Kacíři

dějiny křesťanství, Bible, misie, mnišství a jeho řády, kláštery, svatí, inkvisice, protestantismus
User avatar
jur
Pán
Posts: 234
Joined: 18 May 2007 09:49
Location: Polonia

Unread post by jur »

duli wrote:Proèpak se jí øíkalo Bloody Mary (teï nemyslete na koktejl)??? :?:
Rekatolizace Anglie - s temi protestanty se nejak neslo dohodnout, nechteli otevrit oci na svetlo jedine prave viry ... Za vsechno mohou ti nechapavi, tvrdohlavi protestanti, pospinili pamet miromilovne Mary.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3676
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Bernard Gui wrote: Myslite si snad ze je hezka smrt byt umlacen cepem na kasi? Nebo upalen v dome zaziva? Proc nic za nic, jen protoze jste jine viry..
Heretici byli zabiti také za to, že mìli jinou víru. Ale ano, když se brání katolická víra, vše je dovoleno, stejnì jako pøi tvorbì nadèlovìka - i pálení pohanských vesnic, zabíjení albigenských, pálení valdenských na hranicích, èistky mezi husity a protestanty. Jde o ochranu víry a bohulibý poèin. Ale když se dìje to samé katolíkùm, jde o ty nejtìzší zloèin, stejnì jako pøi vyèíslení obìtí církve.
Styïte se za svoje pokrytectví a vìøte, že obhajováním vrahù zde nikoho na Vaši pravou víru nepøivedete, neb v uèení Krista se nepíše Zabíjej nevìøící, ale MILUJ.

Co bych se zlobil, církev od dob zapøení Petrova zapírá uèení svého Mistra stále.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Unread post by Georg »

Dlouho jse do diskuze nevstupoval,ale musím.Zastanu se Bernarda.Má støedovìké myšlení.Byl prostì odchován jiným prostøedím než my.
Každá zmìna spoleènosti je provázena vytvoøením negativního náboje v ní.Proti církvi ,buržoasii ,komunistùm,Nìmcùm,šlechtì atd.Takto sjednoce ná masa se dobøe ovládá.A co vymysleli za náboj ilumináti?Negativní postoj k církvi.A dodali novou modlu Nic než národ.Opìt logický nesmysl,který je pouze stavem mysli.Princip zùstává,jen symboly se mìní a kostrbatì se zdùvodòují.Co byla staletí Inkvizice?I to ,že se tam naházela zvìrstva páchaná svìtskou mocí?A národy?Jen u Verdunu to bylo za pár mìsícù skoro 3/4 miliony lid životù.Možná kdyby inkvizice zùstala nemuseli se ty slavné národy masovì vyvražïovat.Ale to nám nevadí,s tím jsme výchovou stotožnìni.A proto Nic než národ!
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
Bernard Gui

Unread post by Bernard Gui »

Dekuji Vam, Georgu!! =D>
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2793
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Jak, proboha, souvisí národ s uznáváním jediné pravé víry, schvalováním zloèinù a posíláním (obrazném) souèasníkù na muèení?
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Unread post by Georg »

Viola wrote:
Jak, proboha, souvisí národ s uznáváním jediné pravé víry, schvalováním zloèinù a posíláním (obrazném) souèasníkù na muèení?
Víru jsme nahradili vírou v národ.Jak bylo vojákùm u Iperitu,když umírali na vnitøní udušení?Asi jako na hranici?Za co umírali?Za svou víru v národ-nìmecký,francouzský atd.Nebo za co?Jenomže v daleko jiném množství.To nebyl zloèin?A èí?
Jseš právnièka.Myslíš ,že by jsi se uživila,kdyby všichni dodržovali Desatero?
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Unread post by Zany »

Georg wrote:Dlouho jse do diskuze nevstupoval,ale musím.Zastanu se Bernarda.Má støedovìké myšlení.Byl prostì odchován jiným prostøedím než my.
Každá zmìna spoleènosti je provázena vytvoøením negativního náboje v ní.Proti církvi ,buržoasii ,komunistùm,Nìmcùm,šlechtì atd.Takto sjednoce ná masa se dobøe ovládá.A co vymysleli za náboj ilumináti?Negativní postoj k církvi.A dodali novou modlu Nic než národ.Opìt logický nesmysl,který je pouze stavem mysli.Princip zùstává,jen symboly se mìní a kostrbatì se zdùvodòují.Co byla staletí Inkvizice?I to ,že se tam naházela zvìrstva páchaná svìtskou mocí?A národy?Jen u Verdunu to bylo za pár mìsícù skoro 3/4 miliony lid životù.Možná kdyby inkvizice zùstala nemuseli se ty slavné národy masovì vyvražïovat.Ale to nám nevadí,s tím jsme výchovou stotožnìni.A proto Nic než národ!
Takže tím chceš zjednodušenì øíct, že kdyby nebyla zrušená inkvizice, tak nedošlo ke svìtovým válkám? To je fakt postavené na hlavu.
User avatar
jur
Pán
Posts: 234
Joined: 18 May 2007 09:49
Location: Polonia

Unread post by jur »

Georg wrote:Víru jsme nahradili vírou v národ.
Pokud myslis nabozenstvi, tak to byla nahrazeno virou v lidsky rozum, a ten ukazal, co umi. Vytvoril napr. totality XX. stol.
Vira v narod se objevila na miste viry ve vladnouci dynastii.
Last edited by jur on 19 Nov 2008 09:34, edited 1 time in total.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2793
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Zany wrote:Takže tím chceš zjednodušenì øíct, že kdyby nebyla zrušená inkvizice, tak nedošlo ke svìtovým válkám? To je fakt postavené na hlavu.
Ony totiž ve støedovìku žádné války nebyly, že. 8)
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

inkvizeice => "svìt bez válek" ...

Unread post by Jiří Motyčka »

Georg wrote:...Možná kdyby inkvizice zùstala nemuseli se ty slavné národy masovì vyvražïovat...
Viola wrote:
Zany wrote:Takže tím chceš zjednodušenì øíct, že kdyby nebyla zrušená inkvizice, tak nedošlo ke svìtovým válkám? To je fakt postavené na hlavu.
Ony totiž ve støedovìku žádné války nebyly, že. 8)
... ve støedovìku, kdy inkvizice existovala a Bohu mile pùsobila ...
Last edited by Jiří Motyčka on 19 Nov 2008 09:54, edited 1 time in total.
User avatar
duli
Paní
Posts: 299
Joined: 26 Sep 2008 21:00
Location: 1 km od Prahy

Unread post by duli »

Georg wrote:Dlouho jse do diskuze nevstupoval,ale musím.Zastanu se Bernarda.Má støedovìké myšlení.Byl prostì odchován jiným prostøedím než my.
Nevím pøesnì, jak a kde byl Beranard vychován, ale zøejmì velmi jednostrannì. Chybí mu pochopení "druhé strany mince". :wink: Bernarde marníš èas na našem "obracení na víru pravou", ale nemarníš ho tu sám pro sebe. Mùžeš pochopit, pokud ti to tvùj rozum dovolí i to, co tì nikde neuèili. Víš ona "pravda" bývá vìtšinou nìkde uprostøed. A nebo na zaèátku a je zahrabaná "rùznými nánosy". [-o<
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

protestantští kacíøi

Unread post by Jiří Motyčka »

Bernard Gui wrote:Chci tim rici ze uz i Johanka poukazovala na zlociny husitu. Vy si snad myslite ze Zizka nemel na svedomi nikoho? Vy opravdu verite tem osvicenskym lzim, podle kterych byli nevinni? ...
Ano, Johanka, aniž chudera vìdìla, o co kráèí, ráznì vystoupila proti zlým husitùm, èeským kacíøùm a udìlala na nì bu, bu, bu... Za toto i jiná rázná vystoupení se jí dostalo podobné „odmìny“, jako kacíøi Husovi v Kostnici. Ano, i takových paradoxù se dopouštìli køesané ve svých dìjinách.

Ano, husité byli jedni z nejvìtších kacíøù v dìjinách lidstva, které bylo tøeba nièit ohnìm a meèem. Navzdory této nenávisti jdoucí až za hrob, si èeská reformace dokázala proklestit vítìznou cestu aspoò na území Èech a Moravy.
To z luteránskými a kalvínskými kacíøi to dopadlo již zcela jinak. Druhá reformace nastoupila vítìznou cestu na celém svìtì. Navzdory Bartolomìjské noci a navzdory 30leté válce. Pokrokové myšlenky jevící se z "jiného" :wink: pohledu jako kacíøské, se totiž nedají umlèet zbranìmi, hromadnými vraždami a plápolajícími hranicemi ...
Paulus Minutus
Panoš
Posts: 69
Joined: 08 Nov 2008 10:14

Re: protestantští kacíøi

Unread post by Paulus Minutus »

Jiøí Motyèka wrote:
Bernard Gui wrote:Chci tim rici ze uz i Johanka poukazovala na zlociny husitu. Vy si snad myslite ze Zizka nemel na svedomi nikoho? Vy opravdu verite tem osvicenskym lzim, podle kterych byli nevinni? ...
Ano, Johanka, aniž chudera vìdìla, o co kráèí, ráznì vystoupila proti zlým husitùm, èeským kacíøùm a udìlala na nì bu, bu, bu... Za toto i jiná rázná vystoupení se jí dostalo podobné „odmìny“, jako kacíøi Husovi v Kostnici. Ano, i takových paradoxù se dopouštìli køesané ve svých dìjinách.

Ano, husité byli jedni z nejvìtších kacíøù v dìjinách lidstva, které bylo tøeba nièit ohnìm a meèem. Navzdory této nenávisti jdoucí až za hrob, si èeská reformace dokázala proklestit vítìznou cestu aspoò na území Èech a Moravy.
To z luteránskými a kalvínskými kacíøi to dopadlo již zcela jinak. Druhá reformace nastoupila vítìznou cestu na celém svìtì. Navzdory Bartolomìjské noci a navzdory 30leté válce. Pokrokové myšlenky jevící se z "jiného" :wink: pohledu jako kacíøské, se totiž nedají umlèet zbranìmi, hromadnými vraždami a plápolajícími hranicemi ...
no, abychom uèinili historii po právu, tak je nutno øíct, že k tomu vítìzství lutherství a kalvinismu, v nìkterých zemích nedošlo ani tak pro pokrokovost myšlenek, ale spíše z politických dùvodù. A hlavnì se knížatùm v tìchto krajích náramnì zamlouval církevní majetek. Obyvatel se na jejich názor a vyznání nikdo neptal, prostì byli donuceni pøijmout "pokrokové náboženství" spoleènì s vladaøem. Cuius regio, eius religio. A tìch planoucích hranic a hromadného vraždìní bylo ze strany protestantù také více než dost - ti nemají co vyèítat, jen se k té omluvì zatím ještì neodhodlali :roll:
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: protestantští kacíøi

Unread post by Jiří Motyčka »

Paulus Minutus wrote:...no, abychom uèinili historii po právu, tak je nutno øíct, že k tomu vítìzství lutherství a kalvinismu, v nìkterých zemích nedošlo ani tak pro pokrokovost myšlenek, ale spíše z politických dùvodù. A hlavnì se knížatùm v tìchto krajích náramnì zamlouval církevní majetek...
... ale to bìhem husitských válek taky. :!: Dokonce si pøišla na své i katolická šlechta, která po záminkou ochrany církevního majetku pøed husitským zákazem svìtského panování církve, ho ochraòovala tak, až už ji nakonec zùstal.
Kdo se domnívá, že 30letá válka byla náboženským konfliktem, "ponìkud" se mýlí, neb to byla klasická imperiální válka za nové pøerozdìlení územních ziskù. Rozdílné konfese válèících stran, tj. katolické Ligy a protestantské Unie, byly jen záminkou. Ale to se dostáváme ponìkud OT ... :(
Paulus Minutus wrote:...A tìch planoucích hranic a hromadného vraždìní bylo ze strany protestantù také více než dost - ti nemají co vyèítat, jen se k té omluvì zatím ještì neodhodlali ...
Dejme tomu. Možná je to tím - aniž bych se z toho chtìl lacinì vyvléci - že protestantských konfesí je hafo a nejsou zastøešeny jedním "protestantským papežem". Nemohu si ale v této souvislosti odpustit pøipomenutí toho, že omluvu papaže Jana Pavla II. jsi ruku v ruce zpochybnil ty s Bernardem. Zatímco já ji plnì respektuji ... :wink:
Last edited by Jiří Motyčka on 08 Dec 2008 12:20, edited 1 time in total.
Paulus Minutus
Panoš
Posts: 69
Joined: 08 Nov 2008 10:14

Unread post by Paulus Minutus »

V podstatì souhlasím. Já jsem nezpochybnil papežovu omluvu, jen se domnívám, že nebyla formulována jako omluva za inkvizici jako takovou, nýbrž za pøehmaty z období inkvizice. Ale originální znìní té jeho øeèi se mi ještì nepodaøilo obstarat.
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Re: Filip II., Jindøich III., Servet a Kalvín

Unread post by Zany »

elizabeth wrote:S náboženskýma válkama ve Francii je trošku problém, doporuèuji si pøeèíst mùj, snad objektivní, èlánek o Jindøichu III. I když nezastírám, že mé sympatie jsou zcela na stranì krále "sodomity".
To bezpochyby, èlánek jsem samozøejmì èetl a o Francii té doby mám myslím docela slušný pøehled z mnoha jiných zdrojù, zrovna nedávno jsem tøeba èetl biografii Kateøiny Medicejské. I tvé sympatie k jejimu milovanému Jindøichovi sdílím.
User avatar
Dagmar
Knìžna
Posts: 220
Joined: 05 May 2007 13:32
Location: Praha

Re: Filip II., Jindøich III., Servet a Kalvín

Unread post by Dagmar »

elizabeth wrote:jenže ona byla aspoò nešastná bezdìtná ženská, už od dìtství se svou matkou Kateøinou Aragonskou ( sestrou Karla V. a Filipovou tetou) šibovaná sem a tam a ponížená z princezny dìdièky na úplnou nulu
duli wrote:Mary já osobnì taky lituju pro její osobní život, plný potratù, porodù mrtvých dìtí a neschopnost dát dìdice.
Jako ženu ji také lituji, ale byla královna, která musela poèítát s tím, že její osobní život nebude lehký, manželský život /pokud se v pøípadì jejich manželství dá vùbec mluvit o spoleèném životì/ s Filipem byl také problémový, ale to ji ještì neomlouvá, že dala volnou ruku k takovému bìsnìní.
Minulost není tøeba milovat, staèí jí rozumìt a nezapomenout, že konèí v budoucnosti. M.Ivanov
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

zpìt ke kacíøství ...

Unread post by Jiří Motyčka »

elizabeth wrote:...jenže ona byla aspoò nešastná bezdìtná ženská, už od dìtství se svou matkou Kateøinou Aragonskou ... šibovaná sem a tam a ponížená z princezny dìdièky na úplnou nulu...
duli wrote:Mary já osobnì taky lituju ...
Dagmar wrote:Jako ženu ji také lituji...
Milé dámy, je dojemné až k slzám, jak vám jí je ve vzácné shodì líto a až pùjdou okolo Bernard nebo Paulus, jistì se k vám také pøidají. :wink:
elizabeth wrote:... Á, už jsem zase mimo téma (neboli OT, jak by øekli ostatní).
Ano, nebo toto téma, jestli mì nešálí zrak, je o kacíøích v kapitole o církvi.
Tak by bylo nanejvýš vhodné se zamìøit na to, èím se tato persona a eufemicky øeèeno fanatická katolièka v dìjinách pøedevším "proslavila". Tøeba by bylo vhodné zaèít jejími zostøenými opatøeními proti kacíøùm, které si nechala potvrdit legislativnì, a pak pokraèovat pogromy proti "kacíøùm" z episkopální anglikánské církve, kterou s takovou vehemencí zakládal její táta ... :wink: :|
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

dva úhly pohledu na "stejnou vìc" ...

Unread post by Jiří Motyčka »

Uvedu dva pøíklady, aby ani Bernard nemìl pocit, že toto fórum je jaksi „konfesnì“ nevyvážené.
Napø. katolickým Prachaticím, které se r. 1420 odmítly vzdát a z hradeb se obležení pošklebovali husitskému vojsku a knìzi, jenž stál v popøedí s posvìcenou hostií, Žižka slíbil, že pokud se nevzdají, tak až mìsto dobude, nikoho živit nebude. Nevzdali se a Žižka mìsto dobyl. Nakonec ženy a dìti byly ušetøeny a muži skonèili v kostele, který byl zapálen.
Druhý pøíklad je z Arnoštovic, kde ve stejném roce vojáci Albrechta Habsburského bojující pod korouhvemi s køížem upálili faráøe podobojí, jeho vikáøe, tøi sedláky a ètyøi naprosto nevinné dìti, jejichž jedinou "vinou" bylo to, že mìly tu smùlu a byly v nesprávný èas na nesprávném místì. Byly totiž na faøe v dobì, kdy byl faráø, kterého udali jeho katoliètí kolegové, zastižen jako pastýø se svými ètyømi malými oveèkami. A nechtìl pøestoupit na tu "pravou" víru ...
Pozn.: Obì události nám vylíèil kronikáø Vavøinec z Bøezové žijící v oné dobì, takže tím chci zdùraznit, že události nezaznamenával pozdìji, s èasovým odstupem.
Viola wrote:
Bernard Gui wrote:Myslite si snad ze je hezka smrt byt umlacen cepem na kasi? Nebo upalen v dome zaziva? Proc nic za nic, jen protoze jste jine viry..
Jsem ráda, že to øíkáte zrovna Vy, Bernarde. :twisted:
On nám totiž Bernard chtìl naznaèit, že katolíky upalované v ohni to strašnì pálilo, bolelo a že to byla pro nì strašná smrt, zatímco pro ty ostatní, odmítající tu "správnou" víru, pro ty ètyøi malé, nevinné dìti byla smrt v plamenech dobrodiním pro spásu jejich duše.
No, a když takového nebo podobného nešastníka pøedala svìtskému rameni k vykonání tohoto krutého ortelu inkvizice, tak už bylo úplnì vše v naprostém poøádku, neb to bylo "podle práva". Ano, to nám patrnì chtìl Bernard naznaèit ... :wink:
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Křižácká bula pro Oldřicha z Hradce 1340

Unread post by acoma »

Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!