Středověk
Dnes je: 27. 01. 2021  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Zdrojem (dlem) nen Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae IV., ale Codex diplomaticus et epist . . . (Potvrzen biskupstv v Litomyli)
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Sociln st a ostatn


  Rejstk osob

  Beneova

  Zpt

  Tobi z Beneova

  il(a): cca 40. lta 13. stolet - 1296

  Popis:
  Tobi pochzel z urozenho rodu Beneovic. Matku neznme, otcem byl Vok, mezi jeho bratry patil Bene z Cvilna (moravsk podkomo), Milota z Ddic ,Ondej (proslul obranou Opavy), Vok z Krava, Zbislav, Jan a Rupert (Robert).

  O dtstv a mld Tobie se nev nic. Na jeho duchovn kariru mohli mt vliv jeho dva strcov Robert, kter byl v letech 1240 1270 opat kltera ve Velehrad a Tobi, probot nkolika kapitul, naposledy prask.

  N Tobi se poprv objevuje v pramenech roku 1262, kdy je kanovnk prask a tak pasovsk kapituly. Na pkch duchovn kariry ho ek rychl vzestup. 1269 70 probot v Mlnku, 1275 probot v Praze, 1277 probot na Vyehrad. 15. 11. 1278 je zvolen praskm biskupem.

  Jeho volba v bouliv dob po smrti Pemysla II. lze logicky vysvtlit crkev potebovala v neklidn dob jako ochrnce svch zjm lovka se zzemm a podporou mocnho lechtickho rodu. Budoucnost uke, e Tobi uspl i ve funkci politika.

  Tobi neputoval za vysvcenm za mohuskm arcibiskupem (Wernerem z Eppsteinu), jak bylo z zvykem, msto toho vyslal poselstvo, kter arcibiskupa informovalo o sprvnosti volby. Arcibiskup svolil s tm, e Tobie me vysvtit a uvst do adu olomouck biskup Bruno, spolen s dvma dalmi biskupy.

  Na zatku ledna 1279 se vydal Tobi za Brunem a 18. ledna byl potvrzen v Ostrav jako biskup. O necel msc pozdji, v ele rozshlho doprovodu, kter byl odn do erbovnch barev (a nesl erbovn znamen) Beneovic, se Tobi vypravil na Moravu podruh. 25. nora byl vysvcen na knze a 26. olomouckm, sekovskm a basilejskm biskupem byl vysvcen na biskupa.

  Pi nvratu do Prahy Tobie ekalo nemil pekvapen, lidmi Oty Braniborskho, sprvce ech, mu a jeho doprovodu zamezen pstup do biskupskho chrmu. Svoji prvn mi jako biskup odlouil v kostele Panny Marie na Strahov.

  Tobi se zejm i v dsledku toho stav do ela lechty, kter d nvrat krle. V kvtnu 1281 probh snm lechty v kltee sv. Frantika v Praze, kde se lechta zekla loupen v zemi a slbila, e v ppad nstupu panovnka vrt zcizen majetky. Nsleduje licitovn Tobiovi lechtick skupiny s Otou Braniborskm o nvrat krle, kter je spn a v kvtnu 1283, kdy se mladik Vclav vrac do Prahy.

  Vclav se obklopil lechtici z okol Tobie (Purkart z Janovic, Beneovici, Markvartici, Lichtenburkov), kte, jak se d ci, za nj vldli. V prbhu roku 1284 je nahrazuje skupina kolem manela krlovny vdovy Zvie z Falkentejna, mocnho pedstavitele Vtkovc. Dolo k ozbrojenm stetm, ale zhy bylo podepsno pm na 4 roky. Situace se zmnila na podzim 1288, kdy byl Zvi zaten. Nevme, jakou pesn roli v tom hrl biskup Tobi, ale Zviovi pbuzn a spojenci zaali plenit biskupsk majetky. Situaci se snail eit v roce 1289 sm Vclav II., kter pedstavitele obou stran k zemskmu soudu, ale nepomohlo to. Pansk skupina kolem Tobie zskala pevahu a cel spor nakonec skonil popravou Zvie a pacifikac jeho spojenc. Tobiovi lid zhy zskali sv msta na dvoe, kter ztratila v prbhu roku 1284.

  Mezitm se Tobi zastnil synody mohusk arcidiecse v roce 1287, kter se konala ve Wrzburku, sm podal synody klru vlastn diecse pravideln od potku 80. let.

  Po roce 1289 hrl Tobi vznamj roli na dvoe Vclava II. V roce 1292 jednal o asti mohuskho arcibiskupa pi nastolen eskho krle, pozdji jednal o pacifikaci Krakova se zdejm biskupem.

  Tobi byl biskupem v neklidn dob, nejprve anarchie v dobch bezkrlov, pot boje se stoupenci Zvie z Falkentejna. Proto se jev v pramenech spe jako politik ne sprvce diecse, i kdy ani tyto povinnosti jist nezanedbval vdl, e potebuje politickou stabilitu k rozvoji sv diecse.  Dotazy, diskuse, vyjden k rejstku (odkaz na frum)

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  Leden  >>
  PotSttPSoNe
      1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha