Středověk
Dnes je: 19. 01. 2021  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Zdrojem (dlem) nen Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae IV., ale Codex diplomaticus et epist . . . (Potvrzen biskupstv v Litomyli)
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Sociln st a ostatn


  Rejstk osob

  Ota I. Slin

  Zpt

  Ota I. Slin

  il(a): * ped 1040 - 9.6.1087

  Popis:
  Ota, tak nazvan pro svj vzhled Slinm byl nejmladm synem knete Betislava (1034-55) a jeho manelky Jitky. Narodil se zejm nkdy mezi lty 1035 a 1040.
  Krtce ped svoj smrt kne Betislav, Otv otec, nechal ustanovit tzv. staeinsk systm. Knetem (vldcem v echch a vrchnm vldcem na Morav) ml bt nejstar Pemyslovec, Moravu rozdlil na dv sti severn (Olomoucko) a jin (Brnnsko, Znojemsko). Snad jet dve ne se Spytihnv ujal vrchn vldy nad celm knectvm, Vratislav se ujal Olomoucka a Konrd s nam Otou spolen jinho dlu. Kne rozeslal list moravskm velmom, kte se nepodleli na jeho nastolen, pod ztrtou hrdla je povolal do Chrudimi. Velmoi chtli kneti odporovat, tit ze situace. Proto se zastavili u esko-moravskch hranic. Kne je nechal pochytat.

  Zejm se holdu mli zastnit i moravt dlnci, kte pi nastolen Spytihnva zejm nebyli. Proto Spytihnv v lt 1055 vythl na Moravu, Vratislav radji utekl do Uher, Konrd s Otou byli donuceni odejt do Prahy.
  Spytihnv ovldl celou Moravu. Ota se stal mistrem nad pekai a kuchai. Tato funkce pro nj jako lena vldnouc dynastie jist znamenala ponen a domc vzen v Praze. Pozdji se Spytihnv s Vratislavem smil a navrtil mu jeho dl. Kosmas se o osudu Oty a Konrda nezmiuje, je mon, e za Spytihnva ji nevldli. Vratislav razil mince za sv vldy v Olomouci, dn raba Konrda a Oty znma nen.

  Po smrti Spytihnva (28.1. 1061) nov kne Vratislav udluje Otovi olomouck dl. Napt maj olomouck dl spravovat synov Oty, Brnnsko a Znojemsko synov Konrda. dlnci jako symbol suverenity raz sv vlastn denry. Ota opout knec sdlo a v 70. letech stav nov palc na Vclavskm nvr. Tam tak stav kostel zasvcen sv. Vclavu a bohat ho obdarovv.

  V roce 1063 vzniklo biskupstv v Olomouci. Prvnm biskupem se stv Jan.

  Prv u zvolen starho bratra Jaromra Gebharda za praskho knete Ota stl. Spolen s Konrdem a eskmi velmoi se postavili na Dobenin v roce 1068 proti kandidtovi Vratislava Lancovi. Vratislav chtl upt Jaromrovi episkopt, tak jak to plnoval Betislav.
  Na potku 70. let se ctil prask biskup oddlen olomouck diecze od jeho pokozen natolik, e fyzicky napadl biskupa Jana. Ota kronikem Kosmou zmiovn v tto kauze nen, a se cel incident stal v jeho okol . Ota, spolen s Konrdem obas tvoil tichou, konstruktivn opozici kneti Vratislavovi, pedevm dky snahm Vratislava posilovat vlastn moc, na kor ostatnch pedstavitel dynastie. Proto se dlnci spojovali s Jaromrem, kter byl ve sporu s knetem tm permanentn.

  Na potku 70. let se Ota en s Eufemi, kter byla bu dcerou Bly nebo Ondeje (oba uhert krlov), musel zaujmout proto stanovisko k uhersk krizi. Nepostavil se vak za bratra manelky alamouna, ale za jeho protivnka Gejzu. V bitv u Mogyordu v beznu 1074 dajn za Otovy pomoci Gejza soka porazil. Za taen mskho krle se ale ast Oty nepipomn. Vbec nejist je ast obou dlnk ke konci 70. let na taench Vratislava v i. Jejich ast nen doloena Kosmas tento sek djin vynechv. Ota tou dobou provdl vchodn politiku bu sm za sebe, nebo za cel knectv.

  Vratislavovm zmrem Ota spolen s chot zakld prvn samostatn klter na Morav. Na pedmst tehdej Olomouci v noru roku 1078 klter Hradisko a tak kostel sv. tpna. Svd to o dobrch vztazch mezi bratry.

  Bitva, v kter Ota bojoval, byla bitva u Mailberka 12. kvtna 1082 proti rakouskmu vvodovi Leopoldu. Ota s Konrdem vedli jedno z eskch kdel, bitva skonila vtzstvm ech. Tuto udlost zaznamenv Kosmas, echov navc nebyli jen kontingentem v jinm vojsku, jako pi taen do e.

  Pak u znme jen datum Otovy smrti 9.6.1087. Pohben byl v hradiskm kltee. Zanechal po sob vdovu se syny Svatoplukem a Otou (o jinch potomcch se nev). Vldy v olomouckm dlu se ujal Vratislav, to se dalo chpat jako regentstv do t doby, ne penechal Olomoucko synu Boleslavovi (1090).

  Pokud se dlnci spojili s Jaromrem, lo vtinou jen o obrann spojenectv na obranu svch zjm. Jinak Ota vychzel z bratr s Vratislavem nejlpe, i dky tomu obdrel pro Prahu strategicky dleitj a bohat Olomoucko, na rozdl od samostatnjho a nebezpenjho Konrda.

  Ota narozdl od Konrda neuml nmecky (podle Kosmy Konrd dostal dl, protoe uml nmecky). Ota byl jednm z dajn nejkrsnjch len rodu Pemyslova.

  admin

  (potadlo b od 29.8.07)  Dotazy, diskuse, vyjden k rejstku (odkaz na frum)

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  Leden  >>
  PotSttPSoNe
      1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha