Středověk
Dnes je: 22. 01. 2021  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Zdrojem (dlem) nen Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae IV., ale Codex diplomaticus et epist . . . (Potvrzen biskupstv v Litomyli)
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Sociln st a ostatn


  Rejstk osob

  Mek I.

  Zpt

  Mek I.

  il(a): ? - 25. 5. 992

  Popis:
  Datum narozen (pedpokld se mezi lety 920 940) ani msto, ale ani matka s otcem Mska nejsou znmy. Podle legend (zaznamenanch a na potku 12. stolet) byl Mkv otec Siemomysl z rodu Piastovc.

  Ml nejmn 2 bratry, jeden, u nho neznme jmno, zemel v bojch na zpadn hranici, druh, Ctibor je zmnn v roce 972.

  Podle legend byl Mek do sedmho roku svho vku slep. Tak ml mt, jako pohan, sedm en.

  Mek I. je prvnm knetem z psemnch pramen, o nm vme, e sjednocoval slovansk kmeny ijc na zem dnenho Polska, nicmn je velmi pravdpodobn e tak inili i jeho pedkov ze svch hradi v dnenm Velkopolsku.

  Poprv se Mek objevuje v roce 963, kdy vl s markrabm Gerem a je poraen, a podle Dtmara Mersenburskho (psal plstolet pot) se poddil mskmu csai. V nsledujcm roce vl Mek s Velety a Wichmannem Billungem, kter je k nim z e vyhnn. Wichmann Mka por a v jednom ze stet je zabit Mkv bratr, neznm jmnem. Mon i to je dvod, pro polsk vldce hledal spojence a zakotven na politick map stedn Evropy. To mu nabdl satek s Dobravou, sestrou eskho knete Boleslava II., kter ml probhnout v roce 965, 14. dubna 966 ml Mek pijmout kest a vstoupit do rodiny kesanskch panovnk, toto datum je tradin povaovno za christianizaci Polska. Akoliv crkevn termny v poltin vychz z etiny (v tto dob tm toton jazyky), nelze esk vznam christianizace nijak peceovat. V echch nebyla jet vlastn crkevn organizace (prask biskupstv vzniklo a v r. 972), s Dobravou mohlo pijt nanejve nkolik mlo osobnch kaplan. Vt vznam tak mly nmeck misie, k roku 968 se pipomn prvn (zejm misijn) biskupstv v Poznani (jednom ze sdel Mka), prvnm jeho pedstavenm byl biskup Jordan.

  Na pelomu 60. a 70. let snad Mek pokraoval v expanzi svho sttu, doklady proto ovem nejsou.

  Do dalho konfliktu s skmi sousedy se Mek zejm nedostal vlastn vinou. V roce 972 markrab Hodo (za pomoci hrabte Siegfrieda z Walbeck) napadl s vojskem Mka, pestoe tento byl vrn csai a za zem a k ece Vart platil tribut. Bitva probhla 24. ervna u Cedynie (nm. Zehnden). Vtzstv se nejdve klonilo na stranu tonk, po zsahu Mkova bratra Ctibora vyhrli Polan (Polci). Csa pikzal jak Hodovi, tak i Mkovi, aby uzaveli mr a vykali jeho rozhodnut.

  K tomu dolo na dvorskm sjezdu na Velikonoce 973 v Quedlinburgu, kde Otu I. navtvili knata Mek, esk Boleslav II. Jak, to nevme, Dtmar Mersebursk pe, e vechny zleitosti byly smrn vyeeny.

  Jet tho roku nicmn Ota I. umr, na sk trn nastupuje jeho syn Ota II. Proti nmu vystupuje jeho bratranec Jindich een Svrliv, vvoda bavorsk. Jindichovi se dostalo podpory esko-polsk koalice. Zan vlka mezi Otou II. a Jindichem, ve kter je Jindich nakonec poraen. Na rozdl od Boleslava, kter poskytl Jindichovi toit v echch a porazil nmeck vojsko u Starho Plzence, se o Mkovi nepe. To ovem neznamen, e nebojoval.

  V roce 977 umr Dobrava, co znamen konec esko-polskho spojenectv, Mek se en s Odou, dcerou markrabte Severn marky Dietricha.

  7. prosince 983 umr Ota II., se svmi nroky na trn se opt pihlauje Jindich Svrliv. I tentokrt se mu dostalo podpory Boleslava a Mka (ti si snad slibovali men zvislost na i) o dalch Velikonocch v Quedlinburgu ho spolen s obodritskm knetem Mstivojem a adou velmo e uznali za svho krle a vldce.

  Zhy ale dolo k smen Mka s Otou III. V roce 985 se Mek astn sask vpravy proti Polabskm Slovanm a na dalm sjezdu v Quedlinburku o Velikonocch 986 se poddil Mekovi, daroval mu velblouda a ml se astnit dvou vojenskch vprav.

  Smen s Otou III. snad bylo impulsem k expansi jinm smrem. V prbhu 80. (a snad i potku 90. rok) obsazuje esk Malopolsko a Slezsko. V tchto bojch (Dtmar je klade k roku 990) Boleslav na pomoc povolal pohansk Lutice, Mek csaovnu Teofano. Mek ovem zvtzil.

  K roku 991 se ve zmaten dokument, kter zan slovy Dagome iudex (soudce Dagome), kde Meek dv svoji zemi pod ochranu sv. Petru, tedy papestv.

  To byl ovem posledn sttnick in Piastovce Mka, 25.V. 992 umr, pohben je v Poznani. Svoji zemi rozdlil mezi sv syny z obou manelstv, Boleslava, Mka a Lamberta (a snad i Svatopluka). Boleslav celou situaci opanoval, bratry a macechu vyhnal a ujal se sm vldy nad Polskem.  Dotazy, diskuse, vyjden k rejstku (odkaz na frum)

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  Leden  >>
  PotSttPSoNe
      1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha