Středověk
Dnes je: 02. 06. 2020  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavní menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupové
Biskupové Gotpold a Fridrich a také biskupský číšník Arnošt.

15.09.2019: Šlechtična
Vratislava, manželka Kojaty z Mostu.
Poslední komentáře
 • Podle všeho by měl být původ Jízdy králů z doby válek Matyáše Korvína s Jiřím z Poděbrad, konkrétně . . . (Volba velkomoravské královny krásy)
 • Děkuji za skvělý článek, jsem moc ráda že jsem ho našla, i když je z roku 2008. Některé informace si . . . (Volba velkomoravské královny krásy)
 • Představa, že klášter Porta Coeli leží na cestě z Brna do Blanska nemůže přijmot ani dítě, které dos . . . (Konstancie Uherská)
 • Ještě s mojí ženou, kterou jsem teď pochoval, jsme na Nákle byli. Z dohlídky jsem viděl toto: uvnitř . . . (Podvržená záhada Veligradu. Stinné stránky amatérských samizdatů )
 • Syn se setkal s programátorem neuronových sítí, čili cosi na hraně umělé inteligence. programuje apa . . . (Digital humanities – naděje pro historii?)
 • Sociální sítě a ostatní


  Rejstřík osob

  Dědic

  Zpět

  Milota z Dědic

  Žil(a): 40. léta 13. století - 1307

  Popis:
  Milota byl synem Voka z rozrodu Benešoviců, kteří používali bílou zatočenou střelu (tzv. Odřivous) v červeném poli. Poprvé je Milota doložen v pramenech k prvnímu lednu 1256, zcela ve stínu svého staršího bratra Beneše (psal se podle Cvilína nebo Úvalna a v letech 1250 – 1262 byl podkomoří na Moravě). Kromě toho měl další bratry: Ruperta (záhy mizí z pramenů), Ondřeje (bránil Opavu v roce 1253) Tobiáše (pozdější pražský biskup), Voka (z Kravař), Zbislava a Jana.

  Na začátku 60. let je Beneš z Cvilína znojemským purkrabím a zřejmě zde také často pobývá Milota. Tomu svědčí dva formuláře v nichž se Milota táže hejtmana v Lávě, kdy se bude v Rakousích konat nejbližší rytířský turnaj.

  Na konci roku 1263 jsou Beneš z Cvilína společně se svým bratrem Milotou a rakouským sudím Ottou z Maissau uvězněni (pohnutky krále Přemysla II. nejsou jasné). Milota jako jediný z trojice šlechticů věznění přežívá a dostává se zpátky do královské přízně (od roku 1268 opět svědčí na královských listinách a je v královském doprovodu). V roce 1269 Milota používá predikátu z Kvasic, podle Dědic se píše od ledna 1278.

  Na přelomu let 1274/1275 čekal Milotu jeden z největších a také nejsložitějších úkolů jeho života. Jako štýrský hejtman měl bránit rozpadu Přemyslova podunajského soustátí. Na počátku byl proti bojovníkům salcburského biskupa Friedricha úspěšný, v průběhu roku 1276 se situace změnila. Štýrský Hradec se poddal Menhartovi Tyrolsko-gorického a také štýrská šlechta se postavila na stranu římského Rudolfa. Milota přestal být hejtmanem zřejmě souběžně se ztrátou Štýrska. V třetí mírové smlouvě mezi Přemyslem a Rudolfem ze září 1277 je uveden jako jeden z možných rukojmích.

  Milota z Dědic je u české veřejnosti známý jako zrádce od Moravského pole. Skutečnost je jiná, Milota vedl do bitvy české zálohy, které už nedokázaly zvrátit nepříznivě vyvíjející se bitvu. O Milotově zradě píše Otokar Štýrský ve své výrazně protičeské kronice, české kronikářství tuto smyšlenku přijalo až ke konci 14. století.

  Milota zastává i po bitvě významné místo v rámci šlechtické obce. V únoru 1279 se novým pražským biskupem stává Milotův bratr Tobiáš, a i když není Milota výslovně jmenován, pravděpodobně se účastnil vysvěcení. Na podzim je doložen na dvoře královny-vdovy Kunhuty.

  V červenci 1281, po sněmu šlechty ve Znojmě, je doložen jako moravský podkomoří (ve stejné funkci jako před čtvrtstoletím jeho bratr). Záhy se dostává do konfliktu (společně s Gerhardem z Obřan) se správcem Moravy Albrechtem Saským. Oba jsou zatčeni, na svobodu se dostávají snad na počátku roku 1283.

  Během vlády Václava II. už se v pramenech objevuje spíše zřídka (po 30 letech aktivní činnosti), v roce 1286 je svědkem přísahy věrnosti Gerharda z Obřan Václavu II., v roce 1293 na listině vévody Mikuláše, v roce 1295 na listině olomouckého biskupa Dětřicha.

  Špatně je zdokumentovaná účast Miloty v konfliktu biskupa Tobiáše se Závišem z Falkenštejna a jeho klikou. S mocenským konfliktem souvisí dva formuláře Tobiáše – v prvním biskup děkuje králi, že jmenoval Milotu olomouckým pukrabím a z druhého se dozvídáme, že měl Milota zastaven Kojetín.

  Svoji poslední vůli vydává Milota 8. března 1302 ve Strážnici (tu Benešovici získali snad již v 70. letech). Umírá zřejmě kolem roku 1307. Milota z Dědic po sobě zanechal syna Tobiáše (ten ovšem zvolil duchovní dráhu). Většinu majetků Benešovice v důsledku pak zdědil jeho synovec Beneš (syn Beneše z Cvilína).  Dotazy, diskuse, vyjádření k rejstříku (odkaz na fórum)

  Naše knihy
  Přemysl Otakar II.


  Záviš z Falkenštejna
  Kalendář šermířských akcí
  Kalendář
  <<  Červen  >>
  PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30      

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha