Středověk
Dnes je: 27. 01. 2022  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den vem, mm men problm s otevenm/rozkliknutm strnky, viz. titulek. Jet zhruba p . . . (Seznam on-line edic historickch pramen)
 • Sociln st a ostatn

  Rejstk osob

  Vclav III.

  Zpt

  Vclav III.

  il(a): 6.10.1289 - 4.08.1306

  Popis:
  syn eskho krle Vclava II. a Guty Habsbursk
  manelka Viola Tnsk

  Nemanelsk dcera Albta

  Roku 1301 vymeli v Uhrch po mei Arpdovci a destabilizovan zem byla nucena hledat novho panovnka a nositele svatotpnsk koruny. Ve prospch Pemyslovc hovoilo zasnouben nslednka trnu Vclava III. s dcerou poslednho Arpdovce Albtou a tak v polovin kvtna 1301 snm v Budn prohlsil Vclava III. za ekatele trnu. Oficiln jednn o pemyslovsk kandidatue na uprzdnn svatotpnsk trn probhlo v Brn v ervnu 1301 a nejen dary, ale i sliby vedly k cest do Uher. Pemyslovci se zavzali dodrovat svobody krlovstv tak, jak byly formulovny za poslednho panovnka arpdovsk krve Ondeje III. Korunovace Vclava III. probhla ji 27.srpna 1301 ve Stolinm Blehrad. Mladik krl pi n pijal jmno Ladislav V. po uherskm krli svtci a usdlil se na budnskm krlovskm hrad. Jeho vlda se tkala pedevm oblasti dnenho Slovenska a okol Budna a opron. V ostatnch stech Uher byla situace velmi vrtkav nebo na zemi si inil nrok i dal uchaze - Karel Robert z Anjou.
  Dvanctilet Vclav byl samozejm svm otcem vybaven vhodnm doprovodem a vlastn po celou dobu svho uherskho panovn (1301-1304) samostatnou vldu nevykonval. D se ci, e Uhrm se vldlo nikoli z Budna, ale z Prahy. Vclav III. alias Ladislav V. byl pouhou figurkou. Skuten vlda pochzela od Vclava II. A vykonvali ji rdcov a esk vojensk posdky, co se uherskm magntm brzy znelbilo. Situace se zaala vyhrocovat, v z 1302 byl Budn oblhn neapolskou stranou Karla Roberta. M욝an natst zstali vrn a po tech dnech oblhn se vojsko dalo ped vojky Ivana Kyseckho na stup. Rok 1303 byl rozhodujcm - pape Bonifc VIII. 31. kvtna svm vrokem podpoil Karla Roberta jako uherskho krle a pohrozil crkevnmi tresty vem, kte by nadle chtli podporovat Ladislava V. Uhert magnti zaali opoutt pemyslovsk tbor a situace se vyostila v okamiku, kdy papeem podpoen msk krl Albrecht Habsbursk (mimochodem strc obou uchaze o uhersk trn) pedloil Vclavovi II. cel soubor pemrtnch a maximalistickch poadavk. esk krl se pokusil sko-papesk ohroen vyeit nabdkou spojenectv francouzskmu krli Filipovi, kter ml tak spory s Bonifcem VIII. Ani nhl papeova smrt rozloen sil nezmnila, Albrecht nadle trval na svch pemrtnch poadavcch a pot, co je Vclav II. zsadn odmtl, uvrhl ho msk krl do sk klatby.
  V kvtnu 1304 ji nemocn Vclav II. pedal po dobu sv neptomnosti vldu braniborskmu markrabti Hemanovi a urychlen se vypravil s vojenskou vpravou za synem do Uher. Po dobu dvou msc se Pemyslovci snaili o nov opanovn politick situace a upevnn eskho vlivu, ale v srpnu 1304 vpadl Albrechtv syn Rudolf Habsbursk (pozdj esk krl Rudolf zvan Kae) spolen s Matouem kem Trenanskm na Moravu. ei se urychlen vydali dom a protoe situace v Uhrch nadle vypadala pro pemyslovskou stranu velmi neuten, pedal Vclav II. vldu jednomu z poslednch tamnch pemyslovskch stoupenc Ivanu Kyseckmu a vzal s sebou dom nejen syna, ale ke vzteku Uhr i svatotpnsk korunovan klenoty a mnostv uherskch rukojmch. esk vojsko dorazilo do vlasti v pozdnm lt vyslen a panovnk zejm pouen z chyb svho hrdinskho otce lstiv zvolil vykvac taktiku a nevrhl se do rozhodn bitvy. sk svazy smovaly ke stbrn Kutn Hoe a nakonec odthly s nepozenou nejen dky nedostatku potravin, pokroil ron dob a epidemii "nevysvtlitelnch" zavacch pot (viz lnek Jana Galatka) , ale i dky jednot esk lechty s eskm panovnkem.
  Za necel rok- 21. ervna 1305 zemel na souchotiny v m욝anskm dom zlatnka Konrda esk a polsk krl Vclav II. (Albrecht Habsbursk ho peil jen o ti roky - 1.05.1308 byl zavradn svm a Vclavovm synovcem Janem Parricidou). Vldy se po zemelm eskm panovnkovi ujal jeho jedin legitimn nslednk, syn Vclav III. a stal se titulrn krlem eskm, polskm a uherskm.
  Mlad krl v jnu 1305 v Brn rezignoval na svatotpnskou korunu ve prospch bavorskho vvody Oty, zbyla mu tedy koruna esk a polsk. Zrove zruil zasnouben s uherskou princeznou Albtou, kter byla mimochodem dle drena ve Vdni a 5. jna se oenil s Violou Tnskou, dcerou vvody Mka, m se poslila vazba na Polsko a zbraslavskmu kroniki se to vbec nelbilo. Byl toti pesvden, e to byl vmysl eskch pn - "L.1305 dne 5. jna krl Vclav pojal k manelstv Violu, dceru Mka Tnskho. Tuto dvku zmnnm jmnem nazvali Albtou. Tto vak knny, dcery chudho knete, tento slavn a pemocn krl nijak byl by za manelku nebral, kdyby od lid mysln a klamn k tomu nebyl naveden. Postarala se o to prohnan zlomyslnost nkolika pn lechtic, aby krl ji tak mocn pbuzenstvem nestal se jet mocnjm a tak odbojn lechtice krotiti nemohl". Po dobyt krakovskho hradu Wawelu Vladislavem Loktkem vyhlsil Vclav zemskou hotovost a vyrazil na obranu Polska. esk lechta se vak schzela velmi liknav a pomalu a tehdy pr krl dal prchod sv mladick netrplivosti a chtl lecht zabavit nejen jm vnovan majetek. Na pelomu ervence a srpna mlad panovnk svil vldu vagrovi Jindichu Korutanskmu a v ele vojska se pesunul do Olomouce, kde se ml sejt zbytek zemsk hotovosti a pak chtl pokraovat i s vojskem do Polska. 4.srpna 1306 byl Vclav III. v Olomouci zavradn. Vymela jm pemyslovsk linie, kter v eskch zemch vldla bezmla pl tiscilet. Kdo byl osobou vraha, kdo ho povil a pro, nen dodnes znmo. Dle souasnk byl posledn Pemyslovec: "mladk ulechtil, na pohled spanil, zjevem slin, zmuil, nadan, dokonale obdaen dary prody, vmluvn, ven, uhlazen mluvc tymi jazyky: latinskm, nmeckm, uherskm a eskm", ale zrove byl povaovn za neukznnho syna velkho krle. Vldn zleitosti ho nezajmaly, podal pitky se svmi kumpny rekrutovanmi z ad mladch lechtic, vyuval slueb nevstek, rozdval krlovsk majetek a neposlouchal sv rdce, "poal s bujnmi duchy bujnti, pti vno a do opilstv, trviti beze spnku noci pi pitkch, vnovati se hodm, oddvati se patnm mravm zvrcenm zvykm". Zachovan listinn prameny vak tvrzen dobovch kronik pli nepodporuj. Vlda Vclava III. se v nich jev vcelku vyven, v mnoha smrech kontinuln s vldou otce. Zbraslavsk klter, kde po dvaceti letech spoinuly jeho ostatky se bohuel narozdl od listin nedochoval a stejn tak se nedochovaly ani Vclavovy kostern pozstatky. Zachovala se ovem jeho povst opilce a hila, kter nen a tak zcela pravdiv.


  Napsala Acoma  Dotazy, diskuse, vyjden k rejstku (odkaz na frum)

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha