Středověk
Dnes je: 28. 01. 2022  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den vem, mm men problm s otevenm/rozkliknutm strnky, viz. titulek. Jet zhruba p . . . (Seznam on-line edic historickch pramen)
 • Sociln st a ostatn

  Rejstk osob

  Jindich I. Betislav

  Zpt

  Jindich I. Betislav

  il(a): * ped 1169 + 15.6. 1197

  Popis:
  Syn Jindicha a Markty se narodil nkdy ped rokem 1169, kdy umr jeho otec. Ji od dtstv byl zejm uren na crkevn drhu, studuje v Pai. Tam se seznamuje s programem emancipace crkve z podru svtsk moci (jako pklad me poslouit odevzdvn sti destku svtsk vrchnosti, kter na sv nklady kostel postavila a zabezpeila). Reformn program zhy pejm za svj.

  Po nvratu do ech se stv vyehradskm probotem. Po smrti biskupa Valentina se nechv vysvtit na knze, 25.3. 1182 je zvolen praskm biskupem, zhy byl investovn v Mohui.

  st esk crkve touc po reformch vi panovnkovi a lecht mohla jsat. Pemyslovec - biskup byl pro sv bratry a bratrance na trnu silnm mocenskm konkurentem. Sta vzpomenout na "boje" mezi Vratislavem a jeho bratrem Jaromrem.

  Spory se svtskou moci na sebe proto nenechaly dlouho ekat. Biskup uvalil klatbu na vchodoesk dominia Dpolta, jeho ednci se dajn dopoutli nsilnosti. Vymhn rznch dan a dvek na knch si lze dost dobe pedstavit. Brzy vzniklo napt mezi biskupem a knetem Bedichem. V roce 1186 poslal biskup stnost k csai, ten rozhodl nsledujcho roku v ezn. Kne se nechal slyet, e biskup je pouze jeho kaplanem (u pedchzejch biskup to v podstat pravda byla, nikoli vak u biskupa-bratrance), a nem proto prvo popohnt svho pna k soudu. Tm si kne proti sob zle popudil duchovn z e, kte tvrdili, e prask biskup je jednm z nich - sk kne, kter podlh pouze csai (krli), nikoli eskmu kneti.

  Csa toto prvo Jindichovi a jeho nstupcm udlil, akoliv prask biskup tehdy v podstat vykonval svj episkopt z vle praskho knete, kter vnoval biskupstv veker majetky, fundoval kostely a kltery a drel nad crkv ochrannou ruku. Pozice eskho knete byla tehdy velmi slab, proto se Bedich s biskupem smil. Vzpet byl ale z ech vyhnn Dpolt, pvodce problm. Pozdji, za vldy Konrda Oty, se Dpolt vrtil a ji konflikty s biskupem neml.

  Zejm a po dosaen tohoto spchu zaal biskup zasahovat do vysok svtsk politiky. Dky jeho intrikm v roce 1191 povstal Pemysl proti kneti Vclavovi. Pemysl obsadil Prask hrad, ale byl Vclavem obleen. Biskup spchal do e, kde za 6000 hiven stbra zskal pomoc csae Jindicha VI. Dky vyjednvn csaskho zmocnnce Vclav ustoupil, vzdal se trnu a utekl.

  Biskup se jist zaslouil o Pemyslovo vtzstv, zhy ale projevil nespokojenost s uznnm svch zsluh od novho knete. Radji opustil echy, vydal se k hrobu sv. Jakuba do Santiaga de Compostela, ale v Nmecku mu csa pipomenul jeho dluh a radil mu, aby se pli nevzdaloval a neotlel s placenm. Zbon pou se nekonala a na jae 1193 se biskup vrtil dom.

  Pemysl se tehdy zejm zapojil do proticsask opozice, kter se ale zhy rozpadla. Ve Wormsu (erven 1193) csa zbavil Pemysla knecho titulu, jmenoval novm knetem biskupa Jindicha Betislava a pedal mu lenn korouhve. Biskup spchal dom ujmout se vldy. U Zdic se setkal s Pemyslovm vojskem; toho vak zradila vtina pedk a pela na biskupovu stranu. Pemysl ustoupil do Prahy, kde se i pes interdikt tyi msce brnil. Ped Vnocemi prchl, a biskup se tak konen stal i knetem.

  Jindich nezapomnal na dobr vztahy s csaem. V roce 1194 z jeho pkazu zatoil na Me, vyslal tak kontingent bojovnk na csaovo sicilsk taen. V kvtnu a ervnu pthl na Moravu, sesadil Pemyslova bratra Vladislava (markrabte moravskho) a zajal ho. Znojemsko ovldl sm, do zbylch dl dosadil posledn ijc dlnky, kte byli ovem v zvislm postaven.

  V prosinci 1195 ve Wormsu se kne pihlsil k asti na pipravovan kov vprav, ale jeho zhorujc se zdravotn stav mu to neumooval. Toho a vzrstajc nespokojenost s Jindichem mezi velmoi chtl vyut v cizin ekajc Pemysl. V kvtnu 1197 vpadl do ech, ale ped Prahou byl zastaven, nepodailo se mu obsadit prask hrad a byl vytlaen Spytihnvem, spojencem knete. V tto situaci se nechal Jindich penst do Chebu, kter tehdy nepatil k eskmu knectv, kde 15. ervna 1197 umr. Pohben je v Doksanech.

  V crkevnch zleitostech se obas nechval zastupovat olomouckmi biskupy Kaimem a Engelbertem. V zvru jeho episkoptu pijel do Prahy legt Petr z Kapue, kter dal sexuln zdrenlivost a byl mlem zabit pi svcen novch kn, co nebyla dobr vizitka Jindichovy sprvy.

  Jindich Betislav bral reformu pomru svtsk a dochovn moci se v vnost, byl i schopnm politikem, velmi oddanm csai. Jeho knec vlda znamenala dal uklidnn pomr ech vi i.

  admin

  (potadlo b od 29.8.07)  Dotazy, diskuse, vyjden k rejstku (odkaz na frum)

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha