Hradiště

Hradiště, hrady, tvrze a jiná sídla nobility. Dnešní propagace a obnova.

Moderator: Zany

KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Hradiště

Unread post by KOMOŃ »

Známá i neznámá nebo jen takové které se ve vašem okolí nachází.Proto je na místì sem o nich nìco napsat cokoli co o nich víte.Vìøím že urèitì víte toho dost. :lol:
Bez piva to není ono.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Hradištì - ...

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

To je pomìrnì široký pojem. :( Hradištì je nìkdejší místo po vlastním hradì, z nìhož se do dnešních dnù zachovaly jen strohé pozùstatky, spoøe upomínající na opevnìný objekt. Nejèastìji se, pøi vìtším štìstí, zachovaly jen zbytky pøíkopù, a valù.
Otázkou ovšem je - která hradištì z jakého období myslíš?
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: Hradištì - ...

Unread post by KOMOŃ »

Przemysl de Nyestieyky wrote:To je pomìrnì široký pojem. :( Hradištì je nìkdejší místo po vlastním hradì, z nìhož se do dnešních dnù zachovaly jen strohé pozùstatky, spoøe upomínající na opevnìný objekt. Nejèastìji se, pøi vìtším štìstí, zachovaly jen zbytky pøíkopù, a valù.
Otázkou ovšem je - která hradištì z jakého období myslíš?
Jo to máš pravdu o pozùstatku hradu... Ale mì spíše zajímají hradištì jako velký opevnìný komplex valù ,pøíkopù s akropolí.
:idea:
Bez piva to není ono.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: Hradištì - ...

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

KOMOÑ wrote:...hradištì jako velký opevnìný komplex valù ,pøíkopù s akropolí.
Takže hradištì nepozdìji do raného støedovìku...?
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: Hradištì - ...

Unread post by KOMOŃ »

Przemysl de Nyestieyky wrote:
KOMOÑ wrote:...hradištì jako velký opevnìný komplex valù ,pøíkopù s akropolí.
Takže hradištì nepozdìji do raného støedovìku...?
Tøeba.Mùže se jednat i o typicky støedovìké hradištì.Je to sice rarita ale mùže bejt.
Nebo klidnì i o ležení nìjakého vojska.Nebo tøeba o husitském zimním táboru.Tøeba jeden zajímavej v dosahu leži na hradì Valeèov. :idea:
Bez piva to není ono.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Horákov

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

U Brna-Líšnì jsem kdysi byl na Horákovském hradì a pøes údolíèko leželo i staré hradištì... http://www.mojebrno.wz.cz/inka--brno-da ... zamky.html
petr
Panoš
Posts: 36
Joined: 08 Jul 2007 21:13
Location: Nový Bor

Unread post by petr »

Vážení,
tady se èeština nevyznamelala, kde byla tvrz je tvrzištì, kde kostel kostelištì atd., ale kde hrad ne hradištì. Hradištìm chápeme opevnìný prostor od støedovìku zpìt. Myslím, že je škoda, že ani ve vìdeckých a odborných kruzích se neujalo slovo HRADISKO, obèas používané ve významu hradištì.
Vìnuji se hlavnì hradištím slovanským a dost jsem jich prošel, i v cizinì (Grad na Sprévì - nalezištì 1. øádu).
Zbytky slovanských hradiš jsou rùzné, od teras (Butovice) po úzké vysoké valy (kol 3 metrù) Hryzely, jsou malé (Louèná u Frýdlantu) i velká (Šárka). Na nìkterých se dají najít støepy (Libice, Kouøim) nebo ne (Hryzely). Jsou oblasti bohaté (Litomìøicko), ale i chudé, tedy nulov é - Èeskolipsko. To je jediný okres v Èechách, kde není zatím žádné hradištì, a to ze žádné historické doby. To je zajímavé, že? Mám dva typy, ale nìjak mi nevychází tam dìlat podrobný prùzkum, ale když ho zbìžnì dìlal, nic jsem nenašel.
Mahaut
Poddaný
Posts: 4
Joined: 13 Feb 2008 09:24

Unread post by Mahaut »

Zajímalo by mì, zda nìkdo z vás zná nìjakou knihu, popøípadnì èlánek o hradišti v Pøistoupimi, když už se bavíte na téma hradištì. Nato, že to bylo jedno z pravdìpodobných opìrných hradiš pøemyslovského rodu, se o nìm dozvídám velmi málo informací(neøíkám, že žádné nejsou). Bydlím nedaleko, ale ani místní usedlíci nevìdìli, kde že hradištì leží. Jedná se o to hradištì s valy (vlastnì jedním mohutným) a pøíkopy. které postihl podobný osud, jako mnohá další, a to pøeorganizaci na užitkovou zemìdìlskou plochu. ani nevím, zda zde byl provádìn nìjaký výzkum.
Díky Všem za ochotu :) :wink:
User avatar
maser
Panoš
Posts: 64
Joined: 18 Feb 2008 22:16
Location: Jindøichùv Hradec/Telč

Unread post by maser »

hradištì se vyskytují od pozdní doby kamenné (eneolitu), takže je to dost široký pojem.
Petr: pojem hradisko se mezi archeology používá- ale je to jen moravsko-slezská obdoba èeského hradištì

Z literatury jsou nejnovìjší práce Miloše Èížmáøe Encyklopedie hradiš na Moravì a ve Slezsku + Encyklopedie hradiš v Èechách
Image
Image
To pochybováním dospíváme ke zkoumání, a díky onomu zkoumání poznáváme pravdu. Pierre Abélard (1079 - 1142)
tuurq
Sedlák
Posts: 9
Joined: 08 Jul 2008 23:06
Location: Netolice

Unread post by tuurq »

Zdravím, možná by leckoho mohlo zajímat hradištì v Netolicích. Podrobnosti:
http://www.archeopark-netolice.cz/cz/
slavicekvac@upcmail.cz

Re:

Unread post by slavicekvac@upcmail.cz »

Mahaut wrote:Zajímalo by mì, zda nìkdo z vás zná nìjakou knihu, popøípadnì èlánek o hradišti v Pøistoupimi, když už se bavíte na téma hradištì. Nato, že to bylo jedno z pravdìpodobných opìrných hradiš pøemyslovského rodu, se o nìm dozvídám velmi málo informací(neøíkám, že žádné nejsou). Bydlím nedaleko, ale ani místní usedlíci nevìdìli, kde že hradištì leží. Jedná se o to hradištì s valy (vlastnì jedním mohutným) a pøíkopy. které postihl podobný osud, jako mnohá další, a to pøeorganizaci na užitkovou zemìdìlskou plochu. ani nevím, zda zde byl provádìn nìjaký výzkum.
Díky Všem za ochotu :) :wink:
Přistoupim někteří považují za místo střetu Sv. Václava a Zlického knížete z Kouřimi popsané v Kristiánovi. Kopal tam Kudrnáč, prakticky jen valy. Z G Earth není poznat, zda by někde byl kostel, ale patrocinium ve vsi je svatý Václav, čili pozdější. Což nevylučuje rotundu na hradišti.
javi
Sedlák
Posts: 11
Joined: 01 May 2009 20:31

Re: Hradiště

Unread post by javi »

Podle dostupných informací je hradiště Šárka považováno za jedno z nejvýznamnějších mocenských center,přinejmenším
tedy do konce 9.století, kde dosud nebyl proveden důkladná a rozsáhlý archeologický průzkum. Je to škoda,protože
výsledky by mohly být zajímavé a možná i překvapivé. Zajímalo by mě taky, zda hradiště Šárka bylo známo jen pod
tímto jménem,či bylo nazýváno i jinak?
Jiří Sláma v jedné ze svých drobnějších prací se zabývá možností, zda Canburg u Hradska na Mělnicku nebylo ve skutečnosti hradiště Šárka.Docela zajímavá úvaha, byť, pokud vím, zatím nenachází oporu.
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: Hradiště

Unread post by KOMOŃ »

javi wrote:Podle dostupných informací je hradiště Šárka považováno za jedno z nejvýznamnějších mocenských center.
Přesně tak.Šárka je velmi významné hradiště a nepochybně předním místem vůbec v celé Praze.Vyšehrad a Hradčany neexistovali.Zato zůstali jiné.Bohnice, Hostivař, neprozkoumané Kralovice, Troja...Některé znich s největší pravděpodobností zanikly velmi násilným způsobem právě v desátém století.To ukazuje na jeden základní fakt.Přemyslovci si nejspíš nemohli být jistí ani ve své? Praze.
Pouze Šárka byla opuštěna pozvolna, ale v jedenáctém tam už nikdo nežil.Z nálezů zaujme dvanáct slovansko-avarských opaskových kování a západafranský denár Karla Holého 845-50.Ostatní čeká ještě na posudek.Stejné platí i o mocném opevnění.Někde jsem to tu psal a nechce se mi to dělat znovu.
Zrovna včera jsme s Michalem o Canburgu diskutovali.Je to dost pravděpodobné.Písemné prameny už asi dali maximum.Teď se čeká na nějaký větší průzku.Věřím, že budeme překvapeni.
Ptal ses ještě na jméno: docela pochybuji.Jméno muselo být přinejmenším skomolené, ne-li jiné.Otázka Canburgu a Mělníka je nejasná.Ja tomu nevěřím.Tři proudy franského vojska se měli setkat na soutoku Labe a Ohře.Mělník je na soutoku u Vltavy a Labe.To by se musel kronikář hodně splést...Jména řek a jejich soutok byl od pradávna významné orientační místo.Nezdá se mi to...
Bez piva to není ono.
User avatar
Robert
Vévoda
Posts: 591
Joined: 05 Jan 2009 22:04
Location: Anglicko

Re: Hradiště

Unread post by Robert »

KOMOŃ wrote: Pouze Šárka byla opuštěna pozvolna, ale v jedenáctém tam už nikdo nežil.Z nálezů zaujme dvanáct slovansko-avarských opaskových kování a západafranský denár Karla Holého 845-50.
Podobné nálezy dokazujú jednu vec, a to: že SE bola aj pred 1200 rokmi takým istým "mischungom" ako je aj dnes : čiže zmesov vplyvu (a obyvateľov) Slovanov , Germánov a Nomádov ( Huni, Avari, dnes sa to volá Maďarmi). V podobnom duchu je aj štúdia Michala Lutovského a Nadi Profantovej: Sámova Říše, Academia Praha 1995. Uznávam, že to má z témou Hradišťa málo spoločné....
Michal
Vévoda
Posts: 584
Joined: 29 May 2008 19:40
Location: no pøece u nás doma

Re: Hradiště

Unread post by Michal »

KOMOŃ wrote:Otázka Canburgu a Mělníka je nejasná.Ja tomu nevěřím.Tři proudy franského vojska se měli setkat na soutoku Labe a Ohře.Mělník je na soutoku u Vltavy a Labe.To by se musel kronikář hodně splést...Jména řek a jejich soutok byl od pradávna významné orientační místo.Nezdá se mi to...
V úvahu prý přichází také Hradsko u Mšena, o kterém se uvažovalo jako o původním Pšovu, obec poblíž má název Kanina.
Také zkomolenina Pšov-Psov, prý lze převést do latiny "Can" od "Canis" . :think:
Mně ale nesedí tahle věta:"A ona tři vojska dorazila společně k řece, kterou nazývají Ohře, odtud táhla k Canburgu, onen oblehla a zpustošila krajinu vůkol na té straně Labe i za Labem."
Přijde mi, že došli k levému břehu Ohře a mohli ji kopírovat nebo překročit, což nebylo složité, ale když se zmínil o Ohři, mně z toho plyne, že Canburg stál na levém břehu Labe, bylo-li to skutečně Labe. A to i když by kopírovali Ohři, i kdyby ji překročili.
"Bùh je všude, proto je i ve mnì, stejnì jako v Tobì"
slavicekvac
Král
Posts: 1811
Joined: 28 Oct 2009 11:55
Location: Kladno

Re: Hradiště

Unread post by slavicekvac »

KOMOŃ wrote:Známá i neznámá nebo jen takové které se ve vašem okolí nachází.Proto je na místì sem o nich nìco napsat cokoli co o nich víte.Vìøím že urèitì víte toho dost. :lol:
Zdroj Google earth je velmi dobrý. Taky orthomapy obcí. Já postupuji tak, že se snažím toponomasticky. Názvy obcí, které mohou mít něco společného s analistickými jmény. Tak pro mne jsou zajímvé tyto lokality: Sventislav . Světïce. Vitislav - Vitice. Spytimír ( Spoitimar) - Spytice. Slavoš - Slavošov. Heriman - Heřmanice. Hes - Hesseka ( Osseka ). Kromě známých Radim - Radim a podobně. Kde se to dá ještě podpořit starým patrociniem, např. Petr, tak to je ještě zajímavější. Vesměs se hradiště najde, a za příznivých okolností je vidět i rotunda, či tribunový saský kostel. Najít valy není problém, ale to může být prehistorie, nebo Kelti. Mě zajímají staroslovanská až po konec Slavníkovců. A to se dá přes kostely, nebo hroby, nebo oboje. Ze známých jsou zajímavé Zabrušany, velmi. Rotunda i saský kostel. Osobní dohlídky jsou buď k ničemu, nebo naopak přinesou slušné povrchové sběry. Z rotundy na Zabrušanech mám krásný opukový šutr :-) Fascinuje mě poslední metoda určování keramiky vypalováním (UK), která určením zbytku organické hmoty na etalon dojde k přesnému vročení čehokoliv, co prošlo vypalováním v peci. Odchylka je maximálně 2 roky. Neuvěřitelné. Měly by skončit všechny hádky o keramiku a datování podle ní. Což je u našich hardiš't stále předmětem sporu. Klasicky na Budči...
javi
Sedlák
Posts: 11
Joined: 01 May 2009 20:31

Re: Hradiště

Unread post by javi »

KOMOŃ wrote:
javi wrote:Podle dostupných informací je hradiště Šárka považováno za jedno z nejvýznamnějších mocenských center.
Přesně tak.Šárka je velmi významné hradiště a nepochybně předním místem vůbec v celé Praze.Vyšehrad a Hradčany neexistovali.Zato zůstali jiné.Bohnice, Hostivař, neprozkoumané Kralovice, Troja...Některé znich s největší pravděpodobností zanikly velmi násilným způsobem právě v desátém století.To ukazuje na jeden základní fakt.Přemyslovci si nejspíš nemohli být jistí ani ve své? Praze.
Pouze Šárka byla opuštěna pozvolna, ale v jedenáctém tam už nikdo nežil.Z nálezů zaujme dvanáct slovansko-avarských opaskových kování a západafranský denár Karla Holého 845-50.Ostatní čeká ještě na posudek.Stejné platí i o mocném opevnění.Někde jsem to tu psal a nechce se mi to dělat znovu.
Zrovna včera jsme s Michalem o Canburgu diskutovali.Je to dost pravděpodobné.Písemné prameny už asi dali maximum.Teď se čeká na nějaký větší průzku.Věřím, že budeme překvapeni.
Ptal ses ještě na jméno: docela pochybuji.Jméno muselo být přinejmenším skomolené, ne-li jiné.Otázka Canburgu a Mělníka je nejasná.Ja tomu nevěřím.Tři proudy franského vojska se měli setkat na soutoku Labe a Ohře.Mělník je na soutoku u Vltavy a Labe.To by se musel kronikář hodně splést...Jména řek a jejich soutok byl od pradávna významné orientační místo.Nezdá se mi to...
Rozmístění hradišť na pražském území přímo vnucuje,že šlo o systém opevnění,přesto možná nebyla na sobě závislá,
či organizačně spojená,tudíž je i možné, že ne všechna měli Přemyslovci pod svou kontrolou...
Na jednom z webů věnovaném hradišti Zámka se uvádí, že hradiště bylo zničeno požárem již koncem 9.století a že na významu získal Levý Hradec :?: Víc se o tom tam nepíše :think:
V souvislosti s Canburgem byl kdysi "ve hře" i Kanín ležící kdesi mezi Libicí a Oškobrhem,nicméně se mi zdá, že tohle
jméno už asi není aktuální....
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: Hradiště

Unread post by KOMOŃ »

javi wrote: Rozmístění hradišť na pražském území přímo vnucuje,že šlo o systém opevnění,přesto možná nebyla na sobě závislá,
či organizačně spojená,tudíž je i možné, že ne všechna měli Přemyslovci pod svou kontrolou...
Na jednom z webů věnovaném hradišti Zámka se uvádí, že hradiště bylo zničeno požárem již koncem 9.století a že na významu získal Levý Hradec :?: Víc se o tom tam nepíše :think:
V souvislosti s Canburgem byl kdysi "ve hře" i Kanín ležící kdesi mezi Libicí a Oškobrhem,nicméně se mi zdá, že tohle
jméno už asi není aktuální....
Největší problém při určování spálení hradiště je nedostatečná znalost daného hradiště.Některé hradby bývají upevněné jílem, bahnem apod...Když se však opálí prudkým ohněm, je to tvrdé jak kámen.To bývá nejčastější omyl.U Šárky ale věřím, že bylo z neznámých důvodu opuštěno, protože se tam volně pohřbívalo i v desátém století.
Pokud měli přemyslovci pevně v rukou pražská hradiště, tak dříve než v půlce desátého století to nebylo.Ostatně všechna hradiště musejí být strategická.Potom by to nemělo význam.
Bez piva to není ono.
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: Hradiště

Unread post by KOMOŃ »

Michal wrote:Mně ale nesedí tahle věta:"A ona tři vojska dorazila společně k řece, kterou nazývají Ohře, odtud táhla k Canburgu, onen oblehla a zpustošila krajinu vůkol na té straně Labe i za Labem."
Přijde mi, že došli k levému břehu Ohře a mohli ji kopírovat nebo překročit, což nebylo složité, ale když se zmínil o Ohři, mně z toho plyne, že Canburg stál na levém břehu Labe, bylo-li to skutečně Labe. A to i když by kopírovali Ohři, i kdyby ji překročili.
Na Mělník nevěřím, protože to odporuje všemu.Sice je to jazykově zdůvodněno, ale W/Vogastisburg sedí podle jména hned na 5 jiných míst.
Pokud šli tři proudy, tak místo srazu muselo být jasné už předem.V případě Mělníku by to musela zákonitě být Vltava a Labe.
U Šárky zase nehraje vzdálenost.Na jeden den cesty to rozhodně není.Navíc sleziště musí být v souladu s postupem postupujících vojsk.Je nelogické, když se slezou a poté se ve stejném směru budou vracet zpátky.Jestliže byl sraz u Labe a Ohře, tak dost pravděpodobně jedno vojsko muselo projít přes nakléřovský průsmyk.Vtom případě jeden proud přímo od západu a další asi nějak od jihu?To by znamenal při srazu dost velký kus zacházky, pokud by se šlo na Šárku...
Last edited by KOMOŃ on 29 Dec 2009 12:26, edited 1 time in total.
Bez piva to není ono.
Michal
Vévoda
Posts: 584
Joined: 29 May 2008 19:40
Location: no pøece u nás doma

Re: Hradiště

Unread post by Michal »

KOMOŃ wrote: Na Mělník nevěřím, protože to odporuje všemu.Sice je to jazykově zdůvodněno, ale W/Vogastisburg sedí podle jména hned na 5 jiných míst.
Pokud šli tři proudy, tak místo srazu muselo být jasné už předem.V případě Mělníku by to musel zákonitě být Vltava a Labe.
Na Mělník nevěřím taky, leží totiž na pravé straně Labe. A Vltavu určitě znali. Ale mohli si jí splést právě s Labem. A Šárka i třeba sídliště Pražského hradu leží na levém břehu.
"Bùh je všude, proto je i ve mnì, stejnì jako v Tobì"