiam in multis offendisse graviter ingemisco(2), dignum fore dinoscitur, vt matronam eiusdem ecclesie, que mediatrix est inter Deum et hominem, quam sepius exacerbasse grauiter confiteor, veris elemosinis, que sicut aqua ignem peccata extinquere uidentur, placare cum intimis suspiriis uidear, supradicte ecclesie fratribus orationibus inclinata(4).


Původně:
Bude tedy zjevně důstojné, jelikož hluboce lituji toho, že jsem výše řečený kostel v mnohém poškodil, jak s vážností přiznávám, ať se má za to, že skutečnými dary, které mají uhasit hříchy,tak jako voda oheň, s nejhlubšími povzdechy usmiřuji patronku téhož kostela, již jsem přečasto velmi pohněval, která je prostřednicí mezi Bohem a člověkem a bratřím výše řečeného kostela je nakloněna při jejich modlitbách.

Nově:
Tedy, jelikož hluboce lituji toho, že jsem výše řečený kostel v mnohém poškodil, bude zjevně důstojné, abych patronku téhož kostela, jež je prostřednicí mezi Bohem a člověkem a je bratřím výše řečeného kostela nakloněna při jejich modlitbách a kterou jsem, jak s vážností přiznávám, přečasto velmi pohněval, s nejhlubšími povzdechy snad usmířil skutečnými dary, které mají uhasit hříchy, tak jako voda oheň.


Jsem se totiž trochu zabývala jistotní modalitou v latině (a řečtině) a toto z toho vyplynulo. Možná, kvůli tomu, že video v pasivu znamenalo v rámci pravděpodobnosti škálu od "zjevně, jasně, zřetelně" až po "možná", "snad", "asi", tak to písaři při formulaci tak rádi používali.

Je zjevné :D , že Přemysl nebude psát o Vítkovcích Rudolfovi, že se proti němu "možná" provinili (tam je na místě to "viditelně, zjevně", protože si Přemek stěžuje) a naopak Kalhoch nebude při odkazech klášteru, který těžce ždímal, psát, že někoho viditelně usmíří (tam je zase na místě to "snad" - protože doufá, že se tak stane).
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Common Crawl Bot a 1 host