Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 19 led 2021 09:04

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 171 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Ronovci
UNREAD_POSTNapsal: 02 bře 2007 23:34 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
Pøíslušníci tohoto panského rodu patøili mezi pøední šlechtice èeského království. Nezahrnuje totiž jen pány z Lipé, ale také pány z Dubé a z Lichtenburka. Jmenujme napøíklad Hynka z Dubé èi Raimunda z Lichtenburka, kteøí byli za vlády posledních Pøemyslovcù ve významných dvorských úøadech. Ovšem zdatných mužù se v tomto rodì narodilo mnohem víc. :wink:

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 04 bře 2007 20:22 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Za zakladatele rodu je považován Smil Svìtlický, vìrný druh Pøemysla I., a to i ve vyhnanství. Mìl dva syny, Jindøicha, zakladatele lichtemburské vìtve, a Èastolova, zakladatele vìtví z Dubé a z Lipé. Vyšvihli se koncem vlády PO I. a V I., kdy kolonizovali oblasti Severních Èech, Budyšínska a Zhoøelecka. Založili Žitavu, Budyšín, Zhoøelec.
Smil z Lichtemburka, syn Jindøicha, pøesídlil na Vysoèinu, patrnì kvùli majetkùm své ženy. Lichtemburkové se zejména díky Smilovu vlivu tìšili královské pøízni, tìžili støíbro v Brodì (pøitom horní regál byl výsadou panovníka).
Ronovci jsou podle mì trochu podceòováni, protože jejich dominium nebylo pospolité jako u Vítkovcù, Jindøich z Lipé zase pøesídlil na Moravu, takže v pùvodní doménì S. Èech zùstali jen páni z Dubé.

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 04 bře 2007 23:08 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Viola píše:
Za zakladatele rodu je považován Smil Svìtlický, vìrný druh Pøemysla I., a to i ve vyhnanství. Mìl dva syny, Jindøicha, zakladatele lichtemburské vìtve, a Èastolova, zakladatele vìtví z Dubé a z Lipé. Vyšvihli se koncem vlády PO I. a V I., kdy kolonizovali oblasti Severních Èech, Budyšínska a Zhoøelecka. Založili Žitavu, Budyšín, Zhoøelec.

Myslím, že je nezaložili, ale byli kastelány - tedy synové - Jindøich a Èastolov, a této pøíležitosti využili, aby zde získali co nejvíce území.
Václav I. se tomu zøejmì nijak nebránil, zøejmì mu tím pomáhali zajistit jeho vládu.
Žitava se skuteènì stala centrem jejich panství, drželi ji spoleènì, a psali se po ní.
JIndøichùv syn, také Smil , se také zaèal psát z Ronova, (hrad Rohnau nad Nisou), a máme to Ronovce - kteøí se úspìšnì rozrùstali a vìtvili a hlavnì drželi pøi sobì.
(jen pro zajímavost - první Jindøich ze Žitavy byl tøetím a posledním manželem paní Sibyly z Køižanova, matky Zdislavy z Lemberka, takže byl otèím blahoslavené Zdislavy).

Pøemysl Otakar je donutil vzdát se Žitavy, a tak - podobnì jako u Vítkovcù se Ronovci na nìkolik let ztrácí ode dvora.
Stáhli se zpìt na jih, do severních Èech a na Frýdlanstko.
Takže vlastnì Pøemyslu Otakaru II. vdìèí nejznámìjší èlen tohoto rodu opìt Jindøich, za to, že se psal z Lipé. (trochu jsem to zkrátila).
K.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 05 bře 2007 09:08 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Vidéíš, tak já poøád žiju v tom, že ta mìsta založili... Onen Smil z Lichtemburka, otec Jindøicha, co si vzal Sybillu, mìl za ženu Sybillinu další dceru a Zdislavinu sestru Elišku / Alžbìtu.

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 05 bře 2007 12:08 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Viola píše:
Vidéíš, tak já poøád žiju v tom, že ta mìsta založili... Onen Smil z Lichtemburka, otec Jindøicha, co si vzal Sybillu, mìl za ženu Sybillinu další dceru a Zdislavinu sestru Elišku / Alžbìtu.


Oni zaèali kastelánovat nejprve v Budyšínì, který byl tehdy královským hradem - tedy Jindøich, Smilùv syn cca v roce 1232 až do roku 1237.
Hned na to 1238 se Èastolov poprvé píše ze Žitavy, svìdèil Václavu I. v lisinì pro klášter v Marienthalu.

Sovadina docela zajímavì vysvìtluje jak došlo k pøesunu jejich sídla na hrad Lipý.
Když se museli hnout ze Žitavy do severních Èech, tak Chvalovi pøipadla severní èást území mezi èeskou Lípou a Ojvínem (po kterém se pozdìji psal starší bratr našeho Jindøicha z Lipé Èenìk. Jenže Ojvín po té co ztratili Žitavu zùstal témeø bez hospodáøského zázemí. Lipý ležel v té nejosídlenìjší èásti Chvalova podílu, tak se stal sídlem celého území. Zároveò ležel velmi pøíhodnì u dvou dálkových komunikací z Èech na sever - do Lužice a Saska.
Když pak dostal JIndøich z Lipé na poèátku 14. století Žitavu zpátky, mohl zaèít velkorysé spojování tìchto území i jejich spoleèný hospodáøský rozvoj, což se mu , jak víme velmi dobøe daøilo.

K.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 05 bře 2007 14:28 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Tak jsem si trochu hrála a vytvoøila takovou mapièku... Vychází mi z ní ale, že spojení Ojvína a Lipého je trochu divné... Nu, posuïte sami, opravám se nevyhýbám :P :P

Obrázek

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 05 bře 2007 16:22 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
[quote="Viola"]Tak jsem si trochu hrála a vytvoøila takovou mapièku... Vychází mi z ní ale, že spojení Ojvína a Lipého je trochu divné... Nu, posuïte sami, opravám se nevyhýbám :P :P

Ty hraèièko :wink: , já teï píšu chudák v práci "pod lavicí"...

Ono to opravdu bylo protáhlé území, Ojvín ležel na nejzažší èásti Chvalova území, které se dle Sovadiny táhlo v šíøi 10km zhruba od Èeské lípy až k Žitavì, tedy v délce 30km.Osídlené území právì leželo v rovinì na sever od Ojvína, nikoliv v pásmu Lužických hor. Lipý také nebyl ve støedu jejich území, ale v té nejvíce osídlené èásti (díky psídlení údolí Plouènice. Takže takové dva protipoly na dlouhém, úzkém území.

JInak moc díky za tu mapku, probudila jsi ve mì nostalgické vzpomínky na dìtství , zjistila jsem, že jsme jako dìti bìhaly s panem z Lipé na stejných místech, leè každý bohužel v jiném století :wink:

K.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 05 bře 2007 16:27 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
No já tu dneska vìtšinou nemám šéfa, jindy to tak žhavý není :wink: Spíš jsem to chtìla udìlat pro srovnání, že aèkoliv Ojvín patøil k ronovskému panství, bylo s ním špatn spojení a muselo se pravdìpodobnì objíždìt pøes území jiných pánù...

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 05 bře 2007 18:09 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Viola píše:

Obrázek

Nebylo by možné odboèit v Jablonném, podél potoka (pøibližnì po dnešní 270tce) pøejít "hranice" a dojít do Ojvína? Nevím, je to lepší než nábližka pøes Žitavu.
Byl problém, že se tam jelo pøes markvartické dominium?

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 05 bře 2007 20:15 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Citace:
Nebylo by možné odboèit v Jablonném


Nebylo, ta cesta víceménì kopíruje hory.
Nevím, jestli to byl problém, spíš je to docela blbý, když ze dvou vlastních center nemùžeš jet jen po svém - si èistì teoreticky pøedstav, že v nìjaké domácí válce stojí obì strany na opaèných stranách barikády... Jsi na Ojvínì, na Lipým máš rodinu, kterou chceš varovat, jsi vlastnì "doma", ale musíš pøes nepøátelský území...

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 06 bře 2007 13:21 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Viola píše:
...spojení Ojvína a Lipého je trochu divné...
Proè myslíš? Dovolím se trochu vkrást do debaty... :D
Mapka je to pøíjemná, jen bych trochu upøesnil, že je Lipý zakreslen pøibližnì v místech "trojúhelníku hradù" Pihel-Svojkov-Sloup, ve skuteènosti je ještì o pùl cesty níž. :wink: To ovšem pro úèel mapy není nijak podstatné.
Upravil bych však trochu ještì smìr "modré cesty", která na Jablonné vedla pøes Zákupy-Mimoò a pak vzhùru na Jablonné, nikoliv tak vysoko pøes Cvikov-Kunratice, tam ani nevím jestli nìjaká spojnice byla? (Ale klidnì mì oprav, nejsem vševìda :D ).
A nyní je koneènì pøibližuju k odpovìdi na mou úvodní otázku na Tvojí pochybnost.

Tvá "èervená cesta" opravdu pøibližnì zachycuje smìr støedovìké cesty na Žitavu! Nejsem si sice jist jestli stoupala pøímo ke Svoru a výše lesama nebo podcházela Cvikovem, ale v každém pøípadì pùvodní cesta vedla od Lipého kolem Svojkova k dnešnímu N. Boru a nìkde tam se dìlila na smìr pøes Tolštejn k Rumburku a na smìr pøes Ojvín k Žitavì.
Tato cesta pak tuším vedla pøímo po ronoveckém území a nemusela nestrategicky obcházet po sousedním markvartickém. Berkové z Dubé mìli na ochranu této cesty nìkde uprostøed postavený hrad MILŠTEJN.
Podle R.Andìla dokonce existuje listina z r. 1343, "že na Milštejnì bývalo vždy nìkolik zbrojnošù, kteøí doprovázeli kupecké vozy pøes pohoøí."
Lužické hory byly celkem protkány støedovìkými cestami, neprostupné však byly vedlejší Jizerské hory, kde tamní moèály dovolily vìtší osídlení a prùchod teprve kolem XVI. století....
Obrázek
Nìkdejší hrad Milštejn støežící cestu k Žitavì.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 06 bře 2007 13:29 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Páni! Krásný výklad... Pravdou je, že mi ten Lipý trochu ujel z mapy, jenže se mi to nechtìlo pøedìlávat, tak jsem ho "prskla" pøibližnì nìkam dolù :D Kde tedy vlastnì stál ten Milštejn? Nìkde v Lužických horách? Mnì se to teda nezdálo hlavnì proto, že vlastnì dodnes se pøes hory víceménì nejezdí, takže si moc nedovedu pøedstavit, jak se tamtudy táhli konì tøeba i s povozy, a to hlubokým snìhem... Ale je to jen moje domnìnka :)

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: MILŠTEJN
UNREAD_POSTNapsal: 06 bře 2007 13:49 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Viola píše:
...Kde tedy vlastnì stál ten Milštejn?

Místo hradu Milštejna (ta výše položená znaèka zøíceniny):
http://amapy.atlas.cz/default.aspx?q=mi ... @geoType=1
Jinak díky za pochvalu. :oops:


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 06 bře 2007 14:22 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
hmmm... To je zvláštní, poøád žiju v tom, že do Žitavy vedla jediná normální cesta pøes Jablonné (Lemberk byl postaven na této cestì snad s úmyslem ji chánit, Jablonné díky tomu zažívalo rozkvìt). Jestli ale ta stezka vedla i pøes L. hory, pak tím padá celá moje teorie...
MImochodem, proè byl vlastnì postaven Ojvín?

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: pøes LEMBERK
UNREAD_POSTNapsal: 06 bře 2007 15:15 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Viola píše:
...do Žitavy vedla jediná normální cesta pøes Jablonné (Lemberk byl postaven na této cestì snad s úmyslem ji chránit..)
...proè byl vlastnì postaven Ojvín?
Èásteènì máš pravdu s tím Jablonným. Tudy opravdu vedla významná obchodní stezka, navíc frekventovanì užívaná. Vlastnì pojímala dva hlavní smìry od Prahy (I. pøes Mìlník-Lipý a II. Boleslav-Turnov), které byly pøímou spojnicí èeského vnitrozemí s Lužicí a dále pak na sever.
Pak ale existovala ještì øada podružných a spojovacích cest. Zemské stezky však byly jištìny strážními hrady a nìkdy opatøeny i clem nebo mýtem. Pøíkladem je nìkdejší mýtný hrad Karlsfried na Žitavsku, pouze skrze jehož hradbu bylo možno projít cestou dále.
Nìkdy se ale užívaly i poboèné stezky z nichž jedna Žitavu obcházela do Zhoøelce (Görlitz, Zgorzelec) pøes Frýdlant a tak byla r. 1351 zakázána císaøem. (Žitava by tak pøicházela o zisk z obchodu).
Jinak o Lemberku se uvažuje v tom smyslu, že byl postaven ve 40tých letech pro zabezpeèení hranic proti, tehdy aktuální, hrozbì tatarského vpádu. Samozøejmì, že pak jistou ochrannou funkci zajišoval již ve vlastním zájmu i blízkým cestám.
Cestu severnì od Lemberka (podobnì jako vedlejší cestu Milštejn) zajišoval ještì hrad Falkenberk.
A o Ojvínu toho moc nevím. :( To by se´s musela zeptat Ronovcù, proè jej ve XIII. stol. zakládali. :D


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 06 bře 2007 15:41 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
To je krása :!: Jak to do sebe zapadá. Mnì z toho ten Ojvín vycházel vždycky trochu mimo, protože jsem pøedpokládala, že pøes hory nevedla žádná významnìjší stezka, kterou by bylo nutné støežit. Tvùj krásný výklad mi to všechno naboural :P Ale moc hezký...

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 06 bře 2007 17:10 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Trochu jsem se popídila po Ojvínu. Založil ho Chval a mìl sloužit právì jako strážní hrad respektive hrádek na ochranu obchodní cesty z Èeské Lípy do Žitavy.
Tento první Ojvín, ale zanikl, a byl nìjakou dobu pustý. Jindøich z Lipé, pak na pùvodním místì cca kolem roku 1310 vystavil pevný hrad.
Ten pak dostal v rámci nám známého vyrovnání od krále Jana Jindøich Javorský.
Ojvín patøil ke hradùm, které dle Maiestas Carolinae mohl král zastavit, ale pouze na dobu 6 let. Karel IV. zde také vystavìl klášter.

Ty dálkové cesty u hradu Lipý jak jsem o nich psala výše byly dvì : ze støedních Èech do Mnichova Hradištì pøes Jablonné (viz výše) do Žitavy.

Druhá pøes Litomìøice pøes Kravaøe k Plouènici, a západnì od Èeské Lípy nabrala smìr na sever do Nìmecka k Sebnitz.

K.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Ronovci
UNREAD_POSTNapsal: 08 bře 2007 12:35 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Obrázek

Tak druhý pokus o nahrání mé neobratnì vytvoøené mapky, jak asi vypadalo panství Ronovcù v severních Èechách kolem roku 1300, jednak území pánù z Dubé, soustøedìné kolem Dubé, Tuhánì a Frýdlantu, v jižní èásti ronovského území, jejich druhé území od Krásného Buku k Hohensteinu- severozápadnì od území pánù z Lipé, což byl ten zmiòovaný protáhlý pás cca 10km x 30km od jihu - Lipý, k severu Ojvín, a vyznaèila jsem tam i Žitavsko. Je dost dobøe vidìt, proè o nìj Ronovci tak stáli. Na východì, a pozdìji i na západì kolem nich državy Markvarticù, a samozøejmì (pøed 1300) zde byly i kolonizaèní pokusy Pøemysla Otakara II. (tak jako v jižních Èechách zde to bylo hlavnì kolem Bezdìzu.
K


Naposledy upravil Katerina dne 08 bře 2007 14:04, celkově upraveno 3

Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 08 bře 2007 12:42 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Katko, už se na to moc tìším! Akorát to edituj a pøenes img hned za obrázek:-)

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Ronovci
UNREAD_POSTNapsal: 10 bře 2007 16:20 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Já bych ty Ronovce ještì v krátkosti sesumarizovala:

Zakladatel Smil "Svìtlík" se uvádí jako z Tuhanì , což má být nejstarší lokalita spojená s tímto rodem.
Jeho dva syny jsme už zmiòovali :

A: Jindøich ze Žitavy : což jsou Lichtemburkové, které bychom mohli rozdìlit na tøi rody - Krušinové ( i vnuci ZzF)
choceòská linie , ta zaèíná Oldøichem z L, pražský pukrabí, viz zatèení JzL
a bítovští Lichtemburkové

B: Èastolov ze Žitavy: což jsou páni z Dubé, velmi rozkošatìlí - z Frýdlantu, Škopkové, Berkové
dále z Pøibyslavi a Ronova
z Klinštejna
a samozøejmì z Lipé.
Byla to tedy opravdu rodová síla, a když pøipoèteme všechny leníky, èi rody spøíznìné sòatkem..¨

hned napø. Vartemberkové, JzL a Jan z Vartemberka byli pøátelé, ale též pøíbuzní, protože Janova matka, Anežka z Ronova, byla sestra JzL.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 171 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz