Středověk
Dnes je: 22. 06. 2021  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Zdrojem (dlem) nen Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae IV., ale Codex diplomaticus et epist . . . (Potvrzen biskupstv v Litomyli)
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Sociln st a ostatn


  Rejstk osob

  Friedberka

  Zpt

  Konrd z Friedberka

  il(a): ped 1240 - po 2. 5. 1257

  Popis:
  Konrd byl jednm z olomouckch biskup 13. Stolet, kter proslul pedevm svmi spory. Jeho pvod nen jasn. Na zklad prediktu se d pedpokldat, e byl pbuznm (bratrem?) Oje, ryte pvodem z Plseska a pedevm dvoana Vclava I. Jistotu vak nemme.

  Prvn zmnka o tomto mui pochz z roku 1240 v souvislosti s problematickmi udlostmi okolo volby olomouckho biskupa. Po smrti biskupa Roberta byl olomouckou kapitulou zvolen jeden z jejch len, Vilm, kter byl ovem tak krlovskm kanclem. V tto dob, pro etn proheky kapituly, hlavn v oblasti celibtu, pijd do Olomouce mohusk arcibiskup Siegfried, biskupv pm nadzen, na vizitaci. Ten Vilmovu volbu kapituly prohlsil za neplatnou a jako olomouckho biskupa uril prv Konrda z Friedberka, tou dobou kanovnka v nmeckm Hildesheimu. Toho tak zhy vysvtil. Vzpt pochopiteln vypukl spor mezi kapitulou a Konrdem. Z uchvcen biskupskch statk byl nov biskup v m obvinn dkanem Janem a arcijhenem Bartolomjem. Ti a dal Konrdovi neptelt kanovnci byli z kapituly nsledn vyhnni, biskup je nahradil lidmi, kte mu byli vrn. Cel spor ml i sv politick pozad, Siegfried byl v t dob vznamnm spojencem csae Friedricha II. proti papei, stejn stanovisko tak mohl zaujmat i Konrd.

  V roce 1242 u byl Konrd jednm z krlovch favorit. Podle listiny z tohoto roku jej prv Vclav I. podal, aby rozsoudil spor mezi louckm opatem a plebnem kostela v Prosimicch. Prvn synoda duchovenstva olomouck diecse je tak spojena s Konrdem, odehrla se v beznu 1243 v biskupsk Pustimi.

  Tho roku byl po dvoulet sedisvakanci novm papeem zvolen Inocent IV., kter zaal eit vlekl spor mezi starou kapitulou a Konrdem z Friedberka. Na jednn do ma byl vysln Konrdv prokurtor, kter nepoukazoval na to, e Konrd byl prvoplatn ustanoven, a je tud i prvoplatnm biskup s prvoplatnou kapitulou. To nestailo, pape vnmal Konrda jako lena opanho politickho tbora a nadil mu, a se do ma vyd osobn. To ovem Konrd neuinil a tak ho 11. 3. 1245 pape sesadil. V tto dob se krl Vclav odvrac od csae (jablkem svru je rakousk ddictv) a postupn se pikln k papei, i kdy ne zcela jednoznan. Pape v z roku 1245 jmenoval novm olomouckm biskupem Bruna z Schauenburku, Vclav I. jej vak a do dubna 1246 za olomouckho biskupa nepovaoval, pot po dlouhm jednn jej pijal. Zbvalo vyeit problm s nyn ji bvalm biskupem Konrdem. Ten sm a do roku 1247 v listinch vystupoval jako olomouck biskup; toho roku se s nm papesk legt Petr dohodl na odkodnn, vmnou za vzdn se vech nrok na biskupsk ad vetn titulatury dostal Konrd ves Holeov a vysok ron plat 300 hiven stbra.

  Konrd se objevuje v roce 1249, bhem Pemyslova povstn, kdy dv velehradskmu klteru les Svrn, kter tehdy zskal od mladho Pemyslovce. To by mohlo naznaovat, e Konrd tehdy byl Pemyslovm kandidtem na stolec olomouckho biskupa, na kterm sedl Bruno, strank starho krle Vclava. Nsledujc zmnka o Konrdovi je z 2. 5. 1257, kdy daroval kostelu sv. Albty v Marburku olt. O dva roky pozdji pivuje svoji pee, v n je uveden jako Konrd, kdysi olomouck biskup, na odpustkovou listinu, kter je dnes uloena v bavorskm Amberku.

  Zpracovno z velk mry podle lnku Tome Somera a Evy Svobodov Konrd z Friedberka Biskup, na kterho se mlo zapomenout, zveejnnho v asopisu Matice moravsk 132/2013, s. 3-19.  Dotazy, diskuse, vyjden k rejstku (odkaz na frum)

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  erven  >>
  PotSttPSoNe
   1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30     

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha