Jednota bratrská

dějiny křesťanství, Bible, misie, mnišství a jeho řády, kláštery, svatí, inkvisice, protestantismus
Guest

Re: Jednota bratrská

Unread post by Guest »

zeptám se hloupě, tak se předem omlouvám. Ohledně misijní činnosti v Severní americe, jsou dosti známí Moravští bratři, to je další konkurenční odnož Českých bratrů ?
slavicekvac
Král
Posts: 1811
Joined: 28 Oct 2009 11:55
Location: Kladno

Re: Jednota bratrská

Unread post by slavicekvac »

Návštěvník wrote:zeptám se hloupě, tak se předem omlouvám. Ohledně misijní činnosti v Severní americe, jsou dosti známí Moravští bratři, to je další konkurenční odnož Českých bratrů ?
Nejen v Americe. Taky v Irsku. Viděl jsm kostelíky v Belfastu. Naši avangelikální bratři to jistě osvětlí, ale řekl bych, že konkurenční církev je silné slovo. Prostě je to jistá větev. Takových se dá napočítat okolo 300. Poslední dělení u nás po roce 1989, kdy se oddělily Křesťanské sbory od Českobratrské evangelické církve. Pokud vidím v Kladně, nekonkurují si, prostě se oddělili.
Kychot
Poddaný
Posts: 1
Joined: 09 Jul 2016 11:22

Re: Jednota bratrská

Unread post by Kychot »

Jiří Motyčka wrote:550. výroèí
V tìchto dnech si pøipomínáme 5 a pùl století od založení tohoto spoleèenství, kdy hospodáøský exsprávce emauzského kláštera Øehoø Krejèí († 1474) pøipadl na myšlenku vytvoøit vzorovou jednotu bratøí a sester. Jiøí z Podìbrad v r. 1457 dovolil èlenùm Krejèího náboženské komunity, aby se usadili ve vsi Kunvaldu na pomezí Orlických hor.
A příští rok 2017 si zase budeme připomínat založení Jednoty – pokud to ovšem nebylo už 1456, den je jistý, ale rok nejistý :-(
Připravuji do tisku ročenku Hesla Jednoty bratrské 2017 a byl bych vděčný za všechna "kulatá" výročí, které bych tam mohl zmínit – nejen o Jednotě bratrské, ale vůbec o reformaci (jasně – třeba Luther 1517) a o církvi apod. Shromažďuji to zde: Wikiverzita: Projekt: Hesla Jednoty bratrské/výročí/2017https://cs.wikiversity.org/wiki/Projekt ... 400_let.29