Kacíři

dějiny křesťanství, Bible, misie, mnišství a jeho řády, kláštery, svatí, inkvisice, protestantismus
Bernard Gui

Unread post by Bernard Gui »

Cirkevni soudy vykazovaly se srovnani se svetskymi napadne mensi pocet poprav. Jejich ucelem byla naprava heretika, a tam kde heretik projevil litost, bylo mu ulozeno jen pokani. Mimo toho se cirkevni soudy zabyvaly tez bilou magii, kterou posuzovaly velmi shovivave.
Naprosto vetsi pocet poprav prokazovaly soudy svetske, protoze jejich cilem nebyla spasa jednotlivce, ale ochrana spolecnosti.
V poctu popravenych vynikaly obecni soudy, ktere vykazovaly az 90% poprav.
Soudy inkvisicni odsoudily k trestu nejvyssimu jen okolo 1,7%!!!
Mytus o Inkvisici pronasledujici carodeje, byl vybudovan na osvicenskych omylech. [-o<
Paulus Minutus
Panoš
Posts: 69
Joined: 08 Nov 2008 10:14

Unread post by Paulus Minutus »

duli wrote:Dìkuji. Jen mi v dnešní otevøené dobì nedošlo, že tato "magie" byla ve støedovìku smrtelný høích. :cry: Moje chyba. :oops: Tohle znám, èekala jsem ještì nìco navíc. :mrgreen:
Co je pro jednoho hlubší poznání je pro druhého smrtelný høích. O:)
Pánové Vaši "objektivitu " nesdílím.
Magie je tìžký høích i dnes, rovná se odpadu od víry, což se u Bruna projevilo mìrou vrchovatou. Nejen že ve svých spisech popíral božství Ježíše Krista, ale dokonce oslavoval a velebil høíchy proti šestému pøikázání. Nešlo u nìj o "hlubší poznání", ale spíše o povìreèné praktiky. Èlenem tribunálu, který ho soudil, byl i sv. Robert Bellarmine - nejvìtší vzdìlanec tehdejšího západního svìta. Nesoudili ho žádní fanatici nebo hlupáci, právì naopak, byla to elita evropské vzdìlanosti.
Paulus Minutus
Panoš
Posts: 69
Joined: 08 Nov 2008 10:14

Re: Bruno a magie

Unread post by Paulus Minutus »

Michal wrote:
Bernard Gui wrote:Uz od nepameti existuje rada dukazu, ze cerna magie byla provozovana i Brunem.
Ale vratim se na zacatek. Jiz ve starem Rime lide psali sve kletby na olovene tabulky, zasvetili je demonum a pk do nich vtiskli nehet. Tato forma se provozovala.
Pri stredovekych cirkevnich procesech se pouzivaly jako dukazy zabavene pomucky slouzici k provozovani kouzel, a ze vsech epoch se zachovaly prirucky. A o tom ze se Bruno zabyval magii existuje rada dukazu.
Naprosto jinou zalezitosti je pak kult dabla a smlouvy s nim,a vyznavaci satana existuji dodnes.
Magie je jakékoliv konání, je to totiž tvoøení.
Pro laiky se dá rozdìlit na tzv "èernou" a "bílou". Tvé dìtinské popisování nìèeho, o èem víš prd je opìt dùkaz Tvé zaslepenosti. Žádný dùkaz o tom, že by Bruno provozoval "èernou" magii jsi nepøinesl... :roll:
No jasnì, to, že se Bruno oddával okultismu a magii je známo pøedevším z jeho spisù, sám se tím chlubil. Takže si prostudujte jeho Cantus Circaeus, De Magia, Theses de Magia, De Vinculis in Genere a podobnì.
Bernard Gui

Unread post by Bernard Gui »

Dekuji Vam, Paulus. Jiste je ze behem let 1597 a 1598 se konala rada vyslechu Bruna,a Inkvisitori se snazili aby se Bruno zrekl svych mylnych nazoru a kal se. Vezen ale stale zastaval a jeste siril velmi vazne anebezpecne hereticke myslenky, proto se jimi zacal zabyvat jeden z nejlepsich , nejucenejsich a nejinteligentnejsich teologu Robert Bellarmino, jez byl kardinalem a clemem Sv. Officia. Mel rozhodny podil na summarizaci obzalovaciho materailu proti Brunovi- ten mel 8. bodu a byl schvalem inkvisicnim tribunalem 14.1.1599. Vlastni soud tak zacal az po 6 letech priprav. A Bruno odmitl priznat svou vinu.
Sv. Bellarmino byl jeste k tomu velice slusny, a mel doslova svatou trpelivost.
Paulus Minutus
Panoš
Posts: 69
Joined: 08 Nov 2008 10:14

Re: Bruno a magie

Unread post by Paulus Minutus »

Michal wrote:Žádný dùkaz o tom, že by Bruno provozoval "èernou" magii jsi nepøinesl... :lol:
no jo, tady jsou nìkteré z jeho spisù, tak mùžeš zaèít studovat:
http://www.esotericarchives.com/bruno/theses.htm
http://www.esotericarchives.com/bruno/magia.htm
http://www.esotericarchives.com/bruno/circaeus.htm
http://www.esotericarchives.com/bruno/vinculis.htm
Bernard Gui

Unread post by Bernard Gui »

Dekuji Vam, ze jste to sem Paulus Minutus dal.
Nazory ktere mel Bruno, Cirkev proklela jiz v prvich staletich sve existence. Jestlize by je odvolal, bylo by mu umozneno pokani, k nemuz se davala lhuta 40 dnu. Jestlize ale neodvolal- jeho vina.
Bellarminovi zalezelo na tom aby Bruno odvolal a tak 21.12. 1599 byl znova vyslychan bratry dominikany.
Nakonec vsak rozhodl sam papez Klement VIII. ze Bruno ma byt odsouzen a predan svetske moci. Odsouzeni nazoru bylo vyhrazeno samostatnemu rozsudku a spisy byly dany na index. Az do jeho zruseni roku 1965 zustala v Librorum prohibitorum polozka: Jordani Bruni opera omnia.
Vyhlaska rozsudku se konala dne 8.2. 1600 v zasedaci sini palace kardinala Madruzziho, jez byl prednim clenem Sv. Officia.
Bernard Gui

Unread post by Bernard Gui »

A jeste: Datum popravy bylo stanoveno na 17.2. 1600, akdyz byl Bruno pripoutan ke kulu a hranice byla zapalena, dostal jeste posledni moznost odvolat sve bludy, ale Bruno odvratil tvar od podavaneho krize.
Michal
Vévoda
Posts: 584
Joined: 29 May 2008 19:40
Location: no pøece u nás doma

Re: Bruno a magie

Unread post by Michal »

Paulus Minutus wrote:
Michal wrote:Žádný dùkaz o tom, že by Bruno provozoval "èernou" magii jsi nepøinesl... :lol:
no jo, tady jsou nìkteré z jeho spisù, tak mùžeš zaèít studovat:
http://www.esotericarchives.com/bruno/theses.htm
http://www.esotericarchives.com/bruno/magia.htm
http://www.esotericarchives.com/bruno/circaeus.htm
http://www.esotericarchives.com/bruno/vinculis.htm
Opakuji ještì jednou, zatím jsi žádný dùkaz nepøinesl :!:
To, že tady plácneš nìco na odkaz v cizí øeèi neznamená vùbec nic. :!:
Tohle fórum je èeské, jestli nìco tvrdíš, tak to musíš dokázat.
"Bùh je všude, proto je i ve mnì, stejnì jako v Tobì"
Bernard Gui

Unread post by Bernard Gui »

Vzdyt ty linky, ktere sem Paulus Minutus dal jsou verohodne. Pisi to universitni historikove, a ja sam cetl dost o nazorech G.Bruna. K odsouzeni stacilo i mene.
Michal
Vévoda
Posts: 584
Joined: 29 May 2008 19:40
Location: no pøece u nás doma

Unread post by Michal »

Bernard Gui wrote:Vzdyt ty linky, ktere sem Paulus Minutus dal jsou verohodne. Pisi to universitni historikove, a ja sam cetl dost o nazorech G.Bruna. K odsouzeni stacilo i mene.

Tak za 1. Ti, co je Ty nazýváš vìrohodnými historiky jsou pochopitelnì vìrohodnými jen pro Tebe, pro nikoho jiného vìrohodnými být nemusí. Mìl jsi dozajista na mysli církevní historiky a ti jsou asi tak vìrohodní jako katolická církev, tedy úplnì nevìrohodní.
2. To, že na èeské fórum nìkdo vrazí z lenosti odkaz na cizí text je stejné, jako kdybych já tady vrazil text v èínštinì a øekl Ti a si ho nastuduješ.
3. Tvùj kámoš tady nepøinesl jediný dùkaz o tom, že by Bruno provozoval "èernou" magii.
VY totiž ani nevíte co je to magie, pouze tady s tím druhým tvrdíte, že je to nìco špatného. Kdo Ti vùbec dal právo nìco takového tvrdit? :evil:
"Bùh je všude, proto je i ve mnì, stejnì jako v Tobì"
Paulus Minutus
Panoš
Posts: 69
Joined: 08 Nov 2008 10:14

GG

Unread post by Paulus Minutus »

KOMOÑ wrote:
Paulus Minutus wrote:
KOMOÑ wrote:A pøece se toèí.
Víte, kdo tohle øekl?
Vím. Málem ho ti pomatenci také podžehnuli.Taky to byl vrah?
Rád bych napsal nìco k tomu Galileovi, nebo to, co zde uvedl Komoò, je velmi, velmi hloupé. Jednak slavnou vìtu "Eppur si muove" A pøece se toèí - Galileo neøekl, tu si vymyslel až roku 1757 novináø Giuseppe Baretti. Za druhé jej tehdy nesoudili žádní pomatenci, ale tribunálu pøedsedal nejvìtší vzdìlanec tehdejší doby - kardinál Bellarmine. Galileo nikdy nebyl ani vìznìn, muèen, ponižován ani s ním nebylo nijak špatnì zacházeno. Pobýval ve vatikánských palácích na náklady Vatikánu. Celou dobu se mohl volnì pohybovat, pøijímat návštìvy a diskutovat s vìdci. V tomto øímském období také napsal svùj nejvýznamnìjší spis a zcela bez problémù ho publikoval. Jeho kniha Dialoghi sopra i massimi sistemi dostala církevní schválení pod podmínkou, že teze v ní uvedené bude prezentovat jako vìdìcké hypotézy a ne jako naprosto jistá fakta. Jenže Galileo tuto dohodu nedodržel. Když se v roce 1618 objevila na nebi kometa, tvrdil Galileo sebevìdomì, že to je pouhý optický klam a zesmìšòoval jezuitské astronomy, kteøí naopak tvrdili, že se jednalo a reálné nebeské tìleso. Galileo to tvrdil proto, že mu létající komety nešly moc dohromady s jeho heliocentrickým pojetím. Když byl Galileo v èervnu roku 1633 pøítomen v konventu Santa Maria sopra Minerva a mìl zde obhajovat svou hypotézu (opakuji: církev proti heliocentrismu jako hypotéze nic nenamítala), zmohl se na jeden jediný "dùkaz": pøíliv a odliv. A když mu jeho oponenti namítali, že pøíliv a odliv zpùsobuje pøitažlivost, oznaèil je za hlupáky. Uvedl tedy jen jediný "argument", a ten byl zcela chybný. A když si 22. èervna 1643 poslechl "rozsudek", dìkoval za jeho mírnost. Byl skuteènì mírný: nemohl cestovat jak chtìl (po urèitou dobu) a musel se každý den modlit žalmy (po urèitou dobu). Pobýval v rùzných vilách, psal, byl v kontaktu s pøednímy mysliteli své doby. A to nemluvím o tom, jak se otøesnì zachoval ke svým dcerám a jak pohrdlivì a sprostì jednal se svými kolegy - pøírodovìdci. Ti sami ho mìli plné zuby. Takže øeèmi o podžehávání a magorech se jen ztrapòujete.
Paulus Minutus
Panoš
Posts: 69
Joined: 08 Nov 2008 10:14

Re: Bruno a magie

Unread post by Paulus Minutus »

Michal wrote:
Paulus Minutus wrote:
Michal wrote:Žádný dùkaz o tom, že by Bruno provozoval "èernou" magii jsi nepøinesl... :lol:
no jo, tady jsou nìkteré z jeho spisù, tak mùžeš zaèít studovat:
http://www.esotericarchives.com/bruno/theses.htm
http://www.esotericarchives.com/bruno/magia.htm
http://www.esotericarchives.com/bruno/circaeus.htm
http://www.esotericarchives.com/bruno/vinculis.htm
Opakuji ještì jednou, zatím jsi žádný dùkaz nepøinesl :!:
To, že tady plácneš nìco na odkaz v cizí øeèi neznamená vùbec nic. :!:
Tohle fórum je èeské, jestli nìco tvrdíš, tak to musíš dokázat.
Proboha, jaký bys chtìl vìtší dùkaz? Vždy jsou to originální Brunovy spisy tak jak je v latinì sepsal! Není to ani pøeklad, takže nemùžeš nikoho obvinit z toho, že jeho myšlenky pøekroutil.
Paulus Minutus
Panoš
Posts: 69
Joined: 08 Nov 2008 10:14

Unread post by Paulus Minutus »

Michal wrote:
Bernard Gui wrote:Vzdyt ty linky, ktere sem Paulus Minutus dal jsou verohodne. Pisi to universitni historikove, a ja sam cetl dost o nazorech G.Bruna. K odsouzeni stacilo i mene.

Tak za 1. Ti, co je Ty nazýváš vìrohodnými historiky jsou pochopitelnì vìrohodnými jen pro Tebe, pro nikoho jiného vìrohodnými být nemusí. Mìl jsi dozajista na mysli církevní historiky a ti jsou asi tak vìrohodní jako katolická církev, tedy úplnì nevìrohodní.
2. To, že na èeské fórum nìkdo vrazí z lenosti odkaz na cizí text je stejné, jako kdybych já tady vrazil text v èínštinì a øekl Ti a si ho nastuduješ.
3. Tvùj kámoš tady nepøinesl jediný dùkaz o tom, že by Bruno provozoval "èernou" magii.
VY totiž ani nevíte co je to magie, pouze tady s tím druhým tvrdíte, že je to nìco špatného. Kdo Ti vùbec dal právo nìco takového tvrdit? :evil:
Ty linky, které jsem sem vložil, nemají s církví nic spoleèného, jsou to stránky nìjakých esoterikù, kteøí z Brunových spisù o magii èerpají.
Bernard Gui

Unread post by Bernard Gui »

Dekuji Vam Paule ze jste to sem dal. Je to velmi zajimave cteni. Ja si to opsal a stahl do sveho pocitace.
Michal
Vévoda
Posts: 584
Joined: 29 May 2008 19:40
Location: no pøece u nás doma

Unread post by Michal »

Pro Minutuse, potažmo Bernarda:
naposledy opakuji, nepøinesl jsi jediný dùkaz o tom, že by Bruno provozoval "èernou magii".

protože angliètinu ovládám docela dobøe a pøípadnì si vypomùžu pøekladaèem, zaèetl jsem se Brunovy práce " The Heroic Frenzies", která je uvedena v anglické verzi. Každý inteligentní èlovìk si udìlá obraz sám, za sebe mohu øíct, že jsem byl opravdu mile pøekvapen Brunovou duchovní vyspìlostí. Byl to bezesporu velký muž. Pokud jsou i ostatní latinské tzv. "magické" nebo "heretické" texty v podobném duchu, jakože s nejvìtší pravdìpodobností jsou, dokazuje to, že Bruno byl èlovìk hluboce oddaný Bohu, èlovìk jehož hnala vpøed touha po poznání pravdy, kterou katoliètí fanatici nebyli, nejsou a nebudou schopni a ochotni pochopit a snést, protože lež nemùže existovat ve svìtle pravdy a proto Bruna osoèili z hereze, èarodìjnictví a sprostì zavraždili, stejnì jako nepoèítanì jiných pøed ním a po nìm.
Zde odkaz na anglický pøeklad "The Heroic Frenzies":
http://www.esotericarchives.com/bruno/furori.htm
"Bùh je všude, proto je i ve mnì, stejnì jako v Tobì"
User avatar
Ingolf
Král
Posts: 1305
Joined: 24 Aug 2008 12:16
Location: Jičín

Unread post by Ingolf »

Michal wrote: Pokud jsou i ostatní latinské tzv. "magické" nebo "heretické" texty v podobném duchu, jakože s nejvìtší pravdìpodobností jsou, dokazuje to, že Bruno byl èlovìk hluboce oddaný Bohu, èlovìk jehož hnala vpøed touha po poznání pravdy,
Od výše zmínìné Francis Yates vyšla v èeštinì kniha "Rozenkruciánské osvícenství". Renesanèní pojem magie tam autorka popisuje nìjak takto - existují Boží zákony, jsou dokonalé, platné pro božské sféry, ale jakožto dokonalé platné i pro sféry lidské a pøírodní... Z toho vyplývá, že poznáním pøírodních zákonù, nejbližším a nejsrozumitelnìjším pro lidské smysly, odkrýváme i zákony Boží - odtud pojetí alchymie, kde za chemickými a pøírodními zákony hledá alchymista duchovní vzestup.
Ovládnutí onìch zákonù lze nazvat magií - v nehmotných sférách tak lze ovládat zdejší bytosti - dobré i zlé - a zdejší procesy, tak, aby pøinášely prospìch.
Na hmotné úrovni ovládnutí zákonù znamená pokrok ve vìdì, ovládnutí hmoty a fyzických procesù pro lidský prospìch. Renesanèní myslitelé tímto zpùsobem položili základy vìdy, která v dalších staletích pod vlivem osvícenského materialismu odvrhla všechno to magické a duchovní a soustøedila se pouze na ovládnutí hmoty a pøírodních zákonù.
Bruno mohl být magikem a zároveò hluboce zbožným èlovìkem. Využíval-li znalosti Božích zákonù ve prospìch vìdy, a tím lidstva, nemohl pùsobit proti Bohu.
***
Za magiky, nepøátele církve, byli považováni i raní renesanèní vìdci - jejich ovládnutí hmoty vypadalo pro nevìdce jako èáry. Kupole kostela, která nespadla, i když visela ve vzduchu, to muselo být nadpøirozené dílo Satana...
Michal
Vévoda
Posts: 584
Joined: 29 May 2008 19:40
Location: no pøece u nás doma

magie

Unread post by Michal »

Pro Ingolf: ano, pøesnì tak, =D> :palec: , tedy magie je v zásadì tvoøení. Používáním tvoøivých psychických neboli "magických" sil, se magik spolupodílí na tvoøení. Zákony Boží platí vždy a všude, a ve vesmíru "hrubém", tak v "jemném". Lze øíct, že jakákoliv èinnost je v podstatì magií, nebo jde o pùsobení sil, a na psychické (napøíklad pøání si nìèeho), èi fyzické úrovni ( následek myšlení je konání), protože tìlo je také výsledek pùsobení tvùrèí síly.
Rùzné tzv. rituály, kterými si laici spojují s magií, nemají jiný význam než soustøedit mysl na "problém", který má být øešen.

Zde odkaz na wiki: http://cs.wikipedia.org/wiki/Magie_(esoterismus)

Magie jako esoterické uèení byla vždy tajná vìda, z dùvodu možného zneužití. Dává èlovìku poznat zákony tvoøení a jejich využití, což napomáhá poznání.
Pro hledajícího skuteènou Pravdu je však nakonec jen berlièkou v cestì za jejím poznáním, kterou posléze odhodí jako zbyteènou. Stejnì jako mystik je na cestì k Bohu postupnì "obdaøen" schopností používat magických sil, odevzdává je opìt Bohu, stejnì jako všechno co vlastní a nakonec mu odevzdá i sám sebe, aby s Ním navždy splynul.

Proto katolická církev jako organizace založená na manipulaci druhých odjakživa pronásledovala lidi, kteøí hledali Pravdu, protože ta znamená spásu a to církev v žádném pøípadì nemùže podporovat, byl by to její konec.
"Bùh je všude, proto je i ve mnì, stejnì jako v Tobì"
User avatar
Ingolf
Král
Posts: 1305
Joined: 24 Aug 2008 12:16
Location: Jičín

Unread post by Ingolf »

Michal wrote:tedy magie je v zásadì tvoøení. Používáním tvoøivých psychických neboli "magických" sil, se magik spolupodílí na tvoøení. Zákony Boží platí vždy a všude, a ve vesmíru "hrubém", tak v "jemném". Lze øíct, že jakákoliv èinnost je v podstatì magií, nebo jde o pùsobení sil, a na psychické (napøíklad pøání si nìèeho), èi fyzické úrovni ( následek myšlení je konání), protože tìlo je také výsledek pùsobení tvùrèí síly.
Koukám spøíznìná duše:-) dal bych tady dùraz na tu myšlenku pøed konáním. Myšlení v astrálu tvoøí ihned, trvalé myšlení dodává síle a trvalosti. Ve hmotì to dodává až ten èin, má tu vìtší dùsledek, tak to vypadá jako mocnìjší princip.
Tìlo jako výsledek myšlení - pozitvnì i negativnì smýšlející èlovìk to má vidìt ve tváøi, takový to usmìvavý sluníèko nebo pøísnej, negativistickej oblièej:-)
Michal wrote:Rùzné tzv. rituály, kterými si laici spojují s magií, nemají jiný význam než soustøedit mysl na "problém", který má být øešen.
Tøeba v pohádkách se pro rituály hledá vždycky nìjaká hroznì vzácná bylina, co jde najít nejlíp za úplòku, nebo je potøeba nìjaká úplnì nereálná pøísada, jako je dupot koèky... Hledání tak vzácných pøísad znamená neustálé myšlení, kde to mùžu najít, koncentruju se tím na výsledek - tím vytváøím myšlenkovou formu, dávám jí energii, kterou pak rituál potvrdí.
Michal wrote: Magie ...
Pro hledajícího skuteènou Pravdu je však nakonec jen berlièkou v cestì za jejím poznáním, kterou posléze odhodí jako zbyteènou. Stejnì jako mystik je na cestì k Bohu postupnì "obdaøen" schopností používat magických sil, odevzdává je opìt Bohu, stejnì jako všechno co vlastní a nakonec mu odevzdá i sám sebe, aby s Ním navždy splynul.
Vztah mystiky a magie - tøeba Karel Weinfurter, zakladatel èeské mystické školy, kladl magii a mystiku do kontrastu. Mystika znamená to vzdáníé se sám sebe, celého svého sobectví ve prospìch ostatních bytostí, ve finále úplné vzdání se svého já ve prospìch splynutí s Bohem. Magie podle Weinfurtera znamená opak - využívání nástrojù svìta prosvoje individuální, tedy sobecké zájmy, v zásadì podpora vlastního ega místo vzdání se ho.
Ale jestli chápu magii jako nástroj, je neutrální, stejnì jako oheò nebo atomová energie. Záleží na èlovìku, jak s tím naloží, jestli využije atom k výrobì elektøiny nebo k vyhlazení planety. U toho renesanèního pojetí magie taky záleží, jak využiju Boží zákony, jestli pro sebe (ve smyslu ega), nebo ve prospìch lidstva a svùj (ve smyslu pøiblížení se k Bohu), kde by byla tou berlièkou.
Michal wrote: Proto katolická církev jako organizace založená na manipulaci druhých odjakživa pronásledovala lidi, kteøí hledali Pravdu, protože ta znamená spásu a to církev v žádném pøípadì nemùže podporovat, byl by to její konec.
Spásu musí každý najít a aktivnì jí dosáhnut sám. Vìtšina církví má za to, že staèí vzít posvátnou knihu, øíct, vìøím tomu, co je tam napsaný, a že to je to dìlítko vùèi tìm, kdo budou nebo nebudou spaseni, potažmo dìlítko mezi dobrým a zlým èlovìkem (je více knih typu Bible nebo Koránu a ještì víc jejich výkladù, ale když uvìøíš špatnému výkladu, je to proto, že ti našeptal ïábel, proto jsi zlý èlovìk). Aktivní pøístup nevyžaduje prostøednictví církev, ta mùže jedince vzájemnì podpoøit, ale vyloženì nutná není. Církev se tudíž brání, ideologicky se prohlašuje za jedinou možnost, jak dosáhnut spásy, mocensky likviduje cizí myšlenky i jejich nositele, nebo-li
Bernard Gui wrote: Nebyt Sv.Officia- nebyla by ani Cirkev, a myslim si- je to pouze muj nazor, ze Sv. Officium bylo to nejlepsi co kdy Cirkev mela..
Nebýt inkvizice, mohly teoreticky pøevldánout jiné myšlenky, pak by církev buï nebyla, nebo by fungovala v jiné podobì. To nejlepší, co kdy (katolická) církev mìla, není snad Bible, ale inkvizice - jinak by církev nemìla tak významné nebo kdysi dominantní mocenské postavení.
User avatar
Kunhuta Haličská
Panoš
Posts: 61
Joined: 07 Feb 2008 17:37
Location: Zlín

dotaz

Unread post by Kunhuta Haličská »

Vím, že už to tu nìkde urèitì je ale já jsem líná to hledat. Kdo byli pøesnì kacíøi?
Pro, rege!!!
User avatar
duli
Paní
Posts: 299
Joined: 26 Sep 2008 21:00
Location: 1 km od Prahy

Unread post by duli »

No svým zpùsobem kacíøi a heretici jsme pro církev i mi dnes, pokud nepøijímáme "jedinou pravou víru", na kterou dohlíží církevní úøednící . :wink:
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.