Středověk
Dnes je: 17. 01. 2021  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Zdrojem (dlem) nen Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae IV., ale Codex diplomaticus et epist . . . (Potvrzen biskupstv v Litomyli)
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Sociln st a ostatn


  Rejstk osob

  Aufentejna

  Zpt

  Konrd III. z Aufentejna

  il(a): ped 1293 - + po 1336

  Popis:
  Korutansk lechtic, vysok zemsk ednk a vojevdce.

  Rod Aufentejn (Ouuenstain) je v echch tm neznm. Hlavnm dvodem je to, e zde tento, pvodem tyrolsk, rod nebyl usedl ani dve, ani pozdji. S touto zem m spolen jen krtk obdob bhem vldy krle Jindicha Korutanskho.
  Tomu, kdy bylo po dvou letech vldnut v echch nejh, poslal bratru Otovi dost o pomoc. Koncem jna 1309 mu byl posln rytsk sbor o 80. jzdnch, s vtm potem dal eledi, veden prv Konrdem z Aufentejna a jeho bratrem Jindichem. Jindich z Aufentejna je v echch listinami doloen k 27. listopadu 1309.

  Konrd z Aufentejna byl velitel korutanskch vojsk v echch, zemsk hejtman a marlek v Korutanech a zde se s bratrem stal jakousi vojenskou ochrannou silou krle Jindicha. Hned tak, jako zkuen sprvci korutanskho vvodstv, pevzali do svch rukou hospodskou sprvu v zemi. Tm sten postavili mimo hru eskou lechtu a ostatn zstali pod jejich kontrolou, co se jm samozejm nijak zvl᚝ nezamlouvalo. Ve nadepsanho data zbavili Jindicha z Lip adu krlovskho podkomo tedy ednictv zastvajc zemsk finann otzky. Ale Jindich z Lip zstval njakou dobu i nadle v tto funkci, jeliko byl nucen pedloit vytovn jeho hospodaen a pokud dle vystupoval, pak jedin pod dohledem a pmou asistenc Aufentejn.

  Aufentejnov se po pchodu do ech usdlili pmo na Praskm hrad, kter se tak stal zrove sdlem mesko-korutansk vojensk posdky. Velitelstvm tto posdky a Praskho hradu byl poven Konrdv bratr Jindich. Dle se korutansk vojsko zmocnilo dalho strategicky dleitho msta v zemi Kutn Hory.
  V obdob jednn esk stavovsk strany s Lucemburskou, o ppadn kandidatue na esk trn, se Jindichovi z Aufentejna podailo zajmout Lucembursk poselstvo, kter bylo po pti dnech (v beznu 1310) vyhotno ze zem.

  Dalimilova kronika je nazv Apftejnry; ,mnohem sdlnj je pak kronika Zbraslavsk, jeliko si tento klter od nich zail jedno z nejvtch pko. Dokonce se v n jednou uvd jaksi Albrecht z Haufentejna; historici vak soud, e se jedn o jednoho z pedelch bratr (?). Podobn se stavj i k dalmu vkladu kroniky, kde jsou popisovny iny zvlt Jindicha z Aufentejna. Podle historiografie se vak spe jedn o Konrda, jeliko je tam uvn titul marlek, kter nleel prv Konrdovi. Mnohem pravdpodobnjm by ale bylo, e si pisatel kroniky spletl (nebo z jinho dvodu pouil) titulaturu funkce lechtice, ne jeho jmno.
  Nicmn, jedno z nich tady hodnot jako ...mue vc odvenho ne chytrho vce rznho ne zkuenho.. Pesto o jejich vlench zkuenostech neme bt pochyb u jenom z jejich psoben v echch. Navc to byl pr ...mu stroh, ptel krutovldy a hlavn neptel osob klternch.. Takovto hodnocen je pochopiteln, nebo prv jeho nabdnm dolo k vyrabovn sedleckho kltera, kter bylo klternmi vidno a v nadsazenm potu 10.000 (!) rabujcch lid. Dle si se svmi lidmi vynutili destky vder piva a desetitisce (?) bochnk chleba...

  Naposledy je o nich v echch slyet jet asto prv v roce 1310. V kvtnu byl toti sveden boj eskho panstva o Prask hrad, kter byl brnn za velen Jindicha z Aufentejna. V bitv, kter z povzdl pihleli i obyvatel Prahy, byl tce zrann a tak se dostal do zajet. Tm tak dolo i k vniknut do Hradu a nslednmu jeho dobyt, nebt toho, e se pod nporem tocch zbortil devn most pes zpadn pkop. Jindichovo zajet pravdpodobn nebylo na dlouhou dobu.

  Dal bitva byla svedena na podzim tho roku 19. listopadu s nevelkou Lucemburskou armdou u Kutn Hory. Zde byl tce zrann pro zmnu Jindich z Lip. Statenou Aufentejnskou obranu se jim vak i pes to nepodailo prolomit a tak se po tech dnech obrtili ke Kolnu a dle k Praze.
  Praha se zakrtko vzdala (3. prosince 1310) a v nkolika dnech v Lucemburskm doprovodu opustil Jindich Korutansk s manelkou Annou zemi. Do konce roku tak uinilo i korutansk vojsko a od t doby rod Aufentejn neml s touto zem co doinn.
  Ze smlouvy o rozdlen podl v ppad spchu vojensk pomoci, mezi Jindichem Korutanskm a meskm markrabtem Fridrichem ml., mj. vyplv, e Konrd z Aufentejna ml mt ve jmnu Fridrichov, pod sprvou hlavn v Praskho hradu.

  Aufentejnov se i nadle po nvratu do sv zem r. 1310 dreli svch ad.
  Konrd se opt vraznji vyskytuje v dob po smrti Jindicha Korutanskho ( 1335), kdy si na ddick podly Korutan, Kraska a Tyrol, dlali oprvnn nroky Lucemburkov. Rakousk knata s Habsburky se vak chvatn tchto zem navzdory Lucemburkm zmocnila a na jejich stranu se pidal i zmiovan Konrd z Aufentejna, kter s sebou jako zemsk hejtman strhnul k nsledovn i vtinu tamn lechty a mst.
  V dalm roce (1336) pi Janov taen proti knatm do Rakous, se jal markrab Karel Lucembursk trestn v Tyrolch, kde na svj postoj k politick situaci doplatil i Konrd z Aufentejna.

  Nkdy po tomto datu (1336) Konrd z Aufentejna zemel. Jeho bratr Jindich se uvd mrtev ji ped rokem 1335.
  V letech 1317-1322 se s Konrdem z Aufentejna v listinch vyskytuj i jeho dva synov Fridrich (*1316) a Konrd. Snad je to tent, kter je nkolikrt uvdn do r. 1352 jako Corrado di Auffenstein
  Star Konrd zskal roku 1329 od Korutanskho vvody Jindicha povolen ke stavb dosud stojcho hradu Neudensteina.

  Dodnes se nkter rody rozliuj na Aufensteiny, Auffensteiny, Anffensteiny, Auffenbergy a jin. Affensteinov uvali v modrm erbu stbrn hlopn-vlnit pruh. Aufensteinov v erbu i klenotu nco jako sovu.

  pxs

  (potadlo b od 29.8.07)  Dotazy, diskuse, vyjden k rejstku (odkaz na frum)

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  Leden  >>
  PotSttPSoNe
      1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha