Středověk
Dnes je: 19. 01. 2022  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den vem, mm men problm s otevenm/rozkliknutm strnky, viz. titulek. Jet zhruba p . . . (Seznam on-line edic historickch pramen)
 • Sociln st a ostatn

  Rejstk osob

  Betislav II.

  Zpt

  Betislav II.

  il(a): ?(1057 - 1062) - 22. 12. 1100

  Popis:
  esk kne, syn dlnka a pozdji knete a krle Vratislava a jeho druh manelky Adlty Uhersk, dcery uherskho krle Ondeje I.

  O dtstv, ani mld Betislava se nev vbec nic, nev se, ani kdy se narodil, a proto je jedinm vodtkem manelstv Vratislava s Adltou Uherskou (1056/7 - 1062). V eskch djinch ho poprv zmiuje Kosmas k roku ervenci 1087. Vtina informac pochz od Kosmy. Vratislav tehdy thl do "Srbska", a vyslal Betislava v ele 2 et pomstt dvj pko. Betislav vyplenil vesnici Kyleb a s koist se vracel zpt. Jeliko bylo velik horko, Betislav kzal poslat vojky s koist naped a sm se el vykoupat. Byl odrazovn zkuenjmi, a thne rychle pry, ale jejich rad nedbal. Na to se na obzoru objevili Sasov, proti nim ihned vyrazili betislavovi bojovnci. Ze zlohy esk leen napadla dal sask jednotka, ztrty na esk stran byly velmi vysok, padlo mnoho urozench velmo. Betislav byl dajn rann do pravho palce.

  Betislav dostal jako dl Hradecko, nev se kdy, ovem nebyl v lehk situaci. Jeho druina se skldala z mladch velmo, kte nebyli u moci, dky dlouh vld Vratislava. Vratislav snad zamlel prosadit svm nstupcem mladho Boleslava. Kdy Vratislav thl vyhnat bratra Konrda z brnnskho dlu a Betislavovi bylo krlovm dvrnkem Zderadem pipomenuto jeho rozhodnut v Srbsku, jednal. Zderada zabil a pesunul svj tbor jinam. K nmu se pipojila mlad a odvnj st krlova vojska. Odthl na Hradecko a vykval.
  Vratislav ovem se smil Konrdem a uzavel s nm mr. Nechal pedky odpshnout, e po Vratislavov smrti zvol knetem Konrda, m zmail Betislavovu snahu na pm nstup. Bylo to krtce po smrti Boleslava, krl se tak opel staeinskho systmu, kter chtl ve prospch toho syna zejm zruit. Betislav se svmi lidmi vythl ku Praze, Vratislava ovem podpoila (zstala mu vrn) valn st velmo. Betislav se neodvil k bitv, s dvmi tiscovkami bojovnk emigroval do Uher.

  14. ledna 1092 zemel krl Vratislav, jeho syn se poslze vrtil do zem, v duchu staeinskho du nastoupil Konrd. Betislav dnou akci neprovedl, ostatn stailo mu vykvat. Konrd zemel na zatku z stejnho roku.

  14. z 1092 se Betislav stal knetem, zhy nechal vyhnat ze zem pohansk arodje, kouzelnky a hadae a nechal pokcet posvtn stromy a hje, je lid ctil. Za zkrok ve prospch kesanstv ho kronik chvl. Boleslavova zahranin politika nemla takov rozhled jako politika jeho otce, prakticky celou vldu vlil s Polky a plenil v jejich zemi, na nich vymohl placen tributu z dob jeho stejnojmenho dda (1039). Opomjen syn nebyl oenn za vldy Vratislava, oenil se a v roce 1094 s Luitgardou z Bogenu, kter pochzela z hrabcho bavorskho rodu.

  Za jeho knecho panovn prochz Prahou jeden z proud lidov 1. kov vpravy, kter nsiln ktil idy, Betislav tou dobou na vlen vprav v Polsku a vyhnal pedky Vrovc z ech. Pozdji (1098) idm jejich majetky zabavuje.

  Zpotku nmel Betislav s ostatnmi Pemyslovci problmy, na sklonku stolej ji ano, v roce 1097 zatkl Oldicha a uvznil ho, jako vbec prvnho Pemyslovce, a to v Kladsku. Betislav vymyslel neastn een nstupnictv, poruenm seniortu. Spolen s biskupem Hemanem byl kne na csaskm dvoe v ezn v roce 1099. Biskup dostal od csae Jindicha IV. investituru, kne si vyprosil udlen ech v lno. ovem ne pro sebe, ale pro jeho bratra Boivoje. Do budoucna poruen seniortu nepineslo nstup Betislava, stejnojmennho syna, ale domc vlky mezi Pemyslovci a dlouhodobou krizi.

  Betislav bojoval za upevnn bratrova nstupnistv ji za svho ivota, v zvru ivota bojoval proti Konrdovm synm, kdy propjil jejich dl Boivojovi.

  Konec Betislava spil vrah, jaksi Lork, mon najat Vrovci, kter 20. 12. 1100 Betislava smrteln zranil, kdy se kne vracel na dvorec ve Zben. Dva dny pot umr, na knec stolec vskutku nastupuje Boivoj, ale to je jen prvn z ady rychle po sob jdoucch knat. Betislav je pohben u sv. Vta, zanechal pouze jedinho potomka Betislava, kter umr v roce 1130.

  Betislav byl prchliv, zbrkl a podezrav, nepatil k nejlepm vdcm. Jeho vlda je povaovna za potek padku po smrti Vratislava.

  (potadlo b od 29.8.07)  Dotazy, diskuse, vyjden k rejstku (odkaz na frum)

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha