Středověk
Dnes je: 02. 03. 2021  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Zdrojem (dlem) nen Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae IV., ale Codex diplomaticus et epist . . . (Potvrzen biskupstv v Litomyli)
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Sociln st a ostatn


  Rejstk osob

  Falkentejna

  Zpt

  Jan (Jeek) z Falkentejna

  il(a): * asi 1282 - po 1337

  Popis:
  Rodie: Kuhhuta Halisk a Zvi z Falkentejna
  Sourozenci:nevlastn z matiny strany Kunhuta (abatye Aneskho kltera), Aneka (manelka Rudolfa Habsburskho, matka Jana Parricidy), Vclav II.
  ; nevlastn z otcovy strany neznm star sestra (dcera z prvnho Zviova manelstv, manelka Hynka Kruiny z Lichtenburka), mlad bratr neznmho jmna a osudu (syn Zvie a Albty Uhersk) a mon dal, o kterch historie ml.

  Nen pesn znmo kdy a kde se syn krlovny Kunhuty a Zvie z Falkentejna narodil. Falkentejn se sblil s krlovskou vdovou pravdpodobn v prbhu roku 1280 a na potku roku 1281 byl doloen jako purkrab v Hradci nad Moravic a to zejm do konce roku, kdy se na Opavsko vrtil ze zajet levoboek Pemysla Otakara II. Mikul (Kunhuta byla jeho macecha). Pot se milenci snad odebrali na njak jin hrad, kde mohli setrvat a do roku 1283. Kunhutu pozval zpt ke krlovskmu dvoru syn Vclav II. Po nvratu z braniborsk internace mu matka chybla. Kunhuta s sebou jist malho Jeka na prask dvr vzala a zanedlouho se k nim pipojil i Zvi, kter se stal Vclavovm rdcem. Mnoz o nsledujc dob mluv jako o Zviov regentstv.

  Morganatick svatba Jekovch rodi probhla v roce 1284 i v kvtnu 1285. Kunhuta si pli manelskho tst neuila. 9. i 14. z 1285 krlovna podlehla pravdpobn tuberkuloze (stejn jako o dvacet let pozdji jej syn Vclav ). Svatba mohla bt dsledkem bilancovn tce nemocn krlovny, aby byl napraven hch nemanelskho dtte. Kunhuta byla pohbena v pipraven hrobce v Aneskm kltee, kde ji byla abaty nejstar dcera, pojmenovan po matce Kunhuta.

  Zhruba tlet Jeek spolen s otcem zskal od svho nevlastnho bratra Vclava v jnu 1285 krlovsk msto Poliku, hrad Lanperk, msto Lankroun a dal zbo, co svd proto, e Zviova hvzda jet nezapadla. A jet dva roky po Kunhutin smrti byl Jekv otec na vslun. Pak udlal fatln chybu a oenil se s Albtou Uherskou, sestrou krle Ladislava IV. a jeptikou. Nejen, e se oenil, on v souvislosti s cestou za budouc nevstou a svatbou opustil echy asi na pl roku. Vclav mu nejen dky crkevn klatb, kter byla uvrena na tento satek, v lt 1288 zakzal vstup do Prahy. Zvi zstal s Albtou na Morav. Kde byl v tu dobu Jeek, nevme. S otcem, macechou a novm bratrem na Svojanov? Nebo u nevlastnho bratra v Praze? To asi tko, Vclavova manelka Guta mla lv podl na Zviov pdu a tko by souhlasila. U nkoho z pbuznch? O Jekov osudu nevme nic ani ve dvou nsledujcch letech, kdy byl Zvi obvinn ze zrady, uvznn a odsouzen ke ztrt hrdla i statk. 24. srpna 1290 se stal Jeek plnm sirotkem, kdy byl Zvi z Falkentejna sat pod hradem Hlubok.

  Vclav Jeka po Falkentejnov konci svil do pe du nmeckch ryt. Bylo to prozrav een, protoe Jeek byl pes matku spznn s Pemyslovci, Arpdovci, Rurikovci, Kapetovci a dokonce i s Habsburky a na stran druh (jak pe G. V. arochov) tyto vldnouc dynastie nebezpen a neppustn sblioval s pouhmi vazaly z esko-rakouskho pomez . Jako osmilet vrostek byl zejm byl prozatm umstn na vchovu do nkterho vznamnjho dovho domu a tak ve vku trncti let se vydal na sever do Pruska (cca 1296 i 1297).

  Po roce 1310 se na listin potvrzujc svobody msta Nmeckho Brodu objevila pee Hynka Kruiny z Lichtenburka (Jekv strc) a Raimunda z Lichtenburka, ale tak Jeka, komtura nmeckch ryt v epn. Za vldy Jana Lucemburskho (roku 1321), prask svtc biskup Pibyslav udlil bratru Jekovi z du nmeckch ryt tyicetidenn odpustky k relikvii svatho Ke. Jednalo se o krlovskou relikvii (mon ddictv po matce Kunhut?). Jako epnsk komtur byl Jeek uveden i roku 1326 a v roce 1328 byl ji zemskm komturem pro echy a Moravu. Je pravdpodobn, e se Jeek jako zemsk komtur na pelomu let 1328 a 1329 zastnil zimnho taen Jana Lucemburskho do Litvy. Tsn po ukonen taen se stal komturem v pruskm Altshausu. V roce 1337 je naposledy psemn doloen a to opt v adu epnskho komtura.

  Napsala Acoma

  (potadlo b od 29.8.07)  Dotazy, diskuse, vyjden k rejstku (odkaz na frum)

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  Bezen  >>
  PotSttPSoNe
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31     

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha