Středověk
Dnes je: 30. 07. 2021  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Zdrojem (dlem) nen Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae IV., ale Codex diplomaticus et epist . . . (Potvrzen biskupstv v Litomyli)
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Sociln st a ostatn


  Rejstk osob

  Albta

  Zpt

  Albta

  il(a): * ped 1305 - + ped VI/1347

  Popis:
  Otec: Vclav III., matka neznm

  9. ledna 1332 vydala papesk kancel v Avignonu na dost Jana Lucemburskho velkou skupinu listin. Jedna z nich se tkala Albty.

  Narodila se jako dcera krle Vclava, kter byl dle tto listiny, v tu dobu svobodn, a neznm svobodn matce. Nejenom vzhledem k roku vydn papeskho dispensu se odhaduje, e jejm otcem byl Vclav III. a e se musela narodit ped rokem 1305, kdy se Vclav oenil s Violou Tnskou. Albta dostala jmno po sv tet, otcov seste, aby se zdraznila sounleitost dtte s krlovskm dvorem.

  Po zskn papeskho dispensu, kter se tkal pestupu z jednoho mniskho du do druhho, ila Albta jako jeptika v cistercickm enskm kltee v Pohledu. D se pedpokldat, e tam byla dna na vychovn a jako dospl tam zstala. Jistou roli v tom zejm hrl zdravotn stav. Do zdvodnn dosti o pestup toti bylo napsno, e Albta je nemocn debilitas corporis. Mohlo jt o obecnou fyzickou slabost, neduivost, chronickou chorobu i njak jin tlesn onemocnn. Proto si pla a bylo j vyhovno, pestoupit k benediktinkm u sv. Ji na Praskm hrad. Tento d byl mn psn ne cistercick. Zrove se dokala i oprvnn, e me v kltee pijmout jakoukoliv hodnost nebo ad. Dle Zdeky Hladkov by toto svdilo pro elov vyuit njak neduivosti, protoe ppadn volba Albty jako nov abatye, fyzick ochromen vyluuje. U sv. Ji se vak Albta abaty nestala.

  Listiny u papeskho stolce vyizoval dal pemyslovsk levoboek Jan Volek (syn Vclava II.), kter ml od jna 1327 dispenz, aby mohl pijmout biskupsk ad bez ohledu na svj nelegitimn pvod. Nakonec se stal biskupem v Olomouci a roku 1340 zaloil prvn ensk benediktinsk klter na Morav, v Pustimi. Tato fundace byla urena k uctn pamtky Eliky Pemyslovny a mla slouit ke spse due jej a jejch pedk. Spolufundtorem byl markrab Karel, kter vnoval novmu klteru dal statky a v Karlov listin tak vystupuje nae Albta jako prvn abatye. Pedpokldme tedy, e cca ve svch ticetipti letech se v ele konventu od sv. Ji vydala do nov fundace zptky na Moravu. V dob zaloen pustimskho kltera byla posledn ijc Pemyslovnou. Peila i nejmlad ze vech svch tet, Aneku, dceru Vclava II. a Eliky Rejky. Zemela jako pustimsk abatye ped potkem ervna 1347.

  Napsala Acoma

  (potadlo b od 29.8.07)  Dotazy, diskuse, vyjden k rejstku (odkaz na frum)

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  ervenec  >>
  PotSttPSoNe
     1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31  

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha