Středověk
Dnes je: 22. 06. 2021  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Zdrojem (dlem) nen Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae IV., ale Codex diplomaticus et epist . . . (Potvrzen biskupstv v Litomyli)
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Sociln st a ostatn


  Rejstk osob

  Ddic

  Zpt

  Milota z Ddic

  il(a): 40. lta 13. stolet - 1307

  Popis:
  Milota byl synem Voka z rozrodu Beneovic, kte pouvali blou zatoenou stelu (tzv. Odivous) v ervenm poli. Poprv je Milota doloen v pramenech k prvnmu lednu 1256, zcela ve stnu svho starho bratra Benee (psal se podle Cvilna nebo valna a v letech 1250 1262 byl podkomo na Morav). Krom toho ml dal bratry: Ruperta (zhy miz z pramen), Ondeje (brnil Opavu v roce 1253) Tobie (pozdj prask biskup), Voka (z Krava), Zbislava a Jana.

  Na zatku 60. let je Bene z Cvilna znojemskm purkrabm a zejm zde tak asto pobv Milota. Tomu svd dva formule v nich se Milota te hejtmana v Lv, kdy se bude v Rakousch konat nejbli rytsk turnaj.

  Na konci roku 1263 jsou Bene z Cvilna spolen se svm bratrem Milotou a rakouskm sudm Ottou z Maissau uvznni (pohnutky krle Pemysla II. nejsou jasn). Milota jako jedin z trojice lechtic vznn pev a dostv se zptky do krlovsk pzn (od roku 1268 opt svd na krlovskch listinch a je v krlovskm doprovodu). V roce 1269 Milota pouv prediktu z Kvasic, podle Ddic se pe od ledna 1278.

  Na pelomu let 1274/1275 ekal Milotu jeden z nejvtch a tak nejsloitjch kol jeho ivota. Jako trsk hejtman ml brnit rozpadu Pemyslova podunajskho soustt. Na potku byl proti bojovnkm salcburskho biskupa Friedricha spn, v prbhu roku 1276 se situace zmnila. trsk Hradec se poddal Menhartovi Tyrolsko-gorickho a tak trsk lechta se postavila na stranu mskho Rudolfa. Milota pestal bt hejtmanem zejm soubn se ztrtou trska. V tet mrov smlouv mezi Pemyslem a Rudolfem ze z 1277 je uveden jako jeden z monch rukojmch.

  Milota z Ddic je u esk veejnosti znm jako zrdce od Moravskho pole. Skutenost je jin, Milota vedl do bitvy esk zlohy, kter u nedokzaly zvrtit nepzniv vyvjejc se bitvu. O Milotov zrad pe Otokar trsk ve sv vrazn protiesk kronice, esk kronikstv tuto smylenku pijalo a ke konci 14. stolet.

  Milota zastv i po bitv vznamn msto v rmci lechtick obce. V noru 1279 se novm praskm biskupem stv Milotv bratr Tobi, a i kdy nen Milota vslovn jmenovn, pravdpodobn se astnil vysvcen. Na podzim je doloen na dvoe krlovny-vdovy Kunhuty.

  V ervenci 1281, po snmu lechty ve Znojm, je doloen jako moravsk podkomo (ve stejn funkci jako ped tvrtstoletm jeho bratr). Zhy se dostv do konfliktu (spolen s Gerhardem z Oban) se sprvcem Moravy Albrechtem Saskm. Oba jsou zateni, na svobodu se dostvaj snad na potku roku 1283.

  Bhem vldy Vclava II. u se v pramenech objevuje spe zdka (po 30 letech aktivn innosti), v roce 1286 je svdkem psahy vrnosti Gerharda z Oban Vclavu II., v roce 1293 na listin vvody Mikule, v roce 1295 na listin olomouckho biskupa Dticha.

  patn je zdokumentovan ast Miloty v konfliktu biskupa Tobie se Zviem z Falkentejna a jeho klikou. S mocenskm konfliktem souvis dva formule Tobie v prvnm biskup dkuje krli, e jmenoval Milotu olomouckm pukrabm a z druhho se dozvdme, e ml Milota zastaven Kojetn.

  Svoji posledn vli vydv Milota 8. bezna 1302 ve Strnici (tu Beneovici zskali snad ji v 70. letech). Umr zejm kolem roku 1307. Milota z Ddic po sob zanechal syna Tobie (ten ovem zvolil duchovn drhu). Vtinu majetk Beneovice v dsledku pak zddil jeho synovec Bene (syn Benee z Cvilna).  Dotazy, diskuse, vyjden k rejstku (odkaz na frum)

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  erven  >>
  PotSttPSoNe
   1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30     

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha