Středověk
Dnes je: 23. 01. 2021  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Zdrojem (dlem) nen Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae IV., ale Codex diplomaticus et epist . . . (Potvrzen biskupstv v Litomyli)
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Sociln st a ostatn


  Rejstk osob

  Fridrich II. Babenbersk - Bojovn

  Zpt

  Fridrich II. Babenbersk - Bojovn

  il(a): asi 1210 - 15.6. 1246

  Popis:
  3. a nejmlad syn Babenberka Leopolda VI. vvody rakouskho a trskho a jeho pan Theodory Angely z domu byzantskch Laskaris. Narodil se kolem roku 1210, djiny ho znaj dky jeho vzntliv a vlenick povaze jako Fridricha II. Bojovnho.

  Brzy po nstupu na vvodsk stolec v roce 1230 musel potlait v Rakousch povstn tamnch ministeril (zjednoduen ni lechta). Od roku 1232 je tak pn Kraska (zhruba dnen Slovinsko). Zhy obrtil pozornost na okoln zem, cel jeho vlda je sledem vojenskch akc ve stedoevropskm prostoru. Bojem proti vem.

  Ti roky po svm nstupu napadl Moravu, ale dky nemoci se musel sthnout. Brzy na to Uhi vpadly do jeho zem, ale brzy s nimi byl uzaven mr.
  V lt 1235 napadl pro zmnu Uhersko (pedtm na to dal po csai Fridrichu II. penze), ale byl odraen a nsledoval protitok Uhr a ze severu ech. S Uhry byl uzaven mr. Konfliktn situace s Vclavem I. pokraovala.
  V jnu toho roku byl vvoda pozvn na snm do Augspurku, snad aby vysvtlil sv chovn. Fridrich nepiel, oloupil csask posly a zabral nkolik hrad, snad se i pipojoval k severoitalsk csaov oposici. Byla na nj proto uvalena klatba a nkolik skch knat v ele s vzneenm eskm krlem mla Fridricha zbavit jeho vvodstv. Fridrich Bojovn nechal oloupit kltery a uvalil zemskou berni - zhy zaalo v jeho zemch povstn, kter se spojilo s "csaskmi" a zem byla obsazena.
  Na konci roku 1236 se v Rakousch objevil csa se zmrem prosadit zde ddinou vldu tauf. Sprvcem se stal bambersk biskup Ekbert.

  Vyhnan Fridrich se tehdy pidal ke strankm papee ehoe IX; kter zprostedkoval smr mezi nm a Vclavem I. esk krl za st Rakous a provdn Gertudy (jedn ze 2 ddiek Rakous - Fridrich neml muskho potomka) s Vladislavem (kralevicem eskm). Po obsazen Rakous a trska s eskou pomoc Fridrich opt zmenil pl᚝ (1239) a ke splnn slib Vclavovi I. se pes agitaci papee neml. V zim 1240 Vclav se pokusil silou prosadit slib, ale musel se sthnout. Na jae se oba dohodli. Vclav se zekl slben sti Rakouska a dostal slib satku syna.

  elem mongolskmu nebezpe ml Fridrich pomoci uherskmu krli, po vymmn penz na svj slib rd zapomnl. Operac proti postupujcmu mongolskmu vojsku se neastnil.

  Rok 1242 znamen dva njezdy, na Uhry a na podzim na Moravu.
  V ervenci 1244 se Fridrich ji konen nachzel v tboe csae. Podaila se mu dohoda poven Rakous a trska na krlovstv za ruku Gertrudy csai. Gertruda tehdy csae odmtla.
  V lednu 1245 napadl Rakousy Vclav, aby prosadil dvj slib. Pozdji se mu to ji podailo. Vladislav se oenil s Gertrudou. V ervnu 1246 byl vvoda zabit v boji proti Uhrm na ece Litav. Pohben je v kltee Heiligenkreuz.

  Jm vymr rod Babenberk po mei. Nebo ani s jednou ze svch 2 manelek - Sofi Laskaris a Aneky z Andechs-Mernu - neml potomky. Proto dle Privilegia minus, se vvodstv mohou ddit pes Babenberkovny. Zhy zan boj o Rakousy a trsko, nsledujcm vvodou se na krtko stv Pemyslovec Vladislav, zhy umr. V konenm dsledku jsou Pemyslovci poraen a vtzov Habsburkov.

  Tma Babenberkov, odkud jsem pevn erpal.  Dotazy, diskuse, vyjden k rejstku (odkaz na frum)

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  Leden  >>
  PotSttPSoNe
      1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha