Středověk
Dnes je: 23. 01. 2021  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Zdrojem (dlem) nen Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae IV., ale Codex diplomaticus et epist . . . (Potvrzen biskupstv v Litomyli)
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Sociln st a ostatn


  Rejstk osob

  Nmt

  Zpt

  Mil (II.) z Nmt

  il(a): *po. 13. st. - +po 1252

  Popis:
  Byl zejm prvorozenm synem stejnojmennho otce Mile (I.), zakladatele rodu pn ze vabenic o erbu 4 rozletitch stel, a neznm matky. Mil I. se objevuje v pramenech v letech 1226 1238. V roce 1226 je zmiovn jako pode krle Pemysla I. Otakara, v roce 1233 je pukrabm Hradce nad Moravic. Naposledy se objevuje v beznu 1238 v adu stolnka. Jeho pvod, zda piel z ech, nebo byl pvodem z Moravy a vlastnil zde njak majetky, nen jasn.

  Ml dva bratry: Idka (Jiljho) a Slavibora. S nimi se asto objevoval v adch svdk rznch prvnch pozen a to celkem pravideln v 30. a 40. letech (vjimkou jsou leta 1241 1245) na Morav.

  Smrt markrabho Pemysla v roce 1239 a pevzet Moravy jeho bratrem a zrove eskm krlem Vclavem I. nemlo dn vliv na postaven trojice bratr, i nadle patili k elitm moravsk lechty. Naopak Mil je v polovin kvtna 1240 uvdn jako komornk, piem nen jasn, kter z moravskch provinci (David Papajk uvd Brnnsko). Zcela jist nsledujcho roku v jnu (v listin je uvdn tak jeho syn asta) je komornkem v Olomouci, na tomto postu Mil vydrel a do roku 1250.

  Zvrat v mocenskm postaven vabenickch neznamenal ani nstup Pemysla (II.) na markrabsk stolec. Bhem tzv. povstn kralevice Pemysla trojice bratr pravdpodobn podpoila svho mrakrabte, a nepatili mezi jeho skaln pznivce a inicitory povstn. Mile nicmn podpora mladho Pemyslovce stla ad olomouckho komoho. K dnmu jinmu potrestn zejm nedolo. Tresty Vclava za povstn byly spe exemplrn a nesmovaly proti vznamnm lechticm, Vclav se situaci v krlovstv spn pokusil stabilisovat. I proto Mile s bratry vidme v beznu 1251 v Nmicch, kde svd prvnmu konu Pemysla. Zejm pedtm Pemysl v rmci boje o rakousk zem zatoil na konkurentn Bavorsko. vabenit brati se pravdpodobn tohoto taen astnili.

  Mil se nepochybn astn i dalho taen Pemysla. A to na potku roku 1252, kdy se Pemysl en s ddikou babenberkho ddictv Marktou. V Rakouskch zemch pobv zejm vtinu roku 1252, kdy je Pemysl obsazuje, v listopadu 1252 je doloen v Linci. Odtud je tak znm jeho pdomek z Nmt (na Han). V tto listin je tak uveden naposledy. Zejm brzy pot umr.

  Mil ml s neznmou manelkou syna astu (poprv uveden v jnu 1241). Ten ovem Nm욝 ztrc na kor svho bratrance Vilma a pe se z Kelova.  Dotazy, diskuse, vyjden k rejstku (odkaz na frum)

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  Leden  >>
  PotSttPSoNe
      1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha