Středověk
Dnes je: 06. 12. 2021  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den vem, mm men problm s otevenm/rozkliknutm strnky, viz. titulek. Jet zhruba p . . . (Seznam on-line edic historickch pramen)
 • Sociln st a ostatn

  Rejstk osob

  Zpt

  Vratislava

  il(a): pelom 12. a 13. stolet

  Popis:
  Byla enou poslednho lena mosteck vtve rodu Hrabiic, jen byl nejmladm synem nkdejho komornka Hrabie (III.). 1 Jeho mlad synov, Vebor (IV.) a Kojata (III.), ili ve stnu svch spnjch oseckch pbuznch. 2 Nejen jednotliv rodov vtve Hrabiic, ale i oba brati byli dsledn majetkov oddleni. 3
  Pan Vratislava byla podle jmna domcho pvodu a jist pochzela zpimen vznamnho rodu. 4 Tm souasn smrt manel podporuje domnnku, o jejich generan sounleitosti a jedinm manelstv pana Kojaty. 5 Podle psemnch pramen zstalo manelstv bezdtn a paradoxn i dky tomu se mohla dot slunho vku. 6 Vratislava je tradin pokldna za fundtorku konventu boehrobc ve Svtci u Bliny, enskho protjku kltera vPraze na Zderaze. 7 Nevme, kde boehrobce Hrabiici potkali, ale mosteck vtev jim vnovala trvalou pze. I pesto zstali kanovnci boho hrobu exotickou ehol, lec na okraji zjmu eskch dontor. 8 Zatmco doba zaloen svteckho konventu kols, zderazsk klter je dnes pokldn za pravdpodobn dlo pedchoz generace rodu. 9 Bezdtn lechtina mohla svteck zaloen dokonit a bt vnmna jako faktick zakladatelka. 10 Nelze vylouit, e ve Svtci lecm vsousedstv kastelnsk Bliny a pedpokldanch hrabiickch sdel pobvala a ke sv铠fundaci zskala siln vztah. 11
  Kojatv testament, zroku 1227, pikl velkou st velmoova majetku zderazskm boehrobcm, ukterch si pl bt pohben. 12 Uvacm prvem ktmto statkm, disponovala a do smrti, velmoova vdova. 13 Nsledujc udlosti i msto jejho pohbu mohlo ovlivnit poad, vnm manel zemeli. Ve Svtci, nebo u premonstrtek vDoksanech, patrn strvila nedlouh zbytek ivota. Prv vdoksanskm nekrologiu je zachycen, mezi zpisy zlet 1227-1230, skon svteck zakladatelky. 14 Vjednom zboehrobeckch konvent byla zejm pohbena i kdy nememe vylouit ani Doksany, knim mohl mt vztah jej matesk rod.
  Pedpokld se, e jej manel zemel krtce po sepsn testamentu, jet vroce 1227. 15 Dal hypotza ivot pana Kojaty mrn prodluuje, ale ani vn nedoije nsledujcho desetilet. 16

  1) Smrt Hrabie (III.) se klade vtinou jet do roku 1197 (1197/1198), kdy se naposledy objevuje vpsemnch pramenech. Jeho patrn mlad bratr Slavek (I.), se bezpochyby doil vysokho vku (1188-1226) a stal se zakladatelem oseck vtve rodu - pn z Rzmburka. Velmsk Tom: Hrabiici, pni zRzmburka (dle jen Hrabiici), NLN 2002, s. 29, 272.
  2) Nejstar zbratr Hrabie (IV.) se objevil sotcem a strcem Slavkem (I.) jen na konfirmaci tzv. Hroznatovy zvti, roku 1197 a zhy pravdpodobn zemel. Hrabiici, s. 29. Oba mlad brati zemeli vrozmez maximln nkolika let (1224-1229), to naznauje, e se mohli narodit brzy po sob. Hrabiici, s. 38-40.
  3) Velmsk Tom: Hrabiici Vebor a Kojata a potky vrcholn stedovkho Mostu, H 3/1992, s. 329 (dle jen Hrabiici Vebor a Kojata). Hrabiici, s. 272-273.
  4) Vratislava je zmnna pouze v obou verzch Kojatovy zvti. CDB II . 302 s. 300, . 303 s. 302.
  5) Tomas Jindich: Od ran stedovk aglomerace kprvnmu mstu a mstskmu stavu (dle jen Od ran stedovk), Okresn vlastivdn muzeum Litomice 1999 (Pin na s. 277-306. studie ke vzniku msta Mostu a tedy i rozbor testament Kojaty zMostu a snimi souvisejcch listin.), s. 294. <>br 6) Hrabiici, s. 40.
  7) Hrabiici, s. 43-44; Merhautov Aneka: Nkdej ensk klter ve svtci, Umn 1963, s. 290-293; Svtek Josef: Zdjin konventu du svatho hrobu ve Svtci u Bliny, Zprvy a studie oblastnho muzea vTeplicch, 2/1969.
  8) Novotn Vclav: esk djiny I/3, s. 132-134, 154, 195, 613, 910, Praha 1928; Ulin Petr: Kristv hrob a jeho prat ochrnci. Ztopografie kltera boehrobc na Zderaze. Stalet Praha, . 2/2014, s. 18-47. Svteckmu konventu a kostelu, kter je datovn u do konce 12. stolet, se autor vnuje na s. 35-37.
  9) Hrabiici Vebor a Kojata, s. 326.
  10) Majetek svteck fundace znme a zpozdn doby a nesporn pochzel od Hrabiic. Hrabiici, s. 43-44.
  11) Kincl Jaromr: Dva testamenty lechtice Kojaty, Acta Universitatis Carolinae - juridica 3, 1978, s. 301-320. Hrabiici, s. 43.
  12) Od ran stedovk, s. 294.
  13) Svtek Josef: Zdjin konventu du svatho hrobu ve Svtci u Bliny, Zprvy a studie oblastnho muzea vTeplicch 2/1969, s. 10.
  14) Hrabiici Vebor a Kojata, s. 323.
  15) Hrabiici, s. 40.
  16) Podle J. Tomase zemel Vebor roku 1227 a Kojata a po novm daru klteru vOpatovicch, kter byl zlistinnroku 1229, Od ran stedovk, s. 295-296; CDB II., . 324, s 327. Naopak T. Velmsk pedpokld, e tuto vesnici klter obdrel u ped sepsnm Kojatovy zvti. Hrabiici, s. 41.

  Petr Povoln  Dotazy, diskuse, vyjden k rejstku (odkaz na frum)

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha