Středověk
Dnes je: 23. 01. 2021  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Zdrojem (dlem) nen Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae IV., ale Codex diplomaticus et epist . . . (Potvrzen biskupstv v Litomyli)
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Sociln st a ostatn


  Rejstk osob

  Spytihnv II.

  Zpt

  Spytihnv II.

  il(a): 1031 - 28. 1.1061

  Popis:
  Nejstar syn knete Betislava a jeho choti Jitky ze Schweinfurtu.

  O jeho dtstv, dospvn a mld vme na Pemyslovce pomrn hodn. Je tomu vce dvod. Historici zabvajc se tmto obdobm to vysvtluj pedpoklady okol, e II. polovina 11. stolet bude vkem Spytihnva, nikoli jeho mladho bratra Vratislava, jak se pozdji stalo. Kroniki Kosmovi mohl bt sympatick pklon k papestv a Spytihnvova zbonost.

  Narodil se v roce 1031, dky politice otce, kter si svoji aktivitou zneptelil novho mskho krle Jindicha (III.) Spytihnv el v roce 1039 jako rukojm pro mr do Nmecka. Tm, e si Jindich kladl vi eskmu kneti tvrd podmnky, k vlce peci jenom dolo. Zpotku byl Jindich poraen u Brdku (1040), syptihnv se tehdy vrtil zptky dom, ale Betislav byl nsledujcho roku poraen a musel sloit lenn hold Jindichovi, stal se jeho spojencem. Tehdy Spytihnv jako zruka putoval zptky do Nmec. Nevme, kdy se vrtil... Snad jako ppravu k vld spravoval atecko.

  Betislavv seniort toti uril, e vrchnm knetem bude Spytihnv, Moravu rozdlil mezi Vratislava (Olomoucko) a Konrda s Otou. Po smrti Betislava 10. ledna 1055 v Praze jeho nastolen probhlo bez problm, ovem bez asti bratr a moravskch velmo. Pozval je do Chrudim, kde mu mli slbit vrnost. Pedci dlouho otleli u zemsk brny do ech - z Moravy u Hrutova. Proto je nechal pochytat, zajmout a jejich vstroj a vbroj pedal svm lidem.

  Jet pedtm vyhnal ze zem abatyi sv Ji a svoji matku Juditu (zejm chrnila svoje mlad syny). Kosmas uvd, e kne vyhnal ze zem vechny Nmce, to je velmi nepravdpodobn, naopak ml nmeckou manelku a ze Szavskho kltera vyhnal slovansk mnichy a dosadil tam nmeck (provdjc latinskou liturgii).

  Zejm neml zjem na dodren otcovch pravidel, "ztoval" i s bratry, z Hrutova thl na Moravu. Vratislav radji utekl do Uher, mlad brati prodlvali v domcm vzen v Praze, jako misti nad kuchai a lovmi.
  Situace se zmnila v roce 1058 pod hrozbou toku z Uher, vrtil Olomoucko Vratislavovi, kontrolu nad druhou polovinou Moravy si ponechal.

  Snahu zskat krlovskou korunu (d se to pedpokldat) opel chyte o stabilnj papestv. Zaal jednat s papeem, v roce 1059 nebo o rok pozdji zskal mitru, jako pestupe koruny (csaov pod korunou mitru i nosili). Kosmas ho chvlil za jeho zbonost a jist byl rd, kdy kne vnoval pozemky ostrovskmu klteru, zaloil kapitulu v Litomicch. Spytihnv "vidl, e kostel sv. Vta nen tak velik", proto jej nechal strhnout a zaal s vstavbou velkolepjho a hlavn vtho svatostnku. Tam byl tak pozdji pohben.

  Dalm plnm na pozdvihnut vznamu a prestie eskho knete, zabrnila jeho smrt 28.1. 1061. Jeho nstupce Vratislav se opel o csae a korunu zskal, ovem jen pro sebe.

  Spytihnv byl podle Kosmovch slov vborn mu, krsn od hlavy k patm, ve to upesuje: "Byl to mu velmi krsn, vlasy ml tmav nad ernou smlu, vousy dlouze splvajc, tv veselou, lce blej nad snh a uprosted jemn zardl". Podle kosternch pozstatk mil 179 cm. Peila ho manelka Ida (Hidda) Wettinsk a jeho syn Fridrich (Svatobor), Vratislavem odsunut na pozici patriarchy v Aquileji a dcera neznmho jmna.

  admin

  (potadlo b od 29.8.07)  Dotazy, diskuse, vyjden k rejstku (odkaz na frum)

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  Leden  >>
  PotSttPSoNe
      1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha