Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 15 srp 2020 12:26

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 161 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Další

Byl støedovìký svìt agresivnìjší-krutìjší než dnes?
ano, jistì  33%  [ 6 ]
rozhodnì ne  67%  [ 12 ]
Celkem hlasů : 18
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 25 kvě 2007 11:42 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Maršálek píše:
...co se vrátit k pùvodnímu tématu a zabývat se agresivitou ve støedovìku?
Urèitì.
Já jen, že pokud by to takhle nìjak bylo, jako výsledek "zpravodajských her"...
JM píše:
...Mohl to být jen jeden jediný hrùzný plán...
...tak kam se na to hrabì støedovìká agresivita a brutalita.

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Agresivita ve støedovìku
PříspěvekNapsal: 28 kvě 2007 16:58 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Tak jsem to chtìla trochu zobecnit - že klišé o krutém a brbarském støedovìku vzniklo možná proto, že násilí bylo více cílené na jednotlivce :
kruté tresty za zloèiny - (mrzaèení , rozrthání upalování)
násilí ve válce (spálené vesnice, znásilnìné ženy, umuèení vesnièané)
muèení - (výslechy, získávání informací)
mrzaèení váleèných zajatcù (zéjmena ranný støedovìk)

zatímco v novodobá historii se válèí hromadnì a èasto na dálku.

Jenže pøi hlubším zamyšlení :
národnostní genocidy v bývalé Jugoslávii (spálené vesnice, znásilnìné ženy, umuèené civilní obyvatelstvo)
gestapo za války, stalinská policie - muèení pøi výsleších
islámští teroristé - váleèní zajatci (i ne-váleèní) - sice nejsou mrzaèeni, ale rovnou se jim uøízne hlava, pokud možno v pøímém pøenosu

takže støedovìku nemáme co vytýkat, naopka to hromadné zabíjení na dálku je zde jaksi navíc. A pøedevším mi to "dnešní" násilí pøijde ještì navíc tak nìjak neosobní - Ravaillac byl krutì popraven - byl popraven èlovìk Ravillac, konkrétní osoba, sice vlmi krutì, ale za zloèin - za královraždu, zatímco soused v Bosnì èi terorista v Iráku zabíjel anonymního nepøítele.

_________________
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 28 kvě 2007 17:01 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
viz film Hotel Rwanda

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Agresivita ve støedovìku
PříspěvekNapsal: 28 kvě 2007 17:14 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Katerina píše:
...klišé o krutém a barbarském støedovìku vzniklo možná proto, že násilí bylo více cílené na jednotlivce...
Já pùvodnì toto téma zakládal právì s tímto akcentem... ale v opaèném poøadí. Jestli jednotlivec ve støedovìku a dnes byl agresivnìjší nebo ne... mezitím se tu už od zaèátku tlachá jen o teroristech. :(
Nezajímalo mì, jestli jednotlivec podléhal agresivitì okolí víc než dnes, ale jestli jeho mysl byla více naplnìna obecnou agresí než tomu je dnes... což zas nezajímá nikoho jiného. :(
ALespoò to demonstruje, že pro souèasníka je jenom terorismus synonymem agrese...

Ale jinak myslím, že´s tu debatu nasmìrovala celkem dobrým smìrem...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Agresivita ve støedovìku
PříspěvekNapsal: 28 kvě 2007 17:37 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Já pøesnì rozumím, cos myslel , Pøemku, ale je to dìsnì tìžká vìc, já jsem se taky nechala zmást sama sebou a porovnávala jsem krutost , nikoliv agresi, tedy násilí. Co je kruté - na to má každá doba svá rùzná mìøítka a mantinely. násilí uvnitø jednoho každého jedince by se srovnávat dalo , ale to je skoro námìt na knihu.

Náhromadìný stres, který se ventiluje násilím navenek, to je pøesnì to, co má v naší dobì vzrùstající trend. Tak se stále víc objevuje chování , kdy dochází k násilí bez pøíèiny, jakoby jen tak.

Tìžko to doložit, ale zde je myslím rozdíl oproti støedovìku, kde násilí vìtšinou nìjakou pøíèinu mìlo .

_________________
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 28 kvě 2007 17:41 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
myslím si, že se poøád zvyšuje naše "odolnost" vùèi násilí a již neexistují žádná tabu. A si zapneme televizi nebo najedeme na net - poøád se na nás valí vlny krve. A obzvláštì mladší generaci odkojené televizí a pc hrama to pøijde zcela v normì. A pak si dìti hrají na popravu Saddáma Husajna. :evil: Já si hrála maximálnì na krvavý koleno a 4 z tanku a pes. Co Vy?

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 28 kvě 2007 18:00 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
acoma píše:
myslím si, že se poøád zvyšuje naše "odolnost" vùèi násilí a již neexistují žádná tabu. A si zapneme televizi nebo najedeme na net - poøád se na nás valí vlny krve. A obzvláštì mladší generaci odkojené televizí a pc hrama to pøijde zcela v normì. A pak si dìti hrají na popravu Saddáma Husajna. :evil: Já si hrála maximálnì na krvavý koleno a 4 z tanku a pes. Co Vy?


Ano, tohle je další hodnì dùležitý aspekt.
Malé dítì všechno vnímá pøes sebe, mohli bychom øíct, že je pìkný sobec, Existuje jeho já, a kolem se toèí svìt. Všechno - tedy i že mohu svým chováním nìkomu zpùsobit bolest vnímá pøes sebe. A dál, ještì pøed cca 15 lety platil fakt, že dítì do 8 let vnímá vše velmi reálnì, protože do té doby není schopné abstrakce, dnes díky té technice je to možná malinko døív.
No a teï si pøedstavme tøeba jen nìjaké dìtské kreslené filmy, kde myšák praští kcoura palicí do hlavy, že mu vypadnou oèi i zuby, ale za chvíli bìží kocour za myšákem, už docela v pohodì a provede mu ještì nìco horšího. My dospìlí víme, že je to jen nakreslené, ale dítì to vnímá jako realitu, je možné praštit nìkoho palicí do hlavy a on už za chvilku bìží dál, nic se mu nestalo, nebolí ho to , žádná krev, žádná smrt. Jak se má potom takový capart vcítit do pocitù nìkoho druhého ? Jak se má nauèit, co je špatné a co dobré, jak se má neuèit, že není správné nìkomu fyzicky ublížit, když vidí ve svých roztomilých kreslených pohádkách, že vlastnì o nic nejde.
Takový støedovìký prcek byl, díky sepìtí s reálným životem a pøírodou dennì konfrontován s tím, že rány bolí, že když táta zabíjí králíka èi slepici (v lepším pøípadì) , že teèe krev a slepice je pak opravdu mrtvá, nevyskoèí a nepraští tatku zpátky sekerou.
Ten dnešní takovou zkušenost prostì nemá, a tak bací spolužáka, protože kocour myš bacil taky a byla to pøece legrace.

Druhá vìc jsou ti starší , odrostlejší dìti - v poèítaèových hrách a v reklamách na nì se dost èasto zneužívá jejich pocitu strachu, nebo ménecennosti, ale když bude ráznì bojovat, vlastnit k tomu vìtší a lepší zbraò, tak hladce porazí i ty vìtší a silnìjší, kteøí by ho jinak pøemohli. (vážnì jsem takovou reklamu vidìla v èeské televizi), a tak ten inzerující , aby lépe prodal uèí dìti, ne snášenlivosti, ale jak se zbavit strachu tím, že budu agresivnìjší a udeøím døív a lépe než ti druzí.

_________________
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 28 kvě 2007 18:05 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
Psychopatem se èlovìk narodí, s tím moc nenadìláme. Ale mùžeme se snažit pøedat svým pøípadným potomkùm to "správné" a nenechávat je døepìt u TV, aby neotravovaly, ale vìnovat se jim a pomoct jim najít životní koníèky a nauèit je k úctì k životu a bližním.

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: pohádky
PříspěvekNapsal: 28 kvě 2007 18:49 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Katerina píše:
...My dospìlí víme, že je to jen nakreslené...
Mì tyhle pohádky pøipadaj vyslovenì debilní(! a ne kreslený :D ), ale bohužel vliv to má opravdu spíše negativní.
Acoma taky narazila na dobré téma... dìtské hry - to formovalo dítì zdravým zpùsobem nehledì na to, jestli šlo o proslulé "krvavé koleno" nebo ostatní hry.
Jinak k formování povahy a zdravému pohledu pøispívaly ve støedovìku vypravované pohádky a denní stereotypy a zvyklosti, víc než støet s denní realitou (smrt, zabití zvíøete...). To chybí i dnešnímu èlovìku, který se spíše staven k tomu, aby mìl mindráky, neumìl se vypoøádat s problémem a pak to dopadlo tak, že vystøílí tøídu spolužákù....


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Agresivita ve støedovìku
PříspěvekNapsal: 29 kvě 2007 10:04 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Przemysl de Nyestieyky píše:
... mezitím se tu už od zaèátku tlachá jen o teroristech...
Ale to jsme si již pøece vzájemnì vysvìtlili, proè tomu tak je, že. :wink:

Przemysl de Nyestieyky píše:
...pro souèasníka je jenom terorismus synonymem agrese...
Ne. Je synonymem agresivity (aniž bych chtìl "zase" slovíèkaøit 8) ) a brutality jedince nebo skupiny proti nevinnému èlovìku, který se nemùže bránit, ani pøed pøívalem agresivity teroristického útoku schovat, protože ho nepøedvídá a ani pøedvídat nemùže. A i to je pro nìkoho možná stále nepøijatelný diametrální rozdíl od brutality støedovìkého èlovìka.

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: agresivita v nás
PříspěvekNapsal: 29 kvě 2007 11:40 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Já bych ještì dodala další faktor, na rozlišení a to je zbožnost støedovìkých lidí a dnešní vesmìs ateismus.
Nikoliv jen ve formì strachu z trestu vìèného pokud pøestoupím pøíkazy a pøikázání, i když to byl urèitì silný podnìt, ale pøedevším tím, jak se tehdejší èlovìk a dnešní srovnává se stresem , který mu pùsobí rùzné životní situace a tragédie, nemoci, úmrtí blízké osoby apod. Zcela jinak se s tím vyrovnával èlovìk støedovìký, který vìøil ve vyšší spravedlnost a byl více smíøený, než dnešní lidé, kteøí nemohou vìøit v nic a tak vìtšinou nedokáží takový stres zpùsobený životní pohromou eliminovat jinak než smutkem, nebo agresí obrácenou bud dovnitø, proti sobì (sebevražda) èi navenek vùèi druhým osobám.

_________________
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 01 čer 2007 07:09 
Offline
Kníže
Uživatelský avatar

Registrován: 22 led 2007 10:38
Příspěvky: 409
Bydliště: HK
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ke krutosti trestù ve støedovìku - jednak vychází z takzvaného obyèejového práva (po kterém ostatnì èasto volá rozzlobená laická veøejnost: ...za znásilnìní by ho mìli vykastrovat, ...za vraždu by ho mìli popravit, ...za krádeže se zlodìjùm sekaly ruce - ono by je ti už nauèilo a každý by si to pak sakra rozmyslel...) a druhak jejich úèelem bylo nejenom potrestat, ale pøedevším odradit ostatní pøed pácháním zloèinù. proto bývaly tresty i popravy vykonávány veøejnì na námìstích. Cílem bylo nejenom ukázat spravedlnost pána, ale souèasnì ukázat, že zákon bude vymáhán. V tehdejší spoleènosti to svùj úèel plnilo dobøe, dnes je to ovšem samozøejmì nepøedstavitelné :wink: jak by se asi tváøili ti co reptají nad slabými i zákony, kdyby na výpadovkách z mìst viseli zloèinci :twisted:

Stejný dùvod mìlo i brutální vraždìní váleèných zajatcù - obránci kteøí zajali pár útoèníkù je demonstrativnì popravili a jejich tìla vystavili na hradbách, aby odradili útoèníky (ubránili jsme se - takhle dopadne každý z vás, kdo bude chtít násilím vstoupit do mìsta, hradu, pøekroèí hranice, atd.). Stejnou demonstraci provádìli útoèníci na druhé stranì a jejich vzkaz znìl - tak dopadne každý, kdo se nám postaví na odpor! Vzdejte se a bude s vámi vlídnì zacházeno, pokud se ale budete bránit, pak nikoho neušetøíme!. Tato brutalita byla cílená a pùsobila na morálku a odhodlání vojákù i civilního obyvatelstva - mnohokráte by se vojenská posádka v obleženém mìstì uhájila, ale k smrti vydìšení m욝ané radìji sami mìsto vydali nepøíteli (by pøedtím sami odhodlanì bránili jeho hradby a své rodiny uvnitø mìsta, pak se ale zlomili a nabyli pøesvìdèení, že je to jediná možnost záchrany). Znalí vojevùdci (ti velcí i ti opovrhovaní a obávaní) toho dokonale využívali - pokud obléhali mìsto èi hrad, nabízeli na poèátku a pøed závìreèným útokem posádce, aby se vzdala. Když obránci odmítli, pak bývali nezøídka bez milosti zmasakrováni. Rychle se pak rozneslo, že kdo se vzdá, bude ušetøen (bude s ním vlídnì zacházeno a bude i pod ochranou dobyvatele – tedy žádné plenìní, nebo bezpráví na tìch, kdo se dobrovolnì poddali) a kdo ne, ten bude bez milosti zmasakrován.
Tato povìst skvìlého váleèníka a panovníka vedla napøíklad k „pøekvapivým“ úspìchùm Pøemysla Otakara II. na jeho východní køížové výpravì, stejnì jako k úspìchùm Jana Lucemburského. Jan si navíc v poli vybudoval povìst váleèníka, kterému se nelze ubránit. Jan totiž nepovažoval za frajeøinu útoèit (logicky) v boji na nejslabší místa protivníka, ale právì naopak jenom na ta nejsilnìjší a nejlépe chránìná. By ho tøeba desetkrát odrazili, zaútoèil Jan na tato nejlépe hájená místa po jedenácté a prorazil. Na jeho vrcholu ho tak pøedcházela povìst, která dìsila i ty nejotrlejší a nejlepší váleèníky, kteøí byli jako elita stavìni do nejohroženìjších míst. Oni totiž do pole proti Janovi nastupovali s vìdomím a jistotou, že útok bude veden právì proti nim a že budou smeteni – protože Jan vždycky prorazí...

Takže tato krutost nebyla ve støedovìku bezcílná a nebyla vázána jenom na psychopatické osobnosti, jak by se mohlo zdát. Zkuste tedy pohlédnout na celou vìc i takto a pak srovnávejte souèasnou a dobovou agresivitu, máte-li pocit, že je co srovnávat
:wink:

_________________
servo


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 03 črc 2007 15:16 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4979
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
V Respektu 21/2007 (nemám) je prý èlánek amerického psychologa Stevena Pinkera, který trvdí, že násilí ubývá oproti minulým dobám...

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: názor
PříspěvekNapsal: 03 črc 2007 15:38 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ježek píše:
V Respektu 21/2007 (nemám) je prý èlánek amerického psychologa Stevena Pinkera, který trvdí, že násilí ubývá oproti minulým dobám...
Ano. Tento názor mu vydrží pouze do té doby, než se pan psycholog probudí z bezvìdomí v nemocnici, kde skonèí s kudlou mezi žebry po útoku brutálního jedince v Bronxu. Nebo až nìkdo z jeho nejbližších blízkých utrpí zranìní (když to dobøe dopadne) po teroristickém útoku...
Já zase znám jiné psychologické studie, kde se mluví o nìèem úplnì jiném s tím, že lidstvo už dlouho nezažilo globální váleèný konflikt, tak si agresivitu vybíjí jejími rùznými i hrùznými projevy. Vím, je to velice drastická "teorie", ale mnì zas tak od vìci nepøipadá...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 03 črc 2007 16:07 
Offline
Vévoda

Registrován: 22 bře 2007 22:04
Příspěvky: 872
Bydliště: Martinovo údolí
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
V respektu è.21 je èlánek Vy milujete život,my milujeme smrt.Psycholog rozebírá tema patologické skupinové dynamice,která živí nenávist k okolnímu svìtu.Násilí spíš narùstá.Zajímavý závìr.Po køížových výpravách zaèal západ øešit otázku,co je spravedlivá válka.Znamenalo to v dùsledku odklon od církve. Pararelou poukazuje na terorismuus nyní.Ten ani nezvítìzil døíve a nezvítìzí teï.Kdo prohraje bude národní stát,který neumí ochránit své obèany pøed tímto novým druhem globální války.Terorismus uspíšil globalizaci svìta, protože se sám globalizoval.Teï jsem si vzpomnìl ,že je to v souladu s tím,co píše Tøeštík v tuším Dìjiny ve vìku nejistot.

_________________
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: souèasnostxstøedovìk
PříspěvekNapsal: 24 srp 2007 08:43 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
tak kde je rozdíl??? - http://aktualne.centrum.cz/zahranici/bl ... ?id=490998

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Asasíni(haššišm)
PříspěvekNapsal: 01 čer 2008 19:34 
Offline
Poddaný
Uživatelský avatar

Registrován: 01 čer 2008 17:07
Příspěvky: 3
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Co si myslíte o tìchto služebnících islámu a nejlepších vrazích støedovìku?
P.S. Vidìl jsem, že tady nikdo nepíše o islámu, tak jsem sem nìco dal, ikdyž to v popisu není :oops:

_________________
"Pobijte je všechny, bùh už si ty svoje pozná".


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 01 črc 2008 10:05 
Offline
Sedlák
Uživatelský avatar

Registrován: 25 čer 2008 07:52
Příspěvky: 14
Bydliště: Ostrava
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
zajímavé téma, poprvé jsem se s assasiny setkal v knize Hrabì Monte Christo. Zde hlavní hrdina vysvìtluje svùj vztah k opiu, èi hašiši, už si nepamataju a dokláda jeho úèinky právì na assasinech, kterým prý drogu podával Šejk Rašíd ad-Dín Sinan, mezi Evropany známý jako Staøec z hor, a tím je vlastnì ovládal. Oni toužili po dalších slastných zážitcích s huriskami v ráji, kam je hašiš pøenášel, a byli ochotni pro novou dávku udìlat cokoliv. Nevím co je zrovna na tomto pravdy, ale pro ty co neví kdo to jsou assasíni pøikládám zajímavý odkaz


http://cs.wikipedia.org/wiki/Assassinov%C3%A9

_________________
Problém s naším èasem je ten, že budoucnost už není co bývala.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Agresivita ve støedovìku
PříspěvekNapsal: 30 led 2009 16:24 
Offline
Vévoda

Registrován: 29 kvě 2008 18:40
Příspěvky: 825
Bydliště: no pøece u nás doma
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Malá ukázka středověkého klání, pro srovnání:
http://cz.youtube.com/watch?v=ISsLEU4Cld0&NR=1
zde to vypadá na skutečnou srážku, taky to tak dopadlo. Líbí se mi ty koně, takhle podle mě vypadal válečný oř. :clap:

Tohle je nějaký trouba:
http://cz.youtube.com/watch?v=E39vf10dq ... re=related

Ale to je ukázka! Akorát nevím, kde mají štíty a nedovedu si představit výsledek s těžkými dřevci. Ale jinak super :clap:
http://cz.youtube.com/watch?v=hPvtJmuyz ... re=related

Znovu paráda, kam se hrabou dnešní takzvané sporty. :clap: Ten jeden kůň evidentně nemá zájem se zúčastnit. :lol:
To, že nemají těžké dřevce myslím ale zčásti vyvažuje to, že nemají štít, jen takový přílepek na brnění a tělo musí absorbovat náraz skrz něj, štítem je možno odklonit soupeřův dřevec. Taky je vidět chyby, které zapříčiňují porážky.
:think:
http://cz.youtube.com/watch?v=shoAayXTy ... re=related


A zde reklama, je smutné, že se do toho naplno pouští v USA a Kanadě a ne tady v Evropě! Účastní se i Australané! Kde jsou naši? :think: :D
http://cz.youtube.com/watch?v=4tgseJMK4 ... re=related

Tady pro srovnání Slovensko, krásná reálná zbroj, dobří jezdci, ale to je tak všechno. Je to jenom jako :(
(Ne)Chtěl bych je vidět v reálu. :think:
http://cz.youtube.com/watch?v=92JDvBGVS ... re=related

_________________
"Bùh je všude, proto je i ve mnì, stejnì jako v Tobì"


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Agresivita ve støedovìku
PříspěvekNapsal: 31 led 2009 15:01 
Offline
Vévoda

Registrován: 29 kvě 2008 18:40
Příspěvky: 825
Bydliště: no pøece u nás doma
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
A opět pozdrav ze "středověké" Kanady:
http://cz.youtube.com/watch?v=m-ulq3I6u ... re=related

_________________
"Bùh je všude, proto je i ve mnì, stejnì jako v Tobì"


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 161 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz