Středověk
Dnes je: 25. 01. 2021  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Zdrojem (dlem) nen Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae IV., ale Codex diplomaticus et epist . . . (Potvrzen biskupstv v Litomyli)
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Sociln st a ostatn


  Rejstk osob

  Habsbursk

  Zpt

  Jan Parricida Habsbursk

  il(a): *10.5. 1290 - +13.12. 1313

  Popis:
  Nespn kandidt na esk trn, vrah mskho krle, pslunk panovnickho rodu.

  Jan Habsbursk nebo nkdy tak een Rakousk byl synem rakouskho vvody Rudolfa II. Habsburskho a Aneky Pemyslovny, dcery Pemysla Otakara II.

  Krtce, jako jedin syn Rudolfa II., vyrstal v rodovch dravch vcarskho kantonu Aargau, kdysi soust vbska, dnes s Nmeckem jen sousedc. Prv v tto zvlnn krajin rodnch dol, rozprostrajcch se mezi Alpami a Jurou, mlad Jan njakou dobu proil. Tam bylo i jejich rodov sdlo - hrad Habichtsburg neboli Habsburg. Jmno hradu lze podle jedn legendy vykldat jako Jestb hrad, anebo tak od slova Hab, Haw jako brod pes eku, kter byl chrnn hradem.

  Krtce po narozen, roku 1290, zemel jeho otec a po matin brzk smrti ( 1296) zstal nadobro na vchov u svho strce, eskho krle Vclava II.
  Tam il a do svch 14 let, nebo roku 1304 byl posln ke dvoru svho dalho strce, Albrechta Habsburskho, bratra jeho otce.
  Pobyt u Albrechta vak pravdpodobn pli radosti mladmu Janovi nepinesl. msk krl se navc netajil tm, e habsbursk panstv nehodl nijak rozmlovat, a tak Jan ani po nkolikerch prosbch, kdy se doadoval svho legitimnho ddickho nroku na podl po otci a vnn statky matiny, nijak nepochodil.
  Kdy roku 1305 zemel jeho strc Vclav II., kter pravdpodobn pro svho synovce potal s meskm ddictvm, a rok nato byl navc zken zavradn i jeho bratranec Vclav III., byl v podstat zbaven veker podpory v rmci sv rodiny.
  Jako len panovnickho rodu ml nejvy as na vlastn podl a nstup do ela zen njakho zemnho celku. Hokost v nm podncoval i sm jeho strc, tm jak jeho statky, na kter ml ddick nrok, zastavoval na prostedky pro zskn ech a tak Meska, kde byl Jan krtce roku 1305 markrabtem.
  Pro toto byl Jan Habsbursk od lidu nazvn knetem bezzemkem (Herzog Ohneland, Sonderland).

  Po vymen vldnoucch Pemyslovc (1306), jeho blzk rodiny, se pokusil kandidovat na esk trn, k nmu ml svm pbuzenstvm pedpoklady. Nebyl ale nikdo, kdo by se za nj postavil a tak se vratk kandidatura toila pedevm kolem manela jeho sestenice (Jindicha Korutanskho) a neodbytn chtivho strce (Albrechta Habsburskho), kter se snail na esk trn prosadit sv syny, kte k tomu nemli nejmenho oprvnn.
  Formln byl ped rokem 1307 i spolusprvcem rodovch drav, ale nrok na matiny vdovsk statky (kolem Lenzburgu a Badennu), kter spravovali Albrechtovi povenci, se nedovolal.
  Dokonce mu r. 1308 bylo odepeno jeho ddictv i pes podporu trasburskho biskupa Jana.
  Albrecht na Janovo nalhn bu nereagoval nebo se na nj podrdn obooval.

  Stalo se tedy, co nejspe nevyhnutn muselo...
  Kdy se Jan Habsbursk po nkolika letech nedomohl dnho dovoln a jeho prvoplatn ddick nroky po rodich byly mysln zadrovny a navc ztratil celou nejbli rodinu a tm i svj domov, dle neml u co ztratit a proto uinil spravedlnosti zadost, alespo v rmci svch monost...
  Vzthnul ruku na svho strce, jakoto pvodce svho bezprv a jeho vradou se nsledn zapsal do djin historie. Odtud tak pochz jeho osudov nesmazateln pzvisko Parricida, co lze z italtiny (pesnji z latiny) peloit jako otcovrah ppadn vrah pbuznch.

  Jan Parricida-Habsbursk se spojil temi vcarsko-vbskmi lechtici (Rudolf z Balmu, Rudolf z Wartu, Walter z Eschenbachu), kte byli Albrechtovou politikou tak zemn ohroovni a spolen krli usilovali o ivot. Podobn mluv i esk kroniky (Weitmillova a Fr.Praskho): ...atentt s Janem udlal ryt, jemu (Albrecht) zpsobil mnoho zlho..
  Zbraslavsk kronika k tomu pe, e Albrecht, krl msk...byv zavradn v krajinch vbskch, na mst, kde se ctil nejbezpenjm..byl..zabit od toho, s nm sladk pokrmy jdal...
  Pleitost spiklenc se stala 1. kvtna 1308 cesta Albrechta Habsburskho naproti sv choti Albt, vracejc se z Basileje. U vesnice Windisch, nedaleko rodnho hradu Habsburgu, bylo poteba na cest z Badenu do Brucku, peplavit eku Reussu.
  Jejich kladu pzniv nahrvalo to, e se jim na ece podailo oddlit krle od jeho nepoetn druiny, kde na druhm behu ji ekal zmnn Rudolf z Wartu, kter posmn na krle pokikoval: ...Jak dlouho jet s sebou budeme vozit tuhle ivou mrtvolu...?
  Pak se na nic netucho, neozbrojenho krle vrhli s mei a dkami. Zbytek druiny se ke krli dostal pli pozd na to, aby mu pomohli a tak Albrecht zemel na mst inu v nru trasburskho biskupa.
  Atenttnci u mezitm byli pry v bezpe svch hrad...

  Krl zaradoval se radost velmi velkou... popisuje kronika zbraslavsk spontnn reakci Jindicha Korutanskho, kdy se dozvdl o smrti svho politickho soka z nho ml hrzu. Pulkavova kronika mluv o Bom zsahu ve prospch ech: msk krl (Albrecht) zamlel pijt pt lto do ech s mnohmi lidmi zpsobit echm velik kodliv kivdy. Avak z doputn boho byl pedstien smrt a zabit zmnnm Janem...
  Ovem tat kronika na jinm mst zachz jet dle, kde pejm citt z kroniky Kosmovy: ...a tak se splnilo proroctv prvnho eskho knete Pemysla (Ore), kter toti pravil:..A zajde mj musk rod, vnuk pomst dda.
  Nejinak se k tomu postavila soudob kronika takeenho Dalimila, kter tento in hodnotil tm oslavn u proto, e pokldal Albrechta za strjce vrady mladho Vclava III.- Kdy se Albrecht pes Rn plavil, v jedn chvilce ulechtil Jeek svho strce zabil. Tm eskho krle, ujce bratra svho pomstil a zem kladnho vraha zbavil.
  Oproti trskm kronikm, kter Albrechta oslavovaly, se esk nikterak netajili nevl k nmu.

  Albrechtova vrada pinesla prospch ale i spoust jin nmecko-rakousk lecht, markrabm a biskupm. A nakonec i samotnmu Jindichu VII. Lucemburskmu, ktermu uprzdnila msto k skmu trnu...
  Albrechtovi synov chtli vrahy svho otce dopadnout a psn potrestat, ovem i toto ptrn, a zcela uritch osob, dopadlo stejn laxn, jako v ppad mladho Vclava III.

  Jan Parricida utekl ped pomstou Albrechtovch syn do italsk Pisy. Potrestn tak zvanho inu ovem nemohlo neuniknout jen tak bez povimnut. Roku 1309 byl Jindichem VII. msto popravy uvren do sk klatby s doivotnm vzenm v Pise. Trest to byl vak spe symbolick, jeliko se Jan neocitnul v dnm ali, ale pijal lohu mnicha v kltee, nejspe s naprosto volnm pohybem. Vzhledem k jeho peinu to byl tak nejmrnj trest, jak vbec mohl bt uloen a navc tento akt pro veejnost sploval alespo jaksi zadostiuinn ve vci prva a spravedlnosti.
  O pr let pozdji, roku 1312, se Jan v Pise osobn setkal s Jindichem VII., kde ml ped nj Jan Parricida dajn pedstoupit jako kajcnk v rouchu augustininskho mnicha.

  A se Janovy daje dat narozen i mrt mrn li, zemel nejspe ped Vnoci r. 1313 ve vku 23 let.

  pxs

  (potadlo b od 29.8.07)  Dotazy, diskuse, vyjden k rejstku (odkaz na frum)

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  Leden  >>
  PotSttPSoNe
      1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha