Středověk
Dnes je: 23. 01. 2021  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Zdrojem (dlem) nen Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae IV., ale Codex diplomaticus et epist . . . (Potvrzen biskupstv v Litomyli)
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Sociln st a ostatn


  Rejstk osob

  Boleslav III. Ryav

  Zpt

  Boleslav III. Ryav

  il(a): * asi okolo 965 + 1037

  Popis:
  esk kne (999 1002; 1003)

  Nejstar syn knete Boleslava II. z rodu Pemyslovc a neznm matky.
  Nevlastn bratr knat Jaromra (+ 1035) a Oldicha (+ 1034)

  Vldy se ujal v roce 999, po smrti svho otce Boleslava II.

  Boleslav III. pebral po svm otci zemi ji ve stavu vnitropolitick krize, zpsobenou ztrtou rozshlch a strategicky vznamnch zem (Malopolska a Slezska), o kter echy pipravilo Polsko. Pestoe byl nejspe bez problm zvolen (jeho prvo na trn nen v pramenech zpochybovno), zhy po nastoupen k moci se rozhodl vypodat se svmi potencilnmi konkurenty bratry Jaromrem a Oldichem. Starho z obou Jaromra nechal vykastrovat (aby mu zabrnil zplodit ddice a bt tak Boleslavovm rivalem v boji o trn Boleslav toti neml musk potomky) a mladho Oldicha (kter v t dob byl u nejspe otcem Betislava), nechal (ovem nespn!) rovnou zavradit. Oba jeho brati pot, co tok vcemn pestli, odeli s matkou Emmou do vyhnanstv na dvr bavorskho vvody Jindicha (syna Jindicha Svrlivho).

  S potkem jeho vldy se echy ocitaj v prvn vn krizi. Velmoov a Boleslavovi druinci jsou nespokojen (vzhledem k rstu mezinrodn prestie a moci Polska nehroz dobyvatelsk vlky na zem tto zem, Boleslav III. dokonce nen ani schopen zskat zpt ztracen zem, vetn ji dve zabranho Meska). Boleslav III. je nucen vldnout silnou rukou nadl si tm jet vce neptel. Krize se prohlubuje a Ryav je nucen hledat oporu v cizin.

  Na bavorskho vvodu Jindicha se ale obrtit neme (na jeho dvoe jsou Jaromr s Oldichem), proto hled zastn u mocnho meskho markrabte Ekkeharda, pznivce nmeckho csae Oty III. Ekkehard m na Ryavho takov vliv, e ho dokonce nkolikrt donut pijmout zpt biskupa Thidaga (saskho pvodu), kterho prchliv esk kne opakovan vyene z ech.

  24. ledna 1002 umr Ota III. bez pmho nstupce. Objevuje se nkolik kandidt na sk trn, mezi nimi tak mesk Ekkehard a bavorsk Jindich. Druh jmenovan se pokou pethnout na svou stranu Ekkehardova spojence (a pbuznho) Boleslava Chrabrho slb mu za podporu Luici a Mlsko. Chrabr (realista, ktermu je jasn, e mesk markrab m malou anci na zskn trnu) na dohodu pistupuje. 30. dubna je vak Ekkehard zabit v Phlde. V ervnu je krlem korunovn Jindich II. Ovem nov krl nemn plnit sv sliby. Chrabr se proto zmocuje Luice a Mlska i s Mn nsilm.

  V ervenci 1002 se kon v Merseburgu sjezd saskch pn. Jindich II. zde odnm polskmu kneti Mesko a ponechv mu Luici a Mlsko. Na zpten cest ze Saska je Boleslav Chrabr pepaden a taktak unikne smrti zachrn jej pohotov zsah markrabho severn bavorsk marky Jindicha ze Schweinfurtu. Chrabr se spojuje se svm babenberskm zachrncem a plnuj protikrlovskou vzpouru.

  Boleslav III. vradou Ekkeharda pichz o spojence. V nastal situaci (v pmm kontrastu s jeho bratrancem Boleslavem Chrabrm) jedn zcela pasivn zejm v dsledku sv slab pozice v echch. Na podzim 1002 je neschopn (a zejm i nenvidn) Boleslav III. Ryav vyhnn svmi pedky z ech.

  Ke krli Jindichovi se vak vyhnan esk kne uchlit neme na jeho dvoe ekaj na svou pleitost hned dv tiky v rybnce jeho nevlastn brati, kte maj spoustu dvod ho nenvidt.

  Neoblben Ryav tak vol cestu k Jindichu Schweinfurtskmu (se kterm je ji del dobu zneptelen) jedn tak bu na zklad sv politick neobratnosti nebo spe dky nemonosti jin volby. Jak se d ekat, je zhy uvznn, ale po krtk dob vydn do Polska bratranci Chrabrmu.

  Nevme nic o manelce Boleslava III., ani s naimi vdomostmi o jeho potomcch to nen o mnoho lep. Ml nejspe dceru, kter byla provdna za jednoho z pslunk vlivnho a ponkud kontroverznho eskho kmene Vrovc. Ti se tak stali npadnky eskho trnu.

  Situace se ale rozhodne rychle vyut polsk krl posl do ech jakhosi Vladivoje lovka, o nm toho dosud historici moc nev. Jasn je jen to, e se muselo jednat o urozenho mue z rodu Pemyslovc, kter pobval v Polsku. Stupe jeho pbuzenstv, ani dvod, pro setrvval za hranicemi ech, vak nen znm. Uvauje se i o tom, e by mohlo jt o mladho bratra Boleslava Chrabrho, nejsou pro to vak dn dkazy. Vladivoj patrn nebyl pli silnm panovnkem. To byl tak dvod, pro byl Chrabrm jako snadno ovladateln loutka vybrn a eskmi pedky jednohlasn zvolen do funkce nejvy hlavy knectv.

  Jene situace se ponkud zkomplikovala. Patrn rovn v tto dob je Polky dobyta Morava. (Kosmas tuto udlost datuje a do roku 1003, ale polsk historika Barbara Krzemiesk to v knize Betislav I. pesvdiv vyvrac.) Nmeck krl Jindich hroz Vladivojovi sankcemi a ten se mu v listopadu v dsledku moudr rady podizuje, slibuje mu vrnost a pijm echy v lno.

  Vladivoj zstv na eskm trn jen nkolik tdn a pot, potkem roku 1003, umr.

  Do ech se vracej Jaromr s Oldichem povolan eskmi pedky z exilu. Jene ne sta star Jaromr usednout na trn, u je tu Chrabrho armda a jej exponent staronov esk kne Boleslav III. Jeho brati i s matkou Emmou jsou podruh nuceni prchat ze zem. Na trn opt used Ryav. Pedtm ale polskmu krli pislbil, e se zastn pipravovanho povstn proti Jindichovi II., a e proto uzave se zneptelenmi eskmi pedky pm, a e se jim nebude mstt. Avak u 9. nora sezve k sob na hostinu nejpednj mue zem a rozpout velk krveprolit, kdy sm zato na svho zet z rodu Vrovc.

  Ryav tak nejen zrad zjmy svho ochrnce Chrabrho, ale tak propolsky orientovan esk lechty, kter si uvdomuje hrozc katastrofu (monost uzurpovn eskho trnu stranou naklonnou nmeckmu krli). Tajn proto d Chrabrho, aby osobn usedl na esk stolec. Ten nezavh a pozve Boleslava III. pod zminkou nutnho jednn k sob. Pak jej nechv oslepit a spch do ech ujmout se trnu.

  Boleslav III. Ryav je uvznn na ble neurenm polskm hrad zstv zde a do sv smrti (ta vak pijde a za dlouhch 34 let...). Jestli nkte z jeho potomk peili, nen jasn je mon, e existoval jeho vnuk dalo by se tak (podle Barbary Krzemiesk) vysvtlit takzvan 2. vradn Vrovc rukou Oldicha. (Jinm vysvtlenm tto krvav udlosti je to, e Vrovci podporovali na trn Jaromra, jak tvrd Dtmar z Merseburgu).


  Manelka: NN

  Dti: NN dcera, manelka NN velmoe z rodu Vrovc (+ 1003)


  Napsala Tekla

  (potadlo b od 29.8.07)  Dotazy, diskuse, vyjden k rejstku (odkaz na frum)

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  Leden  >>
  PotSttPSoNe
      1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha