Středověk
Dnes je: 23. 01. 2021  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Zdrojem (dlem) nen Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae IV., ale Codex diplomaticus et epist . . . (Potvrzen biskupstv v Litomyli)
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Sociln st a ostatn


  Rejstk osob

  Dalimil

  Zpt

  Dalimil

  il(a): ped 1270 - +po 1314

  Popis:
  esk ryt, vlastenec, autor prvn esky psan kroniky.

  Autor tzv. Dalimilovy kroniky je dodnes neznmou osobnost. Tajemstv jeho totonosti se historikm nepodailo rozlutit ani po tm tech a pl stoletch.
  V minulosti byly dokonce nespn snahy, ztotonit autora kroniky bu s boleslavskm kanovnkem Dalimilem Mezeskm, po nm se prozatmn kronika takto jmenuje. Dal hypotzou byl i Frantiek, kronik biskupa Jana z Draic a csae Karla IV. Tch jmen bylo samozejm vce, pes dvoana Vilma z Hzmburka, Petra I. z Romberka, Smila ml. z Lichtemburka, Hynka ka z Dub, Havla Kanovnka z Lemberka, po neurit leny rodu Ronovc nebo ryt johanitskho du. Snad nejvce zmedializovanou monost se v posledn dob stala verze monho autorstv johanitskm komturem Jindichem z Varnsdorfu.

  Pes spoustu prac nejrenomovanjch historik zstv autor Dalimilovy kroniky dodnes stejn tajemn, jako vrazi krle Vclava III. a tak se i podnes nadle uv tho oznaen, podle Dalimila, kter poprv pouil Tom Pina z echorodu (1673), kter ji tak pojmenoval na zklad kroniky Vclava Hjka z Liboan.
  I Bohuslav Balbn byl k tomuto autorstv zpotku skeptick, ale nakonec tak pevzal tuto domnnku a po nm j dodnes uvaj i ostatn historici s tm, e ve skutenosti jde o autora neznmho...

  O autorovi je znmo, e uml velmi dobe esky, latinsky a nmecky. To poukazuje na znan vzdlanho lechtice nebo duchovnho, kterm bylo tou dobou dno pst a st. Z nkterch jeho omezench crkevnch vdomost vyplv, e se mohlo jednat jen o klerika niho postaven a nebo lechtice pouze s duchovnm vzdlnm.
  e vak lo o feudla, nejspe ryte nebo pe, poukazuje jeho postoj, kde se nadazoval nad ni spoleensk vrstvy a m욝any. Pesto vak kladl zjmy nroda i nad zjmy sv tdy. Jeho vlastenectv nkdy perstalo a do nacionln roviny, kde vykazoval svou nechu k cizincm a zvlt k Nmcm.

  Bv oznaovn i za trubadra-minnesngra (stedovkho skladatele bsn a pvce legend ve starorytskm stylu).
  Podle mnn nkterch byl jeho psobitm bu nkdej kraj Boleslavsk nebo Kouimsk, ppadn i Chrudimsk i Hradeck.
  Byl znan konzervativn a kriticky se stavl ke vem novotm. Za to byl znalcem antickch djin, Ezopovch bajek, starch legend a stedovkch povst. Znal dobe i esk a nmeck kroniky z nich jich nkolik pouval ke sv prci. Zkladem mu vak slouila pedevm kronika Kosmova. Dobe se tak orientoval v djinch panskch rod a erbovnch povstech.

  Svoji rmovanou kroniku skldal nejsp v zjmu lechty, a se s jistotou nev, kdo byl jejm zadavatelem. Soud se vak, e neznm autor, tak een Dalimil, ji sepisoval ji v pokroilm vku, a nedlouho po jejm sepsn zemel. Kronika vak nevznikla jako klasick letopis, ale byla sepsna najednou, nkdy mezi lety 1308-1314.
  Z historiografickho hlediska se z pohledu dat nejedn o pli dleit pramen. Je vak jedinenm zrcadlem sv doby a odr tehdej neopakovateln pohled nejvych kruh esk feudln spolenosti. Pro plnost je nutno se zmnit, e obsahuje i takov daje, je v jinch kronikch nenalezneme.
  Krtce po zveejnn kroniky zanaj vznikat i dal rukopisn opisy kroniky a jejich dochovan poet tak svd o jej oblbenosti. Pestoe jde o kroniku s tendenc proti-nmeckou, zhy byla peloena i do nmeckho jazyka.
  Tzv. Dalimilova kronika se stala inspirac i jinm pozdjm kronikm.

  pxs

  (potadlo b od 29.8.07)  Dotazy, diskuse, vyjden k rejstku (odkaz na frum)

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  Leden  >>
  PotSttPSoNe
      1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha