Středověk
Dnes je: 25. 01. 2021  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Zdrojem (dlem) nen Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae IV., ale Codex diplomaticus et epist . . . (Potvrzen biskupstv v Litomyli)
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Sociln st a ostatn


  Rejstk osob

  Vladislav III. Varnenk

  Zpt

  Vladislav III. Varnenk

  il(a): 31. 10. 1424 - 10. 11. 1444

  Popis:
  Vladislav byl synem polskho krle Vladislava Jagellonskho a jeho tvrt eny Sonky Holansk (po ktu, konverzi z pravoslav na katolictv pijala jmno Sofie) z litevskho vldnoucho rodu. Vladislav se narodil 31. jna 1424 v Krakov sv devatenctilet matce a otci, ktermu bylo ji pes 70 let a dosud neml muskho ddice. O jeho dtstv nemme pli informac, vme, e byl vychovvn mimo jin na hrad Chciny.

  Formln na polsk trn nastoupil po smrti svho otce 1. ervna 1434, korunovn byl ve svch necelch deseti letech na den sv. Jakuba 25. ervence tho roku. S ohledem na jeho nezletilost byla ustavena krlovsk rada, kterou ovldal krakovsk biskup Zbyhnv Olenick. Ten vedl nespn jednn o satku Vladislava s vnukou Zikmunda Lucemburskho Annou, dcerou Albrechta Habsburskho a Albty Lucembursk.

  Pes odpor krakovskho biskupa uvaoval v roce 1438 Vladislav o nabdce tborit pijmout pro sebe nebo svho mladho bratra Kazimra eskou korunu namsto Albrechta Habsburskho. Do ech byly v lt 1438 vyslny vojensk oddly, ty byly nicmn pli slab na to, aby zmnili situaci. Kdy se tento pln ukzal jako nerealizovateln, Vladislav se pokusil pro svho bratra zskat alespo nkter slezsk knectv, taenm na podzim roku 1438. I pes vojensk vtzstv, ani tato kampa nepinesla dn vsledky. Na snmu v Piotrkov v prosinci 1438, ve svch trncti letech, byl Vladislav prohlen zletilm, i nadle vak zstval pod silnm vlivem Zbyhnva. Krtce pot se polsk dvr vzdal ambic v echch a ve Slezsku a uznal vldu Albrechta Habsburskho.

  V roce 1439 zaal mt biskup Olenick vn problmy s oposic v Polsku. Prohusitsk, nrodn strana Spytka z Melsztyna, vyvolala povstn, veden s antikleriklnmi gesty. Povstalci 3. kvtna 1439 vytvoili konfederaci, kter byla i dky rozshl dezerci zniena krlovskm vojskem v bitv u Grotnik, ti dny pot. Spytko byl v boji zabit, toto datum lze oznait jako konec husitstv v Polsku a definitivn konec snah zskat eskou korunu na kor Albrechta Habsburskho.

  Smrt Habsburka na konci jna 1439 znamenala pro Vladislava novou vzvu k zskn jak eskho, tak i Uherskho krlovstv. Jednn s eskou lechtou byla ovem m dl pasivnj, v ervnu 1440 Vladislav sice na esk trn kandidoval, zvolen byl ale Albrecht Bavorsk (kter vak korunu nepijal). Daleko aktivnj byla polsk diplomacie v Uhrch. Vladislav rychle zskal podporu vtiny uhersk lechty, oproti Lazarovi, synu srbskho despoty. To nezmnilo ani narozen Ladislava Pohrobka. 8. bezna 1440 ho uhert velmoi pozvali do Budna jako novho uherskho krle.

  Zhy ale zaaly komplikace. Vladislavovu vldu neuznala Albta, matka Ladislava Pohrobka, a Celt, jej pbuzn. Ti jet stihli pi tku z Uher do Rakous odvzt korunu sv. tpna a vyvolali domc vlku. Vladislav byl tak nucen nechat se korunovat 17. ervence 1440 ve Stolinm Blehrad (Szkesfehrvru) pouze eleznou korunou.

  Vlka, kter se vedla pedevm na zem dnenho Slovenska a v n bojovali husitt bojovnci v ele s Janem Jiskrou z Brandsa (na stran Albty) trvala se stdavmi spchy obou stran dva roky. V lt 1442 se situace ocitla v mrtvm bod, zprostedkovat mr se snail kardinl Julius Cesarini, kter dostal instrukce od papee na podniknut vpravy proti Turkm. Uzavt mr se podailo a 14. prosince 1442, kdy Vladislav slbil mj. adu majetk Albt (ta ovem o pt dn pozdji zemela). Otzka ddictv i nstupnictv Ladislava Pohrobka eena nebyla.

  Vprava proti Osmansk i, kterou vedli Vladislav a uhersk lechtic Jan Hunyady, zabrala tm celou druhou polovinu roku 1443. Hlavn cl obsadit Drinopol (ppadn dojt a do Konstantinopole) se nepodail, uhersk vojsko vak svedlo nkolik spnch bitev (pedevm u Nie), obsazeny byly tak nkter hrady na uhersko-tureckm pomez v okol Blehradu.

  I pes slc voln po mru, jak v Uhrch, tak i v Polsku, byla na rok 1444 naplnovna dal vprava proti Osmansk i. Do toho byla nicmn podepsna mrov smlouva s Osmany, podle n Uhersko zskalo 24 hrady (nkter z nich ji fakticky pedtm ovldalo), od tureck nadvldy bylo tak osvobozeno Srbsko pod vldou Jiho Brankovie. Mr ml trvat 10 let.

  Udlosti ale nabraly rychl spd, papesk lostvo zablokovalo iny Bospor a Dardanely a na nalhn legta Cesariniho vythl do boje i Vladislav. K pomrn slabmu uherskmu vojsku se pidali kici ze Zpadu a tak Valai, taen zaalo v polovin z 1444. Pomrn spn vprava dospla k nespnmu konci. Slab kick vojsko bylo poraeno v bitv u Varny (z 10. na 11. listopadu 1444), kde pravdpodobn zahynul i krl Vladislav. Jeho tlo se ovem nenalo, co zapinilo mnoho teori o tom, e peil a kdesi se skrv. Objevilo se tak nkolik lid, kte se za nj pokoueli vydvat.

  Jeho smrt vyvolala chaos jak v Uhrch, kde se krlem stal Ladislav Pohrobek, tak i v Polsku, kde a v roce 1447 nastoupil na trn jeho mlad bratr Kazimr.

  Jan kvrk  Dotazy, diskuse, vyjden k rejstku (odkaz na frum)

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  Leden  >>
  PotSttPSoNe
      1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha