Hrad Tolštejn

Hradiště, hrady, tvrze a jiná sídla nobility. Dnešní propagace a obnova.

Moderator: Zany

User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Srovnání pùdorysù hradu Tolštejna

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

K oné rekonstrukci... myslím si, že vycházela pøedevším z pùdorysu, který také do dùsledku respektuje. A vzhledem k terénu, on to zas tak noblesní hrad ani nemohl být. Vnìjší hradby jsou celkem dobøe zachovány, takže jejich pravdìpodobná podoba je pomìrnì nesložitá. Ovšem zpùsob zakonèení budov mùže být pouze hypotetický, v souladu s tím, jak se tenkrát stavìlo.
Pùvodní vartemberský hrad se rozkládal na vyvýšených skaliskách a logicky i rozsah budov nahoøe se musel držet daného tvaru skal.
ImageImage
Pùdorysy Tolštejna - zleva: Durdík (1999), Vojkovský (2003), Sedláèek (1923)
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Unread post by Zany »

vidíš, a zrovna u tvaru té vrcholové skály se všechny pùdorysy dost zásadnì liší. Navíc není pravidlem, že budovy musely striktnì respektovat tvar skály nehledì na to, že ten tvar mohl doznat dost výrazných zmìn jak lidskou èinností tak samovolnou destrukcí (viz pøíklad Jestøebí)
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Unread post by KOMOŃ »

Zase tak nerálné to není a pokud autor brál vpotaz styl, je to dokonce vìrohodné.
Bez piva to není ono.
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Unread post by Georg »

Mám obraz Tolštejna z r. 1844,neumím ho sem dát.Pokusí se nìkomu s mejlem.
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Unread post by Georg »

Jé a já ho našel na wikipedii

Image
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Unread post by Zany »

To je klasický zábìr z Hebera, datováno cca 1840. Tolštejn je ikonograficky náhodou pokrytý pomìrnì nadprùmìrnì, existují i fotky z doby pøed r. 1884 a to se dá øíct o málokterém hradì.
Naopak jak tu Floriš požadoval nìjaké pohledy ze 17. století, tak tìch se zachovalo zatracenì málo, z hlavy mì napadají snad jen Willenbergovy veduty (Kunìtická Hora, Švihov, Roupov a pár dalších)
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Unread post by Zany »

nejstarší co mám k dispozici je kopie kresby A.L. Richtera z r. cca 1780 a pak rytina podle kresby A. Pucherny z r. 1809
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Unread post by Georg »

Ještì jsem našel v Drážïanském archivu z r.1803 od Ludwiga Richtera

Image
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Unread post by Georg »

Ještì rekonstrukce hradu v 15.stol.dle Pilze.Myslím,že to použil Moschkau
Image
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
floriš
Pán
Posts: 226
Joined: 25 Jul 2007 11:30
Location: Bohemia

Unread post by floriš »

Zany wrote:To je klasický zábìr z Hebera, datováno cca 1840. Tolštejn je ikonograficky náhodou pokrytý pomìrnì nadprùmìrnì, existují i fotky z doby pøed r. 1884 a to se dá øíct o málokterém hradì.
Naopak jak tu Floriš požadoval nìjaké pohledy ze 17. století, tak tìch se zachovalo zatracenì málo, z hlavy mì napadají snad jen Willenbergovy veduty (Kunìtická Hora, Švihov, Roupov a pár dalších)
Ten požadavek nebyl zase až tak bezhlavý. V té dobì ještì spousta hradù mívala nìjaké využití, nebo jejich využívání skonèilo víceménì nedávno, takže byla v nìjakém pomìrnì zachovalém stadiu. Rùzná vyobrazení z 19. století už bývají silnì pøikrášlená a vyfantazírovaná pùsobením romantistického pohledu na "starožitnosti", resp. pozvolným rozvojem turistického ruchu a vìrohodnost šla kukat. Pokud by to kreslil Mácha, beru to za seriózní, protože ten nic moc nevymýšlel, ale spousta jiných - škoda slov. Staèí se podívat na ten drážïanský obrázek - to je jak v Roháèích nebo na Hochschwabu. To nemá s Lužickými horami nic spoleèného - jak mám potom vìøit obrazu zøíceniny Tolštejna... Nepopírám, že jsem se mohl ponìkud unáhlit a odsoudit "rekonstrukci" trochu ukvapenì. :prapor:
Šťastní ti, kdo mají sklerózu - nemusejí utrácet za alkohol, aby zapomněli
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Unread post by Zany »

na základì rùzných rozborù se dají za do znaèné míry vìrohodné považovat veduty Willenbergovy a i ten Heber, u ostatních bych byl znaènì opatrný.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Tolštejn letecky

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Takhle vypadá pomìrnì nevelce. 8)
Image
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Tolštejn letecky

Unread post by Jiří Motyčka »

Przemysl de Nyestieyky wrote:Takhle vypadá pomìrnì nevelce. ...
Ale to jsi sem povìsil òákou hospodu "Na kopci" a hostinskej si nechal udìlat pro reklamní úèely leteckej snímek.
Mùj názor je ten, že mu to stejnì návštìvnost v tý jeho tavernì vo moc nezvýhne... :wink:
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: Tolštejn letecky

Unread post by KOMOŃ »

Jiøí Motyèka wrote:
Przemysl de Nyestieyky wrote:Takhle vypadá pomìrnì nevelce. ...
Ale to jsi sem povìsil òákou hospodu "Na kopci" a hostinskej si nechal udìlat pro reklamní úèely leteckej snímek.
Mùj názor je ten, že mu to stejnì návštìvnost v tý jeho tavernì vo moc nezvýhne... :wink:
Tahle hospoda musí bejt hotovej zlatej dùl.Má ohromnou tradici ale každým rokem se tam konaj slavnosti.
:wink:
Bez piva to není ono.
FH

Re: Tolštejn letecky

Unread post by FH »

Jiøí Motyèka wrote:
Przemysl de Nyestieyky wrote:Takhle vypadá pomìrnì nevelce. ...
Ale to jsi sem povìsil òákou hospodu "Na kopci" a hostinskej si nechal udìlat pro reklamní úèely leteckej snímek.
Mùj názor je ten, že mu to stejnì návštìvnost v tý jeho tavernì vo moc nezvýhne... :wink:
No, tak po 30 let, co jsem tam cca 5x roènì zavítal, to kromì tøeskutého léta poøád bídnì živoøilo. Ona to ani dlouhou dobu nebyla povolená hospoda a hostinský to mìl vlastnì jako chalupu a o víkendech tam míval sem-tam partu trempù.... ovšem dnes - nevím - nìjakých 8 rokù jsem tam nebyl.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Tolštejn letecky

Unread post by Jiří Motyčka »

FH wrote:... ovšem dnes - nevím - nìjakých 8 rokù jsem tam nebyl.
Prodaj ti tam známku do turniketu, abys moh' vystoupat po kovových nestylových schodech až na vrchol kopce se zbytkem hradního torza.
Jó, taky ti vohøejou buøta a natoèej pívo, když slušnì požádáš ... :wink:
slavicekvac@upcmail.cz

Re: Tolštejn letecky

Unread post by slavicekvac@upcmail.cz »

Jiří Motyčka wrote:
FH wrote:... ovšem dnes - nevím - nìjakých 8 rokù jsem tam nebyl.
Prodaj ti tam známku do turniketu, abys moh' vystoupat po kovových nestylových schodech až na vrchol kopce se zbytkem hradního torza.
Jó, taky ti vohøejou buøta a natoèej pívo, když slušnì požádáš ... :wink:
Docela dobrá hospoda, normální jídlo a obrat tam je taky. Byl jsem tam v září.