Středověk
Dnes je: 22. 01. 2021  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Zdrojem (dlem) nen Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae IV., ale Codex diplomaticus et epist . . . (Potvrzen biskupstv v Litomyli)
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Sociln st a ostatn


  Rejstk osob

  Zpt

  Markta Provenslsk

  il(a): * 1221 - 20. prosince 1295

  Popis:
  rodie: Ramon Berenguer V. Provenslsk a Beatrix Savojsk
  manel: Ludvk IX. Francouzsk
  dti: Blanka, Isabela, Ludvk, Filip III., Jan, Jan Tristan, Petr I., Blanka, Markta, Robert, Aneka

  Markta byla nejstar ze ty dcer provenslskho hrabte Ramona Berenguera V. Dky politice francouzsk krlovny Blanky Kastilsk se zaal o Marktinu ruku uchzet mlad francouzsk krl Ludvk IX. Kvli pbuzenstv tvrtho stupn bylo nejdve nutn zskat papesk dispenz. Svatba i Marktina korunovace probhla koncem kvtna roku 1234. Siln vliv na panovnka si vak i po svatb udrela krlovna matka. Na Marktu rlila a situaci komplikovalo i spolen bydlen a cestovn. Teprve roku zskala Markta nrok na vlastn dchod a domcnost.

  Snad aby unikla ped zvdavou tchn, provzela Markta manela na sedmou kovou vpravu. Kick vojska vyplula roku 1248 z pstavu Aigues-Mortes a pokraovala v plavb na Kypr, kde pezimovala. Clem toku se stal Egypt. Vylodn na egyptsk pd u msta Damietta bylo spn, dokonce se podailo tm bez boje obsadit cel msto. Krl zaloil ve mst arcibiskupstv a na podzim se vydal na pochod do vnitrozem. V Damiett zstala thotn krlovna s posdkou. Kesan svedli bitvu u al-Mansry, kde zahynul Ludvkv mlad bratr Robert z Artois a samotn krl byl zajat neptelem. Markta byla odvn ena. Svho osobnho strce pimla k psaze, e pokud do msta doraz muslimov, setne j hlavu dve, ne se dostane do zajet a den po porodu si nechala povolat velc dstojnky a pesvdila je, aby ve mst zstali a zaali vyjednvat. Chtla nabdnout msto a penze vmnou za zajatce. Krl Ludvk byl v kvtnu 1250 vmnou za Damiettu a 400 000 liver proputn.

  Krlovsk pr odjel do Palestiny, kde strvil tyi roky. Krli se podailo vyjednat proputn zajatch francouzskch i palestinskch kik a uzavt spojenectv se sektou assasn. Francie byla zatm ve sprv krlovny matky. Roku 1252 Blanka Kastilsk ve vku 64 let zemela a Ludvk zaal uvaovat o nvratu dom. Uskutenil jej a o dva roky pozdji, z Akkonu vyplul 24. dubna 1254.

  Markta zaujala po tchnin smrti msto rdkyn svho mue. Podailo se j dokonce odvrtit mimodn zbonho Ludvka od npadu, e vstoup do kltera a vzd se koruny. Krl bhem dalch let stle snil o nov kov vprav. I pes svj ponkud vy vk a podlomen zdrav se s vojskem v parnm ervenci 1270 vylodil v Tunisu. Such hork lto se vprav stalo osudnm. Pi ekn na spojeneck oddly Jakuba I. Aragonskho, Theobalda II. Navarrskho a Eduarda Anglickho se mezi vojky zaala it nakaliv epidemie. Nejdve zemel princ Jan Tristan a 25. srpna jej nsledoval do hrobu i samotn krl. Francouzsk st vpravy se vracela zpt na evropsk kontinent.

  Pi plavb do Trapani zastihla vracejc se flotilu vichice a vprava ztratila na tyicet vlench lod. Mlad krl Filip s manelkou s bdou zachrnil hol ivot. Vyden cestovatel se rozhodli radji pro cestu po soui. Do vlasti se jich vrtilo vak jen pr. Nemoci podlehl navarrsk krl Theobald II., jeho manelka Isabela (Ludvkova dcera) zemela o rok pozdji. Mladou francouzskou krlovnu Isabelu shodil k, co vedlo k pedasnmu porodu mrtvho chlapce a nsledn Isabelin smrti. Srpen roku 1271 se stal osudnm i pro Ludvkova bratra Alfonse z Poitiers a jeho enu Janu z Toulouse. Zavradn byl syn Richarda Cornwalskho Jindich z Almainu. Ve chvli modlitby byl v kostele zken pepaden a ubodn Guyem a Simonem, syny Simona V. z Montfortu. Byla to msta za oputn ad povstalc proti anglickmu krli Jindichovi III. Markta se po manelov smrti uchlila do kltera na paskm pedmst Saint-Marcel a vnovala se sprv svho vdovskho panstv v Provence. Dostala se konfliktu se svm vagrem Karlem z Anjou, kter byl manelem jej nejmlad sestry Beatrix, jedin ddiky provenslskho hrabstv. Konflikt se urovnal a roku 1287, kdy byla Markt piznna renta 2000 tourskch a jednorzov odstupn.

  Po smrti syna Filipa (1285) se krlovna vdova zcela sthla z krlovskho dvora do kltera Cordelires. V kltee klarisek strvila posledn lta svho ivota ve spolenosti dcery Blanky, vdovy po kastilskm princi Ferdinandovi de la Cerda. Cel ivot udrovala vel kontakt se svou sestrou Eleonorou, manelkou anglickho krle Jindicha III. Sestrm se podailo zmrnit neptelstv mezi obma dvory a ze svch manel dokonce uinit spojence. Markta zemela v poehnanm vku 74 let. Je pohbena po manelov boku v bazilice Saint-Denis. Nhrobek se bohuel nezachoval.


  Napsala Acoma  Dotazy, diskuse, vyjden k rejstku (odkaz na frum)

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  Leden  >>
  PotSttPSoNe
      1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha