Středověk
Dnes je: 19. 01. 2021  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Zdrojem (dlem) nen Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae IV., ale Codex diplomaticus et epist . . . (Potvrzen biskupstv v Litomyli)
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Sociln st a ostatn


  Rejstk osob

  Jindich IV. Probus

  Zpt

  Jindich IV. Probus

  il(a): 1257/8 - 23.6. 1290

  Popis:
  Nejstar syn Jindicha III. Blho, vratislavskho knete, se narodil bu v roce 1257 nebo v roce nsledujcm. Po smrti svho otce v roce 1266 je vychovvn strcem Vladislavem, knetem a zrove salcburskm arcibiskupem, pozdji, po smrti strce v roce 1270, Jindich pobv na praskm krlovskm dvoe Pemysla Otakara II. Zde tak v lednu roku 1271 vydv svoji prvn listinu, na konci stejnho roku se ujm vldy (formln) ve Vratislavi, nejdve pod patrontem Pemysla Otakara, po dosaen v roce 1273 zletilosti zcela sm. I pot je cennm spojencem eskho krle, pedevm v boji proti Rudolfu Habsburskmu. Jako takov je doloen pi jednn mezi Pemyslem a Rudolfem v roce 1276, kdy se esk krl musel vzdt rakouskch zem.
  18. nora 1277 byl Jindich Probus zajat a odvleen svm strcem Boleslavem a jeho synem Jindichem na hrad Lehn, kde byl dren. V kvtnu dolo k bitv u Stolce mezi zneptelenmi frakcemi, zde vak vtz lehnit piastovci a Jindich i nadle zstv v zajet. Akoliv kronik uvd jako dvod zajet snahu lehnickch knat zskat knectv Jindicha, v celm sporu lze vidt konflikt mezi stranky Pemysla Otakara II. a Rudolfa Habsburskho.
  Do cel zleitosti se tak vkld esk krl, na jeho nalhn je vratislavsk vldce proputn z vzen. Probus se bitvy na Moravskm poli nezastnil, velmi pravdpodobn ovem poslal bojovnky.

  Po Moravskm poli Jindich Probus vyhlsil, e on m bt opatrovnkem mladho Vclava II. a regentem eskho krlovstv. V diplomatickm jednn, po rozhodnut Rudolfa Habsburskho, Jindich zskal pouze Kladsko a tak proti vem mluvm zabral Broumovsko.
  To i spor o porunictv bylo jablkem svru mezi nm a Otou Braniborskm. V roce 1279 to na Vratislavsko Ota spolen s svidnicko-javorskm vldcem Boleslavem, o rok pozdji Otv bratr Albrecht, opt Boleslav a Jindich Lehnick. Jindich Probus tehdy napad na opltku Lehnicko. V roce 1280 Jindich Probus skld lenn hold Rudolfu Habsburskmu (situace o to kuriznj, Slezsko nebylo soust e). en se tak s Konstanci, dcerou Vladislava Opolskho.

  V nsledujcch letech se Jindich IV. snail zvit svoji presti a pedevm moc v rmci Slezska a Polska. V noru zajat svho bratrance Jindicha Lehnickho (tm mu oplatil rok 1277), ale i sv spojence Konrda Hlohovskho a Pemysla Velkopolskho.

  K roku 1285 zaal jeho konflikt s vratislavkm biskupem Tomem II. V tomto roce obsazuje biskupsk hrad Edeltejn (dnes v R).

  V roce 1287 nechv zruit svoje manelstv s Konstanci, kter je do t doby bezdtn a o rok pozdji si bere dceru svho neptele v boji o porunictv nad Vclavem II. Mechtildu Braniborskou. V tto dob se sna zskat Malopolsko (a snad i vrchn vldu nad Polskem), kdy umr Leek ern, krakovsk vvoda. Mstn lechta povolv na stolec Boleslava Plockho, nicmn vtinu zem obsazuje Jindich Probus. Nsledujc rok je pln zvrat, Jindich zajm krakovskho biskupa Pavla, kter odmt jeho nroky na Krakov. 26. nora probh bitva u Siewierze, kde spojen oddly Pemysla Velkopolskho, Vladislava Loktka, Konrda Mazovskho a Kazimrem Lenickm porej mue Jindicha Proba. Co h, v bitv je zabit Pemysl Stnavsk a zajat zrann Bolek Opolsk. Dal ztrtu zaznamenal piastovec od Vclava II., kter na jae obsazuje Broumovsko a Kladsko. Krakov dobv Vladislav Loktek, podpoen Lvem Haliskm. Jindich se ovem nevzdal, sebral vojsko a vythl koncem lta ke Krakovu. Vladislav Loktek utekl v pevleen za mnicha ped pevratem. Probus pot bez problmu obsadil Krakov.

  Je mon, e Jindich navzal styky s Rudolfem ve snaze o zisk polsk krlovsk koruny, ale ji v polovin roku (23. 6. 1290) umr. Stn podezen za jeho smrt (otrvenm) padl i na Vclava II., kter v t dob zanal poilhvat po krakovskm vvodstv. Jindich je pohben v kostele sv. Ke a Bartolomje. Sm bezdtn Krakovsko odkzal Pemyslu Velkopolskmu, Vratislavsko Jindichu Hlohovskmu.  Dotazy, diskuse, vyjden k rejstku (odkaz na frum)

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  Leden  >>
  PotSttPSoNe
      1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha