Středověk
Dnes je: 24. 01. 2021  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Zdrojem (dlem) nen Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae IV., ale Codex diplomaticus et epist . . . (Potvrzen biskupstv v Litomyli)
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Sociln st a ostatn


  Rejstk osob

  Boleslav Rogatka

  Zpt

  Boleslav Rogatka

  il(a): 20. lta 13. stolet - 26. 12. 1278

  Popis:
  Boleslav byl nejstarm synem Jindicha II. Pobonho, slezskho vvody a jeho manelky Anny, dcery Pemysla Otakara I. K jeho sourozencm pat brati Mek, Konrd, Jindich a Vladislav. V roce 1241, kdy jeho otec umr v bitv u Lehnice jet nen zletil a proto regentskou vldu vce ne rok spravovala knna -vdova Anna. Narodil se zejm mezi roky 1220 1225. Byl postupn pipravovn k vld poprv je uveden v listin na potku 30. let, zejm on pobval u uherskho a eskho krle a tak patriarchy v Aquileji. Prvn samostatn panovnick in je pipsn k 10.3. 1242, kdy je na nmeckm prvu zaloeno msto Vratislav.

  Zhy po bitv u Lehnice obsadil Krakovsko (a s nm alespo formln vrchn vldu nad celm rozdrobenm Polskem) Konrd Mazovsk, doloen je k ervenci 1241. Tuto situaci se Boleslav pokusil zvrtit, dobt Krakov se mu ale nepodailo a s pchodem vojska Konrda ustoupil zpt do Slezska.

  Ve stejn dob Boleslav zan ztrcet drby ve Velkopolsku, snad jet v roce 1241 je ztracen hrad Przemet, kter obsazuje Pemysl I. Velkopolsk, pozdji zskv jet dal majetky v jihovchodn sti Velkopolska. V roce 1243 Pemysl zskv hrady Zbaszyn a Miedzyrzecz.

  V dsledku celopolskch nepsch zaal Boleslav hledat spojence v i, v lt 1242 se oenil s Hedvikou, dcerou Jindicha Anhaltskho (zde byl satek zejm motivovn zabezpeenm zpadn hranice Slezska). Mon tak touto cestou chtl navzat kontakty s csaskm dvorem jako potenciln spojenec. To se ovem nepodailo.

  Proto se slezsk vldce pokusil domluvit se svmi piastovskmi konkurenty. V roce 1244 Pemysl Velkopolsk pojal za enu Albtu, sestry Boleslava. Spolu s tm zejm Pemysl zskv Kali a je uznna tehdej hranice mezi obma Piastovci.

  Problmy ml Rogatka i v samotnm Slezsku, v roce 1243 byl svmi ryt zajat (zejm ne na dlouho) a v roce 1244 proti nmu vystoupila st slezsk lechty, kter ho chtla sesadit a nahradit ho jeho mladm bratrem Jindichem Blm. Povstn bylo ovem potlaeno. Pesto zaal Boleslav spoluvldnout s Jindichem.

  V roce 1246 Boleslav zahjil dal vojensk operace proti Pemyslovi I., kdy zskal vtinu dve ztracench hrad. Tyto spchy se neukzaly jako trval, kdy jet ten sam rok nkter z nich ztratil. Proto zmnil dva roky pot svoji strategii, pokusil se na svoji stranu zskat vznamn velkopolsk lechtice a svrhnout Pemysl. Pemysl spiknut ovem odhalil.

  V polovin roku 1248 dolo k rozdlen slezskho dlu. Boleslav zskal Lehnicko a Hlohovsko (mn vznamnou st), Jibdich Vratislavsko. Pro lep dl zskal mlad z bratr je nejasn.

  Ale ani to nezabrnilo dalm problmm. Boleslav je v Lehnici roku 1248 zajat, ale utk a zan boj vemi obma bratry. Boleslav tak odevzdv hrad Lubu magdeburskmu za vojenskou pomoc. Rogatka se dostv do konfliktu tak s vratislavskm biskupem Tomem. Zrove se jako dal konkurent Boleslava objevuje jeho bratr Konrd, kter se zekl crkevn drhy a nyn d svj dl. Konrd nakonec utk k Pemyslu I. I na zklad toho Pemysl v roce 1249 obsazuje posledn hrad ve Velkopolsku, kter dr slezsk vtev rodu a to je hrad Ruda. Nsledovala vprava do Slezska ve prospch Konrda, obsazena byla Bytom, kterou zskal prv mlad bratr Boleslava Rogatky. V tv tv velkopolskmu ohroen se Boleslav usmil jak s biskupem, tak i s bratrem, nicmn Jindich byl zhy zajat, donucen hjit zjmy Konrda a koalice se rozpadla. Dal vrsky na tvi mohlo Boleslavovi init povstn ryt roku 1251 v okol Krosna a slezskch crkevnch instituc , oficiln proti nmeckm oldnm, neoficiln zejm na podporu nrok Konrda. Ve stejnm roce nsledoval tok Jindicha a Konrda a obsazen Hlohova, Stnavy a Zahn Konrdem. Mr uzaven na konci roku 1251 a jeho vsledkem bylo rozdlen zem na 3 dly Konrd zskal Hlohovsko.

  Pro Boleslava v tto dob poprv nadeel as klidu, kdy nemusel eit vn celopolsk, ani celoslezsk problmy, v nich by mohl zaznamenat dal ztrty. Naopak byla pleitost zaujmout sv stanovisko v stedevropskch problmech, pedevm v esko-uherskm konfliktu. Vlivem Jindicha Blho slezt Piastovci zachovali na rozdl od jinch svch pbuznch (Boleslav Stydliv) pro eskho krle vhodnou neutralitu.

  Nejsou jasn dvody, ale 2. 10. 1256 nechal Boleslav napadl a zajal biskupa Tome I. Jet tho msce byl arcibiskupem hnzdenskm Pelkou exkomunikovn, zashl i pape, kter byl v ppad nespchu jinch prostedk zorganisovat kovou vpravu (a nebo j alespo vyhroovat). O Velikonocch 1257 zskal biskup svobodu, kdy za nj bylo zaplaceno vkupn. Aby bylo zabrnno krucit do Slezska, radji svho bratra zajal Konrd (ve shod s Jindichem). Proputn byl zejm v okamiku, kdy arcibiskup Pelka byl smrteln nemocen a nemohl organisovat vpravu, bylo to v roce 1258. S crkv se Boleslav smil v prosinci tho roku, kdy mj. Slbil nenaruovat vce crkevn majetky. V jnu 1261 byla z Rogatky papeem sata klatba.

  Mon je prv klatba zabrnila Boleslavovi astnit se bitvy u Kressenbrunu, kter se astnili Jindich a Vladislav Opolsk. O rok pozdji s Pemyslem II. jednal Jindich, syn Boleslava Rogatky tma nen jasn, mon exkomunikace a vztahy s crkv, mon protimongolsk vprava, mon se Boleslav tak snail stt spojencem eskho krle. V roce 1266 u je Boleslav jmenovn vslovn jako spojenec eskho krle (s ostatnmi slezskmi vldci).

  Na podzim dolo ke kanonisaci Hedviky Slezsk, babiky vldnoucch slezskch knat. Nkdy v tto dob (snad v souvislosti s dal vpravou Otakara II. do Prus, se Boleslav podruh oenil (jeho prvn manelka zemela v roce 1259) a to s Eufemii, dcerou tevskho knete Sambora II.

  Rogatka podpoil Pemysla II. i novm konfliktu s Uhry, kter zaal v roce 1270.

  Spojenectv s eskm krlem pro Rogatku bylo z nouze cnost, zabezpeovalo mu jeho dl, ale zabraovalo zvtit sv majetky na kor bratr. V oakmiku, kdy se Pemyslova posice ve stedn Evrop pomalu zaala hroutit, na potku 70. let, hledal cestu, jak toho vyut. Na konci roku 1271 zaal Boleslav vyjednvat satek sv dcery Hedviky s mazovskm Konrdem, kter patil do uherskho politickho tbora. Pozdji se tak spojil s Boleslavem Pobonm, vldcem ve Velkopolsku.

  Po smrti Konrda Hlohovskho (1273) Rogatka obsadil hrad Boleslawiec, a jit plnoval obsazen rozlehlejho zem. Ani nezletil Jindich Prav (u ns znmj jako Probus), ale Pemysl Otakar II. mu v tom nezabrnili.

  V roce 1274 oddlil Boleslav od svho dlu Javorsko, kter zskal jeho syn Jindich.

  V roce 1277 uzavel Boleslav Rogatka spojenectv s Rudolfem Habsburskm a povzbuzen tmto inem v noru 1277 zajal Jindicha Pravho v Jelczi, poslze po nm chtl 1/3 Vratislavska. Vyjednvat s Rogatkou se pokusil esk krl, po krachu jednn vyzval slezskou lechtu k osvobozen zajatho Piastovce za odkodnn. Toho se ujala hlohovsk knata spolen s Pemyslem II. Velkopolskm. V dubnu zaal Boleslav pustoit Vratislavsko a vrthl tak do esk Bystice v Kladsku. Odnesl si tak vtzstv u Stolce a v ervenci byl uzaven mr mezi nm a eskm krlem, kdy mu byla odstoupena 1/6 Vratislavska. Pot byl Jindich proputn. Mr s hlohovskmi knaty Boleslav uzavel bu na konci roku 1277 a nebo na potku dalho.

  Boleslav Rogatka umr 26. 12. 1278, pochovn je v dominiknskm kostele sv. Ke v Lehnici. Po jeho smrti nejstar syn Jindich zskal Lehnicko, mlad Boleslav Javorsko.

  Ve stedovku nebylo mnoho kladnch nzor na Boleslava knectv pivedl k padku, obklopoval se Nmci, intrikoval proti bratrm. Dostalo se mu ve stejn dob tak ady pdomk Hol, Krut, nezjnmj je ovem Rogatka, co je podle J. Dugosze odvozeno od slova rogaty rohat.  Dotazy, diskuse, vyjden k rejstku (odkaz na frum)

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  Leden  >>
  PotSttPSoNe
      1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha