Středověk
Dnes je: 27. 01. 2021  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Zdrojem (dlem) nen Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae IV., ale Codex diplomaticus et epist . . . (Potvrzen biskupstv v Litomyli)
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Sociln st a ostatn


  Rejstk osob

  Zikmund Lucembursk

  Zpt

  Zikmund Lucembursk

  il(a): 14.2. 1368 - 9. 12. 1437

  Popis:
  Lucemburk, kter pro sv povahov vlastnosti a zrove vzhled zskal pezdvku Lika ryav, poprv spatil svtlo svta 14. nora 1368. Byl druhm ijcm synem (po Vclavovi) mskho csae a eskho krle Karla Lucemburskho a Albty Pomoansk, dcery vvody Bohuslava a vnuky polskho krle Kazimra Velikho.

  Zhy po narozen byl jmenovec burgundskho svtce zasnouben s dcerou norimberskho purkrabho Fridricha Hohenzollernskho Kateinou, v roce 1372 se jeho snoubenka zmnila, byla j Marie, dcera polskho (po smrti Kazimra) a uherskho krle Ludvka z Anjou. Zsnuby nicmn probhly a v roce 1379.

  V roce 1373 Karel IV. zskv sk kurfitstv Braniborsko, aby nedrel dva kurfitsk hlasy, Braniborsko v roce 1376 udluje svmu osmiletmu synu Zikmundovi. Jeho vlda je pochopiteln titulrn, Zikmund je vychovvn na praskm dvoe, a to i po roce 1378, kdy umr otec a jeho zem dd Vclav IV. (krom Zhoelecka, kter pipad mladmu Janovi). Po zsnubch s Mari (v Trnav) se ml Zikmund stt uherskm krlem, druh titul Ludvka, polsk, mstn lechta chtla udlit budoucmu manelovi sestry Marie, Hedvice. V roce 1382 Ludvk nalh na polskou lechtu, a pijme Zikmunda svm krlem, bezspn, ve stejnm roce tak umr. Jet pedtm ovem Ludvk jmenuje Zikmunda sprvcem Polska a svuje mu armdu k obsazen tohoto krlovstv. O to se Zikmund nespn sna dva roky, kdy v roce 1384 spch do Uher, kde se o trn sna pipravit Albta, vdova po Ludvkovi z Anjou s st uhersk lechty. Nslednho roku (1385) se mu za cenu nemalho zadluen u bratranc Jota a Prokopa podailo Uhry ovldnout.

  Jet tho roku se nicmn objevil nov protivnk, neapolsk krl Karel een Mal, ktermu se podailo tm cel Uhersko ovldnout a poslednho dne roku 1385 se nechal korunovat krlem. V noru roku 1386 byl na nj lidmi Albty spchn atentt a umr. Zikmund po vleklch bojch a vyjednvn s uherskmi stavy je 31. bezna 1387 korunovn ve Stolinm Blehrad uherskm krlem.

  Zikmund nebyl silnm panovnkem, nikdy nedokzal omezit mocn magntsk a lechtick klany, v roce 1401 byl panovnk dokonce zajat vlastn lechtou. Problmy se kupily i na mezinrodnm poli, po bitv na Kosov Poli (1389) Uhersko zaali ohroovat Osman. Proti nim vythl Zikmund u v roce 1392 a pot 1396, tato kampa skonila zpackanou bitvou u Nikopole.

  I Pesto se uhersk panovnk angaoval v eskch pomrech, kde se spojil s Panskou jednotou proti svmu bratru Vclavu IV. v letech 1393 6, v roce 1399 bojoval proti Prokopovi, kter byl tehdy poven sprvou eskho krlovstv. V roce 1402 byl dokonce jednm z inicitor zajet Vclava, kter byl mezitm (1400) sesazen z skho trnu.

  Zhy pot musel Zikmund opt bojovat o uhersk trn, kdy sv nroky vyhlsil Ladislav Neapolsk, vlka, do kter se zapojili i Bentan a kdy se nechal v Zadaru Ladislav korunovat krlem, trvala do roku 1409.

  Mezitm se Lucemburk podruh oenil, v roce 1405 si vzal dceru vznamnho magnta (to ostatn bylo podmnkou pi proputn v roce 1401) Hemana Celskho Barboru. Na konci roku 1408 zakld uhersk panovnk Dra d.

  V roce 1410 zemel msk krl Ruprecht, probhla dvoj volba Jota a Zikmunda. Moravsk markrab Jot zhy umr a proto do sv sbrky titul me Zikmund od roku 1411 pipost i titul mskho krle. Zhy se opt zapletl do vlky s Bentskem o Dalmcii, ta probhala mezi roky 1411 a 1413.

  Teprve pot se Zikmund mohl angaovat snad v nejvtm podniku svho ivota, ve svoln crkevnho koncilu, kter by ml vyeit problm papeskho schismatu a reformu crkve. Kostnick koncil zasedal v letech 1414 1418, krl dokzal nkolikrt zabrnit jeho rozpadu. Pesto byly vsledky koncilu poloviat, podailo se zvolit pouze jednoho papee, reforma crkve nicmn neprobhla. Pro esk udlosti i dal Zikmundv ivot bylo dleit odsouzen a uplen Jana Husa. V prbhu koncilu se Zikmund pokusil smit Anglii a Francii, ukonit stoletou vlku, marn.

  V okamiku, kdy v echch vypukla husitsk revoluce, Zikmund vlil proti Turkm. Ve Varadn uzavel mr a spchal do eskho krlovstv, v ele kov vpravy proti husitm. Ta byla nespn, po porkch na Vtkov a u Vyehradu bylo pouze malou nplast to, e se lika ryav nechala korunovat eskm krlem, jeho autoritu uznvala Morava a Slezsko. Vsledek nepinesla ani dal vprava v letech 1421 1422, pot se Zikmund u vprav proti husitm osobn neastn, a na n vrazn apeluje. Zmna postoje vi reformnmu hnut nastv v roce 1429, kdy i pod tlakem porek od Turk zan s husity jednat. Jednn se pohnula a po drtiv porce dal kov vpravy u Domalic, pot je husitsk delegace pozvna na basilejsk koncil.

  Zikmund mezitm thne do Itlie, kde se nechv korunovat eleznou korunou italskch krl v listopadu 1431. Zhy se dostv opt do konfliktu s Bentkami a je zablokovn v Itlii. Korunovat csaem se nechv a po uzaven mru 31.5. 1433.

  Bitva u Lipan rok pot znamenala porku radiklnch husitskch bratrstev a znan ulehila Zikmundovo jednn s eskou lechtou. Po vyhlen basilejskch kompaktt, kter uznvaly dvojv byl Zikmund 14. srpna 1436 pijat eskm krlem.

  Jeho vlda netrvala dlouho. Poprava vzbouenho Jana Rohe z Dub po dobyt jeho hradu Sion rozbouila veejn mnn husitskch ech. Tak hrozily dal tureck vpdy. Zikmund esk krlovstv opout, umr ovem 9. 12. 1437 ve Znojm.

  Zikmundem Lucemburskm vymel po mei rod Lucemburk. Jeho dcera Albta se provdala za rakouskho vvodu Albrechta Habsburskho, kter po smrti svho tchna nastoupil na eskm, mskm i uherskm trnu.  Dotazy, diskuse, vyjden k rejstku (odkaz na frum)

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  Leden  >>
  PotSttPSoNe
      1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha