Svatí - negativní pantheon?

dějiny křesťanství, Bible, misie, mnišství a jeho řády, kláštery, svatí, inkvisice, protestantismus

Èím jsou pro vás svatí?

dobrým morálním vzorem
22
61%
pohanským pøežitkem
3
8%
negativem pro svou poèetnost
0
No votes
katolickou spekulací, prominencí
9
25%
passé v dnešním svìtì
2
6%
 
Total votes: 36

User avatar
Viola
Královna
Posts: 2793
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: klášter

Unread post by Viola »

KOMOÑ wrote:Zrovna dneska jsem èetl èlánek o sv.Vojtìchovi.
Do rakve mu dali dìcko pøedškolního vìku.
Kdo a kdy? Živé, nebo mrtvé? A jak se to ví - máš zdroj?
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: klášter

Unread post by KOMOŃ »

Viola wrote:
KOMOÑ wrote:Zrovna dneska jsem èetl èlánek o sv.Vojtìchovi.
Do rakve mu dali dìcko pøedškolního vìku.
Kdo a kdy? Živé, nebo mrtvé? A jak se to ví - máš zdroj?
Pøišel na to Vlèek, u kostí které do Prahy roku 1039 pøivezl Bøetislav I., když vpadl do Polska.Je sním uloženo dítì pøedškolního vìku, stejnì jako avizovaný podvrh v Cáchách, i tam byla nalezená kost nìjakého dítìte.
Pražské a øímské pozùstatky mají skupinu krve A., v Cáchách ale 0.
Ale to už není tak dùležité.
Bez piva to není ono.
Michal
Vévoda
Posts: 584
Joined: 29 May 2008 19:40
Location: no pøece u nás doma

Re: Svatí - negativní pantheon?

Unread post by Michal »

Dám to sem jako do archívu, našli se asi ostatky zakladatele křesťanství. Na místě, kde měly ležet:
http://aktualne.centrum.cz/zahranici/ev ... ?id=641172
"Bùh je všude, proto je i ve mnì, stejnì jako v Tobì"
Michal
Vévoda
Posts: 584
Joined: 29 May 2008 19:40
Location: no pøece u nás doma

Re: Svatí - negativní pantheon?

Unread post by Michal »

Ostatně pro ty co mají rádi relikvie. Například v Praze se nachází lebka sv. Lukáše evangelisty, zatímco zbytek kostry se nalézá v Padově, odkud lebku nechal do Čech přivézt Karel IV.
http://www.vesmir.cz/clanek/lebka-sv-lu ... ly-sv-vita
"Bùh je všude, proto je i ve mnì, stejnì jako v Tobì"
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3676
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times

Re: Svatí - negativní pantheon?

Unread post by Ježek »

Co se týče ostatků a povrchně pojímaného křesťanství.
Kolem roku 1000 chtěli sedláci z Umbrie zabít sv. Romualda, aby získali jeho tělo.
Po smrti Alžběty Durynské dav rotrhal plátno do kterého byla oděna, ustříhali ji vlasy, nehty a kousky uší.
Po smrti Tomáše Akvinského mu mniši z Fossanovy usekli hlavu a uvařili jeho tělo, aby déle vydrželo.
Karel VI. Francouzský v roce 1392 rozdával na hostině žebra a jiné kosti svého předka Ludvíka Svatého - klerici si nohu, kterou dostali, rozdělili až po jídle.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Robert
Vévoda
Posts: 591
Joined: 05 Jan 2009 22:04
Location: Anglicko

Re: Svatí - negativní pantheon?

Unread post by Robert »

Ježek wrote:Co se týče ostatků a povrchně pojímaného křesťanství.
Kolem roku 1000 chtěli sedláci z Umbrie zabít sv. Romualda, aby získali jeho tělo.
Po smrti Alžběty Durynské dav rotrhal plátno do kterého byla oděna, ustříhali ji vlasy, nehty a kousky uší.
Po smrti Tomáše Akvinského mu mniši z Fossanovy usekli hlavu a uvařili jeho tělo, aby déle vydrželo.
Karel VI. Francouzský v roce 1392 rozdával na hostině žebra a jiné kosti svého předka Ludvíka Svatého - klerici si nohu, kterou dostali, rozdělili až po jídle.
A Františkovi Xaviérovi, najvýznamnejšiemu sv rádu jezuitov po sv. Ignácovi z Loyoly jedna jaho "fanynka" odhryzla prst z nohy. Teda z jeho tela, samozrejme.... Svätci boli zväčša významné postavy svojej doby, pre cirkev urobili veľa a mnohí urobili dosť aj pre jednoduchých ľudí... :D . Väčšina tých stredovekých bola mystikmi. Horšie je, že neskôr si časť cirkvi hlavne dvojzáprah dominikáni-inkvizícia upravovali ich učenia podľa svojho, podobne ako úspešne na dlhé storočia pretvorili cca do 13. st pomerne tolerantný charakter cirkvi. Trebárs na toleranciu sv. Bernarda z Clairvoix v ktorej sľuboval napr.spásu aj predkresťanským významným osobám (ako Aristotelovi a Platónovi ako "potencionálnym kresťanom") a jeho nechuť prenasledovať heretikov (čo opäť sám viackrát vyjadril, známy je jeho výrok "o líštičkách vo vinici") sa neskôr pri teplúčku z horiacich hraníc akosi pozabudlo, že....
slavicekvac
Král
Posts: 1811
Joined: 28 Oct 2009 11:55
Location: Kladno

Re: Kulty

Unread post by slavicekvac »

Ježek wrote:Václav mìl výsadní postavení v èeské zbožnosti. Národním svìtcem se stává definitivnì v 11. st. zásluhou Pøemyslovcù. Hodilo se to všem, Pøemyslovci mìli oporu "na nebi". Cizí králové odvozovali svoji moc od Boha, pøemyslovská knížata od svatého pøedka. A lidem bylo køesanství blížší díky domácímu svìtci. Václav ochraòoval svùj národ, pomáhal mu vítìzit v bitvách. O jeho kultu svìdèí hymna Svatý Václave (shodou okolností ji teï poslouchám). Tak silné sepìtí svìtce s zemí, nemá snad jinde obdoby.
Daleko za ním byl Vojtìch a Vít.
Pak tu byly regionální významní - o jejich svatoøeèení se vìtšinou staral blízký klášter (že mladší životy svatých vìdí o více zazracích, než ty autentické:wink: ): Prokop (Sázava), Zdislava (Jablonné). U nìkterých se to nepovedlo - Vintíø (dodnes uctíván na Šumavì - hlavnì na nìmecké stranì)
Svatováclavská kult ovšem začal dříve. Hned za života jeho bratra - bratrovraha Boleslava I. Nepochybně to byl Boleslav I, kdo translací potvrdil již existující úctu ke světc tři roky po jeho smrtii. A jak pokáním, tak politikou pochopil význam jeho kultu. Analogii lze najít u Jindřicha II a Thomase Becketa. A nijak nespekuluji o opravdovosti pokání obou panovníků. Na Mladě a Boleslavovi II, je vidět, že výsledek obratu jejich otce byl skutečný.
Ad Gunther - Vintíř, to ještě zdaleka neskončilo. Jsem jedním z těch, kdo tento kult rádi a ze srdce podporují. Stačí se zamyslet nad tím, proč Břetislav I Gunthera nechal se všemi poctami pochovat v Břevnově. U nás je mizivé procento lidí, kteří ho znají třeba jménem :-( Škoda.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3676
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times

Re: Svatí - negativní pantheon?

Unread post by Ježek »

Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
slavicekvac
Král
Posts: 1811
Joined: 28 Oct 2009 11:55
Location: Kladno

Re: Svatí - negativní pantheon?

Unread post by slavicekvac »

V Turecku našli hrob apoštola Filipa
Zdroj: Lidové noviny
Datum vydání: 28.7.2011
Odkaz: http://www.lidovky.cz/
Ročník: 24
Číslo: 175
Strana: 20
Autor: čtk
Rubrika: LIDÉ
Mutace: Morava;Brno;Praha;Čechy
Pořadí: 6
Oblast: Celostátní deníky
ANKARA Tým archeologů v čele s Italem Franceskem D'Andriou oznámil, že u Pamukkale v západním Turecku našel hrob svatého Filipa, jednoho z 12 Kristových učedníků. D'Andria agentuře Anadolu řekl, že hrob je v troskách jednoho kostela.
"Hrob svatého Filipa jsme se snažili objevit léta. Teď jsme ho konečně našli v pozůstatcích kostela, které jsme objevili před měsícem," řekl D'Andria, který pracuje v Turecku už několik let. Dodal, že hrob ještě nebyl otevřen, a objev označil za významný pro archeologii i pro křesťanský svět. Apoštol Filip, který podle bible pocházel z Galileje, byl údajně vyslán evangelizovat nejprve Řecko a pak Frýgii v Malé Asii. Tam prý také v Hierapoli podstoupil mučednickou smrt z rukou Římanů. Ruiny starověké Hierapole jsou v blízkosti dnešního Pamukkale. Jde o známé turistické místo, kam lidé jezdí obdivovat bílé travertinové terasy a jezírka mezi nimi. Lázně zde byly už ve starověku.
travonah
Zeman
Posts: 102
Joined: 22 Jun 2012 01:06

Re: Svatí - negativní pantheon?

Unread post by travonah »

Ohledně svatých se domnívám, že je zde spojitost s Duchem svatým a stotožněním konkrétního člověka s přítomností Ducha svatého. I dnešní modlitby např při intronizaci biskupa jsou o obdaření Boží milostí a přítomností Ducha svatého.
slavicekvac
Král
Posts: 1811
Joined: 28 Oct 2009 11:55
Location: Kladno

Re: Svatí - negativní pantheon?

Unread post by slavicekvac »

travonah wrote:Ohledně svatých se domnívám, že je zde spojitost s Duchem svatým a stotožněním konkrétního člověka s přítomností Ducha svatého. I dnešní modlitby např při intronizaci biskupa jsou o obdaření Boží milostí a přítomností Ducha svatého.
Ano, ale podstatným znakem svatých je naplnění vůle k životu pro druhé a pro Boha. Jistěže v Duchu svatém :-) Teď máme třeba v kalendáři 14. 8. Poláka Maxymyliana Kolbe. Nechal se vyměnit v koncentráku za otce pěti dětí, zemřel hladem a fenolovou injekcí do srdce. Krom svého kapucínského misonářského života zazářil obětí za druhého. Ten zachráněný fotr pak svědčil v procesu jeho svatořečení.